Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn ACETOBATER XYLINUM cho màng mỏng

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu