Tài liệu PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG CỦA CỬA HÀNG THỜI TRANG

  • Số trang: 105 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 115 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Đoàn Hữu Vượng BỘ GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI khoa c«ng nghÖ th«ng tin ----------------------------------- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin Đề tài: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LY BÁN HÀNG CỦA CỬA HÀNG THỜI TRANG Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện Mã Sinh Viên Lớp : : : : Ths. ĐOÀN HỮU VƯỢNG CHU THỊ HẰNG 09EL00048 EL02 Hà Nội ngày 6, tháng 3, năm 2014 CHU THỊ HẰNG_MSV:09EL00048_LỚP EL02 0 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Đoàn Hữu Vượng MỤC LỤC MỤC LỤC................................................................................................................ 1 LỜI NÓI ĐẦU.........................................................................................................3 PHẦN I: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG..................................................4 CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH ĐỀ TÀI.......................................................................4 CHƯƠNG II: KHẢO SÁT HỆ THỐNG...............................................................5 II.1 .Khảo sát quy trình kinh doanh của cửa hàng.....................................................5 II.1.1 Hóa đơn bán hàng:...........................................................................................5 II.1.2 Quy trình bán hàng :........................................................................................5 II.1.3 Hóa đơn nhập hàng :........................................................................................5 II.1.4 Quản lý các đối tượng......................................................................................5 II.2.Yêu cầu trong quản lý ........................................................................................5 II.21 Yêu cầu đối với hàng hóa..................................................................................5 II.2.2 Yêu cầu đối với nhà cung cấp..........................................................................6 II.2.3 Yêu cầu đối với nhân viên...............................................................................6 II.2.4 Yêu cầu với các loại chứng tư..........................................................................6 II.2.5 Các hóa đơn.....................................................................................................6 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG........................................8 III.1 Quá trình bán hàng............................................................................................8 III.2 Quá trình nhập hàng..........................................................................................8 III.3 Dành cho nhà quản lý........................................................................................8 III.4 Dành cho nhân viên...........................................................................................9 III.5 Thiết kế CSDL...................................................................................................9 III.5.1 Mô tả cơ sở dữ liệu.........................................................................................9 1.tblTaiKhoan............................................................................................................ 