Tài liệu Tìm hiểu tấn công dos,ddos,botnet

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 180 |
  • Lượt tải: 1
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Nghiên cứu và tìm hiểu an ninh mạng LỜI CẢM ƠN SVTH: Lê Quang Hà i Nghiên cứu và tìm hiểu an ninh mạng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................i MỤC LỤC ..................................................................................................................... ii DANH MỤC VIẾT TẮT ...............................................................................................v DANH MỤC HÌNH ẢNH ............................................................................................vi MỞ ĐẦU ...................................................................................................................... vii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ AN NINH MẠNG ..................................................1 1.1. TỔNG QUAN THÔNG TIN BẢO MẬT ...........................................................1 1.1.1. Sự kiện bảo mật của năm 2011.......................................................................1 1.1.1.1. VietNamNet bị tấn công DDoS lớn chưa từng có ......................................1 1.1.1.2. "Hacktivism" nổi dậy ..................................................................................1 1.1.1.3. Công ty cung cấp giải pháp bảo mật cho chính phủ Hoa Kỳ bị tấn công ..2 1.1.2. Các cuộc tấn công DDoS nổi tiếng trong lịch sử...........................................2 1.2. KHÁI NIỆM HACKING ....................................................................................3 1.2.1. Khái niệm Hacker ...........................................................................................3 1.2.2. Các loại Hacker ...............................................................................................3 1.2.2.1. Black Hat ....................................................................................................3 1.2.2.2. White Hat ....................................................................................................3 1.2.2.3. Gray Hat .....................................................................................................3 1.2.2.4. Suicide Hat .................................................................................................4 1.3. CÁC GIAI ĐOẠN TẤN CÔNG .........................................................................4 1.3.1. Thăm dò (Reconnaissace) ...............................................................................4 1.3.2. Quét hệ thống (Scanning) ...............................................................................4 1.3.3. Chiếm quyền điều khiển (Gainning access)...................................................4 1.3.4. Duy trì điều khiển hệ thống (Maitaining access)...........................................5 1.3.5. Xoá dấu vết (Clearning tracks) .......................................................................5 1.4. CÁC KIỂU TẤN CÔNG .....................................................................................5 1.4.1. Operating System Attacks ...............................................................................5 1.4.2. Application level Attacks .................................................................................5 1.4.3. Shrink Wrap Code Attacks ..............................................................................5 1.4.4. Misconfiguration Attacks ................................................................................5 CHƯƠNG 2: TỪ CHỐI DỊCH VỤ ..............................................................................7 SVTH: Lê Quang Hà ii Nghiên cứu và tìm hiểu an ninh mạng 2.1. KHÁI NIỆM DOS ................................................................................................7 2.1.1. Tấn công từ chối dịch vụ ................................................................................7 2.1.2. Tấn công từ chối dịch vụ phân tán .................................................................7 2.1.3. Dấu hiệu khi bị tấn công DoS ........................................................................7 2.1.4. Các mục đích của tấn công DoS .....................................................................7 2.1.5. Tội phạm mạng................................................................................................8 2.1.6. Sơ đồ tổ chức của tổ chức tội phạm mạng .....................................................8 2.1.7. Internet Chat Query ........................................................................................8 2.1.8. Internet Relay Chat .........................................................................................9 2.2. KỸ THUẬT TẤN CÔNG DOS...........................................................................9 2.2.1. Tấn công băng thông ......................................................................................9 2.2.2. Tấn công tràn ngập yêu cầu dịch vụ ............................................................10 2.2.3. Tấn công tràn ngập SYN...............................................................................10 2.2.4. Tấn công tràn ngập ICMP ............................................................................11 2.2.5. Tấn công điểm nối điểm ................................................................................12 2.2.6. Tấn công cố định DoS ...................................................................................12 2.2.7. Tấn công tràn ngập ở cấp độ dịch vụ ...........................................................12 2.3. MẠNG BOTNET ...............................................................................................12 2.3.1. Khái niệm botnet ...........................................................................................12 2.3.2. Hoạt động ......................................................................................................13 2.3.3. Tổ chức ..........................................................................................................14 2.3.4. Xây dựng và khai thác...................................................................................14 2.4. MỘT SỐ CÔNG CỤ TẤN CÔNG ...................................................................15 2.4.1. LOIC ..............................................................................................................15 2.4.2. DoSHTTP ......................................................................................................16 2.5. BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ......................................................................................16 2.5.1. Kỹ thuật phát hiện .........................................................................................16 2.5.1.1. Hoạt động định hình .................................................................................16 2.5.1.2. Phân tích wavelet......................................................................................17 2.5.1.3. Phát hiện thay đổi điểm theo trình tự .......................................................17 2.5.2. Biện pháp đối phó chiến lược DoS/ DdoS....................................................17 2.5.3. Biện pháp đối phó tấn công DoS/ DdoS .......................................................17 SVTH: Lê Quang Hà iii Nghiên cứu và tìm hiểu an ninh mạng 2.5.3.1. Bảo vệ thứ cấp victims ..............................................................................17 2.5.3.2. Phát hiện và vô hiệu hóa handers ............................................................18 2.5.3.3. Phát hiện tiềm năng tấn công ...................................................................18 2.5.3.4. Làm lệch hướng tấn công .........................................................................18 2.5.3.5. Làm dịu cuộc tấn công..............................................................................18 2.5.3.6. Pháp lý ......................................................................................................19 2.5.4. Kỹ thuật để phòng thủ chống lại botnet .......................................................19 2.5.5. Biện pháp đối phó DoS/ DdoS ......................................................................20 2.5.6. Bảo vệ DoS/ DdoS .........................................................................................21 2.5.6.1. Mức độ ISP ...............................................................................................21 2.5.6.2. Hệ thống bảo vệ IntelliGuard ...................................................................21 2.6. CÔNG CỤ BẢO VỆ DOS/ DDOS ....................................................................21 2.6.1.1. NetFlow Analyzer .....................................................................................21 2.6.1.2. Một số công cụ khác .................................................................................22 2.7. KIỂM TRA THÂM NHẬP DOS/ DDOS .........................................................24 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH .............................................................26 3.1. Tấn công tràn ngập ICMP ................................................................................26 3.2. Tấn công tràn ngập TCP, UDP, HTTP ............................................................26 3.3. Dùng Bonesi giả lập botnet ...............................................................................27 TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................30 NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ..............................................................31 SVTH: Lê Quang Hà iv Nghiên cứu và tìm hiểu an ninh mạng DANH MỤC VIẾT TẮT DoS Denial of Service SQL Structured Query Language - ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc XSS Cross-site scripting HĐH Hệ điều hành DDoS Distribute Denial of Service ICQ Internet Chat Query IRC Internet Relay Chat ICMP Internet control message protocol PDoS Permanent Denial of Service LOIC Low Orbit Ion Cannon HTTP Hyper Text Transfer Protocol WMN Wireless Mesh Network CNTT Công Nghệ Thông Tin SVTH: Lê Quang Hà v Nghiên cứu và tìm hiểu an ninh mạng DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1-1 Các giai đoạn tấn công .....................................................................................4 Hình 2-1 Sơ đồ tổ chức tội phạm mạng...........................................................................8 Hình 2-2 Tấn công tràn ngập SYN ................................................................................11 Hình 2-3 Tấn công tràn ngập ICMP ..............................................................................11 Hình 2-4 Hoạt động botnet ............................................................................................13 Hình 2-5 Cách thức một botnet được tạo và gửi spam ..................................................14 Hình 2-6 Công cụ LOIC ................................................................................................15 Hình 2-7 Dùng LOIC tấn công DDoS ...........................................................................16 Hình 2-8 Công cụ DoSHTTP ........................................................................................16 Hình 2-9 Cấu hình kích hoạt ngắt TCP trên phần mềm IOS Cisco ..............................21 Hình 2-10 Công cụ NetFlow Analyzer ..........................................................................22 Hình 2-11 Công cụ D-Guard Anti-DDoS Firewall .......................................................23 Hình 2-12 Công cụ FortGuard Firewall ........................................................................24 Hình 3-1 Ping of death ..................................................................................................26 Hình 3-2 Bắt wireshark khi bị tấn công tràn ngập ICMP ..............................................26 Hình 3-3 Tấn công bằng nhiểu kiểu với LOIC ..............................................................27 Hình 3-4 Bắt gói tin trong khi tấn công dùng LOIC .....................................................27 Hình 3-5 Giả lập botnet tấn công udp ...........................................................................28 Hình 3-6 Gửi gói UDP tới Server từ nhiều địa chỉ khác nhau ......................................28 Hình 3-7 Kết nối SYN tới Server từ địa chỉ khác nhau .................................................29 Hình 3-8 Giả lập botnet tấn công tcp vào site ...............................................................29 SVTH: Lê Quang Hà vi Nghiên cứu và tìm hiểu an ninh mạng MỞ ĐẦU Bảo mật an ninh mạng hiện nay được đặt lên hàng đầu với bất kỳ công ty nào có hệ thống mạng dù lớn hay nhỏ. Hiện nay, các hacker trong và ngoài nước luôn tìm cách tấn công và xâm nhập hệ thống để lấy các thông tin nội bộ. Những thông tin nhạy cảm thường ảnh hưởng tới sống còn của công ty. Chính vì vậy, các nhà quản trị mạng luôn cố gắng bảo vệ hệ thống của mình tốt nhất có thể và cố gắng hoàn thiện hệ thống mình để bớt lỗ hổng. Tuy nhiên, một kiểu tấn công rất cổ điển là tấn công từ chối dịch vụ chưa bao giờ mất đi tính nguy hiểm đối với hệ thống mạng. Hậu quả mà DoS gây ra không chỉ tiêu tốn nhiều tiền bạc, và công sức mà còn mất rất nhiều thời gian để khắc phục. DoS và DDoS vẫn đang là vấn đề nan giải chưa có biện pháp nào chống được hoàn toàn cuộc tấn công. Với yêu cầu cấp thiết như vậy, em chọn đề tài “Nghiên cứu và tìm hiểu an ninh mạng” làm đồ án An Ninh Mạng. Mục đích đưa ra khi làm đề tài là hiểu được các kiểu tấn công và cách phòng chống DoS/ DDoS. Đồ án được viết dựa trên slide CEH v7 và được chia làm 3 chương: CHƯƠNG I: TỔNG QUAN AN NINH MẠNG CHƯƠNG II: TẤN CÔNG TỪ CHỐI DỊCH VỤ CHƯƠNG III: MỘT SỐ VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH Sinh viên thực hiện: Lê Quang Hà SVTH: Lê Quang Hà vii Nghiên cứu và tìm hiểu an ninh mạng CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ AN NINH MẠNG 1.1. TỔNG QUAN THÔNG TIN BẢO MẬT 1.1.1. Sự kiện bảo mật của năm 2011 1.1.1.1. VietNamNet bị tấn công DDoS lớn chưa từng có Trong vài ngày qua, báo VietNamNet đã phải hứng chịu một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) ở quy mô lớn chưa từng có tại Việt Nam, xuất phát từ một mạng lưới khổng lồ gồm hàng chục ngàn máy tính bị nhiễm vi rút. Bắt đầu từ cuối ngày 4/1/2011, lưu lượng truy cập vào trang chủ báo VietNamNet tại địa chỉ http://vietnamnet.vn tăng nhanh một cách bất thường, lên tới hàng trăm ngàn kết nối tại một thời điểm. Với lượng độc giả truy cập hàng ngày, số lượng kết nối tại một thời điểm chỉ ở mức dưới một trăm ngàn. Nên việc tại một thời điểm có tới hàng trăm ngàn kết nối liên tục (bao gồm cả của các độc giả thông thường) tới máy chủ web đã khiến băng thông đường truyền mạng bị quá tải. Do vậy, độc giả truy cập vào báo VietNamNet sẽ bị tắc nghẽn ngay từ đường truyền và báo lỗi không tìm thấy máy chủ, phải truy cập vài lần mới mở được trang web. Trên thực tế, báo VietNamNet đã từng bị tấn công DDoS nhiều lần nhưng ở quy mô vài chục ngàn kết nối tại một thời điểm nên băng thông hệ thống và công suất các máy chủ vẫn có thể chịu đựng được. Trong cuộc tấn công DDoS đang diễn ra, kẻ thủ ác đã thể hiện khả năng rất chuyên nghiệp khi huy động một mạng lưới botnet với lượng máy lên tới hàng chục ngàn máy tính. 1.1.1.2. "Hacktivism" nổi dậy Hacktivism là thuật ngữ diễn tả hành động tấn công, đột nhập vào một hệ thống máy tính nhằm mục đích chính trị. Trên thế giới hiện nay, những nhóm hacker mang "mác" hacktivism nổi tiếng có thể kể đến bao gồm Anonymous, LulzSec (đã gác kiếm), hay TeaMp0isoN. Trong suốt năm 2011 qua, các nhóm hacktivism đã tiến hành nhiều hoạt động khác nhau chống lại các cơ quan luật pháp, ngân hàng, chính phủ, các công ty bảo mật và những nhà cung cấp phần mềm như tấn công lỗ thủng an ninh các hệ thống của Tổ chức Liên hiệp quốc (UN), cơ quan tình báo bảo mật Straffor, CIA… Đáng lưu ý hơn nữa, trong số những sự việc này, như cuộc tấn công Straffor, đã tiết lộ những lỗ hổng về mặt an ninh như việc lưu trữ các số thẻ tín dụng dưới hình SVTH: LÊ QUANG HÀ 1 Nghiên cứu và tìm hiểu an ninh mạng thức chưa được mã hóa, hay những mật khẩu vô cùng thiếu an toàn được các nhà quản lý sử dụng. 1.1.1.3. Công ty cung cấp giải pháp bảo mật cho chính phủ Hoa Kỳ bị tấn công Vào tháng 1-2011, những hacker thuộc Anonymous đã đột nhập máy chủ web của HBGary Federal – hbgaryfederal.com – thông qua việc sử dụng những đoạn mã SQL bất hợp pháp nhằm khai thác một lỗ hổng bảo mật tồn tại trong cơ sở dữ liệu của một ứng dụng. Sau đó trích xuất mã MD5 cho các mật khẩu thuộc sở hữu của giám đốc điều hành (CEO), Aaron Barr, và COO, Ted Vera. Cả hai đều dùng mật khẩu rất đơn giản: 6 kí tự thường và 2 con số. Những mật khẩu như thế này cho phép những kẻ tấn công tiếp cận vào những tài liệu nghiên cứu của công ty và hàng chục ngàn email được lưu trữ trong Google Apps. Như vậy, việc sử dụng những mật khẩu thiếu an toàn cho hệ thống phần mềm cũ cộng với việc sử dụng điện toán đám mây đã gây ra cơn ác mộng đối với an ninh bảo mật. 1.1.2. Các cuộc tấn công DDoS nổi tiếng trong lịch sử - Năm 2000, một loạt website nổi tiếng như Yahoo, eBay, eTrade, Amazon và CNN trở thành nạn nhân của DDoS. - Tháng 2/2001, máy chủ của Cục tài chính Ireland bị một số sinh viên Đại học Maynooth ở nước này tấn công DDoS. - Ngày 15/8/2003, Microsoft chịu đợt tấn công DoS cực mạnh và làm gián đoạn websites trong vòng 2 giờ. - Tháng 2/2007, hơn 10.000 máy chủ của game trực tuyến như Return to Castle Wolfenstein, Halo, Counter-Strike …bị nhóm RUS tấn công với hệ thống điều khiển chủ yếu đặt tại Nga, Uzbekistan và Belarus. - Trong suốt các tuần đầu của cuộc chiến Nam Ossetia 2008, các trang web của chính phủ Georgia luôn trong tình trạng quá tải, gồm các trang web ngân hàng quốc gia và của tổng thống Georgia Mikhail Saakashvili. Chính phủ Nga phủ nhận mọi sự cáo buộc cho rằng họ đứng đằng sau vụ tấn công. - Ngày 25/6/2009 khi Michael Jackson qua đời, lượng truy cập tìm kiếm các từ khóa có liên quan đến ca sĩ này quá lớn khiến Google News lầm tưởng đây là một cuộc tấn công tự động. SVTH: LÊ QUANG HÀ 2 Nghiên cứu và tìm hiểu an ninh mạng - Tháng 8/2009, các vụ DDoS nhắm tới một loạt trang mạng xã hội đình đám như Facebook, Twitter, LiveJournal và một số website của Google được thực hiện chỉ để "khóa miệng" một blogger có tên Cyxymu ở Georgia - Ngày 28/11/2010, WikiLeaks bị tê liệt vì DDoS ngay khi họ chuẩn bị tung ra những tài liệu mật của chính phủ Mỹ. - Ngày 7/12/2010, nhóm hacker có tên Anonymous đánh sập website Visa.com sau khi tổ chức những cuộc tấn công tương tự vào Mastercard và PayPal để trả đũa cho việc chủ WikiLeaks bị tạm giam ở Anh. - Ngày 3/3/2011, dịch vụ blog nổi tiếng thế giới WordPress bị tấn công. - Ngày 4/3/2011, 40 trang web của các cơ quan chính phủ Hàn Quốc bị tê liệt vì DDoS. 1.2. KHÁI NIỆM HACKING 1.2.1. Khái niệm Hacker  Giỏi về lập trình và có kĩ năng trong hệ thống mạng.  Nên làm quen dần với việc nghiên cứu các lổ hỏng, các lỗi bảo mật.  Thành thạo,có hiểu biết về kĩ thuật xâm nhập.  Tự đặt cho mình một nguyên tắc, phải thật nghiêm khắc. 1.2.2. Các loại Hacker 1.2.2.1. Black Hat Loại hacker này thường là một cá nhân có kiến thức, kĩ năng uyên thâm về máy tính, luôn có ý nghĩ đen tối, sắp xếp và lên kế hoạch tấn công bất cứ thứ gì tùy mục đích. Black Hat cũng có thể là một cracker. 1.2.2.2. White Hat Trắng ở đây có nghĩa là luôn làm việc trong sáng, minh bạch để chống lại cái ác, cái đen tối. Những người này cũng phải có kiến thức, kĩ năng uyên thâm như Black Hat, nhưng họ không dùng kiến thức đó để thực hiện những ý đồ đen tối là tấn công,xâm nhập… mà họ là những người đi tìm ra lổ hổng và vá lổ hổng đó lại và họ luôn đặt phòng thủ lên hạng đầu. Có thể coi những người này như những người phân tích bảo mật. 1.2.2.3. Gray Hat Những người này có thể thực hiện ý đồ đen tối hôm nay nhưng ngày mai lại giúp phòng thủ, bảo mật. SVTH: LÊ QUANG HÀ 3 Nghiên cứu và tìm hiểu an ninh mạng 1.2.2.4. Suicide Hat Đây có thể coi như là loại hacker cảm tử vậy, có nghĩa là làm việc mà không sợ gì, dù có bị giam 30 năm nhưng vẫn không lo lắng sợ gì. 1.3. CÁC GIAI ĐOẠN TẤN CÔNG Hình 1-1 Các giai đoạn tấn công 1.3.1. Thăm dò (Reconnaissace) Thăm dò mục tiêu là một trong những bước qua trọng để biết những thông tin trên hệ thống mục tiêu. Hacker sử dụng kỹ thuật này để khám phá hệ thống mục tiêu đang chạy trên hệ điều hành nào, có bao nhiêu dịch vụ đang chạy trên các dịch vụ đó, cổng dịch vụ nào đang đóng và cổng nào đang mở, gồm hai loại:  Passive: Thu thập các thông tin chung như vị trí địa lý, điện thoại, email của các cá nhân, người điều hành trong tổ chức.  Active: Thu thập các thông tin về địa chỉ IP, domain, DNS,… của hệ thống 1.3.2. Quét hệ thống (Scanning) Quét thăm dò hệ thống là phương pháp quan trọng mà Attacker thường dùng để tìm hiểu hệ thống và thu thập các thông tin như địa chỉ IP cụ thể, hệ điều hành hay các kiến trúc hệ thống mạng. Một vài phương pháp quét thông dụng như: quét cổng, quét mạng và quét các điểm yếu trên hệ thống. 1.3.3. Chiếm quyền điều khiển (Gainning access) Đến đây hacker đã bắt đầu dần dần xâm nhập được hệ thống và tấn công nó ,đã truy cập được nó bằng các lệnh khai thác. Các lệnh khai thác luôn ở bất cứ không gian nào, từ mạng LAN cho tới INTERNET và đã lan rộng ra mạng không dây. Hacker có thể chiếm quyền điều khiển tại:  Mức hệ điều hành/ mức ứng dụng. SVTH: LÊ QUANG HÀ 4 Nghiên cứu và tìm hiểu an ninh mạng  Mức mạng.  Từ chối dịch vụ. 1.3.4. Duy trì điều khiển hệ thống (Maitaining access) Đến đây hacker bắt đầu phá hỏng làm hại, hoặc có thể cài trojan, rootkit, backdoor để lấy thông tin thêm. Thường được thấy sử dụng để đánh cắp tài khoản tín dụng, ngân hàng... 1.3.5. Xoá dấu vết (Clearning tracks) Được đề cập đến hoạt động được thực hiện bằng cách hacker cố tình che dấu hành động xâm nhập của mình. Hacker phải tìm cách xóa đi dấu vết mỗi khi đột nhập bằng các phương thức như Steganography, tunneling, and altering log file. 1.4. CÁC KIỂU TẤN CÔNG 1.4.1. Operating System Attacks Tấn công vào hệ điều hành, hệ thống. Thường thì việc mặc định cài đặt một hệ thống có một số lượng lớn các dịch vụ cùng chạy và các cổng kết nối. Điều này sẽ làm kẻ tấn công có nhiều cơ hội tấn công hơn. Tìm ra các bản vá lỗi dường như khó khăn trong một hệ thống mạng phức tạp như ngày nay. Hacker luôn tìm kiếm các hệ điều hành, nghiên cứu các lệnh khai thác lổ hỏng để truy cập, xâm nhập hệ thống. 1.4.2. Application level Attacks Tấn công dựa trên những phần mềm ứng dụng. Những kiểu tấn công như: tấn công tràn bộ đệm, tấn công XSS, DoS, tấn công SQL injection,… 1.4.3. Shrink Wrap Code Attacks Khi cài đặt một HĐH nào đó thì có một số lượng cực lớn các tập tin làm việc và sẽ hoàn chỉnh một HĐH, khi đó việc quản trị HĐH đó là việc đơn giản. Nhưng vấn đề ở đây là bạn không điều khiển hay tùy biến, chỉnh sửa tập lệnh này. Các tập tin độc này sẽ đè lên các tập tin mặc định. 1.4.4. Misconfiguration Attacks Tấn công dựa vào các lỗi cấu hình hệ thống  Do hệ thống cấu hình không chính xác ít được bảo mật.  Hệ thống phức tạp nên admin không có đủ hết kỹ năng để fix hết lỗi.  Đa số admin chọn cấu hình default để dễ làm điều này dễ dẫn đến việc hacker khai thác. SVTH: LÊ QUANG HÀ 5 Nghiên cứu và tìm hiểu an ninh mạng Do đó phải config hệ thống chính xác, bỏ những dịch vụ và các phần mềm không cần thiết SVTH: LÊ QUANG HÀ 6 Nghiên cứu và tìm hiểu an ninh mạng CHƯƠNG 2: TỪ CHỐI DỊCH VỤ 2.1. KHÁI NIỆM DOS 2.1.1. Tấn công từ chối dịch vụ Tấn công từ chối dịch vụ là kiểu tấn công vào máy tính hoặc một mạng để ngăn chặn sự truy cập hợp pháp. Trên kiểu tấn công DoS, attackers làm tràn ngập hệ thống của victim với luồng yêu cầu dịch vụ không hợp pháp làm quá tải nguồn (Server), ngăn chặn server thực hiện nhiệm vụ hợp lệ. 2.1.2. Tấn công từ chối dịch vụ phân tán Tấn công từ chối dịch vụ phân tán hay DDoS bao gồm các thỏa hiệp của hệ thống để tấn công mục tiêu duy nhất, là nguyên nhân người sử dụng bị từ chối dịch vụ của hệ thống. Để khởi động một cuộc tấn công DDoS, một kẻ tấn công sử dụng botnet và tấn công một hệ thống duy nhất. 2.1.3. Dấu hiệu khi bị tấn công DoS  Thông thường thì hiệu suất mạng sẽ rất chậm.  Không thể sử dụng website.  Không truy cập được bất kỳ website nào.  Tăng lượng thư rác nhanh chóng. 2.1.4. Các mục đích của tấn công DoS - Cố gắng chiếm băng thông mạng và làm hệ thống mạng bị ngập (flood), khi đó hệ thống mạng sẽ không có khả năng đáp ứng những dịch vụ khác cho người dùng bình thường. - Cố gắng làm ngắt kết nối giữa hai máy, và ngăn chặn quá trình truy cập vào dịch vụ. - Cố gắng ngăn chặn những người dùng cụ thể vào một dịch vụ nào đó. - Cố gắng ngăn chặn các dịch vụ không cho người khác có khả năng truy cập vào. - Khi tấn công DoS xảy ra người dùng có cảm giác khi truy cập vào dịch vụ đó như bị: + Tắt mạng . + Tổ chức không hoạt động. SVTH: LÊ QUANG HÀ 7 Nghiên cứu và tìm hiểu an ninh mạng + Tài chính bị mất. 2.1.5. Tội phạm mạng Tội phạm mạng ngày càng được liên kết với các tập đoàn tội phạm có tổ chức để tận dụng lợi thế của các kỹ thuật