Tài liệu Caidatdichvu dns

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 190 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Tham gia: 04/08/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUẢN TRỊ MẠNG LAB 7.1 – TRIỂN KHAI DỊCH VỤ DNS Duy Nguyen KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG | UIT.EDU.VN [COMPANY ADDRESS] Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy NỘI DUNG Triển khai dịch vụ DNS Cấu hình DHCP Server để cấp IP cho DHCP client Tạo Forward Lookup Zone và Reverse Lookup Zone Tạo các record (A record, CNAME record) 1|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy I. NỘI DUNG THỰC HÀNH DNS Server Client Bảng thông tin IP: IP Address Subnet Mask Client 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 DNS Server 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.1 I.1. Cài đặt dịch vụ DNS trên DNS Server B1: Đặt IP cho DNS Server 2|Page Default Gateway DNS Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy B2: Tạo suffix DNS cho DNS Server 3|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 4|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy B3: Dịch vụ DNS là 1 dịch vụ được tích hợp sẵn trên Windows Server. Vì vậy chúng ta không cần phải download về mà chỉ cần bật dịch vụ lên. 5|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 6|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 7|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 8|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy I.2. Cấu hình dịch vụ DNS Mở giao diện quản lý DNS 9|Page Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy o Forward Lookup Zone: được sử dụng để tạo các record: A, NS, SOA, MX và CNAME o Reverse Lookup Zone: được sử dụng để tạo các record: Pointer Trong Forward Look Zone chúng ta tạo Zone “uit.local” 10 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 11 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 12 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy Sau khi tạo xong Zone “uit.local”, chúng ta thấy tự động trong đó có 3 record SOA, NS và A record. 13 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy Sau khi tạo Zone “uit.local” trong Forward Lookup Zone, để phân giải ngược lại từ IP sang tên miền, chúng ta cần tạo Zone trong Reverse Lookup Zone. 14 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 15 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 16 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 17 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy Sau khi tạo xong “Reverse Zone”, chúng ta thấy những thông tin sau: Bây giờ phải tạo 1 Pointer Record cho A Record (dns.uit.local trong Forward Lookup Zone) 18 | P a g e Giáo trình thực hành – Mạng Máy Tính Biên soạn: ThS.Nguyễn Duy 19 | P a g e
- Xem thêm -