Tài liệu TIỂU LUẬN HƯỚNG NGHIỆP

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
hoang

Đã đăng 7827 tài liệu

Mô tả:

Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Khoa Thƣơng Mại – Du lịch – Marketing TIỂU LUẬN HƢỚNG NGHIỆP GVHD: ThS. Quách Thị Bửu Châu SVTH: Trần Thị Ngọc Tuyền Lớp Văn bằng 2 – Khóa 15 – MA001 Khóa 2012 - 2014 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP 1 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN 1 Mục lục CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY HOFFMANN LA ROCHE LTD TẠI TPHCM .............................................................................................................................. 1 1.1 Những thông tin cơ bản ................................................................................................... 1 1.2 Sơ đồ tổ chức ..................................................................................................................... 1 CHƢƠNG 2: PHỎNG VẤN 03 CHỨC DANH TRONG CÔNG TY ............................................... 2 2.1 BỘ PHẬN TRUYỀN THÔNG ............................................................................................... 2 2.1.1 Chi tiết công việc ............................................................................................................... 2 2.1.2 Những kiến thức và kỹ năng cần thiết ............................................................................... 2 2.1.3 Thuận lợi trong công việc .................................................................................................. 3 2.1.4 Khó khăn trong công việc.................................................................................................. 3 2.1.5 Điều tâm đắc trong công việc ........................................................................................... 3 2.1.6 Lời khuyên cho sinh viên mới ra trƣờng ........................................................................... 4 2.2 BỘ PHẬN KINH DOANH ...................................................................................................... 4 2.2.1 Chi tiết công việc ............................................................................................................... 4 2.2.2 Những kiến thức và kỹ năng cần thiết ............................................................................... 5 2.2.3 Thuận lợi trong công việc .................................................................................................. 5 2.2.4 Khó khăn trong công việc.................................................................................................. 5 2.2.5 Điều tâm đắc trong công việc ............................................................................................ 6 2.3 BỘ PHẬN MARKETING ........................................................................................................ 6 2.2.1 Chi tiết công việc ............................................................................................................... 6 2.2.2 Những kiến thức và kỹ năng cần thiết ............................................................................... 7 2.2.3 Thuận lợi trong công việc .................................................................................................. 7 2.2.4 Khó khăn trong công việc.................................................................................................. 8 2.2.5 Lời khuyên cho sinh viên mới ra trƣờng ........................................................................... 8 CHƢƠNG 4: ĐỀ XUẤT CHO NGÀNH HỌC MARKETING .................................................... 9 KẾT LUẬN ..................................................................................................................................... 10 1 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TAM ẤN 1.1 Những thông tin cơ bản Tên đầy đủ: Công ty cổ phần Tam Ấn Địa chỉ: 74/58 Trương Quốc Dung, P.10, Q.Phú Nhuận, TP HCM. MST: 0310590126 Lĩnh vực hoạt động: - Phân phối mỹ phẩm Maybeline: Các cửa hàng của công ty hầu hết đặt tại các trung tâm thƣơng mại lớn trãi dài từ Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ. - Kinh doanh hàng hóa bao gồm, bánh kẹo, thời trang, quà lƣu niệm trong các shop tại sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Phú Quốc. - Các trung tâm Games chơi bằng xu tại chuỗi siêu thị Maximark và Citimart. - Sản xuất, kinh doanh 2 nhãn hàng thời trang mang thƣơng Valeen và Byice. 1.2 Sơ đồ tổ chức Hệ thống quản lý của công ty đƣợc tổ chức theo mô hình quản lý trực tuyến với 4 cấp quản lý: Giám đốc, phó giám đốc, trƣởng phòng ban và nhân viên các bộ phân. Hệ thống quản lý theo kiểu trực tuyến chức năng nhƣ trên của công ty mang lại nhiều ƣu điểm nhƣ bộ máy quản lý gọn nhẹ, giảm thiểu chi phí quản lý chung, các hoạt động tiến hành một cách nhịp nhàng, tránh đƣợc sự chồng chéo trong công tác quản lý đồng thời cũng mang lại sự tập trung nhiều hơn cho các các bộ làm quản lý. Giám Đốc Phó Trưởng phòng Trưởng phòng Giám Đốc Games Sale Sân Bay Phòng Mỹ Phẩm Kho Phòng Games Phòng Sân Bay Kho Phòng Marketing Trưởng phòng Sale Thời Trang Trưởng phòng Trưởng phòng kế toán nhân sự Phòng Phòng Phòng Thời Trang Kế Toán Nhân sự Kho CHƢƠNG 2: PHỎNG VẤN 03 CHỨC DANH TRONG CÔNG TY 2.1 BỘ PHẬN GAME Họ và Tên NGUYỄN THỊ HIẾU Chức danh TRƢỞNG PHÒNG GAME Trình độ học vấn ĐẠI HỌC Hệ đào tạo CHÍNH QUY 01 2.1.1 Chi tiết công việc Lên kế hoạch, định hƣớng chiến lƣợc cho các hoạt động cho phòng game, thúc đẩy doanh số phòng Game. Giám sát, phân tích, đánh giá hiệu quả của các hoạt động của phòng Game. Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty nhƣ kế toán, nhân sự...để xây dựng chiến lƣợc doanh thu cho phòng Game của công ty. Phát triển chiến lƣợc, tối ƣu hóa quyền lợi các chƣơng trình khuyến mãi của phòng Game công ty. Quản lý và phát triển hệ thống phòng Game. 2.1.2 Những kiến thức và kỹ năng cần thiết Kỹ năng lãnh đạo, làm việc độc lập và theo nhóm. Đây là kỹ năng quan trọng với ngƣời lãnh đạo, nó giúp ngƣời lãnh đạo phát huy hết kỷ năng và hoàn thành công việc 1 cách tốt nhất. Kỹ năng giao tiếp trình bày – đây là kỹ năng giúp ngƣời dẫn đầu có thể truyền đạt ý tƣởng và định hƣớng của mình đến cấp trên, cũng nhƣ nhân viên một cách tốt nhất. Có tƣ duy chiến lƣợc lớn, xây dựng kế hoạch kinh doanh, phân tích thị trƣờng tốt. Khả năng chịu áp lực cao, khả năng xử lý và giải quyết vấn đề. Kỹ năng quản lý mối quan hệ. Cần phải hợp thời để am hiểu xu hƣớng của xã hội, của khách hàng từ đó đƣa ra những giải pháp kinh doanh tốt nhất. 2.1.3 Thuận lợi trong công việc Có nhiều mối quan hệ trong và ngoài công việc. Có nhiều kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh. Có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển hoạt động kinh doanh. 