9 2.tblQuyen............................................................................................................... 10 3.tblChucVu............................................................................................................10 4.tblNhanVien.........................................................................................................11 CHU THỊ HẰNG_MSV:09EL00048_LỚP EL02 1 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Đoàn Hữu Vượng 5.tblNhaCC.............................................................................................................. 11 6.tblMatHang........................................................................................................... 12 7.tblLoaiHang..........................................................................................................13 8.tblHDNhap...........................................................................................................14 9.tblCTietHDNhap..................................................................................................15 10.tblHDBan...........................................................................................................15 11.tblCTietHDBan..................................................................................................16 PHẦN 2: GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VB6.............................18 1. Giới thiệu về ngôn ngữ visual Basic....................................................................18 2.Các ấn bản Visual Basic 6....................................................................................18 3.Cài đặt VB6..........................................................................................................18 PHẦN 3: GIAO DIỆN VÀ CODE CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH...............20 Chương I: Thiết kế giao diện chương trình.........................................................20 I.1 Giao diện login (đăng nhập)...............................................................................20 I.2 Giao diện chính..................................................................................................20 I.3 Giao diện quản lý nhân viên...............................................................................21 I.4 Giao diện sản phẩm............................................................................................23 I.5 Giao diện nhà cung cấp......................................................................................24 I.6 Giao diện hóa đơn..............................................................................................25 I.7 Giao diện báo cáo...............................................................................................28 I.8 Giao diện thông tin cá nhân................................................................................28 Chương II: Một số code chính của chương trình................................................29 PHẦN 4: ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI...........................108 PHẦN 5: KẾT LUẬN..........................................................................................109 TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................110 CHU THỊ HẰNG_MSV:09EL00048_LỚP EL02 2 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHU THỊ HẰNG_MSV:09EL00048_LỚP EL02 GVHD: ThS. Đoàn Hữu Vượng 3 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Đoàn Hữu Vượng LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay với sự phát triển không ngưng của tin học đã tạo điều kiện cho con người có thể giải quyết nhiều công việc được nhanh chóng, thuận lợi và chính xác. Nó trở thành công cụ hữu hiệu để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong những hình thức kinh doanh truyền thống! Với khả năng thực tế của mình, trong công việc làm thêm ở một cửa hàng với hình thức truyền thống cho em thấy tất cả những bất cập của một hình thức kinh doanh truyền thống như :tốn thời gian, không chính xác, ko nhanh chóng, kém hiệu quả ……..Vậy nên em luôn nghĩ sự ra đời của một chương trình quản lý bán hàng sẽ có rất nhiều hiệu quả, không những nó sẽ giúp những người quản lý có thể điều hành hàng hóa , nhân viên của mình một cách dễ dàng hơn ,hơn thế việc thanh toán cũng trở lên nhanh chóng và đơn giản, giảm thiểu tối đa về mặt thời gian cũng như nhân lực. Thật sự một chương trình bán hàng là một điều thật là hữu ích! Nó giải quyết hầu như toàn bộ những khó khăn gặp phải khi duy trì hình thức kinh doanh truyền thống! Chương trình dành cho hầu hết mọi cửa hàng quần áo bán lẻ, với giao diện dễ sử dụng và thích hợp với những người không biết về máy tính cũng có thể sử dụng dễ dàng. Em chọn và phát triển một chương trình quản lý bán hàng bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0 và mong nó sẽ mang lại thành công như mong muốn ! CHU THỊ HẰNG_MSV:09EL00048_LỚP EL02 4 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Đoàn Hữu Vượng PHẦN I: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH ĐỀ TÀI Xây dựng một hệ thống quản lý bán hàng là xây dựng phần mềm ứng dụng được kết nối trên đường dây Internet phục vụ nhu cầu quản lý và bán hàng .Hiện tại cửa hàng chỉ sử dụng các phương pháp thủ công ,tính toán trên giấy tờ sổ sách nên việc quản lý cửa hàng còn gặp nhiều hạn chế và khó khăn, còn nhiều sai sót…vì vậy khó đáp ứng tốt được các yêu cầu của khách, không quản lý được thông tin khách hàng nên rất sơ xuất trong việc chăm sóc các khách hàng trung thành. Không những thế việc quản ký cửa hàng cũng gặp nhiều bất cập, tư việc nhập xuất bán, kiểm kê tổng hợp, thống kê hàng hóa, thống kê các mặt hàng bán chạy bán chậm, theo dõi nhân viên, theo dõi khách hàng, thống kê công nợ giữa cửa hàng và công ty…….tất cả còn nhiều khó khăn. Qua thời gian làm việc tại cửa hàng em thấy còn rất nhiều vấn đề tư việc quản lý cửa hàng cần được giải quyết ,công việc quản lý các mặt hàng trên sổ sách giấy tờ thì rất dễ nhầm lẫn ,sai sót, mất mát…...Hàng hóa thì không được điều chỉnh phù hợp, còn tồn đọng nhiều ,cũng gặp khó khăn trong việc lưu trữ, cập nhật thông tin sổ sách có thể thiếu chính xác, chậm trẽ, rất mất thời gian, công sức…….. Để khắc phục những mặt hạn chế trên, cùng với yêu cầu về thời gian và độ chính xác cao, Vì vậy em thấy một chương trình quản lý bằng máy tính rất cần thiết trong việc quản lý cửa hàng. Nó có thể giúp việc quản lý cửa hàng trở lên dễ dàng, đơn giản , thuận tiện hơn, những thông tin được cập nhật nhanh chóng và chính xác hơn. Việc chăm sóc khách hàng được tốt hơn… Một hệ thống bán hàng mới được tạo ra cần phải tối ưu hơn chương trình quản lý cũ, sẽ phải giải quyết được những bất cập của hệ thống quản lý cũ, tư đó giúp cho việc quản lý được nhanh gọn, chính xác, tiết kiệm được thời gian ,công sức của con người. CHU THỊ HẰNG_MSV:09EL00048_LỚP EL02 5 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Đoàn Hữu Vượng CHƯƠNG II: KHẢO SÁT HỆ THỐNG II.1 .KHẢO SÁT QUY TRÌNH KINH DOANH CỦA CỬA HÀNG Tại 1 cửa hàng thì có các quy trình kinh doanh diễn ra như sau: II.1.1 Hóa đơn bán hàng: Nhân viên sẽ tính tổng tiền mà khách hàng đã mua rồi in hóa đơn, đồng thời hóa đơn sẽ được lưu vào kho dữ liệu. II.1.2 Quy trình bán hàng : Bộ phận bán hàng sẽ tổng hợp quá trình bán hàng theo tưng ngày, tưng tháng và gửi đến người quản lý theo các hóa đơn đã phát sinh. II.1.3 Hóa đơn nhập hàng : Người quản lý sẽ nhập các loại mặt hàng tư các nhà cung cấp qua hóa đơn nhập, hóa đơn sẽ được in và lưu vào kho dữ liệu. II.1.4 Quản lý các đối tượng + Nhân Viên + Hàng Hóa + Nhà Cung Cấp + Các Loại Chứng Tư II.2 YÊU CẦU TRONG QUẢN LY II.21 Yêu cầu đối với hàng hóa Phải đáp ứng được nhu cầu và đưa ra được các thông tin về hàng hóa như sau : + Tên hàng hóa + Đơn vị tính + Đơn Giá + Số Lượng + Hãng Sản Xuất + Loại Khi cần có thể thực hiện các yêu cầu đưa vào các thông tin mới, hoặc bổ sung vào trong danh mục Hàng Hóa tên và các thông tin về loại hàng hóa mới. CHU THỊ HẰNG_MSV:09EL00048_LỚP EL02 6 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Đoàn Hữu Vượng II.2.2 Yêu cầu đối với nhà cung cấp Phải đáp ứng đc nhu cầu đưa ra thông tin về các nhà cung cấp như sau: + Tên nhà cung cấp + Địa chỉ + Số Điện Thoại II.2.3 Yêu cầu đối với nhân viên Khi có yêu cầu xem thông tin về 1 Nhân Viên nào đó, cần phải lấy được các thông tin chi tiết về Nhân Viên đã yêu cầu. Các thông tin gồm: + Tên nhân viên + Ngày sinh + Giới Tính + Địa Chỉ + Lương cơ bản + Số điện thoại + Chức vụ + Ngày vào làm II.2.4 Yêu cầu với các loại chứng tư Các chứng tư phát sinh gồm có: + Các hóa đơn Nhập – Xuất + Các báo cáo tình hình kinh doanh của cửa hàng Đảm bảo hoàn thành công việc thiết lập các loại chứng tư khi có một yêu cầu đòi hỏi nào đó II.2.5 Các hóa đơn +Hóa đơn bán hàng Các thông tin cần đưa ra trên một hóa đơn bán hàng là: + Số hóa đơn + Nhân Viên bán + Ngày bán + Mặt Hàng bán + Số Lượng + Đơn Giá + Tổng Tiền CHU THỊ HẰNG_MSV:09EL00048_LỚP EL02 7 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Đoàn Hữu Vượng Hàng ngày, hóa đơn bán hàng sẽ được nhân viên bán hàng nhập trực tiếp vào máy tính. +Hóa đơn nhập hàng Thông tin đưa ra trên một hóa đơn nhập hàng là: + Số hóa đơn + Người nhập hàng + Nhà cung cấp + Ngày nhập + Mặt hàng nhập + Số Lượng + Giá Nhập + Tổng Tiền Khi nhập hàng về hóa đơn nhập sẽ được người nhập lưu vào máy tính. +Các báo cáo tình hình kinh doanh + Báo cáo bán hàng hàng ngày: Thực hiện tổng kết tình hình bán hàng của cửa hàng trong một ngày. + Báo cáo bán hàng hàng tháng: Thực hiện tổng kết tình hình bán hàng của cửa hàng trong một tháng. + Báo cáo hàng tồn kho. CHU THỊ HẰNG_MSV:09EL00048_LỚP EL02 8 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Đoàn Hữu Vượng CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG III.1 Quá trình bán hàng Khách hàng chọn mặt hàng phù hợp nhu cầu của mình và sẽ được nhân viên thanh toán tại cửa hàng bằng hình thức thanh toán trên chương trình .với chương trình này việc thanh toán trở lên nhanh chóng và tuyệt đối chính xác, giúp khách hàng bảo vệ tối đa những quyền lợi của mình. Cũng như được hưởng trọn vẹn các khuyến mại ! III.2 Quá trình nhập hàng Với những mặt hàng tiêu thụ nhanh, những mặt hàng hết hàng, hết size… người quản lý cửa hàng sẽ lập một hóa đơn nhập hàng và gửi về công ty. Khi hàng tư công ty giao hàng về cửa hàng sẽ kèm theo một phiếu xuất kho, ghi tấ cả các mã hàng đã xuất cho cửa hàng , quản lý và nhân viên bán hàng phải thực hiện kiểm tra lại hàng theo mã ,xem số lượng, chất lượng hàng hóa có như đúng yêu cầu hay không? Nếu đúng sẽ ký nhận phiếu xuất tư công ty và nhập vào kho cửa hàng. Nếu có sai sót hoặc thiếu hàng, chất lượng hàng không đạt cửa hàng có thể phản hồi lại công ty yêu cầu giao lại cho đủ và đúng hàng . III.3 Dành cho nhà quản ly Là người làm chủ và có có quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống, hàng hóa ,nhân viên… Nhà