Tài liệu How present

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 166 |
  • Lượt tải: 0
tuanna

Đã đăng 53 tài liệu

Mô tả:

Sức bền
Bài trình bày: Chuẩn, không chuẩn hay đẹp và xấu Trần Minh Tú Đại học Xây dựng 1/27 Nội dung bài trình bày: 2/27 z Tại sao lại cần một bài trình bày tốt z Chuẩn bi bài trình bày z Các cách xây dựng một bài trình bày tốt z Các tiêu chí đánh giá một bài trình bày z Các kết luận z Câu hỏi Presentations: the Good, the Bad, and the Ugly 1/2009 Tại sao một bài trình bày chuẩn lại quan trọng ? z 3/27 Hậu quả một bài trình bày không chuẩn: – Không ai hiểu là bạn đang nói về chủ đề gì – Nhận điểm xấu – Giảm giá trị bản thân trước đồng nghiệp – Giảm thu nhập – Không nhận được các tài trợ, các dự án… – Đánh mất khả năng giao tiếp, khả năng kết nối trong nhiều lĩnh vực Presentations: the Good, the Bad, and the Ugly 1/2009 Chuẩn bị bài trình bày 4/27 z Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu nội dung z Hiểu biết về đối tượng mà bạn sẽ trình bày z Cố gắng tiên liệu được các câu hỏi z Chỉ những nội dung thú vị và thông tin thiết yếu z Tự luyện tập kỹ năng trình bày z Đến sớm và kiểm tra các thiết bị z Bắt đầu bài trình bày đúng thời gian Presentations: the Good, the Bad, and the Ugly 1/2009 Các điểm cần chú ý khi chuẩn bị 5/27 z Dàn bài (Outlines) z Cấu trúc các Slide z Fonts chữ z Màu sắc z Nền z Các dữ liệu, bảng biểu, đồ thị z Chính tả và Ngữ pháp z Kết luận z Câu hỏi Presentations: the Good, the Bad, and the Ugly 1/2009 Dàn bài z Theo trật tự các slide z Theo cấu trúc bài trình bày z Chỉ thể hiện các ý chính – 6/27 Ví dụ: Dùng các tiêu đề của các slide Presentations: the Good, the Bad, and the Ugly 1/2009 Cấu trúc bài trình bày – Chuẩn 7/27 z Sử dụng 1-2 slides mỗi phút z Viết theo kiểu gạch đầu dòng và không cần viết một câu hoàn chỉnh z Khoảng 4-5 gạch đầu dòng mỗi slide z Tránh tối nghĩa: chỉ sử dụng các từ khoá và câu ngắn gọn Presentations: the Good, the Bad, and the Ugly 1/2009 Cấu trúc bài trình bày – Không chuẩn z 8/27 Trong một slide có quá nhiều chữ. Không thể hiện theo kiểu gạch đầu dòng, gây khó cho cả người nghe lẫn người trình bày. Người nge mất nhiều thời gian cho việc đọc hơn là nghe bạn trình bày Presentations: the Good, the Bad, and the Ugly 1/2009 Cấu trúc bài trình bày – Chuẩn z z 9/27 Trình bày mỗi lần một gạch đầu dòng – Giúp người nghe tập trung vào những gì bạn đang nói – Tránh cho người nghe phải đọc nhiều – Để bạn tập trung vào bài trình bày Ghi thứ tự các slide và tổng sô các slide ở góc dưới Presentations: the Good, the Bad, and the Ugly 1/2009 Cấu trúc bài trình bày – Xấu 10/27 z Sử dụng các hiệu ứng động làm rối hoặc phân tán sự tập trung của người nghe z Lạm dụng quá nhiều các hiệu ứng động z Sử dụng không nhất quán những hiệu ứng động Presentations: the Good, the Bad, and the Ugly 1/2009 Fonts chữ - Chuẩn z Sử dụng font chữ tối thiểu là 18pt z Sử dụng các font chữ khác nhau cho các đề mục chính và phụ – z 11/27 Chẳng hạn font chữ này là 24-point, font chữ của đề mục chính là 28-point, và font chữ của tiêu đề là 36-point Sử dụng các font chữ tiêu chuẩn như Times New Roman hoặc Arial Presentations: the Good, the Bad, and the Ugly 1/2009 Fonts chữ - Xấu z 12/27 If you use a small font, your audience won’t be able to read what you have written z CAPITALIZE ONLY WHEN NECESSARY. IT IS DIFFICULT TO READ z Don’t use a complicated font Presentations: the Good, the Bad, and the Ugly 1/2009 Màu sắc - Chuẩn z Sử dụng màu của font chữ sao cho có độ nét cao với màu nền – z Sử dụng màu để tăng thêm tính logic của cấu trúc bài trình bày – z Ví dụ: tiêu đề màu xanh dương và text màu xanh đậm Sử dụng màu để nhấn mạnh luận điểm – 13/27 Ví dụ: font màu xanh blue trên nền trắng Tuy nhiên nên sử dụng hạn chế Presentations: the Good, the Bad, and the Ugly 1/2009 Màu sắc - Xấu 14/27 z Dùng các màu font chữ không nổi so với màu nền gây khó đọc z Dùng các màu trang trí làm rối và gây khó chịu. z Sử dụng các màu sắc khác nhau trong cùng một ý một cách không cần thiết z Sự sáng tạo về màu sắc nhiều khi gây hậu quả xấu Presentations: the Good, the Bad, and the Ugly 1/2009 Nền - Chuẩn 15/27 z Dùng những kiểu nền sao cho hấp dẫn nhưng phải đơn giản - tốt nhất: nền trắng z Cố gắng sử dụng nền sáng trong phòng tối và nền tối trong phòng sáng z Sử dụng một loại nền xuyên suốt bài giảng Presentations: the Good, the Bad, and the Ugly 1/2009 Nền – Không chuẩn z Tránh những màu nền rối rắm và khó đọc z Nhất quán với loại nền sử dụng trong bài trình bày 16/27 Presentations: the Good, the Bad, and the Ugly 1/2009 Đồ thị - Biểu đồ z z 17/27 Sử dụng đồ thị hoặc biểu đồ thay cho bảng biểu và chữ – Các số liệu trên biểu đồ dễ theo dõi và dễ nhớ hơn so với dữ liệu thô – Các xu hướng biến thiên của các số liệu dễ quan sát Phải gán tiêu đề cho các biểu đồ Presentations: the Good, the Bad, and the Ugly 1/2009 Bảng số liệu – Không chuẩn January February Blue Balls 20.4 27.4 Red Balls 30.6 38.6 18/27 March 90 34.6 Presentations: the Good, the Bad, and the Ugly April 20.4 31.6 1/2009 Biểu đồ - Chuẩn Items Sold in First Quarter of 2002 100 90 80 70 60 50 40 Blue Balls Red Balls 30 20 10 0 January 19/27 February March Presentations: the Good, the Bad, and the Ugly April 1/2009 Biểu đồ - Xấu 100 90 90 80 70 60 Blue Balls 50 Red Balls 38.6 40 34.6 31.6 30.6 27.4 30 20.4 20.4 20 10 0 January 20/27 February March Presentations: the Good, the Bad, and the Ugly April 1/2009
- Xem thêm -