2.1.4 Khó khăn trong công việc - Ngành điện tử sử dụng xu là một ngành khá đặc trƣng, tuy nhiên thị trƣờng Việt Nam còn gặp rất nhiều trở ngại, trong việc phát triển, nhất là trong thời kỳ công nghệ số phát triển. - Bên cạnh đó, ngƣời làm về ngành nghề này, cần có những kiến thức về mặt kỹ thuật tốt để giải quyết vấn đề đúng cách. - Vẫn còn rất nhiều kiến thức hàng ngày cần phải học hỏi để có thể thích nghi và làm tốt công việc. 2.1.5 Điều tâm đắc trong công việc Làm việc trong một môi trƣờng khá thuận lợi, chị Hiếu cảm thấy công việc của mình rất thú vị, có thể am hiểu ngành nghề khá đặc trƣng này. Gắn bó với công ty 1 và công việc nhiều năm chị cảm thấy công việc là một phần cuộc sống của chính mình. 2.1.6 Lời khuyên cho sinh viên mới ra trƣờng Đối với sinh viên mới ra trƣờng, đi theo ngành này thì nên xem xét kỹ khả năng và sở thích của mình để có thể phát triển tốt trong nghề. 2.2 BỘ PHẬN KINH DOANH THỜI TRANG Họ và tên 02 NGUYỄN NGỌC THANH CHI Chức danh QUẢN LÝ BÁN HÀNG Trình độ học vấn ĐẠI HỌC Hệ đào tạo CHÍNH QUY 2.2.1 Chi tiết công việc Quản lý một nhóm gồm 4 nhân viên bán hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hỗ trợ các nhân viên bán hàng của mình đạt đƣợc doanh số đƣợc phân công thông qua việc hƣớng dẫn, đào tạo, giúp đỡ các nhân viên bán hàng hoàn thiện các kĩ năng bán hàng. Nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức sản phẩm để sử dụng trong công việc hàng ngày, mang lại hiệu quả tốt hơn trong công việc. Thiết lập, củng cố và duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng có tầm ảnh hƣởng lớn đến sản phẩm. 1 Theo dõi tình hình thị trƣờng, đảm bảo cho sản phẩm luôn theo kịp với xu hƣớng của thị trƣờng. Tìm kiếm những khách hàng mới, phân chia công việc hợp lý cho các nhân viên bán hàng. Tham gia các khóa huấn luyện của công ty để rèn luyện kĩ năng của một quản lý bán hàng. Hỗ trợ, động viên, khích lệ, khen thƣởng và kỉ luật kịp thời. 2.2.2 Những kiến thức và kỹ năng cần thiết Kỹ năng lãnh đạo, đặc biệt là kĩ năng quản lý con ngƣời và thời gian. Kiến thức về thị trƣờng và các sản phẩm thời trang trong và ngoài nƣớc. Có kinh nghiệm quản lý điều hành kinh doanh. Có khả năng đàm phán, thƣơng lƣợng và xử lý tình huống. Cần có kỹ năng xây dựng kế hoạch kinh doanh. Có khả năng sáng tạo, phân tích tốt. Khả năng chịu đƣợc áp lực cao. 2.2.3 Thuận lợi trong công việc Sản phẩm thiết kế và sản xuất từ công ty, mang nét khác biệt rõ ràng, thiết kế đẹp và đa dạng. Sự hỗ trợ của các phòng ban trong công ty. 2.2.4 Khó khăn trong công việc Cần thời gian để thiết lập thị trƣờng. Công việc quá tải, chiếm quá nhiều thời gian. 1 2.2.5 Điều tâm đắc trong công việc Thoải mái với các mối quan hệ trong công việc. Công việc mang tính giao tiếp, tạo cảm giác mới lạ và thú vị khi giao tiếp với khách hàng. 2.3 BỘ PHẬN MARKETING NGUYỄN LÊ MINH THƢ Họ tên Chức danh Marketing thời trang Trình độ học vấn Đại học Hệ Chính quy 03 2.2.1 Chi tiết công việc - Nghiên cứu sản phẩm của công ty và các đối thủ cạnh tranh khác - Nghiên cứu nhu cầu ngƣời tiêu dùng về sản phẩm đang phụ trách. - Hỗ trợ các hoạt động Marketing bằng cách soạn thảo, định dạng, và báo cáo các thông tin và tài liệu. - Tổng hợp các báo cáo về đánh giá ngƣời tiêu dùng bằng cách sọan thảo, tập hợp, định dạng và tóm tắt thông tin, đồ thị, và trình bày. - Cập nhật thông tin đối thủ bằng cách nhập dữ liệu từ doanh số các chủng loại sản phẩm bằng cách sọan thảo, tập hợp, định dạng và tóm tắt thông tin, đồ thị, và trình bày; phân phát các báo cáo. - Lập kế hoạch, quy trình sản xuất kinh doanh của sản phẩm. - Chuẩn bị các thƣ từ và catalog bằng cách định dạng nội dung và hình ảnh - Duy trì thƣ viện marketing bằng cách kiểm tra và cung cấp thêm sách báo. - Cung cấp thông tin nghiên cứu và theo dõi Marketing bằng cách thu thập, phân tích, và tổng kết dự liệu và xu hƣớng. 