tinh vi của họ. Những nhóm có tổ chức tội phạm mạng làm việc trênhệ thống thiết lập thứ bậc với một mô hình chia sẻ doanh thu, giống như một tập đoàn lớn cung cấp các dịch vụ phạm tội . Nhóm tổ chức tạo ra và thuê botnet để cung cấp các dịch vụ khác nhau, từ việc viết phần mềm độc hại, tấn công các tài khoản ngân hàng, để tạo ra tấn công DoS lớn đối với bất kỳ mục tiêu với một mức giá. Theo Verizon 2010 dữ liệu báo cáo điều tra vi phạm, phần lớn các vi phạm đã điều khiển bởi các nhóm có tổ chức và hầu như tất cả các dữ liệu bị đánh cắp (70%) là công việc của bọn tội phạm tổ chức bên ngoài. Sự tham gia ngày càng tăng của tổ chức tội phạm chiến tranh mạng với động cơ chính trị (hacktivism) là một vấn đề quan tâm cho các cơ quan an ninh quốc gia. 2.1.6. Sơ đồ tổ chức của tổ chức tội phạm mạng Hình 2-1 Sơ đồ tổ chức tội phạm mạng 2.1.7. Internet Chat Query ICQ là chat client được dùng để chat với mọi người Hoạt động: SVTH: LÊ QUANG HÀ 8 Nghiên cứu và tìm hiểu an ninh mạng  Nó gán một số định danh phổ cập xác định người dùng duy nhất giữa những người sử dụng ICQ.  Khi một người sử dụng ICQ kết nối với Internet, ICQ khởi động và cố gắng để kết nối với máy chủ Mirabilis (Mirabilis là công ty phát triển ICQ), là nơi cơ sở dữ liệu chứa thông tin của tất cả người dùng ICQ.  Tại máy chủ Mirabilis, ICQ tìm kiếm yêu cầu số UIN bên trong cơ sở dữ liệu của nó (một loại điện thoại của thư mục), và cập nhật thông tin.  Bây giờ người dùng có thể liên hệ với người bạn của mình bởi vì ICQ biết địa chỉ IP. 2.1.8. Internet Relay Chat IRC là hệ thống để trò chuyện bao gồm thiết lập nguyên tắc, quy ước và phần mềm client/server. Nó cho phép chuyển hướng kết nối máy tính tới máy tính với mục đích dễ dàng chia sẽ giữa clients. Một vài website (như là Talk City) hoặc mạng IRC (như là Undernet) cung cấp server và hỗ trợ người sử dụng tải IRC clients tới PC của họ. Sau khi người sử dụng tải ứng dụng client, họ bắt đầu chat nhóm (gọi là kênh) hoặc gia nhập một nhóm có trước. Kênh IRC đang được ưu chuộng là #hottub và #riskybus. Giao thức IRC dùng giao thức điều khiển truyền vận (có thể dùng IRC qua telnet client), thông thường dùng port 6667. 2.2. KỸ THUẬT TẤN CÔNG DOS 2.2.1. Tấn công băng thông Tấn công băng thông nhằm làm tràn ngập mạng mục tiêu với những traffic không cần thiết, với mục địch làm giảm tối thiểu khả năng của các traffic hợp lệ đến được hệ thống cung cấp dịch vụ của mục tiêu. Có hai loại BandWith Depletion Attack: + Flood attack: Điều khiển các Agent gởi một lượng lớn traffic đến hệ thống dịch vụ của mục tiêu, làm dịch vụ này bị hết khả năng về băng thông. + Amplification attack: Điều khiển các agent hay client tự gửi message đến một địa chỉ IP broadcast, làm cho tất cả các máy trong subnet này gửi message đến hệ thống dịch vụ của mục tiêu. Phương pháp này làm gia tăng traffic không cần thiết, làm suy giảm băng thông của mục tiêu. SVTH: LÊ QUANG HÀ 9 Nghiên cứu và tìm hiểu an ninh mạng 2.2.2. Tấn công tràn ngập yêu cầu dịch vụ Một kẻ tấn công hoặc nhóm zombie cố gắng làm cạn kiệt tài nguyên máy chủ bằng cách thiết lập và phá hủy các kết nối TCP. Nó bắt đầu gửi yêu cầu trên tất cả kết nối và nguồn gốc từ server kết nối tốc độ cao. 2.2.3. Tấn công tràn ngập SYN Transfer Control Protocol hỗ trợ truyền nhận với độ tin cậy cao nên sử dụng phương thức bắt tay giữa bên gởi và bên nhận trước khi truyền dữ liệu. Bước đầu tiên, bên gửi gởi một SYN REQUEST packet (Synchronize). Bên nhận nếu nhận được SYN REQUEST sẽ trả lời bằng SYN/ACK REPLY packet. Bước cuối cùng, bên gửi sẽ truyền packet cuối cùng ACK và bắt đầu truyền dữ liệu. Nếu bên server đã trả lời một yêu cầu SYN bằng một SYN/ACK REPLY nhưng không nhận được ACK packet cuối cùng sau một khoảng thời gian quy định thì nó sẽ resend lại SYN/ACK REPLY cho đến hết thời gian timeout. Toàn bộ tài nguyên hệ thống “dự trữ” để xử lý phiên giao tiếp nếu nhận được ACK packet cuối cùng sẽ bị “phong tỏa” cho đến hết thời gian timeout. Nắm được điểm yếu này, attacker gởi một SYN packet đến nạn nhân với địa chỉ bên gởi là giả mạo, kết quả là nạn nhân gởi SYN/ACK REPLY đến một địa chỉ khác và sẽ không bao giờ nhận được ACK packet cuối cùng, cho đến hết thời gian timeout nạn nhân mới nhận