Tài liệu Báo cáo hệ thống cấp cứu việt nam thách thức và giải pháp pgs.ts. nguyễn đạt anh

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 180 |
  • Lượt tải: 0
thuyngo66098

Tham gia: 07/06/2016

Mô tả:

PHÂN HỘI CẤP CỨU VIỆT NAM PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh HỆ THỐNG CẤP CỨU VIỆT NAM THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP Y học cấp cứu Việt Nam Lịch sử 2000 KHOA CẤP CỨU 2012 PHÂN HỘI 2004 2012 PHÁC ĐỒ CRP 2008 VIỆT NAM 2012 QUY CHẾ CẤP CỨU 2009 HƯỚNG DẪN CẤP CỨU 2012 PHÂN HỘI CẤP CỨU VIỆT NAM PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh Quy chế cấp cứu hồi sức (2008) Y học cấp cứu • Bệnh viện loại 1: 3 khoa (KCC, ICU, TTCĐ) • Bệnh viện tỉnh: 3 khoa (KCC, ICU, TTCĐ) • Bệnh viện huyện: 2 khoa (KCC, ICU) • Cơ sở: 1 đơn vị (cấp cứu) PHÂN HỘI CẤP CỨU VIỆT NAM PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh Tình trạng hệ thống cấp cứu 2 năm sau quy chế cấp cứu ? 7 2 năm sau quy chế cấp cứu  Quy chế mới đã được thực thi nhưng hệ thống cấp cứu vẫn trong giai đoạn khởi đầu.  Nhiều bệnh viện chỉ có khoa ICU, chưa thành lập KCC.  Cấp cứu được coi là việc của phòng khám, ICU, và khoa ngoại.  Không có mặt bác sỹ cấp cứu đánh giá và ổn định bệnh nhân. (số liệu thống kê 6/ 2010) 2 năm sau quy chế 6.7 21.6 71.7 Set up Not set up Unable Chỉ có 21,6% bệnh viện có khoa cấp cứu Số liệu của 60 bệnh viện phía bắc 6/2010 2 năm sau quy chế • Hệ thống cấp cứu trước viện (115 ) chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu ở những thành phố lớn (Hà Nội, HCM). • Chưa có chính sách hỗ trợ chuyên nghành mới. • Thiếu tài liệu đào tạo chuẩn cho bác sỹ cấp cứu. • Chưa có hệ thống paramedic tại Việt Nam. Hội nghị 28/02/2010- JICA – BV Bạch Mai Thực trạng Lý do chưa thiết lập Số Thiếu thiết bị 16 Tỷ lệ (%) 38.1 Thiếu nhân lực 13 31.0 Chưa biết có quy chế mới 09 21.4 Cho là không cần có KCC 04 9.5 Tổng 42 100 Số liệu của 60 bệnh viện phía bắc 6/2010 PHÂN HỘI CẤP CỨU VIỆT NAM PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh Đào tạo y học cấp cứu Đào tạo cấp cứu • Khóa ATLS tại BV Bạch Mai (phối hợp với giảng viên các bệnh viện lớn tại Hà Nội và HCM). • Từ 2005, thực hiện đào tạo và triển khai (JATEC) cho các bệnh viện tỉnh. • Đào tạo về y học thảm họa do Bộ y tế chủ trì. • Đào tạio cấp cứu ban đầu bệnh nhân chấn thương phối hợp với các chuyên gia nước ngoài. Đào tạo cấp cứu Đào tạo cấp cứu Thực trạng đào tạo Học viên Kết quả của test đầu vào 0% 5% Exellance Good 49% Fair 46% Bad Data from training courses in 2010 (DOHA) Học viên Doctor Nurses 60 50 40 30 20 10 0 Exellance Good Fair Bad Data from training courses in 2010 (DOHA) PHÂN HỘI CẤP CỨU VIỆT NAM PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh Hướng dẫn toàn quốc Thực trạng tại Việt Nam Mỗi bệnh viện có hướng protocol riêng Không có chương trình chuẩn Nhu cầu cấp thiết: Hướng dẫn chuẩn quốc gia
- Xem thêm -