Tài liệu Caidatdichvu vpn

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 201 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Tham gia: 04/08/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUẢN TRỊ MẠNG LAB 8 – TRIỂN KHAI DỊCH VỤ VPN Duy Nguyen KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG | UIT.EDU.VN [COMPANY ADDRESS] Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy NỘI DUNG Cài đặt dịch vụ VPN Cấu hình VPN Server Cấu hình VPN Client Kiểm tra quá trình mã hóa gói tin trong mạng VPN 1|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy I. NỘI DUNG THỰC HÀNH 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24 Client Internet File Server VPN Server Analyzer Analyzer Bảng thông tin IP: IP Address Subnet Mask VPN Server LAN 192.168.1.1 255.255.255.0 VPN Server WAN 192.168.2.1 255.255.255.0 File Server 192.168.1.2 255.255.255.0 Client Internet 192.168.2.2 255.255.255.0 Analyzer Internal 192.168.1.3 255.255.255.0 Analyzer Internet 192.168.2.3 255.255.255.0 2|Page Default Gateway 192.168.1.1 DNS Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy I.1. Cài đặt dịch vụ VPN trên VPN Server B1: Đặt IP cho card LAN của VPN Server B2: Đặt IP cho card WAN của VPN Server 3|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy B3: Dịch vụ VPN là 1 dịch vụ được tích hợp sẵn trên Windows Server. Vì vậy chúng ta không cần phải download về mà chỉ cần bật dịch vụ lên. 4|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 5|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 6|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 7|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy I.2. Cấu hình dịch vụ VPN Mở giao diện quản lý Routing and Remote Access để cấu hình VPN 8|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy Cấu hình VPN 9|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 10 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 11 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 12 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 13 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy Tạo User trên VPN Server để cho phép sử dụng User này kết nối I.3. Cấu hình VPN Client 14 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 15 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 16 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 17 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 18 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy I.4. Kiểm tra kết quả Trên máy client internet, kết nối vào File Server trong mạng LAN: 19 | P a g e
- Xem thêm -