Tài liệu Phương pháp trò chơi trong giảng dạy gdcd ở trường thpt

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI TRƯỜNG THPT SỐ 1 BẮC HÀ ***    ** TÊN ĐỀ TÀI SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI TRONG GIẢNG DẠY MÔN GDCD LỚP 10 NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Họ tên tác giả: Trần Thị Ái Chức vụ: Giáo viên Tổ chuyên môn: Sử - Địa - GDCD - Thể dục Bắc Hà, ngày 20 tháng 5 năm 2014 MỤC LỤC Trần Thị Ái - Giáo viên Trường THPT số 1 Bắc Hà 1 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM LỚP ĐỐI CHỨNG 10A7 TT HỌ TÊN BÀI KT trước tác động 1 Giàng Seo Bẩy 7.5 2 Dương A Chuyền 5.0 3 Hảng Thị Cá 7.5 4 Thào Seo Chớ 8.0 5 Sùng Thị Choang 4.5 6 Vàng Thị Dúa 5.5 7 Thàn Thị Duyên 7.5 8 Tráng Seo Dín 4.5 9 Vàng Seo Dùng 5.0 10 Suàng Seo Giáo 6.5 11 Triệu Quốc Hoàng 7.0 12 Thèn Thị Hoa 5.0 13 Giàng Văn Lập 7.0 14 Vàng Nhật Lệ 9.0 15 Vàng Seo Lù 7.0 16 Thào Seo Lừ 9.0 17 Vàng Thị Mai 5.0 18 Lý Văn Minh 3.5 19 Thèn Thị Ngân 6.5 20 Bàn Thị Nhàn 7.5 21 Sùng Seo Nội 5.5 22 Sùng Thị Nhung 6.5 23 Vàng Seo Phử 5.0 24 Tráng A Phương 6.0 25 Vàng Thị Rú 5.5 26 Lâm Thị Sang 7.0 27 Thào Seo Sẩu 5.0 28 Lò Vùi Thu 5.5 29 Vàng Văn Thăng 5.5 30 Hoàng Thị Thơm 8.0 31 Triệu Thị Thương 8.0 32 Lý Seo Thề 6.0 33 Giàng Seo Tráng 6.5 34 Lừu Thị Tuyết 7.5 35 Lý Seo Vư 5.0 Mốt 5 Trung vị 6.5 Giá trị trung bình 6.30 Độ lệch chuẩn 1.3514698 GIÁ TRỊ T-TEST Trước tác động Giá trị p 0.8772582 LỚP THỰC NGHIỆM 10A1 BÀI KT sau tác động 7.0 7.0 8.0 8.0 4.0 6.0 8.0 5.0 5.0 6.5 7.0 5.5 6.5 8.0 8.0 9.0 6.0 4.5 4.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.5 5.0 6.,5 5.5 5.0 6.5 8.0 7.5 7.0 7.0 8.0 5.0 HỌ TÊN Phạm Thế Anh Lê Linh Chi Nguyễn Công Chức Vũ Văn Công Giàng Thị Giông Tô Tiến Dũng Lý Văn Gạo Đào Quang Giang Phạm Thị Thu Hà Cao Văn Hải Hà Thị Thanh Hải Doãn Hồng Hạnh Hoàng Thị Hậu Phạm Thị Thu Hiền Vương Văn Hiếu Vũ Huy Hùng Bùi Quang Huy Đỗ Khánh Huyền Lục Tú Huỳnh Nguyễn Thị Hương Lê Minh Khánh Phạm Tuấn Linh Nguyễn Thị Lưu Ly Vũ Thị Quỳnh Mai Trần Thị Thúy Quỳnh Hoàng Thanh Sơn Vàng Văn Sơn Hứa Phương Thảo Nguyễn Thị Thơm Lê Thị Thủy Mai Thị Hồng Thủy Trương Quốc Tiến Nông Việt Toàn Dương Hà Trang 8 6.5 6.47 1.3081399 BÀI KT trước tác động BÀI KT sau tác động 7.5 6.5 3.0 9.0 6.5 6.5 7.0 8.5 5.5 8.5 3.0 7.0 6.0 5.0 8.5 7.5 7.5 4.0 5.0 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 6.0 6.0 6.0 7.0 5.0 6.0 9.0 7.0 5.0 5.0 7.5 6.0 5.0 9.5 7.5 8.0 8.5 8.5 6.0 8.0 3.0 7.0 5.5 7.0 9.5 8.0 8.0 5.0 4.5 7.5 7.0 7.5 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 7.5 9.0 8.0 7.0 8.0 6.5 7 6.5 7.5 6.35 7.18 1.4798107 1.3810534 Sau tác động 0.0341197 Trần Thị Ái - Giáo viên Trường THPT số 1 Bắc Hà 2 HỘI ĐỒNG KHOA HỌC ........................................... Mẫu số 3 PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NCKHSPƯD 1.Tên đề tài: Sử dụng phương pháp trò chơi trong giảng dạy môn GDCD lớp 10 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh” 2. Họ và tên tác giả: Trần Thị Ái 3. Họ tên người đánh giá: 4. Đơn vị công tác: 5. Ngày họp: 6. Địa điểm họp: 7. Ý kiến đánh giá: Tiêu chí đánh giá 1. Tên đề tài - Thể hiện rõ nội dung, đối tượng, tác động. - Có ý nghĩa thực tiễn. 2. Hiện trạng - Nêu được hiện trạng. - Xác định được nguyên nhân gây ra hiện trạng. - Chọn một nguyên nhân để tác động, giải quyết. 3. Giải pháp thay thế - Mô tả rõ ràng giải pháp thay thế. - Giải pháp khả thi và hiệu quả. - Một số nghiên cứu gần đây liên quan đến đề tài. 4. Vấn đề nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu - Trình bày rõ ràng vấn đề nghiên cứu dưới dạng câu hỏi. - Xác định được giả thuyết nghiên cứu. 5. Thiết kế Lựa chọn thiết kế phù hợp, đảm bảo giá trị của nghiên cứu. 6. Đo lường - Xây dựng được công cụ và thang đo phù hợp để thu thập dữ liệu. - Dữ liệu thu được đảm bảo độ tin cậy và độ giá trị. 7. Phân tích dữ liệu và bàn luận - Lựa chọn phép kiểm chứng thống kê phù hợp với thiết kế. - Trả lời rõ được vấn đề nghiên cứu. 8. Kết quả - Kết quả nghiên cứu: đã giải quyết được các vấn đề đặt ra trong đề tài đầy đủ, rõ ràng, có tính thuyết Trần Thị Ái - Giáo viên Trường THPT số 1 Bắc Hà Điểm tối đa Điểm đánh giá Nhận xét 5 5 10 5 5 5 5 20 3 phục. - Những đóng góp của đề tài nghiên cứu: mang lại hiểu biết mới về thực trạng, phương pháp, chiến lược… - Áp dụng các kết quả: triển vọng áp dụng tại địa phương, cả nước, quốc tế. 9. Minh chứng cho các hoạt động nghiên cứu của đề tài Kế hoạch bài học, bài kiểm tra, bảng điểm, thang đo, băng hình, ảnh, dữ liệu thô… 10. Trình bày báo cáo - Văn bản viết (Cấu trúc khoa học, hợp lý, diễn đạt mạch lạc, hình thức đẹp) - Báo cáo kết quả trước hội đồng (Rõ ràng, mạch lạc, có sức thuyết phục) 35 Tổng cộng 100 5 Đánh giá: - Loại Tốt: từ 86 đến 100 điểm - Loại Khá: từ 70 đến 85 điểm - Đạt: từ 50 đến 69 điểm. - Không đạt: Dưới 50 điểm. Nếu có điểm liệt (không điểm) thì sau khi cộng điểm xếp loại rồi sẽ hạ một mức. ……………., ngày….tháng…..năm...... Người đánh giá (Ký, ghi rõ họ tên) Trần Thị Ái - Giáo viên Trường THPT số 1 Bắc Hà 4
- Xem thêm -