Ứng dụng phép vị tự trong việc giải một số lớp bài toán của hình học phẳng

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 80 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu