Tài liệu Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

Luận văn tốt nghiệp Khoa luật - Đại học Cần Thơ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA LUẬT Y Z LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHÓA 31(2005 – 2009) Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu Đề tài: TỘI TỔ CHỨC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY Giáo viên hướng dẫn TS. Phạm Văn Beo Bộ môn Tư Pháp Sinh viên thực hiện Phan Thị Bích Lộc MSSV: 5054818 Lớp: Luật Tư Pháp 1- K31 Cần Thơ, 11/2008 GVHD: TS.Phạm Văn Beo Trang 1 SVTH: Phan Thị Bích Lộc Luận văn tốt nghiệp Khoa luật - Đại học Cần Thơ PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Ở nước ta trong những năm qua cũng như hiện nay, tình trạng nghiện ma túy và các tội phạm về ma tuý diễn ra rất phức tạp đã và đang trở thành hiểm họa lớn cho loài người và toàn xã hội. Không một quốc gia nào, địa phương nào thNm chí không một gia đình nào không bị đe dọa bởi hiểm hoạ ma tuý. Tệ nạn nghiện ma túy trong nước mặc dù đã được tích cực kiềm chế nhưng vẫn tiếp tục tăng, trung bình mỗi năm tăng khoảng 10.000 người. Tính đến cuối năm 2007, toàn quốc có khoảng trên 178.000 người nghiện có hồ sơ kiểm soát và chỉ trong 6 tháng tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2008, cả nước có khoảng 169.000 người nghiện có hồ sơ quản lý và cả nước đã bắt giữ 5.031 vụ với 7.494 đối tượng ma tuý bị bắt giữ. Tệ nạn nghiện ma túy đã lan rộng ra tất cả các tỉnh, thành phố, các khu vực dân cư, đến mọi thành phần, lứa tuổi, đặc biệt là trong thanh, thiếu niên. Đáng chú ý là số người nghiện ma túy có xu hướng đang dần dần trẻ hóa; tỷ lệ nghiện ma túy tổng hợp và lây nhiễm HIV ngày càng tăng; tệ nạn nghiện ma túy liên quan đến vi phạm pháp luật và tội phạm hình sự chiếm tỷ lệ rất cao. riêng trong tổng số đối tượng hiện có tại các trại giam, cơ sở giáo dục và trường TrungTính tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu giáo dưỡng có gần 24% nghiện ma túy. Số người nghiện ma túy tăng cũng làm số đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tăng nhanh về số người và cả số vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy chủ yếu tập trung ở các Thành phố lớn như: Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh. Tình hình đó đã tác động rất xấu đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội, thực sự là hiểm họa đối với đất nước, dân tộc và giống nòi, và đến sự phát triển bền vững của đất nước nếu chúng ta không kịp thời triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Ngoài ra, các tội phạm do người nghiện ma túy thực hiện như trộm cắp, cướp giật, hiếp dâm, giết người, và các tội phạm nguy hiểm khác cũng gia tăng trong những năm qua. Do tình hình tăng nhanh của tội phạm ma túy, tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tệ nạn ma túy, Đảng và nhà nước trong những năm qua đã có nhiều biện pháp phòng chống. Cùng với việc bổ sung một chương mới vào Bộ luật hình sự năm 1985 quy định về các tội phạm liên quan đến ma túy và nội dung này đã được sửa đổi bổ sung trong Bộ luật hình sự năm 1999, và đến kỳ hợp thứ VII của Quốc hội khóa X dự luật về phòng chống ma túy được đưa ra thảo luận và đến kỳ hợp thứ VIII thì dự GVHD: TS.Phạm Văn Beo Trang 2 SVTH: Phan Thị Bích Lộc Luận văn tốt nghiệp Khoa luật - Đại học Cần Thơ luật phòng chống túy ma túy được thông qua ngày 9 tháng 12 năm 2000 và có hiệu lực ngày 01 tháng 6 năm 2001 đã hình thành nên một hệ thống các quy định tội phạm về ma tuý. Tuy nhiên trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý gặp nhiều khó khăn do bọn tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi xảo quyệt, nhiều vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý có tổ chức chặt chẽ, phương tiện hoạt động hiện đại, tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau. Nếu nắm được các đặc điểm của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy không chỉ có tác dụng vận động nhân dân tham gia vào cuộc đấu tranh phòng chống tệ nạn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong tình hình hiện nay mà còn góp phần chặn đứng và đNy lùi tệ nạn này và giúp cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng xác định đúng và áp dụng đúng các quy định của pháp luật về loại tội phạm này. Tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là hiểm họa chung của nhân loại, trong đó có Việt Nam. Nó gây tác hại cho sức khỏe con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Qua những vấn đề nêu trên nên em quyết định chọn đề tài “tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” làm luận văn tốt nghiệp. 2. Đối tượng nghiên cứu của đề tài Luận văn này nghiên cứu những yếu tố cơ bản của tội tổ chức sử dụng trái phép ma Học túy qua đó thấy đó học rút ra tập những phápcứu đúng Trungchất tâm liệu ĐHđược Cầnnhững Thơkhó @khăn, Tài và liệu vàphương nghiên đắn, thiết yếu trong đấu tranh phòng chống tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời cho ta thấy được tình hình gia tăng của loại tội phạm này và có biện pháp đúng đắn để ngăn chặn và đi đến đNy lùi tội phạm. Và qua đó thấy được việc đấu tranh phòng chống tội phạm không chỉ là trách nhiệm của riêng ai mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa toàn Đảng, toàn dân nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để đNy lùi tội phạm này góp phần làm ổn định trật tự xã hội. 3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài Đề tài này nghiên cứu tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 197 thuộc chương XVIII phần các tội phạm về ma túy của Bộ luật hình sự Việt nam năm 1999. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài do giới hạn của các yếu tố khách quan nên phần nghiên cứu này người viết tập trung một số vấn đề sau: những vấn đề cơ bản về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cấu thành tội phạm, những khó khăn trong quá trình đấu tranh phòng chống tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nguyên nhân, giải pháp trong qúa trình đấu tranh phòng chống tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. GVHD: TS.Phạm Văn Beo Trang 3 SVTH: Phan Thị Bích Lộc Luận văn tốt nghiệp Khoa luật - Đại học Cần Thơ 4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài Nhằm hoàn thiện bài viết của mình một cách tốt nhất, người viết vận dụng một vài phương pháp nghiên cứu để làm công cụ phục vụ cho việc nghiên cứu của mình như: - Phương pháp phân tích luật viết dùng để tìm hiểu các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam. - Phương pháp chứng minh, so sánh, đối chiếu, vận dụng các quy định của pháp luật về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời kế thừa các phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng. - Phương pháp tổng hợp thống kê và sử dụng các trang web để tìm kiếm tài liệu đồng thời vận dụng các tài liệu của các Nhà luật học bài báo và ý kiến chủ quan của người viết. Do trình độ còn hạn chế nên đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót rất mong được sự đóng góp ý kiến quý báo của quý Thầy, Cô và các bạn để đề tài hoàn thiện hơn. 5. Cơ cấu của đề tài Chương 1: Những vấn đề chung về tội phạm ma túy và tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 2 : Quy của Thơ pháp luật tội nghiên tổ chức sửcứu dụng Trung tâmChương Học liệu ĐHđịnh Cần @ Việt Tài Nam liệuhiện họchành tậpvềvà trái phép chất ma túy. Chương 3: Thực trạng của tội tổ chức sử dụng trái hép chất ma túy, nguyên nhân và giải pháp. GVHD: TS.Phạm Văn Beo Trang 4 SVTH: Phan Thị Bích Lộc Luận văn tốt nghiệp Khoa luật - Đại học Cần Thơ CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI PHẠM MA TÚY VÀ TỘI TỔ CHỨC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY 1. Những vấn đề chung về tội phạm ma túy 1.1. Khái niệm ma túy Ma túy là từ chỉ các chất gây nghiện, có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp, khi đưa vào cơ thể người dưới bất kỳ hình thức nào (uống, hút, hít, tiêm, chích,...) sẽ gây ức chế hoặc kích thích mạnh hệ thần kinh làm giảm đau, gây ảo giác, dẫn tới thay đổi một hoặc nhiều chức năng cơ thể về tâm sinh lý, làm cho người sử dụng nó có sự ham muốn không kiềm chế được, phải gia tăng liều lượng để thỏa mãn các cơn thèm khát ngày càng gia tăng, từ đó làm cho sức khỏe bản thân ngày một suy kiệt, nhân cách suy thoái. Vì ma túy là loại độc dược gây nghiện nguy hiểm nên Nhà nước độc quyền quản lí, Nhà nước nghiêm cấm việc trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy; nghiêm cấm các hoạt động sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển bảo quản, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy cũng như các tiền chất ma túy dùng vào việc sản Trungxuất tâm liệu cácHọc chất ma túy.ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu 1.2. Các loại ma túy hiện nay Hiện nay, trên thế giới có hàng trăm loại ma túy khác nhau, được chia làm 5 loại chính là: - Các chất ma túy chính danh: (Les narcotiques proprement dita) gồm có thuốc phiện, những dẫn xuất của thuốc phiện (morphine, héroine, codéine) và các chất tổng hợp á phiện tổng hợp như mépéridine, méthadone; - Các chất gây suy nhược: (Les dépressanta) có tính chất an thần nhưng gây ngủ. Chủ yếu là các chất thuộc nhóm Barbituriques; - Các chất kích thích: (Les Stémalanta), ví dụ như amphétamine, cocaine, cafeine, thébaine; - Các chất gây ảo giác (Les hallucinogènes) thí dụ như: cần sa (marijuana), LSD (acide lysergique diéthylamide), mescaline, paylocybine. - Các chất an thần: (Les tranquillesanta) có tính chất an thần nhưng không gây buồn ngủ, chia ra làm hai loại tùy theo có hay không có tác dụng đối với những rối loạn tâm thần (paychores): loại có tác dụng gọi là loại "mạnh" (majeure) thí dụ như chất Phénothiasine ( còn gọi là chlorpromasine hay lagaretil) chất Réserpine ( cũng GVHD: TS.Phạm Văn Beo Trang 5 SVTH: Phan Thị Bích Lộc Luận văn tốt nghiệp Khoa luật - Đại học Cần Thơ dùng để chữa bệnh cao huyết áp). Loại không có tác dụng gọi là loại yếu (mineur): Ví dụ như méprobanate, librium, valium. Một số dạng chủ yếu của các chất ma túy: Dạng các loại cây tự nhiên như: nhựa thuốc phiện, thân cây thuốc phiện, hoa, quả cây cần sa, lá cây côca, cây gai dầu, cây xương rồng, một số loại nấm; Dạng bột như hêrôin, côcain; Dạng chất lỏng các ống để tiêm như: dolargan, diazepam, morphin, etorphien; Dạng viên nén, viên con nhộng như: seduxen, amphetamin, methamphetamin, và các loại ma túy tổng hợp khác. 1.3. Tác hại của ma túy Nghiên cứu về ảnh hưởng của ma túy đối với sức khỏe của con người, nhiều nhà nghiên cứu đã khẳng định ma túy là nguyên nhân hủy hoại sức khỏe con người, dẫn đến các bệnh tật. Khi đã nghiện ma túy, người nghiện ma túy sẽ quằn quại, đau đớn, vật vã, loạn nhịp tim, huyết áp gia tăng đột ngột,... Ma túy cũng gây ra rối loạn cảm giác ở người nghiện, làm cho người nghiện sợ nước, sợ gió, ngại tắm,.. gây nên mắc bệnh ngoài da. Ma túy làm rối loạn các chức năng tâm lý người. Người nghiện ma túy thường xuyên có cảm giác chán nản, sống trong trạng thái trầm uất, thất vọng, lo âu, mất niềm tin vào cuộc sống,... và khi lên cơn nghiện thì không làm chủ được mình, gây ra các hành động bạo lực. đình,Thơ giữa @ người nghiện người nghiện luôn nảy Trung tâmTrong Họccuộc liệusống ĐHgia Cần Tài liệuvàhọc tậpkhông và nghiên cứu sinh mâu thuẫn khó có thể điều hòa được, tâm lý nghi kỵ, mất niềm tin,... của các thanh viên trong gia đình, họ hàng với người nghiện luôn luôn thường trực. Ma túy là nguyên nhân gây ra sự tha hóa con người, suy đồi về đạo đức, nhân cách ảnh hưởng đến nòi giống thế hệ sau và của dân tộc. Khi đã nghiện ma túy, người nghiện suy nhược cả về thể chất và tinh thần, do đó không có đủ khả năng lao động, học tập để trở thành người có ích cho cuộc sống. Đối với xã hội, tệ nạn ma túy là một trong những yếu tố tác động dẫn đến sự bất ổn về trật tự an toàn xã hội (hơn 90% người nghiện ma túy trong các trung tâm cai nghiện đều có hành vi phạm pháp ngoài xã hội). Do lợi nhuận khổng lồ của ma túy đem lại nên đã dẫn đến nhiều cuộc tranh giành, thanh toán lẫn nhau của những kẻ buôn bán ma túy. Khi bị phát hiện, truy nã bọn buôn bán ma túy dùng mọi âm mưu, thủ đoạn và chống đối quyết liệt, liều chết để trốn chạy,... gây rất nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống ma túy. Tệ nạn ma túy làm gia tăng tội phạm, làm tan vỡ cuộc sống gia đình của nhiều người và gây tổn thất về kinh tế - xã hội. Để làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả chống tệ nạn ma túy thì vấn đề quan trọng là phải có một hệ thống pháp luật đồng bộ, tạo hành GVHD: TS.Phạm Văn Beo Trang 6 SVTH: Phan Thị Bích Lộc Luận văn tốt nghiệp Khoa luật - Đại học Cần Thơ lang pháp lý để cơ quan bảo vệ pháp luật hoạt động có hiệu quả, phát hiện xử lí nghiêm khắc tội phạm, đồng thời khuyến khích mọi công dân tham gia phòng chống ma túy. 2. Đặc điểm của các tội phạm về ma túy Tình hình tội phạm ma túy đã và đang diễn ra khá phức tạp, nghiêm trọng có chiều hướng tăng nhanh và gây nhiều hậu quả xấu, làm nhất nhói đời sống xã hội. Tội phạm ma túy phát triển mạnh thông qua số liệu thống kê tội phạm, thì trong nhưng năm 1990 tội phạm ma túy phát triển mạnh với tốc độ nhanh nhất ở nước ta. Năm 1990 phát hiện 41 vụ và 57 người phạm tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đến năm 1999 thì số người phạm tội này tăng lên rất nhanh cụ thể là năm 1999 phát hiện 7.503 vụ và 15.056 người mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua số liệu thống kê trên ta thấy tình hình tội phạm ma túy cũng như tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở nước ta hàng năm điều tăng và tăng rất nhanh về số vụ và số người phạm tội. Trọng điểm của các tội phạm vê ma túy là các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Yên Bái, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu, Nam Định, nhưng tập trung nhiều nhất là Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh. diễnliệu biến phức củaThơ tình trạng nghiện ma học túy vàtập các tội về macứu túy ở Trung tâmDo Học ĐH tạp Cần @ Tài liệu vàphạm nghiên nước ta hiện nay. Nên các tội phạm về ma túy đã được quy định trong Bộ luật hình sự và ban hành những văn bản thích hợp, phù hợp với yêu cầu đấu tranh và phòng chống tội phạm. Tại kỳ hợp thứ 9 Quốc hội khoá VII đã thông qua Bộ luật hình sự năm 1985. Đây là Bộ luật đầu tiên quy định các tội phạm về ma tuý và hình phạt đối với các loại tội phạm này và tại Bộ luật hình sự Việt nam 1999 thì các tội phạm về ma túy được quy định tại chương XVIII và cụ thể là tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 197. Cũng là tội phạm, nên tội phạm về ma túy cũng như các loại tội phạm khác có các đặc điểm sau đây: Thứ nhất là tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi, thứ hai tính trái pháp luật hình sự, thứ ba tính có lổi và thứ tư là tính chịu hình phạt. Ngoài những đặc điểm chung trên thì các tội phạm về ma túy cũng có những đặc điểm riêng sau đây: - Tính nguy hiểm cho xã hội của các tội phạm về ma túy cao hơn so với các tội phạm khác quy định trong Bộ luật hình sự (trừ tội xâm phạm an ninh quốc gia) trong 10 tội thì có 3 tội với mức hình phạt cao nhất của khung hình phạt là tử hình. - Các vụ án mua bán, vận chuyển chất ma túy với quy mô lớn, thường được người phạm tội tổ chức rất chặt chẽ thành những đường dây xuyên quốc gia, thNm trí từ nước ngoài vào Việt Nam, nhưng lại không được tổ chức như các vụ án có tổ chức GVHD: TS.Phạm Văn Beo Trang 7 SVTH: Phan Thị Bích Lộc Luận văn tốt nghiệp Khoa luật - Đại học Cần Thơ khác, không có người cầm đầu, chỉ huy hoạt động của các đồng phạm khác, có nhiều người tham gia vào các hoạt động phạm tội nhưng thường chỉ có người thứ nhất biết người thứ hai chứ không biết người thứ ba. - Người phạm tội thường mốc nối với một số cán bộ trong lực lượng phòng chống ma túy để việc hoạt động tội phạm một cách chot lọt mà không bị phát hiện và khi bị phát hiện thì chúng huy vọng có sự bao che của các lực lượng này. - Đối với các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi tập hợp một số người có nhu cầu sử dụng ma túy, chuNn bị các dụng cụ, địa điểm, phương tiện, chất ma túy để tiến hành sử dụng trái phép chất ma túy, người phạm tội chủ yếu là con nghiện rủ nhau, một nhóm người đứng ra tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy vì mục đích vụ lợi. Người khác đó là người sử dụng trái phép chất ma tuý có thể là con nghiện hoặc không phải là con nghiện. - Đối tượng của tội phạm ma túy là các chất ma túy và quá trình phạm tội đã đem lại lợi nhuận rất cao. - Tội phạm về ma túy là một hệ thống các hành vi từ trồng cây có chất ma túy đến sản xuất, mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Vì vậy, tội phạm về ma túy là một hành vi phạm tội xảy ra trước đó và sẽ có hành vi phạm tội tiếp Trungsau. tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu - Đối tượng phạm tội về ma túy thường động theo tuyến và địa bàn nhất định. Vì thế trong đấu tranh phòng chốngtội phạm này, việc xác định đúng đắn tuyến và địa bàn trọng điểm có vị trí hết sức quan trọng trong việc giúp các cơ quan điều tra tập trung lực lượng, kinh phí và giải quyết dứt điểm có hiệu quả ở trong từng thời điểm trọng. 3. Những vấn đề chung về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 3.1. Khái niệm chung về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy - Khái niệm: Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi giúp người khác sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào. Hành vi giúp người khác sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi chuNn bị công cụ phương tiện, và với nhiều hành vi khác nhau nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác với mục đích là vụ lợi. - Đặc điểm: Tính phổ biến của tội phạm này là đa dạng về thành phần, hình thành các nhóm tội phạm chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong đó nhóm các đối tượng chuyên nghiệp là nguy hiểm nhất. Do đặc điểm của tội phạm này là tính đa dạng nên có nhiều thành phần tham gia có thể là một người chuyên nghiệp, người không chuyên nghiệp, và còn có cả đối tượng là học sinh cũng tham gia vào quá trình phạm tội ví dụ: như ở Bắc Cạn năm GVHD: TS.Phạm Văn Beo Trang 8 SVTH: Phan Thị Bích Lộc Luận văn tốt nghiệp Khoa luật - Đại học Cần Thơ 2004 đã phát hiện 10 học sinh tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đối với các đối tượng phạm tội chuyên nghiệp là những đối tượng coi đây là nguồn sống chính chúng hoạt động có tổ chức chặt chẽ, có nhiều phương tiện hiện đại, thủ đoạn xảo nguyệt. Dấu hiệu có tổ chức là hành vi tổ chức việc thực hiện hành vi phạm tội của người khác. Như là các tội: Tội tổ chức tảo hôn (Điều 148); Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý (Điều 197); Tội tổ chức đua xe trái phép (Điều 206); Tội tổ chức đánh bạc (Điều 249) và Tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép (Điều 275). Người phạm các tội phạm này là người có hành vi có tổ chức cho người khác thực hiện hành vi thuộc tội tảo hôn, tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, tội đua xe trái phép, tội đánh bạc, tội trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Hành vi tổ chức có thể là hành vi lôi kéo, rủ rê, kích động hoặc là hành vi sắp đặt hoặc tạo điều kiện cần thiết cho việc thực hiện hành vi phạm tội hoặc hành vi vi phạm pháp luật. Điều luật không đòi hỏi hành vi tổ chức phải là hành vi do nhiều người thực hiện. Nhưng trên thực tế vẫn có thể có trường hợp nhiều người cùng cố ý thực hiện các tội phạm này.Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là tập hợp một số người có nhu cầu sử dụng ma túy, chuNn bị các công cụ, địa điểm, các phương tiện, chất ma túy để sử dụng trái phép. Phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xâmliệu phạmĐH chế Cần độ quản lý độc của Nhà chất ma túy mà Trungkhông tâmchỉ Học Thơ @ quyền Tài liệu họcNước tập tavàvềnghiên cứu còn xâm hại trật tự công cộng ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và lan truyền tệ nạn ma túy Hành vi tổ chức trong tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khác với phạm tội có tổ chức. Phạm tội có tổ chức là nói đến quy mô nhất thiết phải có từ hai người trở lên, là sự đồng phạm phải có tổ chức chặt chẽ, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, còn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể chỉ có một người cũng có thể thực hiện được hành vi phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. - Nguyên nhân của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là do tình hình người nghiện ma túy ngày càng tăng và nhu cầu sử dụng trái phép chất ma túy của các con nghiện ngày càng nhiều. Lợi nhuận từ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khá cao. Đó là những điều kiện thuận lợi để tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động ngày càng mạnh với nhiều hình thức khác nhau. Nguyên nhân nữa là về các quy định của pháp luật còn lỏng lẻo, chưa thực sự nghiêm khắc, việc quản lý các tụ điểm giải trí như: quán bar, karaoke, khách sạn,…chưa chặt chẽ và chưa kiên quyết trong việc đấu tranh xóa các tụ điểm có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. GVHD: TS.Phạm Văn Beo Trang 9 SVTH: Phan Thị Bích Lộc Luận văn tốt nghiệp Khoa luật - Đại học Cần Thơ 3.2. Khái quát về lịch sử phát triển của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Pháp luật là công cụ của Nhà Nước để quản lí xã hội. Mỗi nước có một hệ thống pháp luật riêng gắn liền với đặc điểm của giai cấp thống trị và tình hình kinh tế xã hội cũng như truyền thống văn hoá riêng của quốc gia đó. Thời kì phong kiến tình trạng trồng cây thuốc phiện và nghiện và nghiện hút thuốc phiện lan tràn rất nhanh vào năm 1665 Nhà Nước phong kiến đã ban hành đạo luật đầu tiên về “cấm trồng cây thuốc phiện”. Vào đầu thế kỉ 19 thực dân Pháp xâm chiếm Nước ta và thực hiện chính sách ngu dân chúng tăng cường trồng cây thuốc phiện và mở các của hàng bán thuốc phiện làm cho tình trạng nghiện ma túy diễn ra ngày càng phức tạp, sau khi cách mạng tháng tám thành công chính phủ đã ban hành nghị định 225/TTg ngày 22 tháng 12 năm 1952 quy định những người có hành vi vi phạm thể lệ quản lí thuốc phiện, nhưng đến giai đoạn này vẫn chưa có quy định cụ thể về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp, trong khi đó hệ thống pháp luật chưa đổi mới kịp với tình hình của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm. Do đó, để có cộng cụ pháp lý sắc bén trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và Bộ luật hình sự được ban hành. Với sự ra đời của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1985 và các quy định về tội quanliệu đến ĐH ma túy đượcThơ quy định cụ thểliệu hơn học là tội tập tổ chức chất ma túy Trungphạm tâmliên Học Cần @ Tài vàdùng nghiên cứu được quy định tại điều 203 Bộ luật hình sự 1985 là hành vi tập hợp những người nghiện ma túy hoặc tổ chức nhà chứa để tiêu thụ chất ma túy, việc dùng chất ma túy dươi bất cứ hình thức nào và được tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đấu tranh chống tội phạm ma túy, ngày 10 tháng 5 năm 1997 Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 1985. Trong đó có việc sửa đổi bổ sung một số Điều về tội phạm về ma túy và Điều 203 Bộ luật hình sự năm 1985 tội tổ chức dùng chất ma túy được sửa đổi thành tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và được quy định tại Điều 185i bao gồm nhiều hành vi khách quan khác nhau để đưa trái phép chất ma túy vào cở thể người khác. Luật sửa đổi một số Điều của Bộ luật hình sự năm 1985 chỉ là biện pháp tình thế cho nên việc sửa đổi Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1985 là cần thiết cho qúa trình hôi nhập vào nền kinh tế thế giới và vì vậy Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 ra đời trong đó tội phạm ma túy cũng được sửa đổi và tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 197 bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999. So với Bộ Luật Hình sự năm 1985 (sửa dổi tháng 05 năm 1997) thì các hành vi coi là tội phạm về ma túy cơ bản vẫn giữ nguyên nhưng gắn hình phạt bổ sung với hình phạt của từng tội danh; chỉ có hình phạt tù giam, không có hình phạt án treo. Trong các GVHD: TS.Phạm Văn Beo Trang 10 SVTH: Phan Thị Bích Lộc Luận văn tốt nghiệp Khoa luật - Đại học Cần Thơ tội danh, có nhiều tội danh bao gồm nhiều hành vi phạm tội khác nhau nhưng cùng nhóm (như Điều 194, 196, 200...) và có 3 tội danh quy định hình phạt đến mức tử hình đó là các tội danh quy định tại điều 193 (sản xuất trái phép các chất ma túy); điều 194 (tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt các chất ma túy) và điều 197 (tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy) Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 185i bộ luật hình sự Việt Nam năm 1985 và được quy định tại Điều 197 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999. Với mức hình phạt thấp nhất là hai năm tù và hình phạt cao nhất là tử hình. So với Điều 185i Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1985 thì Điều 197 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 có một số sửa đổi bổ sung như sau: - Tại điểm e khoản 2 Điều 185i Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1985 quy định “Gây tổn hại nặng cho sức khỏe của người khác hoặc gây cố tật nặng cho người khác” thì tại Điểm e khoản 2 Điều 197 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 quy định “Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%. - Nếu tại Điểm b khoản 3 Điều 185i Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1985 quy định “Gây tổn hại năng cho sức khỏe của nhiều người hoặc gây cố tật nặng cho nhiều người” thì khoản 3 Điều 197 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 199 quy định tai Điểm b sau Học “Gây liệu tổn hại choCần sức khỏe tỷ tập lệ thương tật từ 31% đến Trungnhư tâm ĐH Thơcủa @người Tài khác liệu mà học và nghiên cứu 60%”. - Còn về mặt khung hình phạt thì tại khoản 1, 2, 3 Điều 185i Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1985 và khoản 1, 2, 3 Bộ luật hình sự Việt Nam 199 không có gì thay đổi, riêng khoản 4 Điều 185i Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1985 quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì khoản 4 Điều 197 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 quy định hình phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. - Đối với hình phạt bổ sung nếu Điều 185i Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1985 quy định “Bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm” thì hình phạt bổ sung được quy định tại Điều 197 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 quy định như sau “Có thể phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm” Đối với hình phạt bổ sung thì mức hình phạt tiền được quy định tại điều 185i Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1985 thấp hơn mức hình phạt tiền được quy định tại điều 197 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999. GVHD: TS.Phạm Văn Beo Trang 11 SVTH: Phan Thị Bích Lộc Luận văn tốt nghiệp Khoa luật - Đại học Cần Thơ CHƯƠNG 2 QUY ĐNNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ TỘI TỔ CHỨC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY 1. Dấu hiệu pháp lý của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Tội phạm ma túy là hành vi cố ý sản xuất, điều chế chiết suất, pha chế, chào hàng, phân phối, mua bán, trao đổi, tàng trữ ma túy, dưới bất kỳ hình thức nào, trồng hoặc tàng trữ các loại cây, có chất ma túy hướng thần, một cách trái phép, tổ chức chỉ đạo hoặc điều hành những hành vi tội phạm đó, chuyển đổi hoặc chuyển giao tài sản thu được từ những hành vi phạm tội. Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999, có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2000 quy định các tội phạm về ma túy tại chương XVIII gồm mười tội từ Điều 192 đến Điều 201. Tội phạm ma túy là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước ta về chất ma túy và những hoạt động liên quan trực tiếp đến quá trình quản lý sử dụng chất ma túy, các tiền chất ma túy và trong chương này thì tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được quy tại Điều 197 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 với nội dung sau: Trung tâm1.Học Cần Thơtrái @phép Tàichất liệumahọc tập bất và kỳnghiên cứu Ngườiliệu nào ĐH tổ chức sử dụng túy dưới hình thức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: a) Phạm tội nhiều lần; b) Đối với nhiều người; c) Đối với người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên; d) Đối với phụ nữ mà mình biết là có thai; đ) Đối với người đang cai nghiện; e) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%; g) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác; h) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm: a) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc gây chết người; GVHD: TS.Phạm Văn Beo Trang 12 SVTH: Phan Thị Bích Lộc Luận văn tốt nghiệp Khoa luật - Đại học Cần Thơ b) Gây tổn hại cho sức khỏe của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%; c) Gây bệnh nguy hiểm cho người; d) Đối với trẻ em dưới 13 tuổi. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Gây tổn hại cho sức khỏe của nhiều người mà tỉ lệ thương tật từ 61% trở lên; b) Gây chết người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm. Tội phạm là hiện tượng xã hội cụ thể và cấu thành tội phạm là khái niệm pháp lý mô tả hiện tượng đó. Các dấu hiệu bặt buộc của một tội phạm là: Dấu hiệu năng lực trách nhiệm hình sự và độ tuổi (mặt chủ thể của tội phạm), dấu hiệu lổi (mặt chủ quan của tội phạm), dấu hiệu hành vi khách quan và những dấu hiệu có liên quan (mặt khách quan của tội phạm), và dấu hiệu quan hệ xã hội bị xâm hại (mặt khách thể của tội phạm). Đây là dấu hiệu băt buộc của một tội phạm thiếu một trong bốn dấu hiệu trên sẽ không tội phạm ra. Tổ chức@ sử Tài dụngliệu trái phép túynghiên là một tộicứu phạm Trungthìtâm Họccóliệu ĐHsảy Cần Thơ họcchất tậpmavà cho nên cần phải có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm sau: 1.1. Mặt chủ thể của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Chủ thể của tội phạm chỉ có thể là cá nhân con người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi nhất định, và có năng lực trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 12 và Điều 13 Bộ luật hình sự. Thứ nhất là về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 12 thì người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách hình sự về mọi tội phạm và người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Thứ hai người thực hiện hành vi phạm tội phải có năng lực trách nhiệm hình sự, và theo quy định tại điều 13 Bộ luật hình sự thì người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hnàh vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự; đối với người này phải áp dụng biện pháp chữa bệnh. Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là một tội phạm cho nên cũng giống như chủ thể của các loại tội phạm khác chủ thể của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cũng phải đảm bảo các yếu tố cần và đủ như: Độ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự, GVHD: TS.Phạm Văn Beo Trang 13 SVTH: Phan Thị Bích Lộc Luận văn tốt nghiệp Khoa luật - Đại học Cần Thơ năng lực trách nhiệm hình sự quy định tại các Điều 12 và 13 Bộ luật hình sự. Như vây, chủ thể của tội phạm tổ chức sử sụng trái phép chất ma túy là người đủ năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 14 tuổi trở lên. Tuy nhiên người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 2, 3, 4 điều này mà không chịu trách nhiệm theo Khoản 1 Điều 197 vì đây là tội phạm nghiêm trọng và theo quy định tại điều 12 Bộ luật hình sự thì người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 1.2. Mặt khách thể của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Khách thể của tội phạm là hệ thống các quan hệ xã hội bị tội phạm xâm hại, trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến lợi ích và sự tồn tại của giai cấp thống trị được nhà nước bảo vệ bằng các quy phạm pháp luật. Khách thể của tội phạm là cơ sở đánh giá đúng đắn tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xâm phạm đến chế độ quản lí Nhà nước về sử dụng chất ma túy vào các mục đích chữa bệnh vì vậy mà quan hệ xã hội bị xâm hại còn bao gồm cả tính mạng, sức khoẻ con người, làm lan tràn tệ nạn nghiện hút ma túy, xâm hại đến trật tự an toàn xã hội. Đối tượng tác động của tội phạm này chính ngườiHọc sử dụng túy, Cần nếu không dụnghọc ma tuý hẳn không Trunglà tâm liệumaĐH Thơcó@người Tàisửliệu tậpthìvàchắc nghiên cứucó người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Do đó, trong một số trường hợp nếu thoả mản các dấu hiệu của tội sử dụng trái phép chất ma túy thì họ còn là người phạm tội sử dụng trái phép chất ma túy và bị truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 199 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999. 1.3. Mặt khách quan của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Mặt khách quan của tội phạm là những gì tồn tại bên ngoài, không phụ thuộc vào ý thức, ý trí của con người. Pháp luật hình sự nói riêng và pháp luật nói chung chỉ điều chỉnh đối với những hành vi cụ thể của con người được thể hiện ra ngoài thế giới khách quan, không điều chỉnh những gì thuộc ý nghĩ, tư tương của con người. Người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện nhiều hành vi khách quan khác nhau, nhưng trong trường hợp này người phạm tội có hành vi tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy.”Tổ chức” ở đây cần phân biệt với tình tiết” phạm tội có tổ chức” trong đồng phạm. Hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cũng tương tự như một số hành vi tổ chức phạm tội tổ chức đánh bạc. Phạm tội có tổ chức nhất thiết có từ hai người trở lên và giữa những người này có cấu kết chặt chẽ với nhau, và có sự phân cộng nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong nhóm, còn hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất GVHD: TS.Phạm Văn Beo Trang 14 SVTH: Phan Thị Bích Lộc Luận văn tốt nghiệp Khoa luật - Đại học Cần Thơ ma túy một người cũng có thể thực hiện được. Người tổ chức trong đồng phạm là chủ mưu, cầm đầu chỉ huy việc thực hiện tội phạm, và phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong một vụ đồng phạm còn hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy không nhất thiết phải là người cầm đầu. Theo thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-TANDTCVKSNDTC-BCA (ngày 5 tháng 8 năm 1998) thì bị coi là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây: - Chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác. Trong trường hợp này thì người thực hiện hành vi phạm tội của mình như người tổ chức trong vụ án có tổ chức, nhưng việc phân công điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, người khác trong trường hợp này là người có nhu cầu sử dụng trái phép chất ma túy. Việc chuNn bị các hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác được chuNn bị tương đối chặt chẽ, có người gác cổng, người dẫn dắt con nghiện đến địa điểm sử dụng trái phép chất ma túy, và người trực tiếp đưa chất ma túy vào cơ thể người khác. Người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy không chỉ chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác mà còn cung cấp chất ma túy, phương tiện dụng cụ cho đồng bọn để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác. Do đó khi xét Học trách nhiệm hình Cần sự củaThơ người@ phạm cần chú hành vicứu phạm Trungxem tâm liệu ĐH Tàitộiliệu họcý xem tập xét vàcác nghiên tội khác như: hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy hoặc phương tiện dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy. - Thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc do mình đang quản lý, cũng như tìm điạ điểm để làm nơi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác. Để sử dụng trái phép chất ma túy phải có địa điểm và địa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy rất đa dạng có thể là nhà ở, trường học, khách sạn, quán bar, nhà hàng quán nước cũng có thể trên các phương tiện giao thông. Nếu thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc do mình đang quản lí, cũng như tìm địa điểm để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác hoặc cho người đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể họ thì đây là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy còn nếu dùng những địa điểm nói trên để làm nơi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể mình thì không phải là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nếu thỏa mãn các dấu hiệu về tội sử dụng trái phép chất ma túy thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự của họ về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Hành vi thuê địa điểm làm nơi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác là dùng tiền hoặc tài sản để trả cho người có địa điểm để họ đồng ý cho người phạm tội GVHD: TS.Phạm Văn Beo Trang 15 SVTH: Phan Thị Bích Lộc Luận văn tốt nghiệp Khoa luật - Đại học Cần Thơ dùng địa điểm đó để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác. Trường hợp thuê địa điểm để kinh doanh nhưng sau đó thì dùng địa điểm đã thuê để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ví dụ: Nguyễn Văn A ban đầu thuê địa để kinh doanh băng đĩa nhưng sau thời gian dài kinh doanh băng đĩa lợi nhuận không cao và sau đó tiến hành tổ chức cho các con nghiện sử dụng trái phép chất ma túy thì hành vi của A cũng thuộc trường hợp thuê địa điểm để làm nơi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác. Và hành vi của A sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Mượn địa điểm làm nơi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác ví dụ trong trường hợp Nguyễn Trường T mượn xe để vận chuyển hàng hóa nhưng sau đó rủ thêm Phạm Văn C và Trần L cùng lên xe để tiêm chích ma túy cho nhau, trong đó T đã tiêm chích ma túy cho C và L. Trường hợp cho thuê địa điểm, cho mượn hoặc sử dụng địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình cho người khác tự đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể mình thì hành vi đó là hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Sử