Tài liệu Tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 (tecco2)

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
nguyennhung34993

Tham gia: 24/04/2016

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KỸ THUẬT XÂY DỰNG BỘ MÔN KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ BÁO CÁO: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2) Sinh viên thực hiện :Nguyễn Hữu Dân. Mã SV : 0901958. Lớp : Kỹ thuật hạ tầng đô thị. Khóa : 50 Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Hồng. Hà Nội, 05/2013 Thực tập tốt nghiệp Kỹ thuật hạ tầng dô thị - K50 MỤC LỤC Trang PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ CƠ QUAN ................................................................. 4 1.1 Tên công ty. .................................................................................................. 4 1.2 Trụ sở làm việc. ............................................................................................ 4 1.3 Người đại diện............................................................................................... 5 1.4 Cơ sở pháp lý. ............................................................................................... 5 1.5 Nguồn nhân lực công ty. ............................................................................... 5 1.6 Chức năng. .................................................................................................... 5 1.7 Cơ cấu tổ chức. ............................................................................................. 6 1.8 Cách điều hành sản xuất. .............................................................................. 8 PHẦN 2: 2.1 BÁO CÁO NỘI DUNG THỰC TẬP .................................................... 9 Quá trình thực hiện một dự án xây dựng ở Việt Nam. ................................. 9 2.1.1 Lập báo cáo đầu tư. ................................................................................ 9 2.1.2 Trình xin phép đầu tư. ............................................................................ 9 2.1.3 Tổ chức thi tuyển kiến trúc. ................................................................. 11 2.1.4 Tổ chức thực hiện lập dự án đầu tư. ..................................................... 11 2.1.5 Tổ chức thẩm định, phê duyệt xin phép đầu tư xây dựng công trình. . 13 2.1.6 Tổ chức lập thiết kế, dự toán xây dựng công trình. ............................. 16 2.1.7 Tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 18 2.1.8 Tổ chức thực hiện xin phép xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức mời thầu và xét thầu. .................................... 20 2.1.9 Tổ chức thực hiện khởi công xây dựng công trình, quản lý chất lượng xây dựng. ........................................................................................................... 23 2.2 Mô tả công việc đã nghiên cứu tại đơn vị thực tập. .................................... 26 2.2.1 Giới chiệu chung. ................................................................................. 26 2.2.2 Các quy hoạch có liên quan. ................................................................ 26 2.2.3 Hiện trạng mạng lưới giao thông trong vùng. ...................................... 27 2.2.4 Hệ mốc cao độ. ..................................................................................... 28 2.2.5 Lựa chọn quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật. ............................................ 28 2.2.6 Các điểm khống chế chủ yếu. .............................................................. 28 2.2.7 Thiết kế tuyến:...................................................................................... 29 Nguyễn Hữu Dân Mã SV: 0901958 Trang 2 Thực tập tốt nghiệp 2.2.8 2.3 Kỹ thuật hạ tầng dô thị - K50 Phương án tuyến. .................................................................................. 29 Khái quát về đề tài tốt nghiệp dự định làm. ................................................ 30 2.3.1 Tên đề tài. ............................................................................................. 30 2.3.2 Mô tả khái quát tuyến đường. .............................................................. 