Tài liệu Hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính tại tổng công ty cổ phần dầu khí thái bình dương (petropacific)

  • Số trang: 114 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27107 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM NGUYỄN NHƠN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG (PETROPACIFIC) LUẬN VĂN THẠC SI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM NGUYỄN NHƠN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG (PETROPACIFIC) LUẬN VĂN THẠC SI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.PHAN ĐÌNH NGUYÊN TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2014 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Đình Nguyên Cán bộ chấm nhận xét 1: PGS.TS. Bùi Lê Hà Cán bộ chấm nhận xét 2: TS. Lại Tiến Dĩnh Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 22 tháng 01 năm 2014. Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: 1. PGS.TS. Nguyễn Phú Tụ - Chủ tịch hội đồng 2. PGS.TS. Bùi Lê Hà - Cán bộ nhận xét 1 3. TS. Lại Tiến Dĩnh - Cán bộ nhận xét 2 4. TS. Lê Quang Hùng - Ủy viên 5. TS. Mai Thanh Loan - Ủy viên, Thư ký Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn và Khoa quản lý chuyên ngành sau khi Luận văn đã được sửa chữa (nếu có). Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV Khoa quản lý chuyên ngành TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM PHÒNG QLKH - ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. HCM, ngày….tháng……năm 20…… NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SI Họ tên học viên: Nguyễn Nhơn Giới tính: Nam. Ngày, tháng, năm sinh: 17/01/1976 Nơi sinh: Ninh Thuận. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1241820152. I-Tên đề tài: Hoàn thiện Hệ thống quản lý tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương (Petropacific). II-Nhiệm vụ và nội dung: 1.Hệ thống cơ sở lý luận về tài chính và quản trị tài chính doanh nghiệp. 2.Phân tích thực trạng quản lý tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương. 3.Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương. III-Ngày giao nhiệm vụ: 18/06/2013. IV-Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 19/12/2013. V-Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. PHAN ĐÌNH NGUYÊN. CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng: mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Học viên thực hiện luận văn (Ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn Nhơn ii LỜI CÁM ƠN Tục ngữ có câu “ Học đi đôi với hành ” một câu nói thật đầy ý nghĩa đối với tôi. Trong thời gian học tại trường Đại học Công nghệ TP. HCM, tôi được Quý Thầy Cô tận tình truyền đạt những kiến thức tổng quát về quản trị. Đây là chìa khóa giúp tôi thành công trong việc vận dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn tại doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến Thầy PGS.TS.Phan Đình Nguyên đã dành rất nhiều thời gian quý báu, tận tình hướng dẫn chỉ bảo và giúp đỡ tôi ngay từ lúc định hình các nghiên cứu ban đầu cho đến lúc hoàn chỉnh luận văn. Tôi rất biết ơn Quý Thầy Cô của trường đã trang bị cho tôi một nền tảng kiến thức về quản trị vô cùng quý báu. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Quý Thầy Cô Phòng QLKH - ĐTSĐH Trường Đại học Công nghệ TP. HCM trong quá trình học tập. Tôi xin chân thành cám ơn: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Phòng kế toán tài chính, các phòng ban công ty, các công ty con, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho tôi tiếp cận với thực tế trong quá trình thực hiện luận văn này. Và cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, những người đã đồng hành cùng tôi trong suốt quá trình học tập, rèn luyện cũng như thực hiện đề tài nghiên cứu này. Trân trọng cảm ơn! Tác giả Luận văn: Nguyễn Nhơn iii TÓM TẮT Quản lý tài chính là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác quản lý, vì nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Thực tế đã chứng minh có rất nhiều doanh nghiệp không coi trọng công tác quản lý tài chính, dẫn đến một hệ quả là doanh nghiệp bị phá sản trong khi vẫn đang kinh doanh mà không hiểu tại sao. Đây cũng là thực trạng chung của nhiều doanh nghiệp Việt Nam, chỉ biết kinh doanh chứ không có kiến thức về quản lý mà đặc biệt về quản lý tài chính. Vì vậy tôi quyết định chọn đề tài “Hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương (PETROPACIFIC)” để thực hiện luận văn tốt nghiệp. Tác giả đã vận dụng những cơ sở lý luận về tài chính và quản trị tài chính doanh nghiệp cũng như các phương pháp nghiên cứu khoa học để phân tích thực trạng quá trình quản lý tài chính hiện nay tại PETROPACIFIC thông qua các báo cáo tài chính từ 2010 đến 2012. Kết quả phân tích cho thấy công tác quản lý tài chính của công ty đã đạt được một số thành tựu như: khả năng huy động vốn cho kinh doanh với chi phí vốn thấp khá tốt và hiệu quả; tạo được uy tín trong việc thanh toán đối với nhà cung cấp và các ngân hàng; nguồn hàng xăng dầu luôn luôn ổn định trong điều kiện khó khăn nhất; chưa để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý tài chính; kiểm soát được tình hình kinh doanh và tài chính trong điều kiện nền kinh tế khó khăn về nguồn hàng và nguồn vốn cho vay; hệ thống tài chính ở mức an toàn, không để xảy ra mất cân đối tài chính. Tuy nhiên, công tác này cũng tồn tại một số vấn đề như: bộ máy tổ chức cồng kềnh chưa phù hợp với kinh doanh; chưa phân tích hiệu quả kinh doanh để xảy ra nợ khó đòi; Ban TGĐ chưa được trang bị kiến thức về tài chính trong quản lý và điều hành; chưa đàm phán được mức chiết khấu hợp lý khi mua xăng dầu từ nhà cung cấp; chưa iv tách bạch bộ phận tài chính chuyên trách với phòng kế toán; chưa tính toán hiệu quả của việc đầu tư và huy động vốn; chưa cơ cấu nguồn vốn cho kinh doanh, phụ thuộc quá nhiều vào vốn vay ngân hàng; việc quản lý và điều hành chưa nhất quán; chưa thật sự quan tâm đến hệ thống quản lý của toàn PETROPACIFIC. Từ những việc chưa làm được cũng như căn cứ định hướng phát triển giai đoạn 2014-2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013, tác giả đề ra tám nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện những việc chưa làm được trong công tác quản lý tài chính tại PETROPACIFIC đó là: 1)Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý; 2)Thành lập bộ phận tài chính chuyên trách; 3)Xây dựng lại hệ thống quản lý; 4)Xác định lại các khoản mục chi phí trong kinh doanh; 5)Thành lập ngay Ban đánh giá thẩm định của Tổng công ty; 6)Xác định lại cơ cấu vốn trong kinh doanh và đầu tư; 7)Phân công lại nhiệm vụ trong Ban Tổng giám đốc; 8)Tăng cường hoạt động của Ban kiểm soát. Đồng thời đề xuất các kiến nghị với Chính Phủ và các bộ ngành có liên quan. Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, cho thấy rằng việc hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính là việc bắt buộc mang tính sống còn mà PETROPACIFIC phải thực hiện trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, nếu các nhóm giải pháp này thực hiện thành công se đưa thương hiệu PETROPACIFIC trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về kinh doanh xăng dầu, phân phối dầu nhờn Shell tại các tỉnh Miền Đông Nam Bộ trong đó có tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nghiên cứu này giúp cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có cơ sở trong việc lựa chọn các giải pháp phù hợp nhất để nâng cao công tác quản lý tài chính cho PETROPACIFIC và củng cố vị trí của PETROPACIFIC trên thị trường kinh doanh xăng dầu ở các tỉnh Miền Đông Nam Bộ nói chung và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. v ABSTRACT Financial management is one of the primary tasks of the management because it determines the existence and development of the business. There are lots of businesses did not consider the financial management, as a result, led to the bankruptcy without understanding the reasons. Is management the problem? This is also the real situation of many common Vietnamese businesses, just doing business without knowledge of management, especially in finance. Therefore, I decided to choose the topic "Perfection the system of financial management at Petro Pacific Corporation (PETROPACIFIC )" to perform the thesis. The author has used a theoretical basis about finance, business financial management, as well as the scientific research methods to analyze the actual situation of the current financial management process in PETROPACIFIC through its financial reports from 2010 to 2012. The results showed that the financial management of the company had achieved some successes as its ability to mobilize capital for business with low and effective capital costs; gained prestige in payment with its suppliers and banks; petroleum resources always stable even in the most