1 - Đạt đƣợc các mục tiêu marketing và của tổ chức bằng cách đạt đƣợc các kết quả doanh số theo yêu cầu, theo các kế hoạch marketing, chƣơng trình quảng cáo khuyến mãi. - Thu thập thông tin về khách hàng, nhu cầu khách hàng, khả năng khách hàng ... - Thu thập và xử lý thông tin về các đối thủ cạnh tranh 2.2.2 Những kiến thức và kỹ năng cần thiết Về chuyên môn - Có kiến thức trong lĩnh vực marketing, hiểu biết về khách hàng, thị trƣờng thông qua các số liệu cụ thể và những bản phản hồi của khách hàng. - Kỹ năng nghiên cứu, phân tích khách hàng & thị trƣờng - Kỹ năng xây dựng giải pháp dựa trên những nghiên cứu, đánh giá - Kỹ năng xây dựng kế hoạch truyền thông quảng cáo. Kỹ năng mềm - Có khả năng làm việc nhóm, phối hợp với các thành viên trong phòng chạy các chiến dịch quảng cáo khác nhau. - Kỹ năng giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong liên lạc giữa các phòng ban, giao tiếp bằng ngôn ngữ nói, viết ứng biến xoay chuyển tình hình giúp các mối quan hệ đƣợc hài hòa, tốt đẹp. - Kỹ năng giải quyết vấn đề linh hoạt: ngƣời marketing cần phải nắm trong tay kỹ năng nắm bắt vấn đề - nghiên cứu giải pháp và hành động một cách linh hoạt và nhạy bén. - Sự sáng tạo: đây là kỹ năng cần thiết để lên những kế hoạch truyền thông độc đáo, khác với đối thủ cạnh tranh. 2.2.3 Thuận lợi trong công việc - Đƣợc sự hỗ trợ động viên nhiệt tình của cấp lãnh đạo. Bên cạnh đó, công ty liên tục có những khóa huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn giúp cho Thƣ hoàn thiện mình hơn. 1 - Môi trƣờng làm việc thân thiện, hòa đồng, các phòng ban phối hợp cùng nhau nhịp nhàng, tạo điều kiện để công việc của marketing đƣợc tiến hành nhanh chóng. - Những kiến thức trong ngành PR và những kinh nghiệm từ các công ty trƣớc đó bổ trợ khá tốt cho công việc hiện tại của Thƣ. 2.2.4 Khó khăn trong công việc - Vì sản phẩm của công ty là hàng cao cấp nên việc tiếp cận thu thập thông tin khách hàng còn khó khăn. - Kiến thức mảng marketing mà đặc biệt là marketing online Thƣ chƣa thực sự có độ chín, gặp khó khăn với các công cụ marketing mới: SEO, GDN, Facebook… 2.2.5 Lời khuyên cho sinh viên mới ra trƣờng - Ngành marketing đòi hỏi phải bạn phải rất linh hoạt và chịu khó học hỏi. Vì khi các công cụ quảng cáo thay đổi thì bạn cũng phải thích ứng để tiếp cận đƣợc khách hàng mục tiêu. Vì vậy, hãy giữ lửa khi ra trƣờng và liên tục tìm kiếm các cơ hội để học hỏi với những ngƣời có kinh nghiệm, học các khóa ngắn hạn để khi vào công việc không bị bỡ ngỡ. - Mỗi công ty có một cách thức làm việc khác nhau nhƣng đều đánh giá cao sự sáng tạo, đặc biệt là ngành marketing, vì thế hãy tập những phƣơng pháp để bạn có thể có những ý tƣởng tốt, mới lạ. - Thêm nữa, khi vào môi trƣờng mới phải luôn giữ sự hòa nhã, việc quan hệ với các phòng ban rất quan trọng và cần gắn kết nhiều hơn để phát huy tốt công việc. 1 CHƢƠNG 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM Sau thời gian thực tập tại công ty, em rút ra đƣợc một số kinh nghiệm sau: Thứ nhất, là cần phải thể hiện thái độ năng nổ nhiệt tình trong mọi tình huống, với bất kỳ công việc nào đƣợc giao. Trong lúc giải quyết các vấn đề, nếu gặp khó khăn liên quan đến hình ảnh của công ty thì không đƣợc tự mình giải quyết, mà phải hỏi ý kiến của những