30 2.3.3 Đề cương chi tiết. ................................................................................. 31 2.4 Tóm tắt các số liệu thu thập được. .............................................................. 34 PHẦN 3: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ. ................................................................ 37 Nguyễn Hữu Dân Mã SV: 0901958 Trang 3 Thực tập tốt nghiệp Kỹ thuật hạ tầng dô thị - K50 PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ CƠ QUAN 1.1 Tên công ty. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 2 Tên giao dịch: Transport Engineering Consultant Joint Stock Company No2 Tên viết tắt: TECCO2. 1.2 Trụ sở làm việc.  Trụ sở chính:  Địa chỉ : số 278, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.  Điện thoại : 04.5110242; 04.8517743 Fax: 04.8517806.  Enmail : TECCO2@FPT.COM  Trụ sở thứ hai:  Địa chỉ : số 28, Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội. Hình. 1-1. Trụ sở công ty. Nguyễn Hữu Dân Mã SV: 0901958 Trang 4 Thực tập tốt nghiệp Kỹ thuật hạ tầng dô thị - K50 1.3 Người đại diện. Ông : Nguyễn Kim Tiến. Chức vụ : Giám đốc công ty. 1.4 Cơ sở pháp lý.  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Đầu tư thành phố Hà Nội.  QĐ chuyển DN Nhà nước 23/8/2005 của Bộ GTVT.  Tài khoản hàng Đầu tư phát triển Hà Nội.  Xếp hạng Doanh nghiệp 237/TCCB-LĐ ngày 31/7/1997 của Bộ GTVT. : Số 0103010422 của Sở Kế hoạch : Số 2945/QĐ – BGTVT ngày : Số 2111.000.0000.317 tại Ngân : Hạng 1 (theo quyết định số 1.5 Nguồn nhân lực công ty. Công ty có đội ngũ cán bộ, kỹ sư cầu, kỹ sư đường bộ, công nhân kỹ thuật được đào tạo cơ bản, tích lũy nhiều kinh nghiệm và trưởng thành qua các công trình đã thực hiện, cùng với sự đổi mới công nghệ tiên tiến, đầu tư trang thiết bị hiện đại và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, tiến độ các công trình được giao, chịu trách nhiệm đến cùng với sản phẩm của mình, luôn chiếm được lòng tin của các chủ đầu tư và Bộ GTVT. Tổng số : 259 người. Trong đó:      Thạc sỹ : 4 người. Kỹ sư kỹ thuật : 138 người. Cao đẳng : 11 người. Trung cấp : 43 người. CN kỹ thuật + nhân viên : 63 người. 1.6 Chức năng. Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103010422 ngày 26/12/2006 do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, Công ty Cổ phần Tư vấn XDCTGT2 được phép cung cấp dịch vụ tư vấn điều tra, khảo sát thiết kế, lập dự án đường bộ, nút giao thông, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý, kiểm định chất lượng thi công, tư vấn giám sát chất lượng các công trình về giao thông và điện,..vv, với những nội dung cụ thể sau: Nguyễn Hữu Dân Mã SV: 0901958 Trang 5 Thực tập tốt nghiệp Kỹ thuật hạ tầng dô thị - K50  Tư vấn Lập báo cáo đầu tư; Lập Dự án đầu tư xây dựng; khảo sát địa hình, địa chất các công trình giao thông; khảo sát vệ sinh môi trường, đánh giá tác động môi trường.  Khảo sát, thiết kế công trình cầu, đường bộ, điện chiếu sáng, lập dự toán và tổng dự toán các công trình.  Giám sát xây dựng công trình giao thông, nghiệm thu kỹ thuật và khối lượng xây dựng, thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của vật liệu xây dựng mặt đường, nền móng công trình.  Thẩm định, thẩm tra thiết kế, xác định hiện trạng, đánh giá nguyên nhân sự cố, thẩm định tổng dự toán các công trình cầu đường bộ (trong phạm vi chứng chỉ cho phép).  Tư vấn về đấu thầu và hợp đồng kinh tế xây dựng giao thông.  Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng.  Thiết kế quy hoạch đường bộ.  Thiết kế nền, xử lý nền đối với công trình xây dựng.  Kiểm định, thử tải công trình.  Tư vấn lập kế hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết giao thông đường bộ.  Khảo sát, trắc địa công trình.  Khảo sát địa chất công trình.  Tư vấn giải phóng mặt bằng, mốc lộ giới và xây dựng cắm cọc giải phóng mặt bằng, mốc lộ giới (chỉ giới xây dựng). 1.7 Cơ cấu tổ chức. Nguyễn Hữu Dân Mã SV: 0901958 Trang 6 Thực tập tốt nghiệp Kỹ thuật hạ tầng dô thị - K50 S¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ĐỐC KHỐI QUẢN LÝ PHÒNG KTKH PHÒNG TCKT PHÒNG TCHC P. KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG KHỐI TRỰC TIẾP XÍ NGHIỆP KSTK Đ1 TTKT ĐỊA CHẤT VÀ KIỂM ĐỊNH CLCT XÍ NGHIỆP KSTK Đ2 XƯỞNG KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÍ NGHIỆP KSTK CĐ TỔ DỰ TOÁN TỔ HỒ SƠ TT QLDA & GS CL CTGT Tổng số CBCNV : 259 người trong đó: Ban lãnh đạo Công ty: 01 Giám đốc, 03 Phó giám đốc 1/ Khối trực tiếp: 215 người + Cán bộ KS, TK cầu, đường: 128 người + Cán bộ giám sát: 28 người + Cán bộ KS địa chất, thí nghiệm: 53 người + Cán bộ dự toán: 6 người 2/ Khối gián tiếp: 44 người Nguyễn Hữu Dân Mã SV: 0901958 Trang 7 Thực tập tốt nghiệp Kỹ thuật hạ tầng dô thị - K50 1.8 Cách điều hành sản xuất. S¬ ®å ®iÒu hµnh qu¶n lý chÊt l-îng C¸c kü s- vl, nvtn C«ng nh©n khoan, nvtn C¸c kü s- ®Þa chÊt Cnhm ®Þa chÊt T. t©m Kh¸ch hµng ®¹i diÖn Ban Kh¸ch gi¸m hµng ®èc kt®c vµ k®clct Kt Kt kh cl TT tvg s C¸c ks tv G.s ¸t C¸c xÝ nghiÖp kh¶o s¸t tk Cntt/cn®a Ghi chó: Cnhm Quan hÖ QL Vµ §H C¸c kü s- thiÕt kÕ Quan hÖ qua l¹i C¸c Ng-êi so¸t thiÕt kÕ tuyÕn QLCL Nguyễn Hữu Dân Mã SV: 0901958 Trang 8 Thực tập tốt nghiệp Kỹ thuật hạ tầng dô thị - K50 PHẦN 2: BÁO CÁO NỘI DUNG THỰC TẬP 2.1 Quá trình thực hiện một dự án xây dựng ở Việt Nam. 2.1.1 Lập báo cáo đầu tư. Các dự án phải lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình để quốc hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư:  Các dự án quan trọng quốc gia.  Các dự án nhóm A không phân biệt nguồn vốn.  Chuẩn bị các điều kiện để lập báo cáo đầu tư.  Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn hiện trạng ( lập đề cương báo cáo).  Điều tra xã hội học.  Điều tra phục vụ đền bù giải phóng mặt bằng.  Điều tra hạ tầng tại chỗ ( hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật).  Điều tra đánh giá tác động của môi trường.  Nội dung báo cáo đầu tư xây dựng công trình,  Sự cần thiết phải đầu tư, các điều kiện thuận lợi và khó khăn, chế độ khai thác và sử dụng tài nguyên quốc gia ( nếu có).  Dự kiến quy mô đầu tư: công suất, diện tích xây dựng, các hạng mục công trình bao gồm công trình chính, công trình phụ và các công trình khác, dự kiến địa điểm xây dựng công trình, nhu cầu sử dụng đất.  Phân tích lựa chọn sơ bộ công nghệ kỹ thuật: các điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, phương án giải phóng mặt bằng tái định cư (nếu có), các ảnh hưởng của dự án đối với môi trường sinh thái, phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng.  Hình thức đầu tư, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, thời hạn thực hiện dự án, huy động vốn theo tiến độ và hiệu quả kinh tế xã hội của dự án và phân kỳ đầu tư ( nếu có). 2.1.2 Trình xin phép đầu tư. Trình báo cáo đầu tư tới các sở ban nghành xin ý kiến cho phép đầu tư ( giấy chứng nhận đầu tư). Các sở ban ngành cần thông qua ý kiến khi xin phép đầu tư dự án xây dựng công trình ( giấy chứng nhận đầu tư):     Sở quy hoạch kiến trúc (sở xây dựng): Xin cung cấp thông tin về quy hoạch vị trí khu vực dự án dự kiến đầu tư. Giới thiệu địa điểm xây dựng ( đối với trường hợp đầu tư chưa có đất)/ UBND quận, phường nơi dự án dự kiến đầu tư. Nguyễn Hữu Dân Mã SV: 0901958 Trang 9 Thực tập tốt nghiệp Kỹ thuật hạ tầng dô thị - K50  Xin xác nhận ranh giới đất không có tranh chấp, khiếu kiện ( đối với trường hợp chủ đầu tư đã có đất)  Thỏa thuận với UBND cấp phường, quận ( địa phương nơi có đất) về địa điểm của dự án.  Sở QHKT (sở Xây dựng) và viện QHXD: xin xác nhận chỉ giới đường đỏ và các số liệu hệ thống hạ tầng kỹ thuật.  UBND tỉnh, thành phố: xin chấp thuận giao nhiệm vụ lập QHCTXD tỷ lệ 1/2000.  Sở QHKT (sở Xây dựng): thẩm định nhiệm vụ lập QHCTXD tỷ lệ 1/2000.  UBND tỉnh, thành phố ( hoặc UBND quận, cơ quan nhà nước và chủ đầu tư): phê duyệt nhiệm vụ lập QHXDCT tỷ lệ 1/2000.  Sở QHKT (sở Xây dựng): thẩm định đồ án QHCTXD tỷ lệ 1/2000.  UBND tỉnh, thành phố ( hoặc UBND quận, cơ quan nhà nước và chủ đầu tư): phê duyệt đồ án QHXDCT tỷ lệ 1/2000.  Sở QHKT (sở Xây dựng): xin chấp thuận đề cương nhiệm vụ đồ án QHCTXD tỷ lệ 1/500.  Sở QHKT (sở Xây dựng): xin chấp thuận nhiệm vụ đồ án QHCTXD tỷ lệ 1/500.  Sở QHKT ( sở Xây dựng) các sở liên ngành ( cơ quan nhà nước và chủ đầu tư): xin chấp thuận ranh giới, mốc giới và diện tích ô đất lập QHCTXD tỷ lệ 1/500.  UBND quận, phường nơi dự án dự kiến đầu tư: xin chấp thuận ranh giới ô đất lập QHCTXD tỷ lệ 1/500 và lập dự án tại địa phương có đất.  Sở QHKT ( sở Xây dựng): thẩm định nhiệm vụ QHXDCT tỷ lệ 1/500.  