quản lý sẽ có 1 tài khoản và mật khẩu để đăng nhập. Nhà quản lý cũng có thêm sửa xóa thay đổi các thông tin về sản phẩm hay nhân viên của họ. Đồng thời cũng có được số liệu thống kê cụ thể Khi có 1 chương trình quản lý, các giám sát có thể hạn chế việc phải đi lại giữa các cửa hàng, tư phía công ty cũng có thể dễ dàng quản lý được hệ thống của mình hơn, quản lý được nhân viên, theo dõi được doanh số bán hàng của các của hàng hằng ngày, các số liệu còn hết của hàng hóa cũng sẽ được kho tổng nắm được, tư đó dễ dàng hơn trong việc phân phối và luân chuyển hàng hóa đến các cửa hàng…. CHU THỊ HẰNG_MSV:09EL00048_LỚP EL02 9 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Đoàn Hữu Vượng III.4 Dành cho nhân viên Với nhân viên tại cửa hàng: một chương trình bán hàng sẽ giúp ích rất nhiều cho nhân viên quản lý trực tiếp cửa hàng, họ có thể quản lý hàng hóa của cửa hàng mình 1 cách tốt nhất, nắm bắt được số liệu hàng hết ,hàng còn… dễ dàng điều chỉnh hàng hóa .Làm báo cáo hàng ngày ,hàng tháng cũng nhanh gọn và chính xác hơn, kết nối trực tiếp được về công ty nên mọi thắc mắc ,bất cập sẽ sớm được giải quyết, lưu giữ được thông tin khách hàng nên chăm sóc khách hàng chu đáo hơn. Hệ thống tối đa hóa việc làm của nhân viên, hỗ trợ công việc của họ rất nhiều, tư việc tìm hàng theo size số cho khách trên hệ thống, đến việc thanh toán nhanh gọn hơn, họ cũng có thể theo dõi được doanh số bán hàng của chính mình! III.5 Thiết kế CSDL III.5.1 Mô tả cơ sở dữ liệu 1.tblTaiKhoan Field Data Type Field Size Description FK_sMaNV Text 10 Mã Nhân Viên 20Mật Text 20 Number Integer Tài Khoản Quyền Khiển KhẩuPK_sTaiKh IQuyenText SMatKhau Điều + PK_sTaiKhoan là khóa chính. FK_sMaNV, iQuyen là khóa ngoại. + sMatKhau có giá trị mặc định là 123456. CHU THỊ HẰNG_MSV:09EL00048_LỚP EL02 10 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Đoàn Hữu Vượng 2.tblQuyen Field Data Type Field Size Description PK_sQuyen Number Integer Quyền Điều Khiển Description Text 50 Mô Tả + PK_sQuyen là khóa chính. 3.tblChucVu Field Data Type Field Size Description PK_sMaCV Text 10 Mã Chức Vụ STenCV Text 30 Tên Chức Vụ SMoTa Text 50 Mô Tả + PK_sMaCV là khóa chính. CHU THỊ HẰNG_MSV:09EL00048_LỚP EL02 11 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Đoàn Hữu Vượng 4.tblNhanVien Field Data Type Field Size Description PK_sMaNV Text 10 Mã Nhân Viên STenNV Text 60 Tên Nhân Viên TNgaySinh Date/Time Short Date Ngày Sinh SGioiTinh Text 10 Giới Tính SDiaChi Text 255 Địa Chỉ DLuongCB Number Double Lương Cơ Bản SSoDienThoai Text 11 Số Điện Thoại FK_sMaCV Text 10 Mã Chức Vụ TNgayBD Date/Time Short Date Ngày Vào Làm + PK_sMaNV là khóa chính. FK_sMaCV là khóa ngoại. 5.tblNhaCC Field Data Type Field Size Description PK_sMaNCC Text 10 Mã Nhà Cung Cấp STenNCC Text 30 Tên Nhà Cung Cấp SDiaChi Text 255 Địa Chỉ SSoDienThoai Text 11 Số Điện Thoại CHU THỊ HẰNG_MSV:09EL00048_LỚP EL02 12 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Đoàn Hữu Vượng + PK_sMaNCC là khóa chính. 6.tblMatHang Field Data Type Field Size Description PK_sMaMH Text 10 Mã Mặt Hàng STenMH Text 30 Tên Mặt Hàng SDonViTinh Text 10 Đơn Vị Tính DDonGia Number Double Đơn Giá ISoLuongTon Number Long Integer Số Hàng Tồn FK_sHangSX Text 50 Hãng Sản Xuất FK_sMaLoai Text 10 Mã Loại Hàng + PK_sMaMH là khóa chính. FK_sHangSX, FK_sMaLoai là khóa ngoại. CHU THỊ HẰNG_MSV:09EL00048_LỚP EL02 13 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Đoàn Hữu Vượng 7.tblLoaiHang 10Mã Loại HàngField STenLoaiText PK_sMaLoai Data Type Field Size Description Text 30 Tên Loại Hàng + PK_sMaLoai là khóa chính. Field Data Type Field Size Description