Tài liệu Chương 4 gia công phay

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 140 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

CHƯƠNG 4 GIA CÔNG PHAY
NGUYÊN LÝ CẮT & DỤNG CỤ CẮT CHƯƠNG 4 GIA CÔNG PHAY CHƢƠNG 4 GIA CÔNG PHAY 1 CHƢƠNG 4 GIA CÔNG PHAY 2 CHƢƠNG 4 GIA CÔNG PHAY 3 CHƢƠNG 4 GIA CÔNG PHAY 4 CHƢƠNG 4 GIA CÔNG PHAY 5 CHƢƠNG 4 GIA CÔNG PHAY 6 CHƢƠNG 4 GIA CÔNG PHAY 7 CHƢƠNG 4 GIA CÔNG PHAY 8 CHƢƠNG 4 GIA CÔNG PHAY 9 CHƢƠNG 4 GIA CÔNG PHAY 10 CHƯƠNG 4: PHAY  I. CÔNG DỤNG VÀ PHÂN LOẠI  II. CÁC YẾU TỐ CẮT VÀ ĐẶC ĐIỂM KHI PHAY  III. LỰC CẮT  IV. CHẾ ĐỘ CẮT  V. SỰ MÀI MÒN VÀ TUỔI THỌ CỦA DAO CHƢƠNG 4 GIA CÔNG PHAY 11 I. CÔNG DỤNG VÀ PHÂN LOẠI 1.Gia công mặt phẳng 2.Gia công rãnh , lỗ ,cắt đứt 3.Gia công các bề mặt định hình 4. Khả năng công nghệ của phay 5. Phân loại: Theo dạng răng: dao phay răng liền và răng chắp Theo bề mặt gia công hoặc hình dạng dao: Theo cách bố trí răng cắt, cách gá dao CHƢƠNG 4 GIA CÔNG PHAY 12 1. GIA CÔNG MẶT PHẲNG CHƢƠNG 4 GIA CÔNG PHAY 13 1. GIA CÔNG MẶT PHẲNG Gia công mặt phẳng bằng dao phay mặt đầu CHƢƠNG 4 GIA CÔNG PHAY 14 1. GIA CÔNG MẶT PHẲNG Gia công mặt phẳng bằng dao phay lăn trụ CHƢƠNG 4 GIA CÔNG PHAY 15 1. GIA CÔNG MẶT PHẲNG  Gia công mặt phẳng vai vuông dùng dao phay dĩa 3 lƣỡi cắt CHƢƠNG 4 GIA CÔNG PHAY 16 1.GIA CÔNG MẶT PHẲNG Gia công mặt phẳng vai vuông dùng dao phay ngón CHƢƠNG 4 GIA CÔNG PHAY 17 1.GIA CÔNG MẶT PHẲNG Gia công mặt phẳng vai vuông bằng dao phay mặt đầu CHƢƠNG 4 GIA CÔNG PHAY 18 2. GIA CÔNG RÃNH Gia công rãnh bằng dao phay đĩa 3 lƣỡi cắt CHƢƠNG 4 GIA CÔNG PHAY 19 2. GIA CÔNG RÃNH Gia công rãnh bằng dao phay ngón CHƢƠNG 4 GIA CÔNG PHAY 20
- Xem thêm -