difficult situations; yet happened irregularities in financial management; controlled the situation of business and finance in difficult circumstances; financial system was at a safe level and had not got any financial imbalances. However, also existed some problems such as the organizational structure wasn’t appropriate for the business , not analysis business -effectiveness to occur bad debts; Board of Directors wasn’t equipped with knowledge of financial management and administration, didn’t negotiate reasonable discounts vi when buying petrol from suppliers; didn’t separate between financial department and the accounting department; didn’t calculate the efficiency of investment and mobilized capital; depended too much on the bank; the management and operating was inconsistent; wasn’t really interested in the management system of PETROPACIFIC. Based on development orientation of the Corporation in period 2014 - 2018 according to the Resolution of the Shareholders in 2013, The author recommended the solutions in order to improve weaknesses in financial management at the Corporation, such as: 1) Set up, perfect the organizational structure and the management apparatus; 2) Form the finance department; 3) Rebuild the management systems; 4) Redefine the expense in business; 5) Form the assessment committee for the Corporation; 6) Redefine the capital structure of the business and investment; 7) Reassign tasks in the Board of Directors; 8 ) Increase activity in the control committee. At the same time, propose recommendations to the government and relevant ministries. Based on the results of the thesis, the completion of the financial management system at Petro Pacific Corporation is extremely urgent. So if this group of solutions are successful, Petro Pacific Corporation’s brand will become one of the leading enterprises in petroleum business, Shell lubricants distributors in the South-Eastern provinces, including Ba Ria Vung Tau. This thesis helps Board of Directors to choose the most appropriate solutions to improve financial management and reinforce PETROPACIFIC position in the petroleum business market at South-Eastern provinces in general and Ba Ria Vung Tau in particular. vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN…………………………………………………………………..i LỜI CÁM ƠN………………………………………………………………………ii TÓM TẮT…………………………………………………………………………..iii ABSTRACT……………………………………………………………………….. v MỤC LỤC…………………………………………………………………………. vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT………………………………………………..x DANH MỤC CÁC BẢNG………………………………………………………… xi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH…………………. xii MỞ ĐẦU………………………………………………………………………….... 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP…………………………………………….. 4 1.1.Doanh nghiệp……………………………………………………………………4 1.1.1.Khái niệm………………………………………………………………4 1.1.2.Các loại hình doanh nghiệp…………………………………………… 4 1.2.Tổng quan về tài chính doanh nghiệp…………………………………………... 6 1.2.1.Khái niệm tài chính doanh nghiệp…………………………………….. 6 1.2.2.Các mối quan hệ trong tài chính doanh nghiệp………………………...6 1.2.3.Chức năng của tài chính doanh nghiệp………………………………... 8 1.3.Quản lý tài chính trong doanh nghiệp…………………………………………...9 1.3.1.Khái niệm quản lý tài chính doanh nghiệp……………………………. 9 1.3.2.Mục tiêu quản lý tài chính doanh nghiệp………………………………9 1.3.3.Vai trò của quản lý tài chính doanh nghiệp……………………………. 9 1.3.4.Nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp……………………………10 viii 1.3.5.Quy trình quản lý tài chính doanh nghiệp…………………………….. 12 1.3.6.Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới quản lý tài chính doanh nghiệp 13 1.3.7.Nội dung của quản lý tài chính doanh nghiệp………………………… 18 1.3.8.Hiệu quả của quản lý tài chính doanh nghiệp…………………………. 27 1.3.9.Quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp………………………………….28 1.4.Tóm tắt chương 1………………………………………………………………..29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG………………………………………… 30 2.1.Giới thiệu tổng quan về Tổng Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương…… 30 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển…………………………………….. 30 2.1.2.Thông tin chung………………………………………………………. 30 2.1.3.Chức năng, nhiệm vụ………………………………………………….. 31 2.1.4.Cơ cấu tổ chức quản lý………………………………………………... 31 2.1.5.Các nguồn lực…………………………………………………………. 35 2.1.6.Tình hình hoạt động kinh doanh………………………………………. 