Tài liệu Caidatdichvu web-mail

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 199 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Tham gia: 04/08/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUẢN TRỊ MẠNG Duy Nguyen KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG | UIT.EDU.VN [COMPANY ADDRESS] Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy NỘI DUNG Triển khai dịch vụ DNS – Web - Mail Cấu hình dịch vụ DNS Cấu hình dịch vụ Email Cấu hình dịch vụ Web Tạo Forward Lookup Zone và Reverse Lookup Zone Tạo các record (A record, CNAME record) để client truy cập web và email bằng domain name 1|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy I. NỘI DUNG THỰC HÀNH I.1. Mô hình triển khai DNS Server 192.168.1.1 Client 192.168.1.3 WEB Server MAIL Server FTP Server 192.168.1.2 Bảng thông tin IP: IP Address Subnet Mask Client 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 DNS Server 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.1 Web,Mail 192.168.1.2 255.255.255.0 Đặt Computer Name của: DNS Server là srv01.uit.local 2|Page Default Gateway DNS Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy Mail,Web là srv02.uit.local I.2. Cài đặt dịch vụ DNS trên DNS Server Tham khảo lại bài lab trước I.3. Cài đặt dịch vụ Email trên Server Tham khảo lại bài lab trước Sau khi cài đặt xong, chúng ta tạo 2 tài khoản teo@uit.local và ty@uit.local 3|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy I.4. Cài đặt dịch vụ Web trên Server Dịch vụ Web là 1 dịch vụ được tích hợp sẵn trên Windows Server. Vì vậy chúng ta không cần phải download về mà chỉ cần bật dịch vụ lên. 4|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 5|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 6|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 7|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 8|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy I.5. Cấu hình trên DNS Server Tạo A Record o Server 01 (DNS): srv01.uit.local <-> 192.168.1.1 o Server 02 (Web-Mail-FTP): srv02.uit.local <-> 192.168.1.2 Tạo Pointer Record o 192.168.1.1 <-> srv01.uit.local o 192.168.1.2 <-> srv02.uit.local Với Mail Server, Web Server và FTP Server. Mỗi Server tạo 1 CNAME Record để dễ nhớ: o DNS Server: dns.uit.local <-> srv01.uit.local o Mail Server: mail.uit.local <-> srv02.uit.local o Web Server: www.uit.local <-> srv02.uit.local o FTP Server: ftp.uit.local <-> srv02.uit.local Kết quả cấu hình DNS như hình vẽ: 9|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy Ngồi tại máy client để kiểm tra: Khi truy cập vào ứng dụng web thì gõ: http://www.uit.local 10 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy Khi truy cập mail để soạn thảo email: http://mail.uit.local Sinh viên tự làm 11 | P a g e
- Xem thêm -