Tài liệu Slide_congthuc

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 133 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

CÔNG THỨC MÀU DA • Trong công thức trên, YCrCb được tính từ RGB như sau: R, G, B thuộc [0,1]. Y thuộc [0,1]. Pr, Pb thuộc [-0,5;0,5]. Kb = 0,114 Kr = 0,299 (chuẩn BT601), Kb=0,0722; Kr=0,2126 (chuẩn BT.709) HISTOGRAM MÀU DA • Công thức chuyển từ RGB sang HSV: max=max(r,g,b). min=min(r,g,b). r,g,b thuộc [0,1]. h thuộc [0,360), s thuộc [0,1], v thuộc [0,1] HISTOGRAM MÀU DA • Mô hình hệ màu HSV: XÁC ĐỊNH CÁC VÙNG TRẮNG (Vấn đề liên kết yếu) XÁC ĐỊNH CÁC VÙNG TRẮNG Kết quả minh họa loại bỏ liên kết yếu TỈ LỆ SỐ ĐIỂM TRẮNG • Nếu chỉ dựa trên tỉ lệ kích thước, có thể phát hiện nhầm trong các trường hợp sau: •Vì thế cần đưa thêm vào tiêu chí nữa là tỉ lệ số điểm trắng trong vùng. BỘ THAM SỐ •Sai số tỉ lệ khuôn mặt so với tỉ lệ vàng: 0,6. •Kích thước khuôn mặt nhỏ nhất: 20 pixel. •Ngưỡng histogram xác định màu da: 0,0002. •Tỉ lệ số điểm màu da trong vùng mặt: [0,6; 0,9]. •Giá trị ngưỡng trong xác định liên kết yếu là 7 điểm.
- Xem thêm -