37 2.2.Quản lý tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương………. 38 2.2.1.Quy chế quản lý tài chính……………………………………………... 38 2.2.2.Mô hình quản lý tài chính tổng quát………………………………….. 38 2.2.3.Nội dung quản lý tài chính……………………………………………..39 2.2.3.1.Công tác hoạch định tài chính……………………………….. 40 2.2.3.2.Công tác kiểm tra tài chính…………………………………... 41 2.2.3.3.Quản lý vốn luân chuyển…………………………………….. 43 2.2.3.4.Phân tích tài chính…………………………………………… 45 2.2.3.5.Quyết định đầu tư tài chính…………………………………...60 2.2.4.Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới quản lý tài chính………………….61 2.2.5.Hiệu quả của quản lý tài chính lên kết quả kinh doanh……………….. 69 ix 2.3.Đánh giá công tác quản lý tài chính Tổng Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương…………………………………………………………………………………71 2.3.1.Những thành tựu………………………………………………………..72 2.3.2.Những tồn tại………………………………………………………….. 72 2.4.Tóm tắt chương 2…………………………………………………………….…..73 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG………….74 3.1.Định hướng phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2014-2018…………. 74 3.2.Nội dung các giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương………………………………………………75 3.3.Một số kiến nghị………………………………………………………… 81 KẾT LUẬN…………………………………………………………………………83 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………… 85 PHỤ LỤC x DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài chính BRVT Bà Rịa Vũng Tàu CHXD Cửa hàng xăng dầu DN Doanh nghiệp HĐQT Hội đồng quản trị HTK Hàng tồn kho KTT Kế toán trưởng PETROPACIFIC Tổng Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương QLTC Quản lý tài chính SHELL Dầu nhờn shell TCDN Tài chính doanh nghiệp TGĐ Tổng Giám đốc TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định XD Xăng dầu xi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu cổ đông……………………………………………………………..31 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động Tổng công ty………………………………………….......36 Bảng 2.3: Một số chỉ tiêu cơ bản 2010-2012………………………………………….47 Bảng 2.4: Vốn và nguồn vốn 2010-2012…………………………………………… ...50 Bảng 2.5: Tỷ số khả năng thanh toán hiện hành 2010-2012………………………......52 Bảng 2.6: Tỷ số khả năng thanh toán nhanh 2010-2012………………………………52 Bảng 2.7: Số vòng quay các khoản phải thu 2010-2012………………………………53 Bảng 2.8: Số vòng quay hàng tồn kho 2010-2012…………………………………….54 Bảng 2.9: Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 2010-2012………………………………54 Bảng 2.10: Hiệu suất sử dụng tổng tài sản 2010-2012……………………………......55 Bảng 2.11: Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần 2010-2012……………………………….55 Bảng 2.12: Tỷ số nợ trên tổng tài sản 2010-2012…………………………………......56 Bảng 2.13: Tỷ số nợ trên vốn cổ phần 2010-2012…………………………………….56 Bảng 2.14: Tỷ số nợ ngắn hạn trên vốn cổ phần 2010-2012………………………….57 Bảng 2.15: Tỷ số Tổng tài sản trên vốn cổ phần 2010-2012………………………….57 Bảng 2.16: Khả năng thanh toán lãi vay 2010-2012………………………………….58 Bảng 2.17: Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu 2010-2012……………………………….59 Bảng 2.18: Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản 2010-2012…………………………….59 Bảng 2.19: Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần 2010-2012…………………………….60 Bảng 2.20: Kết quả hoạt động tài chính 2010-2012……………………………….....61 xii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Hình 1.1: Sơ đồ phân tích tài chính doanh nghiệp…………………………………...22 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức Tổng Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương……….. .32 Hình 2.2: Mô hình quản lý tài chính Tổng Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương…………………………………………………………………………….……39 xiii 1 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài. Tài chính doanh nghiệp (TCDN) là lĩnh vực rất quan trọng quyết định đến sự thành công hay thất bại của bất kỳ doanh nghiệp (DN) nào khi bước vào kinh doanh. Như chúng ta đã biết mục tiêu cuối cùng của DN là lợi nhuận, vì lợi nhuận quyết định đến sự tồn tại và phát triển của DN đó. Và Tổng Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương (Petropacific) cũng không nằm ngoài quy luật đó. Khởi đầu kinh doanh của mình với ngành nghề kinh doanh chính là xăng dầu (XD), một mặt hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng và tầm ảnh hưởng sâu rộng đến hầu hết tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Khi kinh doanh