Tài liệu Công thức tính thâm niên công tác

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 179 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Họ Tên Ngày vào công ty Thâm niên công tác Nguyễn Thị Sen 2-5-2013 2 năm 5 tháng 2 ngày Hoàng Thu Cúc 5-9-2014 1 năm 1 tháng 28 ngày Nguyễn Thu Thủy 2-8-2010 5 năm 4 tháng 29 ngày Trần Hải Anh 9-8-2012 2 năm 9 tháng 29 ngày Đào Văn Chung 6-9-2009 6 năm 0 tháng 28 ngày Nguyễn Ngọc Thịnh 8-7-2005 9 năm 11 tháng 0 ngày Đặng Văn Ba Nguyễn Chiến Thắng Hoàn Ngọc Hòa 2-24-2009 6 năm 4 tháng 13 ngày 3-1-2013 2 năm 4 tháng 6 ngày 5-29-2005 10 năm 1 tháng 8 ngày Đinh Thị Thu 9-4-2010 4 năm 10 tháng 3 ngày Hà Quang Thắng 6-7-2010 5 năm 1 tháng 0 ngày Nguyễn Hải Anh 2-16-2012 3 năm 4 tháng 21 ngày Đào Thu Trang 6-18-2011 4 năm 0 tháng 19 ngày Nguyễn Thị Hạnh 3-22-2010 5 năm 3 tháng 15 ngày Nguyễn Tất Thắng 7-30-2008 6 năm 11 tháng 7 ngày Đào Thị Niên 1-7-2015 0 năm 6 tháng 0 ngày
- Xem thêm -