Tài liệu 6-ubuntu-installation

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 123 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG Quản trị mạng Linux Cài đặt Ubuntu Server Trình bày: TS. NGÔ BÁ HÙNG Email: nbhung@cit.ctu.edu.vn Quản trị mạng Linux - Cài đặt Ubuntu Server Các bước cài đặt (1) • Download Ubuntu Serrver: ● Kiểm tra file ubuntu-server.iso trong thư mục – ● /data hoặc /media/data Nếu không thấy, đánh lệnh sau để downlaod – wget http://172.16.66.39/Softs/ubuntu-server.iso • Dọn dẹp thư mục /home/student để đảm bảo có nhiều hơn 2Gbytes đĩa trống 07/08/12 2 Quản trị mạng Linux - Cài đặt Ubuntu Server Các bước cài đặt (2) • Sử dụng VirtualBox • Tạo một máy ảo có kiểu hệ điều hành là Linux/Ubuntu • Cấu hình nối kết mạng là Bridged Adapter • Chọn CD-ROM cài đặt hệ điều hành là đĩa ISO • Thực hiện các bước hướng dẫn theo tài liệu ● ● 07/08/12 http://www.howtoforge.com/perfect-server-ubuntu10.10-maverick-meerkat-ispconfig-3 Không cần thực hiện phần cấu hình mạng 3 Quản trị mạng Linux - Cài đặt Ubuntu Server Qui định thông tin cấu hình • X là số thứ tự máy tính bạn đang ngồi • Hostname: ● Server: server-X-1, server-X-2, … ● Desktop: ubuntu-X-1, ubuntu-X-2, … • Địa chỉ IP: 07/08/12 ● 172.16.19.(100+X), 172.16.19.(100+X+40) ● Netmask 255.255.255.0 ● Default gateway: 172.16.19.1 ● Proxy: 172.16.1.100, port 8080 4 Quản trị mạng Linux - Cài đặt Ubuntu Server Qui định thông tin cấu hình (tt) • Tên người dùng đầu tiên: ● Administrator ● Có quyền quản trị (thuộc nhóm admin của hệ thống) ● Không dùng tên admin • Không chọn cài các dịch vụ trong quá trình cài đặt • Chép thư mục máy ảo server vào USB của mình • Xóa thư mục máy ảo server trên đĩa cứng • Chép lại thư mục Server máy áo từ USB vào thư mục máy ảo trên đĩa cứng và khởi động lại máy ảo 07/08/12 5
- Xem thêm -