UBND tỉnh, thành phố ( cơ quan nhà nước và chủ đầu tư): phê duyệt nhiệm vụ QHCD+TXD tỷ lệ 1/500.  Sở QHKT ( sở xây dựng) các sở liên ngành ( cơ quan nhà nước và chủ đầu tư) : thẩm định đồ án QHCTXD tỷ lệ 1/500.  UBND tỉnh, thành phố ( hoặc UBND quận) ( cơ quan nhà nước hoặc chủ đầu tư phê duyệt đồ án QHCTXD tỷ lệ 1/500.  Sở TNMT chủ trì cùng hội đồng liên ngành thẩm định UBND tỉnh, thành phố: thẩm định phê duyệt báo cáo, đánh giá tác động của môi trường.  UBND tỉnh, thành phố (hoặc UBND quận) ( cơ quan nhà nước và chủ đầu tư) :  Giao chủ đầu tư dự án.  Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận đầu tư.  Phê duyệt phương án tổng thể dự kiến bồi thường, hỗ trợ GPMB và thông báo thu hồi đất.  Quyết định giao đất, cho thuê đất.  Sở tài nguyên môi trường.  Đo đạc cắm mốc giới phục vụ GPMB và giao mốc dự án. Nguyễn Hữu Dân Mã SV: 0901958 Trang 10 Thực tập tốt nghiệp Kỹ thuật hạ tầng dô thị - K50  Hỗ trợ lập hồ sơ địa chính phục vụ công tác thu hồi đất và đền bù GPMB  Các cơ quan quản lý chuyên ngành của địa phương, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ: tiến hành các thỏa thuận chuyên ngành cấp điện, cấp nước.  Bộ quốc phòng: tiến hành các thỏa thuận, các thủ tục về chiều cao tĩnh không.  Bộ công an: tiến hành các thỏa thuận, các thủ tục về phòng cháy chữa cháy.  Sở Quy hoạch kiến trúc ( sở xây dựng) : thỏa thuận kiến trúc. 2.1.3 Tổ chức thi tuyển kiến trúc. Chọn phương án được chọn để tiến hành triển khai thiết kế cơ sở. Hồ sơ thi tuyển kiến trúc:  Thuyết minh phương án dự thi thể hiện:  Ý tưởng kiến trúc của phương án dự thi cả về hình khối và công năng sử dụng.  Sử dụng phù hợp với yêu cầu quy hoạch, cảnh quan, kiến trúc khu vực xây dựng.  Dự kiến các giải pháp kỹ thuật bên trong và bên ngoài công trình.  Ảnh hưởng của phương án đối với các quy định về bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.  Tính khả thi của dự án.  Các bản vẽ phương án dự thi: Phải thể hiện được nội dung của phương án và quy cách theo quy định của quy chế thi tuyển. 2.1.4 Tổ chức thực hiện lập dự án đầu tư.  Chỉ định lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu;  Lập đồ án quy hoạch xây dựng.  Với đồ án thi tuyển kiến trúc, chủ đầu tư và tác giả của phương án kiến trúc được chọn đàm phán, ký hợp đồng lập dự án xây dựng và thiết kế xây dựng công trình ( khi tác giả của phương án thiết kế có đủ điều kiện năng lực theo quy định).  Trường hợp tác giả không đủ điêu kiện có thể liên danh với tổ chức thiết kế có đủ điều kiện để ký kết hợp đòng với chủ đầu tư.  Chọn đơn vị tư vấn lập dự án. Quyết định chỉ định thầu lập dự án xây dựng công trình:  Tờ trình xin chỉ định thầu lập dự án xây dựng công trình. Nguyễn Hữu Dân Mã SV: 0901958 Trang 11 Thực tập tốt nghiệp Kỹ thuật hạ tầng dô thị - K50  Đăng ký kinh doanh, hồ sơ năng lực, chứng chỉ hành nghề.  Chuẩn bị thực hiện lập dự án.  Tờ trình xin chỉ định thầu khảo sát bước thiết kế cơ sở.  Quyết định chỉ định thầu khảo sát bước thiết kế cơ sở.  Đề cương nhiệm vụ khảo sát.  Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát.  Đăng ký kinh doanh, hồ sơ năng lực, chứng chỉ hành nghề của đơn vị tư vấn lập dự án.  Hợp đồng khảo sát bước thiết kế cơ sở.  Kết quả khảo sát bước thiết kế cơ sở.  Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát bước thiết kế cơ sở.  Thanh lý hợp đồng khảo sát bước thiết kế cơ sở.  Tờ trình xin chỉ định thầu lập dự án xây dựng công trình.  Hồ sơ thuyết minh và thiết kế cơ sở.  Biên bản nghiệm thu hồ sơ lập dự án ( thiết kế cơ sở).  Hợp đồng lập dự án đầu tư xây dựng công trình.  Lập dự án đầu tư xây dựng công trình. ( số lượng thuyết minh + bản vẽ thiết kế cơ sở được lập tối thiểu 9 bộ)  Lập thuyết minh dự án đầu tư XDCT: Nội dung thuyết minh bao gồm:  Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư.  Đánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm đối với dự án SXKD.  Hình thức đầu tư xây dựng công trình.  Địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất.  Điều kiện cấp nguyên liệu, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào khác.  Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình bao gồm công trình chính, côn g trình phụ và cá công trình khác.  Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất.  