XD, đòi hỏi một lượng vốn rất lớn mà vốn điều lệ của Petropacific chỉ đáp ứng phần nào cho nhu cầu mua hàng khi phát sinh. Như vậy, đến đây ta thấy ngay một nguồn tài chính mới phát sinh cho kinh doanh XD đó chính là vốn huy động từ bên ngoài. Khi sử dụng nguồn vốn từ bên ngoài thì công ty phải tính toán và phân tích tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn này. Tại Petropacific khi phát sinh mua hàng thì sử dụng vốn vay ngân hàng với thời hạn vay từ 01 đến 03 tháng với lãi suất vay khá cao để chuyển cho nhà cung cấp là Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PV OIL Sài Gòn) trước rồi mới nhận hàng sau. Khi bán hàng thì công ty lại cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng bằng việc bán hàng trả chậm với thời hạn nợ từ 15 đến 60 ngày tùy theo khách hàng. Vấn đề công ty quan tâm là làm sao bán được hàng tăng doanh số mà không tính toán hiệu quả tài chính của việc bán hàng này. Hoặc như vấn đề đầu tư tài sản dài hạn cũng chưa tính toán hiệu quả của việc sử dụng tài sản sau đầu tư như thế nào cho kinh doanh? Và nhiều vấn đề khác nảy sinh liên quan đến tài chính. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, các cổ đông đã chất vấn lãnh đạo công ty tại sao khi sử dụng vốn cho kinh doanh lại không tính toán hiệu quả của việc sử dụng vốn đó? Mặc dù trải qua nhiều kỳ đại hội nhưng công ty vẫn chưa chú trọng 2 đến quản lý tài chính (QLTC) của mình. Điều này rất rủi ro và nguy hiểm trong tình hình hiện nay nếu công ty không kịp thời có những biện pháp chấn chỉnh. Thực tế đã chứng minh có rất nhiều DN không coi trọng về công tác QLTC dẫn đến một hệ quả là DN phá sản khi vẫn đang kinh doanh mà không hiểu tại sao. Đây cũng là thực trạng của nhiều DN tại Việt Nam khi chỉ biết kinh doanh mà không có kiến thức về quản lý đặc biệt là QLTC. Chính vì sự cấp thiết đó, tác giả đã chọn đề tài: “Hoàn thiện Hệ thống quản lý tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương (Petropacific)” làm luận văn tốt nghiệp cho mình. 2.Mục tiêu của đề tài: Luận văn này có 3 mục tiêu chính sau đây: *Hệ thống cơ sở lý luận về tài chính và quản trị tài chính. *Phân tích thực trạng QLTC tại Tổng Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương. *Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống QLTC tại Tổng Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương và kiến nghị với cấp trên. 3.Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu *Phương pháp luận Phương pháp nghiên cứu là những nguyên tắc và cách thức hoạt động khoa học nhằm đạt tới chân lý khách quan dựa trên cơ sở của sự chứng minh khoa học. Điều này có nghĩa rằng, các nghiên cứu khoa học cần phải có những nguyên tắc và phương pháp cụ thể, mà dựa vào đó các vấn đề se được giải quyết. Nghiên cứu là đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống QLTC tại Petropacific là nghiên cứu mối quan hệ từ quá trình kinh doanh khi bỏ vốn ra cho đến khi thu được tiền về và sự tác động của tài chính đối với kinh doanh như thế nào. Từ mối quan hệ này, đánh giá được những cơ hội tài chính có thể áp dụng để thực hiện mục tiêu QLTC. *Phương pháp nghiên cứu 3 Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính với nguồn số liệu thứ cấp là chủ yếu, được thu thập từ các tài liệu về TCDN, các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh của Petropacific. Ngoài ra còn có dữ liệu sơ cấp được thu thập từ quan sát thực tiễn. Các dữ liệu sau khi được thu thập được phân tích bằng các phương pháp như: thống kê, mô tả, so sánh và tổng hợp. 4.Ý nghĩa thực tiễn của đề tài Qua việc nghiên cứu, đề tài đã giúp cho lãnh đạo Petropacific có cái nhìn thực tế rõ nét hơn về tình hình tài chính, hiểu sâu sắc hơn tầm quan trọng của công tác QLTC khi sử dụng nguồn vốn trong kinh doanh và đầu tư, mà phần lớn vốn là đi vay. Từ đó có những quyết định tài chính kịp thời và chính xác có liên quan đến kinh doanh nhằm bảo toàn vốn, nâng cao hiệu quả của việc sử dụng vốn, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông cũng như định hướng phát triển Petropacific trong thời gian tới. 5.Kết cấu của luận văn. Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, luận văn được tổ chức thành 3 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng quản lý tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện Hệ thống quản lý tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Bình Dương.
- Xem thêm -