ra được điều này và giải phóng các tài nguyên hệ thống. Tuy nhiên, nếu lượng SYN packet giả mạo đến với số lượng nhiều và dồn dập, hệ thống của nạn nhân có thể bị hết tài nguyên. SVTH: LÊ QUANG HÀ 10 Nghiên cứu và tìm hiểu an ninh mạng Hình 2-2 Tấn công tràn ngập SYN 2.2.4. Tấn công tràn ngập ICMP Kiểu tấn công ICMP là thủ phạm gửi số lượng lớn của gói tin giả mạo địa chỉ nguồn tới server đích để phá hủy nó và gây ra ngừng đáp ứng yêu cầu TCP/IP. Sau khi đến ngưỡng ICMP đạt đến, các router từ chối yêu cầu phản hồi ICMP từ tất cả địa chỉ trên cùng vùng an toàn cho phần còn lại. Hình 2-3 Tấn công tràn ngập ICMP SVTH: LÊ QUANG HÀ 11 Nghiên cứu và tìm hiểu an ninh mạng 2.2.5. Tấn công điểm nối điểm Dùng điểm nối điểm để tấn công, kẻ tấn công chỉ đạo clients của mô hình điểm nối điểm chia sẽ file trung tâm gây ngắt kết nối từ mạng của họ và kết nối tới website giả mạo của victim. Kẻ tấn công khai thác lỗ hổng tìm thấy trên mạng dùng giao thức DC++(kết nối trực tiếp), cho phép hoán đổi file giữa các tin nhắn clients ngay lập tức. Dùng phương pháp này, kẻ tấn công chạy tấn công DoS rất lớn và làm hại website. 2.2.6. Tấn công cố định DoS Tấn công cố định DoS hay PDoS còn được gọi như phlashing, là một cuộc tấn công gây tổn thương một hệ thống nhiều đến nổi nó đòi hỏi phải thay thế hoặc cài đặt lại phần cứng, Không giống như các cuộc tấn công DDoS, PDoS một cuộc tấn công khai thác lỗ hổng bảo mật cho phép quản trị từ xa trên các giao diện quản lý phần cứng của nạn nhân, chẳng hạn như router, máy in, hoặc phần cứng mạng khác. Tấn công thực hiện dùng phương pháp như "xây dựng hệ thống”. Dùng phương pháp này, kẻ tấn công gửi cập nhập phần cứng lừa đảo tới victim. 2.2.7. Tấn công tràn ngập ở cấp độ dịch vụ Tấn công làm tràn ở cấp độ ứng dụng là kết quả mất dịch vụ của mạng đặc biệt như là: email, tài nguyên mạng, tạm thời ngừng ứng dụng và dịch vụ,... Dùng kiểu tấn công này, kẻ tấn công phá hủy mã nguồn chương trình và file làm ảnh hưởng tới hệ thống máy tính. Tấn công làm tràn ngập ở cấp độ ứng dụng, kẻ tấn công cố gắng:  Tràn ngập ứng dụng web tới lưu lượng người sử dụng hợp lệ.  Ngắt dịch vụ cụ thể của hệ thống hoặc con người.  Làm tắt nghẽn cơ sở dữ liệu của ứng dụng kết nối bằng truy vấn thủ công nguy hiểm SQL. 2.3. MẠNG BOTNET 2.3.1. Khái niệm botnet Botnet là từ chỉ một tập hợp các rô bôt phần mềm hoặc các con bot hoạt động một cách tự chủ. Từ này còn được dùng để chỉ một mạng các máy tính sử dụng phần mềm tính toán phân tán. SVTH: LÊ QUANG HÀ 12 Nghiên cứu và tìm hiểu an ninh mạng 2.3.2. Hoạt động Tuy từ "botnet" có thể dùng để chỉ một nhóm bot bất kỳ, chẳng hạn IRC bot, từ này thường được dùng để chỉ một tập hợp các máy tính đã bị tấn công và thỏa hiệp và đang chạy các chương trình độc hại, thường là sâu máy tính, trojan horse hay backdoor, dưới cùng một hạ tầng cơ sở lệnh và điều khiển. Một chương trình chỉ huy botnet có thể điều khiển cả nhóm bot từ xa, thường là qua một phương tiện chẳng hạn như IRC, và thường là nhằm các mục đích bất chính. Mỗi con bot thường chạy ẩn và tuân theo chuẩn RFC 1459 (IRC). Thông thường, kẻ tạo botnet trước đó đã thỏa hiệp một loạt hệ thống bằng nhiều công cụ đa dạng (tràn bộ nhớ đệm, ...). Các bot mới hơn có thể tự động quét môi trường của chúng và tự lan truyền bản thân bằng cách sử dụng các lỗ hổng an ninh và mật khẩu yếu. Nếu một con bot có thể quét và tự lan truyền qua càng nhiều lỗ hổng an ninh, thì nó càng trở nên giá trị đối với một cộng đồng điều khiển botnet. Hình 2-4 Hoạt động botnet Các botnet đã trở nên một phần quan trọng của Internet, tuy chúng ngày càng ẩn kĩ. Do đa số các mạng IRC truyền thống thực hiện các biện pháp cấm truy nhập đối với các botnet đã từng ngụ tại đó, những người điều khiển botnet phải tự tìm các server cho mình. Một botnet thường bao gồm nhiều kết nối, chẳng hạn quay số, ADSL và cáp, và nhiều loại mạng máy tính, chẳng hạn mạng giáo dục, công ty, chính phủ và thậm chí quân sự. Đôi khi, một người điều khiển giấu một cài đặt IRC server trên một site công ty hoặc giáo dục, nơi các đường kết nối tốc độ cao có thể hỗ trợ một số lớn các bot khác. Chỉ đến gần đây, phương pháp sử dụng bot để chỉ huy các bot khác mới SVTH: LÊ QUANG HÀ 13
- Xem thêm -