Tài liệu Bài giảng lập trình windows bằng c sharp (c#) - gv. nguyễn thành chiến

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 316 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10809 tài liệu

Mô tả:

LẬP TRÌNH WINDOWS BẰNG C SHARP (C#) Số đơn vị học trình: 5 Thời lượng : 105 tiết (45LT + 60TH) Giảng viên: NGUYỄN THÀNH CHIẾN Email: chiennt@cdbd.edu.vn 1 Giới thiệu môn học  Mục tiêu ◦ Cung cấp kiến thức và kỹ năng lập trình ứng dụng trong môi trường Windows cơ bản & nâng cao. 2 Giới thiệu môn học ◦ Cung cấp kiến thức lập trình C# cho các ứng dụng Windows và các hàm thư viện cơ bản MS.NET. 3 Giới thiệu môn học  Giúp sinh viên xây dựng ứng dụng bằng công cụ lập trình hiện đại & mạnh mẽ của MS là Visual Studio 2005/2008/2010/2013 Nguyen Thanh Chien - 2013 4 Giới thiệu môn học  Nội dung: (ba nhóm kiến thức chính) ◦ Trang bị kiến thức  Nền tảng về .NET Framework  Cơ bản về ngôn ngữ C# ◦ Kiến thức về lập trình ứng dụng trong môi trường Windows với C#.  Xây dựng ứng dụng dựa trên Form (Windows Form Application) ◦ Cung cấp các kiến thức nâng cao về lập trình cơ sở dữ liệu trong C#.  MS Access hoặc MS SQL Server 5 Yêu cầu với sinh viên        Có kiến thức cơ sở về lập trình, cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu, lập trình hướng đối tượng. Nghe giảng lý thuyết. (nghiêm túc, không nói chuyện, không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại trong lớp) Đọc các tài liệu tham khảo được cung cấp! Làm tất cả các bài tập do GV cung cấp. ◦ Gồm 5 bài tập về nhà (homework) nộp đúng hạn qua email ◦ 7 bài kiểm tra 15 phút đầu giờ để đánh giá sự chuẩn bị cho bài mới (giấy hoặc làm trắc nghiệm trên máy) ◦ 1 bài tập nhóm (3 sinh viên/nhóm) – báo cáo vào tuần cuối cùng của học phần. Lập DS gởi lại GV vào buổi học t5 tuần sau. ◦ 3 bài kiểm tra thực hành trên máy (Mỗi bài kiểm tra nếu nộp ko đúng hạn, sao chép quá 30% hoặc vắng không lý do đều bị đểm 0) Tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nghiệm cao Hoạt động nhóm Trao đổi, thảo luận với GV và SV khác 6 Tài liệu môn học Tiếng Việt: 1. Bài giảng + Bài tập thực hành 2. Giáo trình C# - trung tâm Nhất Nghệ 3. Ngôn ngữ lập trình C# (tài liệu dịch) Website 1. Source code tham khảo ở http://www.wrox.com. 2. Các topic lập trình ở www.codeguru.com, www.codeproject.com 3. … 7 Trang web môn học  http://caodangbinhdinh.wordpress.com/  Post các slide bài giảng  ◦ Ebook tham khảo ◦ Danh sách bài tập ◦ Điểm quá trình ◦ Các thảo luận liên quan đến môn học Yêu cầu sinh viên thường xuyên truy cập để có thông tin mới nhất! TOÀN BỘ TÀI LIỆU VÀ BÀI GIẢNG MÔN HỌC ĐƯỢC ĐƯA WEBSITE 8 Phục vụ cho môn học  Sinh viên tự cài đặt các tool sau ◦ MS Visual Studio .NET 2008/2010 (Pro/Express) ◦ MS SQL Server 2005/2008 (Pro/Express) ◦ Devexpress (công cụ làm đẹp giao diện)  Nguồn download ◦ http://www.microsoft.com/downloads ◦ GV cung cấp 9 Nguyen Thanh Chien - 2013 10 Đánh giá cuối khóa 2 • • • • • • ĐTHP có thể thay bằng làm đồ án miễn thi (đăng ký vào tuần thứ 2). Nếu đồ án ko đạt chất lượng được tính vào điểm TH ĐHP: điểm học phần ĐQT: điểm quá trình ĐTHP: điểm thi kết thúc học phần ĐBT: Điểm bài tập về nhà BC: Điểm báo cáo nhóm (Thuyết trình + ND báo cáo) ĐTH: điểm thực hành 11 Đánh giá cuối khóa  (2): 2 Cách tính điểm quá trình N: số cột điểm • ĐTL: điểm thảo luận nhóm, mỗi nhóm sẽ có một topic riêng, thảo luận trên lớp, giảng viên sẽ chấm điểm • ĐBT: sinh viên làm bài kiểm tra kiến thức 15 tại lớp • ĐCC: lấy điểm điểm danh (điểm danh bất kỳ để lấy điểm) • … 12 ĐỒ ÁN (BT NHÓM)       Tên đề tài: Phân tích, thiết kế và xây dựng 1 chương trình theo hướng đối tượng Nhóm gồm 3 sinh viên (1 nhóm trưởng) Thời hạn: tuần cuối cùng của HP Hình thức: Báo cáo (Slide) + CD chương trình + Bảng thống kê hoạt động nhóm của các thành viên Gợi ý: ◦ Quản lý sinh viên, Quản lý đoàn viên ◦ Quản lý thu chi học phí, Quản lý thư viện ◦ Quản lý xếp loại điểm rèn luyện ◦ Quản lý thời khóa biểu, Quản lý điểm ◦ Quản lý bán hàng, Quản lý kho, Quản lý tài sản ◦ Quản lý đăng tin quảng cáo ở 1 tờ báo v.v… NguyenVIÊN Thanh ChienTỰ - 2013 CHỌN 13 TÊN PHẦN MỀM DO NHÓM SINH ĐỒ ÁN (tt)  Nội dung báo cáo ◦ Giới thiệu chương trình ◦ Cơ sở dữ liệu ◦ Chức năng (demo bằng phần mềm) Nguyen Thanh Chien - 2013 14 Đề cương môn học  Phần 1: C# cơ bản – hướng đối tượng ◦ Môi trường .NET Framework ◦ Ngôn ngữ C#: kiểu dữ liệu, biến, phạm vi hoạt động, toán tử, câu lệnh, điều khiển       Namspace, lớp thư viện Lớp, phương thức, thừa kế… Mảng, struct, enum Giao diện, thuộc tính, indexer Nhóm đối tượng (Array list, collection) Delegate & event 15 Đề cương môn học (2)  Phần 2: Lập trình ứng dụng trong môi trường Windows ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Xây dựng ứng dụng Windows Form (WinForm) Windows Controls Menu, context-sensitive menu, tool strip, status strip. Xây dựng ứng dụng SDI, MDI Dialog, common dialog User Control 16 Đề cương môn học (3)  Phần 3: Lập trình CSDL với ADO.NET ◦ Tổng quan về ADO.NET  Cơ chế Disconnected… ◦ Kết nối CSDL MS SQL Server, MS Access  Chuỗi kết nối, đối tượng thực thi truy vấn dữ liệu ◦ Sử dụng DataSet để lưu trữ dữ liệu tách rời với data source ◦ Sử dụng chức năng Data Configuration Wizard để kết nối dữ liệu nhanh chóng ◦ Cơ chế data binding giữa control với data source 17 5 lời khuyên để đạt kết quả tốt 18 Làm việc chăm chỉ 19 Làm bài tập và thực hành nhiều 20
- Xem thêm -