dụng địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc do mình quản lý để nơi Học đưa trái phépĐH chấtCần ma túyThơ vào cơ người khác là người phạm tội dùngcứu nhà ở Trunglàm tâm liệu @thểTài liệu học tập và nghiên của mình hoặc các địa điểm do mình quản lí tổ chức đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác. Địa điểm đó có thể là nhà ở của người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoặc là trụ sở cơ quan Hành vi tìm địa điểm để đưa trái phép chất ma túy vào cở thể người khác là tìm một địa điểm thuận lợi để làm nơi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể ngươi khác. Ví dụ: Nguyễn Văn N, Lê Văn L và Trần Văn M là những con nghiện thường xuyên tâp trung để sử dụng trái phép chất ma túy. Một hôm Lê văn L mua được chất ma túy và rủ Trần Văn N và Trần Văn M về nhà M để sử dụng trái phép chất ma túy nhưng M không chịu sợ bị anh chị của M phát hiện nên M nói là sẽ tìm địa điểm khác khi nào có địa điểm sẽ thông báo cho N và L để cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy. Sau đó M tìm được địa điểm và M đã chở N và L đến chổ kín đáo để sử dụng trái phép chất ma túy khi đang sử dụng thì bị bắt quả tang. Nếu hành vi thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc do mình quản lí cũng như tìm địa điểm nhằm mục đích là đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, còn nếu không nhằm mục đích đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác mà để tự đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể GVHD: TS.Phạm Văn Beo Trang 16 SVTH: Phan Thị Bích Lộc Luận văn tốt nghiệp Khoa luật - Đại học Cần Thơ mình thì đây không phải là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mà hành vi đó là hành vi phạm tội sử dụng trái phép chất ma túy. - Cung cấp trái phép chất ma tuý cho người khác để họ sử dụng trái phép chất ma túy (trừ hành vi bán trái phép chất ma túy). Người phạm tội có chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào như mua, xin, được cho, nhặt được và đem chất ma túy đó cung cấp cho người khác để họ sử dụng trái phép. Trong trường hợp này nếu người có chất ma túy bán cho người khác thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong trường các con nghiện góp tiền cho một con nghiện đi mua chất ma túy về sử dụng chung trong trường hợp này thì chỉ xem là hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, nếu có đủ dấu hiệu thì truy cứu trách nhiệm hình sự họ về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại điều 199 Bộ luật hình sự. Trường hợp này chính người được cung cấp chất ma túy tự đưa chất ma túy vào cơ thể mình. Nếu hành vi cung cấp cho người khác và tạo điều kiện cho người đó sử dụng trái phép ma túy và chính người sử dụng ma túy có ý tự nguyện, thNm chí họ còn tìm đến chổ chứa để chích ma túy thì đây là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nhưng nếu cung cấp chất ma túy cho người khác và tạo điều kiện cho những người đó sử dụng trái phép chất ma túy khi người sử dụng không mong muốn mà bị cưỡng ép, bị Học lôi kéoliệu thì người ép, lôi@ kéoTài sẽ phạm tội tập cưỡng lôi kéo cứu người Trunghoặc tâm ĐH cưỡng Cần Thơ liệuvào học vàbức, nghiên khác sử dụng trái phép chất ma túy. Việc xác định người phạm tội có cung cấp chất ma túy cho người hay không phải dựa vào quá trình thực hiện tội phạm ví dụ: M, N, L là những con nghiện bàn bạc nhau sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không có tiền nên M đã đem chiếc xe honda của mình đi cầm để có tiền và đưa cho N đi mua chất ma túy sau khi có chất ma túy thì M, N, L cùng nhau đi tìm địa điểm để sử dụng trái phép chất ma túy trong khi đang sử dụng thì ba đối tượng này bị bắt quả tang. Trong trường hợp này thì N là người cung cấp chất ma túy chứ không phải là M vì M chỉ đưa tiền cho N là người đi mua chất ma túy về và cùng với M và L sử dụng. Trong trường hợp này thì dù M có tiền nhưng N không đi mua chất ma túy thì M, N, L sẽ không có chất ma túy để sử dụng vậy trong trường hợp này thì hành vi của N là hành vi cung cấp chất ma túy. - Hành vi chuNn bị chất ma túy dưới bất cứ hình thức nào nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác. Trong trường hợp này người phạm tội có chất ma túy dưới bất cứ hình thức nào như mua, xin, được cho, rồi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác. Nếu cung cấp trái phép chất ma túy cho người khác thì không cần xác định mục đích của người cung cấp có nhằm đưa chất ma túy vào cơ thể người khác không, còn người chuNn bị chất ma túy thì bắt buộc phải xác định mục đích của GVHD: TS.Phạm Văn Beo Trang 17 SVTH: Phan Thị Bích Lộc Luận văn tốt nghiệp Khoa luật - Đại học Cần Thơ họ. Trường hợp này người phạm tội không cung cấp chất ma túy cho người khác để họ sử dụng mà nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác. Người chuNn bị chất ma túy có thể tự đưa chất ma túy vào cơ thể người khác, nhưng cũng có thể không trực tiếp đưa chất ma túy vào cơ thể người khác mà có thể chính người sử dụng trái phép chất ma túy hoặc người khác thực hiện hành vi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể mà người chuNn bị chất ma túy mà mình mong muốn. - Tìm người sử dụng trái phép chất ma túy cho người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể họ. Đây là trường hợp đã có người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng vì những mục đích khác nhau nên người phạm tội đã tìm kiếm, rủ rê người có nhu cầu sử dụng trái phép chất ma túy cho người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể họ. Nếu một người biết người kia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mà còn lôi kéo, ru rê, người chưa biết sử dụng trái phép chất ma túy nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể họ thì người này vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nếu biết người khác tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mà còn tìm kiếm, rủ rê, mua chuộc người chưa sử dụng chất ma túy bao giờ để người này đồng ý sử dụng phépHọc chất liệu ma túy và Cần giới thiệu với@ người chứchọc sử dụng chất ma túy Trungtráitâm ĐH Thơ Tàitổliệu tậptrái vàphép nghiên cứu nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người này thì vẫn là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ví dụ: A là một con nghiện và được B thường xuyên cung cấp chất ma túy cho A sử dụng. Và mổi lần B