529 tài liệu chứa từ khóa này

Bài 3 kỹ năng thuyết trình

Bài 3 kỹ năng thuyết trình

Bài 3 Kỹ năng thuyết trình...

66 1797 57

40 câu châm ngôn sâu sắc đọc đến đâu thấm đến đó

40 câu châm ngôn sâu sắc đọc đến đâu thấm đến đó

Một cụ già đã nghỉ hưu ở thành phố Thái Nguyên đã gọt giũa câu chữ thành những câu thành ngữ thời hiện đại có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc!...

4 997 7

[kỹ năng mềm] các yếu tố tham gia vào quá trình giao tiếp

[kỹ năng mềm] các yếu tố tham gia vào quá trình giao tiếp

[kỹ năng mềm] các yếu tố tham gia vào quá trình giao tiếp...

6 726 2

Ngôn ngữ cơ thể

Ngôn ngữ cơ thể

...

341 723 0