Tài liệu Website quản lý hệ thống bán lẻ

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Website quản lý hệ thống bán lẻ Lời nói đầu Trong những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 ngành công nghệ thông tin đã có những bước phát triển thần kỳ. Hiện nay, tin học đã và đang được ứng dụng một cách rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế trong mỗi quốc gia. Một nền kinh tế mạnh, một quốc gia mạnh đồng nghĩa với việc ở quốc gia đó công nghệ thông tin được ứng dụng và khai thác một cách có hiệu quả. Việc ứng dụng rộng rãi tin học đã đem lại những thành tựu vô cùng to lớn trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính vì lẽ đó, Chương trình quản lý hệ thống bán lẻ ra đời nhằm hỗ trợ một cách tốt hơn cho việc quản lý bán hàng theo hệ thống các cửa hàng. Để thực hiện được chương trình này, em xin cảm ơn Thầy Thái Thanh Tùng đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ trong quá trình thực hiện. Chương 1-Tìm hiểu đề tài Sinh viên: Nguyễn Thị Duyên_Lớp 0006B1 1 Website quản lý hệ thống bán lẻ 1.1.Mục đích Trong những năm gần đây, khoa học công nghệ Việt Nam đã từng bước hội nhập vào dòng chảy của khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới. Công nghệ thông tin ở nước ta mới, song tốc độ phát triển của nó rất nhanh và mạnh, chiếm một vị trí quan trọng trong các ngành khoa học công nghệ. Một trong những lĩnh vực đang được ứng dụng tin học hóa rất phổ biến ở nước ta là lĩnh vực quản lý. Tin học hóa trong quản lý đã giúp cho các nhà quản lý điều hành công việc một cách khoa học, chính xác và hiệu quả. Quản lý hệ thống các điểm bán hàng của hệ thống là một trong những công việc tương đối phức tạp, tốn nhiều thời gian và công sức. Chính vì vậy, tin học hóa trong lĩnh vực quản lí là một yêu cầu tất yếu. Muốn quản lý tốt cần có được các phần mềm tốt, phần mềm phải đảm bảo được độ bảo mật cao, dễ sử dụng và nhiều tiện ích. Xây dựng một trang web quản lý công việc kinh doanh của từng điểm bán hàng của hệ thống và thông tin sản phẩm nhằm giúp khách hàng xem sản phẩm trên website của công ty.. 1.2 Phạm vi đề tài Đề tài có trọng tâm chính xoay quanh việc xây dựng 1 trang web giúp người quản lý chung quản lý người quản lý của các địa điểm, người quản lý tại các địa điểm quản lý nhân viên của từng điểm, nhân viên cập nhật sản phẩm, khách hàng xem thông tin sản phẩm trên website của công ty. 1.3. Các nguồn điều tra Với hệ thống này có thể thấy nguồn điều tra bao gồm :Người dùng hệ thống: người quản lý , nhân viên … 1.4. Tìm hiểu đề tài Quá trình quản lý bán hàng được diễn ra như sau: Sinh viên: Nguyễn Thị Duyên_Lớp 0006B1 2 Website quản lý hệ thống bán lẻ Sau khi nhân viên nhập hóa đơn nhập hàng và bán hàng cho từng địa điểm, người quản lý xem danh thống kê doanh thu, hàng nhập, hàng xuất tại từng địa điểm do mình quản lý. 1.5. Mô tả đề tài Việc quản lý hệ thống bán lẻ tại các điểm bán được tiến hành như sau: -Khách hàng tìm kiếm thông tin sản phẩm tại website của cửa hàng hoặc tới các địa điểm của cửa hàng để xem và mua hàng tại các điểm. -Bộ phận nhân viên tại các cửa hàng sẽ nhập các thông tin sản phẩm khách hàng mua hàng vào hóa đơn bán. Ngoài ra nhân viên tại các điểm bán sẽ nhập hàng cho từng địa điểm. -Người quản lý của cửa