ngƣời có kinh nghiệm và cấp trên lãnh đạo. Để công việc đƣợc suôn sẽ và đạt đƣợc kết quả tốt đẹp. Thứ hai, phải biết cách quan sát, học hỏi. Là sinh viên mới ra trƣờng khi vào môi trƣờng thực tế sẽ gặp rất nhiều sự bỡ ngỡ vì thấy gì cũng lạ so với những gì đã học trên ghế nhà trƣờng. Tuy nhiên, trƣớc khi muốn hỏi bất cứ ai trong công ty thì phải biết tìm hiều trƣớc rồi mới hỏi, tránh gây những cản trở trong công việc của ngƣời khác vì họ phải trả lời quá nhiều câu hỏi. Và phải biết hỏi đúng lúc, đúng nơi. Thứ ba, phải luôn có thái độ hòa đồng, thân thiện với tất cả các nhân viên trong công ty và những ngƣời bạn thực tập chung. Vì mình còn mới, còn phải học hỏi rất nhiều từ những ngƣời có kinh nghiệm. Điều đó giúp cho không khí làm việc đƣợc thoải mái, mọi ngƣời thấy đƣợc khả năng của mình và sẵn sàng giúp đỡ mình trong mọi tình huống để có kết quả công việc đƣợc thành công. Thứ tƣ, là phải biết tự mình học hỏi các thiết bị hiện đại tại văn phòng nhƣ: Máy in, máy photo, máy fax, máy scan để chủ động trong mọi công viêc của bản thân. CHƢƠNG 4: ĐỀ XUẤT CHO NGÀNH HỌC MARKETING Trong suốt thời gian học tập tại Trƣờng Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh thuộc khoa Thƣơng mại – Du Lịch – Marketing. Mặc dù là hệ học văn bằng 2 nhƣng em đã đƣợc tiếp thu nhiều kiến thức quý báu và bổ ích từ ngành học, và có những định hƣớng rõ ràng cho nghề nghiệp trong tƣơng lai. Bên cạnh đó, em cũng có những đề xuất cho ngành học của mình. 1 Thứ nhất, vì là hệ học văn bằng hai, đa phần là các bạn đã đi làm và tranh thủ thời gian học buổi tối nên chƣơng trình học đƣợc trƣờng giảm tải nhiều so với hệ chính quy, do đó, gây nên sự thiếu hụt kiến thức cơ bản. Do đó, em đề xuất trƣờng dành thêm một vài tín chỉ để đi vào chi tiết hơn những môn học cần thiết nhƣ quản trị Marketing, Quan hệ công chúng, quảng cáo… Thứ hai, cần phải tăng cƣờng các kỹ năng thuyết trình và những kinh nghiệm thực tế từ các bài giảng. Để cho các sinh viên tự nghiên cứu các tình huống thực tế nhiều hơn là các lý thuyết. Điều đó sẽ giúp các sinh viên nắm vững hơn về nghiệp vụ của mình. Vì hệ hoàn chỉnh họ đã có quá trình tiếp xúc thực tế trong công việc của họ. Thứ ba, tiếng anh luôn là một điều kiện để giúp bản thân có thêm nhiều cơ hội trong nghề nghiệp, em đề xuất cần đƣa môn học Anh văn vào môn chính thức chứ không phải là môn điều kiện để đƣợc ra trƣờng. Trên đây chỉ là những đề xuất chủ quan của em đƣa ra, hy vọng trong những năm tới ngành Marketing của trƣờng mình ngày càng cải thiện hơn nữa đề chƣơng trình học ngày càng thu hút nhiều sinh viên tham gia với lòng đam mê thực sự về Marketing. KẾT LUẬN Sau thời gian thực tập tại công ty, em đã thu thập đƣợc nhiều kiến thức, đặc biệt là những kiến thức thực tế từ ngành học của mình. Hiểu đƣợc quy trình làm việc của công ty cũng nhƣ môi trƣờng kinh doanh cạnh tranh gay gắt hiện nay. Muốn tồn tại và phát triển thì phải dám đƣơng đầu với những thất bại trƣớc mắt để vƣơn đến thành công. Tất cả những kiến thức mà anh chị trong công ty Tam Ấn đã truyền đạt, và những hiểu biết thực tế của bản thân sẽ là đòn bẩy để em bƣớc đi trên con đƣờng sự nghiệp của mình sau này. 1 Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi ngƣời trong công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để em hoàn thành Tiểu luận hƣớng nghiệp này. Và đặc biệt gửi lời cám ơn đến ThS. Quách Thị Bửu Châu đã tận tình hƣớng dẫn em để bài Tiểu luận của em đƣợc trở nên hoàn thiện hơn. 1
- Xem thêm -