Tài liệu [fdtu_k15cmu] ky nang lam viec dong doi

 • Số trang: 72 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 336 |
 • Lượt tải: 0
sushinguyen

Tham gia: 09/08/2017

Mô tả:

Tâm Vit Group ñồng ñội Tinh thần 1 2 Tốc ñộ thay ñổi Sự bùng nổ thông tin Môi trường KD ngày càng phức tạp Tại sao cần ñội công tác? 3 800.000 1990: i 6 năm ớ i g ñể phá ế t r h i ể t t n 1 ôtô n ê r mới. t Nay: 1 i ô n i ñ t g 8 tháng p g án ấ n h g c ô t ầ và chỉ n 15 g 8 Th tăng 1 iờ ñể c g n ả hế tạo o h k . g n tr o Lưu lượng thông tin Hà n di chuyển trên g ng ày , ngư Internet tăng 565 ời k ết n t r iệ inte u ố r ne 30%/tháng: Tăng gấp i v à t o ñôi sau 100 ngày ung t y n o ,S ờ i g i ỗ ới M m m ẩ h p n ả s y ra 3 e n s i Những năm 60: D út, h p 5 Cứ sản t chơi với Các ông bố ộ m cuốn sách ñược tung ra ới con cái 45 phút/ ngày m n in/năm ẩ h p Nay: 6 phút/ngày. 4 5 Ba cây chụm lại nên hòn núi cao Một cây làm chẳng nên non 6 ðội làm việc hiệu quả Khái niệm ðội công tác 7 ðội làm việc hiệu quả Khái niệm ðội công tác 8 vs 9 Khái niệm 10 Cá nhân Cá nhân Cá nhân Cá nhân Nhóm Cá nhân Cá nhân 11 Thành viên Thành viên Thành viên Tầm nhìn Sứ mệnh Giá trị cốt lõi Thành viên Thành viên Thành viên ðội công tác 12 Hành ñộng chung Tích cực Cá nhân và tương hỗ Bổ sung Trung tính Cá nhân Ngẫu nhiên ðội công tác: Chia sẻ thông tin Nhóm: So sánh 13 Thành viên phụ thuộc ðội công tác: Cởi mở, tin tưởng Xung ñột là ñộng lực Phát triển tự do Tránh xung ñột ðồng nhất Giao tiếp không rõ ràng Giao tiếp trung thực Ít tin tưởng, bất ñồng 14 Tập trung vào cá nhân Mục ñích, sứ mệnh chung Cá nhân làm ñộc lập Nhóm: So sánh 1+1<1 ðối ñầu 15 1+1=1,5 Thỏa hiệp 16 17 Làm một mình cực thân Ăn một mình ñau tức 1+1>2 ðồng ñội 18 Vai trò và trách nhiệm rõ ràng, tin vào nhau Tiếp cận công việc theo cách chung, hợp tác Cùng thực hiện mục tiêu, thiết thực, cụ thể Có các kỹ năng bổ sung cho nhau Phụ thuộc lẫn nhau ðội công tác là một nhóm các cá nhân: Thế nào là ñội công tác? 19 Together Everyone Achieves More 20
- Xem thêm -