hàng có quyền xem thống kê doanh thu, hàng nhập, hàng xuất, hàng tồn. 1.6. Yêu cầu thực hiện Các chức năng tối thiểu mà chương trình cung cấp: - Cập nhật, bổ sung sửa đổi, xóa danh sách người quản lý, nhân viên, địa điểm, loại sản phẩm, sản phẩm, loại hình thanh toán. - Tự động đánh số nhân viên, người quản lý, địa điểm, sản phẩm, loại sản phẩm. - Tìm kiếm thông tin sản phẩm theo loại sản phẩm, theo từ khóa gần đúng với tên sản phẩm. - Thống kê doanh thu, hàng nhập, hàng xuất, hàng tồn. - Chương trình có kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập (Ví dụ: dữ liệu các trường ngày tháng) 1.7. Tính khả thi của đề tài - Khả thi về kỹ thuật: Việc triển khai thực hiện chương trình tương đối phức tạp, nhưng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Thầy hướng dẫn nên khi thực hiện sẽ tương đối dễ dàng hơn cho người làm. Sinh viên: Nguyễn Thị Duyên_Lớp 0006B1 3 Website quản lý hệ thống bán lẻ - Khả thi về tài chính và kinh tế: Chương trình khi đi vào hoạt động sẽ đem lại lợi ích tương đối lớn cho công tác quản lý, việc bán hàng, .. sẽ trở nên thuận lợi, làm giảm bớt thời gian cũng như tính toán. Việc triển khai chương trình cũng không quá phức tạp nên không đòi hỏi cao về tài chính. - Khả thi vận hành: Chương trình đáp ứng đủ các yêu cầu trong quản lý hệ thống các cửa hàng nên đi vào hoạt động sẽ thực hiện tốt các yêu cầu được đặt ra. 1.8. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài Chương trình khi hoạt động sẽ hỗ trợ cho công tác quản lý cửa hàng trở nên đơn giản và thuận tiện hơn. 1.9. Công nghệ thực hiện - Nền tảng thực thi chương trình: .Net Framework 3.5 - Ngôn ngữ lập trình: C#. - Cơ sở dữ liệu: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005 - Công cụ lập trình: Visual Studio 2008 1.10. Thời gian thực hiện - Phân tích chức năng, cơ sở dữ liệu: 1 tuần - Phân tích thiết kế hệ thống: 1 tuần - Lập trình chức năng: 2 tuần Tổng thời gian thực hiện: 1 tháng. Sinh viên: Nguyễn Thị Duyên_Lớp 0006B1 4 Website quản lý hệ thống bán lẻ Chương 2 - Phân tích hệ thống 2.1 Phân tích yêu cầu chức năng Xác định các tác nhân của hệ thống - Xác nhận các tác nhân của hệ thống - Đặc tả chi tiết các tác nhân. Từ yêu cầu của hệ thống ta xác định được các tác nhân của hệ thống như sau:  Hệ thống có 3 tác nhân chính: Khách, Quản lý viên và Nhân viên.  Đặc tả chi tiết các tác nhân:  Khách hàng: là những người sử dụng bình thường, nhóm này chỉ có các chức năng cơ bản là tìm kiếm sản phẩm.  Quản lý viên: Webstie khi đưa vào hoạt động cung cấp các chức năng sau cho người quản lý: Người quản lý chung của hệ thống cửa hàng sẽ quản lý các địa điểm, người quản lý của từng địa điểm, cũng như nhân viên của tất cả các địa điểm, còn người quản lý từng địa điểm của cửa hàng thì chỉ quản lý nhân viên của cửa hàng mình, tất cả người quản lý( người quản lý chung và riêng) đều có thể xem thống kê hàng nhập, hàng xuất, hàng tồn.  Nhân viên: có chức năng quản lý sản phẩm, loại sản phẩm, lọai thanh toán Sinh viên: Nguyễn Thị Duyên_Lớp 0006B1 5 Website quản lý hệ thống bán lẻ Website quản lý hệ thống bán lẻ Khách hàng Chức năng Tìm kiếm Người quản lý chung Địa điểm Thêm Người quản lý Thống kê doanh thu Sửa Thống kê hàng nhập Xóa Thống kê hàng xuất Thống kê hàng tồn Nhân viên Cập nhật sản phẩm Cập nhật loại sản phẩm Cập nhật thanh toán Nhập sản phẩm Bán sản phẩm Hình 2.3: Sơ đồ chức năng của hệ thống Sinh viên: Nguyễn Thị Duyên_Lớp 0006B1 6 Website quản lý hệ thống bán lẻ 2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu 2.2.1 Sơ đồ mức ngữ cảnh Thông tin đăng nhập Thông báo từ chối Kết quả tìm kiếm Khách hàng Quản trị viên Hệ thống Website Trả lời Dữ liệu cập nhật Thông tin cần tìm kiếm Hình 2.4: Sơ đồ mức ngữ cảnh của hệ thống Sinh viên: Nguyễn Thị Duyên_Lớp 0006B1 7 Website quản lý hệ thống bán lẻ 2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh – DFD level 0 Cập nhật danh sách địa điểm Bộ phận quản lý Quản lý địa điểm Cập nhật danh sách người quản . lý Quản lý người quản lý dịa điẻm Bộ phận quản lý Cập nhật danh sách nhân viên Quản lý nhân viên Sinh viên: Nguyễn Thị Duyên_Lớp 0006B1 8 Website quản lý hệ thống bán lẻ Nhân viên Cập nhật loại sản phẩm Cập nhật sản phẩm Quản lý sản phẩm Quản lý loại sản phẩm Nhân viên Cập nhật loại thanh toán Hóa đơn nhập sản phẩm Kho sản phẩm Hóa đơn bán sản phẩm Loại thanh toán Kho khách hàng Hình 2.5: Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh Sinh viên: Nguyễn Thị Duyên_Lớp 0006B1 9 Website quản lý hệ thống bán lẻ 2.3. Quy trình xử lý của hệ thống 1 Nhân viên bán hàng tại điểm bán hàng lấy thông tin các sản phẩm khách đặt mua. 2 Nhập các thông tin như họ tên khách hàng, ngày bán, ghi chú, mã nhân viên bán hàng. 3 Nhập loại hình thanh toán mà khách đưa ra (như tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng,..). 4 Xác nhận nhập hóa đơn bán hàng Hình 2.1: Quy trình xử lý khi bán hàng Sinh viên: Nguyễn Thị Duyên_Lớp 0006B1 10 Website quản lý hệ thống bán lẻ 1 Người quản lý yêu cầu lập báo cáo thống kê hàng tồn kho trong một khoảng thời gian 2 Tổng hợp lại số lượng hàng nhập dựa theo hóa đơn nhập trong thời gian yêu cầu 3 Tổng hợp lại số lượng hàng bán dựa theo hóa đơn bán trong thời gian yêu cầu 4 Số lượng hàng tồn kho = Số lượng hàng nhập – Số lượng hàng bán Hình 2.1:Quy trình xử lý khi thống kê hàng tồn kho. Sinh viên: Nguyễn Thị Duyên_Lớp 0006B1 11 Website quản lý hệ thống bán lẻ Chương 3. Thiết kế hệ thống Giải thích các bảng trong sơ đồ ERD tblHoaDonNhap STT Tên trường 1 MaHDN (PK) 2 NgayNhap 3 MaNV Kiểu dữ liệu Int Datetime Ý nghĩa Mã số hóa đơn nhập, ví dụ: 1,2,3 Ngày nhập hàng, ví dụ: Int 12/1/2010 Mã số nhân viên lập hóa đơn nhập tham chiếu bên bảng 4 TongTien Real tblNhanVien, ví dụ: 1,2,3 Tổng tiền hóa đơn nhập, ví dụ: 2000 (usd) tblHDN_SP STT Tên trường 1 MaHDN (PK) Kiểu dữ liệu Int Ý nghĩa Mã số hóa đơn nhập tham chiếu bên bảng tblHoaDonNhap, ví dụ: 2 3 4 MaSP (PK) SoLuong GiaNhap int 1,2,3 Mã số sản phẩm tham chiếu bên Int Real bảng tblSanPham, ví dụ: 1,2,3 Số lượng sản phẩm, ví dụ: 20 Giá nhập sản phẩm, ví dụ: 10 (usd) tblHoaDonBan STT Kiểu dữ liệu Ý nghĩa Tên trườ ng 1 2 3 MaHDB (PK) NgayBan TenKhachHang Int Datetime Nvarchar Mã số hóa đơn bán, ví dụ: 1,2,3 Ngày bán hàng, ví dụ: 12/2/2010 Tên khách hàng, ví dụ: Nguyễn văn A 4 MaThanhToan Int Mã loại thanh Sinh viên: Nguyễn Thị Duyên_Lớp 0006B1 12 Website quản lý hệ thống bán lẻ toán dựa theo bảng tblThanhToan, 5 6 7 GhiChu TongTien MaNV ví dụ: 1,2,3 Nvarchar Ghi chú nếu có, ví dụ: mã thẻ Real 01923 Tổng tiền của hóa đơn, ví dụ: Int 