Phương án giải phóng mặt bằng tái đinh cư và phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật ( nếu có).  Các phương án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong đô thị và công trình có yêu cầu kiến trúc.  Phương án khai thác dự án và sử dụng lao động.  Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án.  Đánh giá tác đọng môi trường, các giải pháp phòng chống cháy nổ và các yêu cầu về an ninh quốc phòng.  Tổng mức đầu tư của dự án. Nguyễn Hữu Dân Mã SV: 0901958 Trang 12 Thực tập tốt nghiệp Kỹ thuật hạ tầng dô thị - K50  Khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ.  Phương án hoàn trả vốn đối với phương án có yêu cầu thu hồi vốn.  Các chỉ tiêu tài chính và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế xây dựng của dự án.  Lập bản vẽ thiết kế cơ sở: Các bản vẽ bao gồm:  Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án tuyến công trình ( đối với công trình xây dựng theo tuyến)  Bản vẽ thể hiện phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc.  Bản vẽ sơ đồ công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ.  Bản vẽ thể hiện kết cấu chịu lực chính của công trình.  Bản vẽ thể hiện hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật của công trình. 2.1.5 Tổ chức thẩm định, phê duyệt xin phép đầu tư xây dựng công trình.  Trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng. Nội dung hồ sơ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng:  Tờ trình xin thẩm định dự án theo mẫu.  Dự án gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở.  Các văn bản quy định của các cơ quan có thẩm quyền.  Văn bản cho phép đầu tư đối với dự án quan trọng quốc gia.  Văn bản chấp thuận bổ sung quy hoạch đối với nhóm A chưa có quy hoạch nghành.  Văn bản chấp thuận về quy hoạch xây dựng đối với dự án không có trong squy hoạch xây dựng.  Các văn bản ý kiến của các cơ quan có liên quan.  Ra kết quả thẩm định bằng văn bản dự án ĐTXD, nhận xét, đánh giá và kiến nghị với người quyết định đầu tư.  Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng. Đơn vị đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án, tổng hợp lý ý kiến của các cơ quan có liên quan và kết quả thẩm định thiết kế cơ sở nhận xét, đánh giá, kiến nghị.  Nguyên tắc thẩm định dự án.  Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chỉ được quyết định đầu tư khi đã có kết quả thẩm định dự án Nguyễn Hữu Dân Mã SV: 0901958 Trang 13 Thực tập tốt nghiệp Kỹ thuật hạ tầng dô thị - K50  Riêng đối với các dự án sử dụng vốn tín dụng, tổ chức cho vay vốn thẩm định phương án tài chính và phương án trả nợ để chấp thuận cho vay hoặc không cho vay trước khi người có thẩm quyền quyết định đầu tư.  Các chỉ tiêu tài chính và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế xây dựng của dự án.  Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng.  Dự án được Quốc hôi thông qua và cho phép đầu tư: thủ tướng chính phủ thành lập hội đồng thẩm định nhà nước về các dự án đầu tư để tổ chức thẩm định dự án do thủ tướng chính phủ quyết định đầu tư và dự án khác nếu thấy cần thiết.  Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.  Cơ quan cấp bộ tổ chức thẩm định dự án do mình quyết định đầu tư, đầu mối tổ chức thẩm định dự án là một đơn vị chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư.  UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện thẩm định dự án do mình quyết định đầu tư, sở kế hoạch và đầu tư là đầu mối tổ chức thẩm định dự án.  UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức thẩm định dự án do mình quyết định đầu tư, đầu mối thẩm định dự án là đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc người quyết ddinjhj đầu tư.  Các dự án khác: người quyết định đầu tư tự quyết định thẩm định.  Đối với các dự án đầu tư xây dựng đặc thù: việc thẩm đinh dự án thực hiện theo quy định tại nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày ) 06/06/2005 của chính phủ.  Thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở.  Đối với các dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A, không phân biệt nguồn vốn, việc thẩm định thiết kế cơ sở đượcthực hiện như sau.  Bộ công nghiệp tổ chức thẩm định: các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, chế tạo máy, luyện kim và các công trình công nghiệp chuyên ngành.  Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn: tổ chức thẩm định các công trình thuộc dự án ĐTXD các công trình thủy lợi, đê điều.  Bộ giao thông vận tải: tổ chức thẩm định các công trình thuộc dự án ĐTXD công trình giao thông.  Bộ xây dựng : tổ chức thẩm định các công trình thuộc dự án ĐTXD công trình dân dụng công nghiệp, vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác do thủ tướng chính phủ yêu cầu.  Sở xây dựng: tổ chức thẩm định các công trình thuộc dự án ĐTXD công trình dân dụng < 20 tầng.  Đối với các dự án gồm nhiều loại công trình khác nhau thì bộ chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở là 1 trong các bộ nêu trên có chức năng quản lý loại công Nguyễn Hữu Dân Mã SV: 0901958 Trang 14 Thực tập tốt nghiệp Kỹ thuật hạ tầng dô thị - K50 trình quyết định tính chất, mục tiêu của dự án. Bộ chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các bộ ngành quản lý công trình chuyên ngành liên quan thẩm định thiết kế cơ sở.  Đối với các dự án nhóm B,C không phân biệt nguồn vốn, việc thẩm định thiết kế cơ sở được thực hiện như sau:  Sở công nghiệp tổ chức thẩm định các công trình thuộc dự án ĐTXD công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy ddienj, đường dây điện, trạm biến áp, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, chế tạo máy, luyện kim và các công trình công nghiệp chuyên ngành.  Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức thẩm định các công trình thuộc dự án ĐTXD các công trình thủy lợi đê điều.  Sở giao thông vận tải: tổ chức thẩm định các công trình thuộc dự án ĐTXD công trình giao thông.  Sở xây dựng : tổ chức thẩm định các công trình thuộc dự án ĐTXD công trình dân dụng công nghiệp, vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác do thủ tướng chính phủ yêu cầu. Riêng dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thì sở xây dựng hoặc sở giao thông công chính hoặc sở giao thôn g vận tải tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở phù hợp với chức năng nhiệm vụ do UBND cấp tỉnh quy định.  Đối với các dự án gồm nhiều loại công trình khác nhau thì bộ chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở là 1 trong các bộ nêu trên có chức năng quản lý loại công trình quyết định tính chất, mục tiêu của dự án. Bộ chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các bộ ngành quản lý công trình chuyên ngành liên quan thẩm định thiết kế cơ sở.  Sở tài nguyên môi trường ( công ty có năng lực chuyên môn) : tiến hành các thủ tục thẩm định ( thẩm tra) đánh giá báo cáo tác động môi trường.  Đối với các dự án nhóm B,C do bộ CN, bộ NN và PTNT, Bộ GTVT, Bộ XD, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước đầu tư thuộc chuyên ngành do mình quản lý thì các bộ, doanh nghiệp này tự tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở sau khi có ý kiến của địa phương về quy hoạch xây dựng và bảo vệ môi trường.  Đối với các dự án nhóm B,C có CTXD theo tuyến qua nhiều địa phương thì bộ được quy định tại điều A khoản này tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở và có trách nhiệm lấy ý kiến của địa phương nơi có công trình xây dựng về quy hoạch xây dựng và bảo vệ môi trường.  Trình thẩm phê duyệt dự án ĐTXD . Hồ sơ sau khi được các đơn vị đầu mối kiểm định dự án, tổng hợp ý kiến của các cơ quan có liên quan và kết quả thẩm định thiết kế cơ sở nhận xét, đánh giá. Kiến nghị hồ sơ được chủ đầu tư trình người quyết định đầu tư phê duyệt dự án.  Nội dung hồ sơ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. Nguyễn Hữu Dân Mã SV: 0901958 Trang 15 Thực tập tốt nghiệp Kỹ thuật hạ tầng dô thị - K50  Tờ trình xin phê duyệt dự án theo mẫu (trong đó phải nêu được kết quả thẩm định dự án, nhận xét, đánh giá và kiến nghị với người quyết định đầu tư).  Dự án gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở.  Các văn bản tham gia thẩm định của cơ quan có thẩm quyền có liên quan tới dự án.  Các văn bản kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan tới dự án.  Văn bản cho phép đầu tư đối với dự án quan trọng quốc gia.  Văn bản chấp thuận bổ sung quy hoạch đối với nhóm a chưa có quy hoạch ngành.  