cung cấp chất ma túy cho A sử dụng và kêu A tìm người sử dụng chất ma túy cho B thì B sẽ thường xuyên cung cấp chất ma túy cho A. và A nói với E là khi sử dụng ma túy thì sẽ thông minh và học giỏi hơn do đó E đã đồng ý sử dụng trái phép chất ma túy và A đã giới thiệu E cho B để B cung cấp chất ma túy cho E sử dụng. - ChuNn bị phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào nhằm dùng chúng để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác. Phạm tội trong trường hợp này người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy không chuNn bị chất ma túy mà chuNn bị dụng cụ, phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy và dùng các phương tiện, dụng cụ này để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác. Nếu người phạm tội không có mục đích dùng phương tiện, dụng cụ đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, mà biết phương tiện, dụng cụ đó dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy những vẫn xin, mua thì đây không thuộc trường hợp phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mà thuộc GVHD: TS.Phạm Văn Beo Trang 18 SVTH: Phan Thị Bích Lộc Luận văn tốt nghiệp Khoa luật - Đại học Cần Thơ trường hợp phạm tội tại Điều 196 tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy. Do đó chỉ cần xác định người phạm tội có mục đích dùng phương tiện, dụng cụ để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. - Các hành vi khác giúp người khác sử dụng trái phép chất ma túy nếu người thực hiện một trong các hành vi đã: + Bị kết án về về một trong các tội phạm ma túy được quy định trong Bộ luật hình sự nhưng chưa được xóa án. + Bị xử lý vi phạm hành chính về một trong các hành vi vi phạm về ma túy được quy định trong Bộ luật hình sự và được cụ thể hóa trong thông tư liên tịch số 01/1998 và thông tư này, nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính. + Được cơ quan nhà nước có thNm quyền và những người có trách nhiệm liên quan giáo dục, nhưng chưa quá thời hạn một năm kể từ ngày giáo dục. Các hành vi này không trực tiếp giúp người khác sử dụng trái phép chất ma túy nên phải kèm theo những điều kiện nhất định thì các hành vi này mới bị coi là hành vi phạm tội. tổ chức sử Cần dụng trái phép maliệu túy để lại những hậunghiên quả đáng kể cho Trung tâmHành Họcviliệu ĐH Thơ @chất Tài học tập và cứu xã hội, trong đó gây ra những thiệt hại về trật tự an toàn xã hội, tính mạng sức khoẻ của chính người sử dụng trái phép chất ma túy. Hậu quả không là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Nếu thiệt hại về tính mạng sức khoẻ đối với người sử dụng trái phép chất ma túy thì những thiệt hại đó là yếu tố định khung hình phạt. Người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể là người nghiện hoặc không phải là người nghiện ma túy. Vì vậy phải xác định rõ có đúng bản chất của hành vi tổ chức hay chỉ là hành vi những người nghiện tụ tập với nhau sử dụng trái phép chất ma túy thì không phải là tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nếu sau khi bán ma túy cho người nghiện, người bán còn cho người sử dụng địa điểm của mình, cung cấp các dụng cụ tiêm chích cho người nghiện dù là lần đầu thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy và tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, người nào ngoài hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, còn thực hiện hành vi hành vi phạm tội khác về ma túy quy định tại những Điều tương ứng được quy định trong Bộ luật hình sự thì bị truy cứu trách nhiệm về tội phạm tuơng ứng với hành vi phạm tội. Địa điểm tổ chức là bất cứ nơi nào và tội phạm được coi là hoàn GVHD: TS.Phạm Văn Beo Trang 19 SVTH: Phan Thị Bích Lộc Luận văn tốt nghiệp Khoa luật - Đại học Cần Thơ thành khi thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy như đã phân tích ở trên. Hậu quả của hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là gây thiệt hại cho xã hội trong đó trực tiếp là gây thiệt hại về trật tự an toàn xã hội, tính mạng sức khỏe của người sử dụng trái phép chất ma túy. Hậu quả không là dấu hiệu băt buộc đối với tội phạm này. Nếu có hậu quả xảy ra trong các trường hợp phạm tội thì hậu quả của việc thực hiện hành vi phạm là yếu tố định khung hình phạt. Ví dụ: Nếu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mà gây hậu quả chết người thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 197 Bộ luật hình sự, còn nếu người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội mà gây thiệt hại sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% thì bị truy cứu trách nhiệm theo Điểm e khoản 2 Điều 197 Bộ luật hình sự. 1.4. Mặt chủ quan của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Tội phạm là sự thông nhất giữa hai mặt chủ quan và khách quan. Vì vậy, luật hình sự Việt Nam không chấp nhận việc quy tội khách quan, nghĩa là truy cứu trách nhiệm hình sự chỉ căn cứ vào những biểu hiện của hành vi nguy hiểm cho xã hội không kể hành vi đó bắt nguồn từ đâu, diễn biến tâm lí của hành vi nguy hiểm cho xã hội ra Trungsao. tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu Người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện hành vi phạm tội của mình với lỗi cố ý trực tiếp, tức là người phạm tội nhận thức được hành vi của mình là bị pháp luật cấm, thấy được tác hại của hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn thực hiện. Do đó mục đích là dấu hiệu bắt buộc, người phạm tội thực hiện hành vi với mục đích đưa chất ma túy vào cơ thể người khác với nhiều động cơ khác nhau nhưng chủ yếu là vì vụ lợi, vì vậy nếu không chứng minh được mục đích của người phạm tội là mong muốn đưa chất ma túy vào cơ thể người khác thì không phải là phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tùy trường hợp cụ thể mà có thể truy cứu trách nhiệm hình sự các tội danh khác nhau theo chương XVIII Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 về các tội phạm ma túy. 2. Các trường hợp phạm tội cụ thể Hình phạt của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được chia thành bốn khung. 2.1. Khung một Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy không có các tình tiết định khung tại khoản 2, 3, 4 điều này, là cấu thành cơ bản của tội phạm, được quy định tại khoản 1 Điều 197 Bộ Luạt hình sự 1999 người phạm tội có thể bị phạt tù từ hai năm đến bảy GVHD: TS.Phạm Văn Beo Trang 20 SVTH: Phan Thị Bích Lộc
- Xem thêm -