2000 (usd) Mã nhân viên bán hàng tham chiếu bên bảng tblNhanVien, ví dụ: 1,2,3 tblDiemBanHang STT 1 2 3 4 5 Tên trường MaDiemBH(PK) TenDiemBH DiaChi DienThoai MaQL Kiểu dữ liệu Int Nvarchar Nvarchar Nvarchar Int Ý nghĩa Mã điểm bán hàng, ví dụ: 1,2,3 Tên điểm bán. Địa chỉ cửa hàng. Số điện thoại. Mã người quản lý hệ thống cửa hàng tham chiếu bên bảng NguoiQuanLy tblNguoiQuanLy STT Tên trường 1 MaQL(PK) 2 3 HoTen Matkhau Kiểu dữ liệu Int Ý nghĩa Mã người quản lý hệ thống cửa Nvarchar(50) Nvarchar(50) hàng. Họ tên người quản lý cửa hàng. Mật khẩu truy cập. tblSanPham STT 1 2 3 4 5 6 Tên trường MaSP(PK) TenSP HinhAnh GiaBan ThongSoSanPham MaLoaiSP Kiểu dữ liệu Int Nvarchar(50) Nvarchar(255) Real Nvarchar(255) Ý nghĩa Mã sản phẩm Tên sản phẩm Hình ảnh về sản phẩm Giá bán của sản phẩm Các thông số đi kèm theo sản Int phẩm Mã loại sản phẩm tham chiếu Sinh viên: Nguyễn Thị Duyên_Lớp 0006B1 13 Website quản lý hệ thống bán lẻ bên bảng tblLoaiSP tblHDB_SP STT Tên trường 1 MaHDB(PK) 2 MaSP(PK) 3 SoLuong Kiểu dữ liệu Int Int Ý nghĩa Mã hóa đơn bán hàng Mã sản phẩm tham chiếu bên Int bảng tblSP Số lượng sản phẩm bán Kiểu dữ liệu Int Nvarchar(50) Ý nghĩa Mã của từng loại sản phẩm. Tên của loại sản phẩm Kiểu dữ liệu Int Nvarchar(50) Nvarchar(50) Nvarchar(255) Nvarchar(50) Nvarchar(50) Ý nghĩa Mã nhân viên của cửa hàng. Họ tên của nhân viên Mật khẩu truy cập Địa chỉ của nhân viên Số điện thoại của nhân viên Chức vụ của nhân viên trong cửa Int hàng Mã điểm bán hàng nơi nhân viên tblLoaiSP STT Tên trường 1 MaLoaiSP(PK) 2 TenLoaiSP tblNhanVien STT 1 2 3 4 5 6 7 Tên trường MaNV(PK) HoTen MatKhau DiaChi DienThoai ChucVu MaDiemBanHang đó làm việc tblThanhToan STT Tên trường Kiểu dữ liệu 1 MaThanhToan(PK) Int 2 LoaiThanhToan Nvarchar(50) Ý nghĩa Mã thanh toán của khach hàng Loại hình thanh toán, ví dụ: thẻ, tiền mặt… Sơ đồ quan hệ Sinh viên: Nguyễn Thị Duyên_Lớp 0006B1 14 Website quản lý hệ thống bán lẻ Sinh viên: Nguyễn Thị Duyên_Lớp 0006B1 15 Website quản lý hệ thống bán lẻ Chương 4. Hướng dẫn sử dụng 4.1. Chạy website Để sử dụng website, máy tính của bạn cần cài đặt .Net Framework 3.5 và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2005. Bước 1: Attach cơ sở dữ liệu của chương trình vào Microsoft SQL Server 2005 Hình 4.1: Attach cơ sở dữ liệu Bước 2: Chỉnh lại thông số kết nối cơ sở dữ liệu cho phù hợp qua file app.config Sinh viên: Nguyễn Thị Duyên_Lớp 0006B1 16 Website quản lý hệ thống bán lẻ Hình 4.2: Chỉnh lại thông số kết nối cơ sở dữ liệu Sinh viên: Nguyễn Thị Duyên_Lớp 0006B1 17 Website quản lý hệ thống bán lẻ 4.2. Hướng dẫn sử dụng chương trình _Khi chạy chương trình giao diện của khách hàng như sau: Hình 4.3: Giao diện khách hàng _Chương trình dành cho người quản lý và nhân viên: Hình 4.4: Giao diện đăng nhập của người quản lý và nhân viên _Nếu là người quản lý đăng nhập thì giao diện như sau: Sinh viên: Nguyễn Thị Duyên_Lớp 0006B1 18 Website quản lý hệ thống bán lẻ Hình 4.5: Giao diện của người quản lý _Người quản lý có quyền xem, sửa, xóa, thêm địa điểm, nhân viên của từng điểm, người quản lý. Sinh viên: Nguyễn Thị Duyên_Lớp 0006B1 19 Website quản lý hệ thống bán lẻ Hình 4.6: Danh sách điểm bán hàng Hình 4.7: Sửa điểm bán hàng Sinh viên: Nguyễn Thị Duyên_Lớp 0006B1 20
- Xem thêm -