Văn bản chấp thuận về quy hoạch xây dựng đối với dự án không có trong quy hoạch xây dựng.  Thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.  Dự án thuộc Quốc hội thông qua và cho phép đầu tư: thủ tướng chính phủ quyết định đầu tư các dự án được Quốc hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư.  Các dự án dử dụng vốn ngân sách nhà nước.  Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan quản lý tài chính của đảng, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp và chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư các dự án nhóm A,B,C.  Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc chính phủ và chủ tịch UBND tỉnh được ủy quyền hoặc phân cấp quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B,C cho các cơ quan cấp dưới trực tiếp.  Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã được quyết định đầu tư các dự án trong phạm vi ngân sách của địa phương sau khi thông qua HĐND cùng cấp.  Tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định cụ thể cho UBND cấp huyện được quyền quyết định đầu tư các dự án thuộc ngân sách địa phương có mức vốn đầu tư không lớn hơn 5 tỷ đòng và chủ tịch UBND cấp xã không lớn hơn 3 tỷ đồng  Các dự án khác vốn: chủ đầu tư quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm. 2.1.6 Tổ chức lập thiết kế, dự toán xây dựng công trình.  Chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế. Víi gãi thÇu t- vÊn cã gi¸ gãi thÇu d-íi 500 triÖu ®ång, chñ ®Çu t- ®-îc phÐp chØ ®Þnh thÇu ®èi víi nhµ thÇu cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng, n¨ng lùc hµnh nghÒ x©y dùng vµ ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu cña gãi thÇu. MÆt kh¸c nÕu thÊy cÇn hiÖu qu¶ h¬n th× ng-êi Nguyễn Hữu Dân Mã SV: 0901958 Trang 16 Thực tập tốt nghiệp Kỹ thuật hạ tầng dô thị - K50 quyÕt ®Þnh ®Çu t- cã thÓ quyÕt ®Þnh tæ chøc ®Êu thÇu gãi thÇu t- vÊn thiÕt kÕ.  Tê tr×nh xin chØ ®Þnh thÇu lËp dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh.  §¨ngkÝ kinh doanh, hå s¬ n¨ng lùc, chøng chØ hµnh nghÒ.  QuyÕt ®Þnh chØ ®Þnh thÇu t- vÊn lËp hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh (®¹i diÖn chñ ®Çu t-, ng-êi quyÕt ®Þnh ®Çu t- ).  Chuẩn bị lập hồ sơ thiết kế XDCT. §èi víi c¸c c«ng tr×nh quy ®Þnh ph¶i lËp dù ¸n ®Çu tth× ph¶i tiÕn hµnh thiÕt kÕ 2 b-íc. Trong tr-êng hîp ®Æc biÖt víi c«ng tr×nh cã kü thuËt phøc t¹p th× ng-êi quyÕt ®Þnh ®Çu t- cã thÓ yªu cÇu ®¬n vÞ t- vÊn tiÕn hµnh thiÕt kÕ 3 b-íc  Tê tr×nh xin chØ ®Þnh thÇu kh¶o s¸t thiÕt kÕ.  QuyÕt ®Þnh chØ ®Þnh thÇu kh¶o s¸t thiÕt kÕ.  §Ò c-¬ng, nhiÖm vô kh¶o s¸t thiÕt kÕ.  QuyÕt ®Þnh phª duyÖt nhiÖm vô kh¶o s¸t thiÕt kÕ.  Hîp ®ång kh¶o s¸t thiÕt kÕ.  §¨ng kÝ kinh doanh, hå s¬ n¨ng lùc, chøng chØ hµnh nghÒ cña ®¬n vÞ lËp hå s¬ kh¶o s¸t.  Biªn b¶n nghiÖm thu kh¶o s¸t thiÕt kÕ.  Thanh lý hîp ®ång b-íc kh¶o s¸t thiÕt kÕ.  Tê tr×nh xin chØ ®Þnh thÇu lËp dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh.  §¨ng kÝ kinh doanh, hå s¬ n¨ng lùc, chøng chØ hµnh nghÒ cña ®¬n vÞ t- vÊn thiÕt kÕ.  Chän ®¬n vÞ cung cÊp thiÕt bÞ c«ng nghÖ.  §¨ng kÝ kinh doanh, hå s¬ n¨ng lùc cña ®¬n vÞ cung cÊp thiÕt bÞ c«ng nghÖ.  Hîp ®ång cung cÊp thiÕt bÞ c«ng nghÖ.  Hå s¬ thiÕt bÞ c«ng nghÖ.  Hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt + thuyÕt minh thiÕt kÕ.  Hå s¬ thiÕt kÕ thi c«ng + dù to¸n.  ThuyÕt minh thiÕt kÕ thi c«ng. Nguyễn Hữu Dân Mã SV: 0901958 Trang 17 Thực tập tốt nghiệp Kỹ thuật hạ tầng dô thị - K50  Hîp ®ång thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh.  Biªn b¶n nghiÖm thu hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt, hå s¬ thiÕt kÕ thi c«ng TDT  Hồ sơ thiết kế dự toán công trình. Hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh víi sè l-îng kh«ng Ýt h¬n 07 bé ®èi víi thiÕt kÕ kü thuËt vµ 08 bé ®èi víi thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng  Tµi liÖu lµm c¨n cø thiÕt kÕ.  C¸c tµi liÖu vÒ kh¶o s¸t x©y dùng, khÝ t-îng thuû v¨n vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cã liªn quan.  ThiÕt kÕ c¬ së.  Danh môc quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®-îc ¸p dông.  C¸c quy ®Þnh vÒ kiÕn tróc, quy ho¹ch x©y dùng.  Tµi liÖu thiÕt kÕ ®-îc lËp gåm.       ThuyÕt minh. B¶n vÏ thiÕt kÕ. Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh. Biªn b¶n nghiÖm thu thiÕt kÕ. Biªn b¶n nghiÖm thu kh¶o s¸t. B¸o c¸o thÈm tra thiÕt kÕ, dù to¸n ( nÕu cã ) 2.1.7 Tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình.  Trình thẩm định thiết kế dự toán xây dựng công trình. C§T cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc lËp vµ göi hå s¬ dù ¸n tíi ®¬n vÞ ®Çu mèi thÈm ®Þnh dù ¸n ®Ó tæ chøc thÈm ®Þnh. Néi dung hå s¬ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n §TXD.     quèc Tê tr×nh xin thÈm ®Þnh dù ¸n theo mÉu. Dù ¸n gåm: phÇn thuyÕt minh + thiÕt kÕ c¬ së. C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn. V¨n b¶n cho phÐp ®Çu t- ®èi víi dù ¸n quan träng gia. Nguyễn Hữu Dân Mã SV: 0901958 Trang 18 Thực tập tốt nghiệp Kỹ thuật hạ tầng dô thị - K50  V¨n b¶n chÊp thuËn bæ xung quy ho¹ch ®èi víi nhãm A ch-a cã quy ho¹ch nghµnh.  V¨n b¶n chÊp thuËn vÒ quy ho¹ch x©y dùng ®èi víi dù ¸n kh«ng cã trong quy ho¹ch x©y dùng  Thầm quyền thẩm định dự án ĐTXD. §¬n vÞ ®Çu mèi thÈm ®Þnh dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n, tæng hîp ý kiÕn cña c¸c c¬ quan cã liªn quan vµ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, kiÕn nghÞ.  Nguyên tắc thẩm định thiết kế + dự toán. Néi dung thÈm ®Þnh thiÕt kÕ.  Sù phï hîp víi c¸c b-íc thiÕt kÕ tr-íc ®· ®-îc phª duyÖt.  Sù tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn x©y dùng ®-îc ¸p dông.  §¸nh gi¸ møc ®é an toµn c«ng tr×nh.  Sù hîp lý cña viÖc lùa chän d©y chuyÒn vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ ( nÕu cã ).  B¶o vÖ m«i tr-êng, phßng chèng ch¸y næ.  Néi dung thÈm ®Þnh dù to¸n.  TÝnh ®óng ®¾n cña viÖc ¸p dông c¸c ®Þnh møc thiÕt kÕ, ®Þnh møc chi phÝ, ®¬n gi¸, c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cã liªn quan vµ c¸c kho¶n môc chi phÝ trong dù to¸n theo quy ®Þnh.  X¸c ®Þnh gi¸ trÞ dù to¸n, tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh  Thẩm quyền thẩm định thiết kế + dự toán. C§T tù tæ chøc viÖc thÈm ®Þnh, phª duyÖt kü thuËt, thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, tæng dù to¸n ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng yªu cÇu lËp dù ¸n. Tr-êng hîp C§T kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc thÈm ®Þnh th× ®-îc phÐp thuª c¸c tæ chøc, c¸ nh©n t- vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ®Ó thÈm tra thiÕt kÕ, dù to¸n c«ng tr×nh lµm c¬ së cho viÖc phª duyÖt. Sau khi cã kÕt qu¶ thÈm ®Þnh cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n th× C§T xem xÐt hå s¬ vµ cã ý kiÕn. Nguyễn Hữu Dân Mã SV: 0901958 Trang 19 Thực tập tốt nghiệp Kỹ thuật hạ tầng dô thị - K50  QuyÕt ®Þnh phª duyÖt thiÕt kÕ, d- to¸n x©y dùng c«ng tr×nh. 2.1.8 Tổ chức thực hiện xin phép xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức mời thầu và xét thầu.  Xin giấy phép xây dựng công trình. ( các công trình xây dựng trước khi khởi công phải có giấy phép xây dựng)  Những công trình không phải xin phép.  C«ng tr×nh x©y dùng theo tuyÕn kh«ng ®i qua ®« thÞ nh-ng phï hîp víi quy ho¹ch x©y dùng ®-îc duyÖt.  C«ng tr×nh thuéc dù ¸n ®Çu t- x©y dùng ®· ®-îc c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. (tuy nhiªn tr-íc khi khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh chñ ®Çu t- ph¶i göi kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cho c¬ quan cÊp giÊy phÐp x©y dùng ®Ó theo dâi qu¶n lý).  C«ng tr×nh x©y dùng thuéc dù ¸n khu ®« thÞ míi, khu c«ng nghiÖp, khu nhµ ë cã quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng1/500 ®· ®-îc c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt.  C¸c c«ng tr×nh söa ch÷a, c¶i t¹o, l¾p ®Æt thiÕt bÞ bªn trong kh«ng lµm thay ®æi kiÕn tróc, kÕt cÊu chÞu lùc vµ an toµn cña c«ng tr×nh.  C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt cã tæng møc ®Çu t- d-íi 7 tû ®ång.  Thẩm quyền cấp phép xây dựng.  Sở xây dựng. UBND cÊp tØnh uû quyÒn cho gi¸m ®èc së x©y dùng cÊp giÊy phÐp x©y dùng ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng ®Æc biÖt, cÊp 1, c«ng tr×nh t«n gi¸o, c«ng tr×nh di tÝch lÞch sö v¨n ho¸, c«ng tr×nh t-îng ®µi, qu¶ng c¸o, tranh hoµnh tr¸ng.  UBND cấp huyện. UBND cÊp huyÖn cÊp giÊy phÐp cho c¸c c«ng tr×nh cßn l¹i, nhµ ë riªng lÎ ë ®« thÞ thuéc ®Þa giíi hµnh chÝnh cña m×nh qu¶n lý.  UBND cấp xã. Nguyễn Hữu Dân Mã SV: 0901958 Trang 20
- Xem thêm -