PK_sHangSX Text 50 Hãng Sản Xuất + PK_sHangSX là khóa chính. CHU THỊ HẰNG_MSV:09EL00048_LỚP EL02 14 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Đoàn Hữu Vượng 8.tblHDNhap Field Data Type PK_sSoHDNhap Field Size Description Text 10 Số Hóa Đơn Nhập FK_sMaNV Text 10 Mã Nhân Viên FK_sMaNCC Text 10 Mã Nhà Cung Cấp TNgayNhap Date/Time Short Date Ngày Nhập Hàng + PK_sSoHDNhap là khóa chính. FK_sMaNV, FK_sMaNCC là khóa ngoại. Field Data Type Field Size Description IDCtietHDNhap AutoNumber Long Integer FK_sSoHDNhap Text 10 FK_sMaMH Text 10 Mã Chi Tiết HD Số Hóa Đơn Nhập Mã Mặt Hàng ISoLuong Number Long Integer Số Lượng Nhập DDonGiaNhap Number Double Đơn Giá Nhập CHU THỊ HẰNG_MSV:09EL00048_LỚP EL02 15 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Đoàn Hữu Vượng + IDCtietHDNhap là khóa chính. FK_sSoHDNhap, FK_sMaMH là khóa ngoại. 10.tblHDBan Field Data Type Field Size Description PK_sSoHDBan Text 10 Số Hóa Đơn Bán FK_sMaNV Text 10 Mã Nhân Viên TNgayBan Date/Time Ngày Bán SGhiChu Text Short Date 50 Ghi Chú PK_sSoHDBan là khóa chính. FK_sMaNV là khóa phụ. CHU THỊ HẰNG_MSV:09EL00048_LỚP EL02 16 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Đoàn Hữu Vượng 11.tblCTietHDBan Field Data Type Field Size Description IDCtietHDBan AutoNumber Long Integer Mã Chi Tiết HD FK_sSoHDBan Text 10 Số Hóa Đơn Bán 10 Mã Mặt Hàng FK_sMaMH Text Number ISoLuong Long Integer DDonGiaBan Number Mô hình quan hệ Số Lượng Bán Double CHU THỊ HẰNG_MSV:09EL00048_LỚP EL02 Đơn Giá Bán 17 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Đoàn Hữu Vượng PHẦN 2: GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VB6 1. Giới thiệu về ngôn ngữ visual Basic Visual Basic là gì? Phần "Visual" đề cập đến phương phàp được sử dụng để tạo giao diện đồ họa người dùng (Graphical User Interface hay viết tắc là GUI) . Có sẵn những bộ phận hình ảnh, gọi là controls, bạn tha hồ sắp đặt vị trí và quyết định các đặc tính của chúng trên một khung màn hình, gọi là form. Nếu bạn đã tưng sử dụng chương trình vẽ chẳng hạn như Paint, bạn đã có sẵn các kỹ năng cần thiết để tạo một GUI cho VB6. Phần "Basic" đề cập đến ngôn ngữ BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code), một ngôn ngữ lập trình đơn giản, dễ học. Visual Basic còn có hai dạng khác: Visual Basic for Application (VBA) và VBScript. VBA là ngôn ngữ nằm phía sau các chương trình Word, Excel, MSAccess, MSProject, .v.v.. còn gọi là Macros. Dùng VBA trong MSOffice, ta có thể làm tăng chức năng bằng cách tự động hóa các chương trình. VBScript được dùng cho Internet và chính Operating System 2.Các ấn bản Visual Basic 6 Có ba ấn bản VB6: Learning, Professional và Enterprise. Chúng ta hãy gát qua ấn bản Learning. Bạn có thể dùng ấn bản Professional hay Enterprise. Ấn bản Professional cung cấp đầy đủ những gì bạn cần để học và triển khai một chương trình VB6, nhất là các control ActiveX, những bộ phận lập trình CHU THỊ HẰNG_MSV:09EL00048_LỚP EL02 18 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. Đoàn Hữu Vượng tiền chế và rất hữu dụng cho các chương trình ứng dụng (application programs) của bạn trong tương lai Ấn bản Enterprise là ấn bản Professional cộng thêm các công cụ Back Office chẳng hạn như SQL Server, Microsoft Transaction Server, Internet Information Server. 3.Cài đặt VB6 Để cài ñặt VB6, máy tính của bạn cần phải có một ổ ñĩa CD-ROM (CD drive) . Bạn cần ít nhất 32 MB RAM, 2 GB hard disk và CPU Pentium II. Khi bỏ VB6 CD vào CD drive, nó sẽ tự khởi động để display menu cho bạn chọn những thứ gì cần Setup, hãy click Install Visual Basic 6.0 để cài VB6. CHU THỊ HẰNG_MSV:09EL00048_LỚP EL02 19
- Xem thêm -