Tài liệu Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ của công ty cổ phần savimex

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 103 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX Giáo viên hướng dẫn LÊ THỊ DIỆU HIỀN Sinh viên thực hiện NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG MSSV: 4074651 Lớp: Ngoại thương 1 – K33 Cần Thơ, 04/2011 Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ của Cty CP Savimex LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích đề tài là trung thực. Đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày 29 tháng 4 năm 2011 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Thúy Hằng GVHD: Lê Thị Diệu Hiền i SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ của Cty CP Savimex LỜI CẢM TẠ  Qua gần bốn năm đại học, được sự giảng dạy nhiệt tình của quý thầy cô Trường Đại học Cần Thơ, em đã học được những kiến thức thật hữu ích cho chuyên ngành của mình. Nhất là trong quá trình thực tập, em đã có điều kiện tiếp xúc và vận dụng những kiến thức đó vào thực tế, giúp em có thể hoàn thành tốt đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. Để hoàn thành đề tài này, em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ nhiều phía. Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô của Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh, đặc biệt là Cô Lê Thị Diệu Hiền, giáo viên đã trực tiếp hướng dẫn đề tài của em, giúp em có thể hoàn thành tốt đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng các cô, chú, anh, chị trong Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất Khập Khẩu Savimex đã hỗ trợ cho em rất nhiều về mặt số liệu, tài liệu cũng như đã giúp em có thêm được nhiều kinh nghiệm khi va chạm với công việc thực tế. Điều này rất hữu ích cho công việc trong tương lai của em. Trong quá trình thực hiện đề tài, do thời gian có hạn nên nghiên cứu chưa sâu. Mặt khác kiến thức cũng còn hạn chế, chủ yếu là lý thuyết, chưa có kinh nghiệm thực tế nên không tránh khỏi những sai sót. Do đó, em kính mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô cũng như quý Công ty để đề tài luận văn tốt nghiệp của em được hoàn chỉnh hơn. Cuối lời, em xin kính chúc quý Thầy Cô và Ban lãnh đạo cùng các cô, chú, anh, chị trong công ty lời chúc sức khoẻ và thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Trân trọng kính chào! Ngày 29 tháng 4 năm 2011 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Thúy Hằng GVHD: Lê Thị Diệu Hiền ii SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ của Cty CP Savimex NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Ngày tháng GVHD: Lê Thị Diệu Hiền iii năm 2011 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ của Cty CP Savimex NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Họ và tên người hướng dẫn: LÊ THỊ DIỆU HIỀN Học vị: Chuyên ngành: Cơ quan công tác: Bộ môn Quản trị kinh doanh Họ và tên sinh viên: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Mã số sinh viên: 4074651 Chuyên ngành: Kinh tế Ngoại thương Tên đề tài: Phân tích tình hình hoạt động xuất khẩu của Công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo:…….............................. ……………………………………………………………………………………. 2. Về hình thức:…………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài:………………….. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..... 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn:………………………. ……………………………………………………………………………………. 5. Nội dung và các kết quả đạt được:………………………………………….. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. 6. Các nhận xét khác:…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. 7. Kết luận:………………………………………………………………………. ................................................................................................................................. Cần Thơ, ngày tháng năm 2011 Người nhận xét GVHD: Lê Thị Diệu Hiền iv SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ của Cty CP Savimex NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Ngày tháng GVHD: Lê Thị Diệu Hiền v năm 2011 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ của Cty CP Savimex MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU.................................................................................. 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.................................................................. 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ...................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung.................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể.................................................................................... 2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU......................................................................... 2 1.3.1. Không gian.......................................................................................... 2 1.3.2. Thời gian............................................................................................. 2 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu.......................................................................... 3 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU.......................................................................... 3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU....... 4 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ........................................................................... 4 2.1.1. Khái niệm và vai trò của xuất khẩu...................................................... 4 2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu................................... 6 2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xuất khẩu............................................. 9 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................... 10 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................ 10 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu........................................................... 10 Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX....................................................................................................... 12 3.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX ........................... 12 3.1.1. Giới thiệu chung................................................................................ 12 3.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển ........................................................ 13 3.1.3. Cơ cấu tổ chức .................................................................................. 14 3.2. KHÁI QUÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2008-2010 ..................................................................... 18 3.3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU NĂM 2011 ............................................................................... 21 GVHD: Lê Thị Diệu Hiền vi SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ của Cty CP Savimex Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX.................................................................. 23 4.1. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU SẢN PHẦM GỖ CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 2008-2010.............................................................................................. 23 4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX............................................................................... 28 4.2.1. Phân tích doanh thu, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ .................... 28 4.2.2. Phân tích tình hình xuất khẩu theo cơ cấu thị trường ......................... 30 4.2.3. Phân tích tình hình xuất khẩu theo cơ cấu sản phẩm .......................... 35 4.2.4. Phân tích tình hình xuất khẩu theo hình thức xuất khẩu ..................... 38 4.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xuất khẩu........................................... 38 4.3. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ CỦA CÔNG TY .................................................... 39 4.3.1. Phân tích các yếu tố môi trường bên trong công ty ảnh hưởng đến xuất khẩu .................................................................................................................. 39 4.3.2. Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài công ty ảnh hưởng đến xuất khẩu .................................................................................................................. 47 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX............... 60 5.1. PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT ............................................................ 60 5.2. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIMEX............................................................................... 63 5.2.1. Giải pháp về nguồn nguyên liệu cho sản xuất & xuất khẩu sản phẩm gỗ63 5.2.2. Giải pháp về mở rộng thị trường........................................................ 64 5.2.3. Giải pháp Marketing.......................................................................... 65 5.2.4. Giải pháp về phát triển sản phẩm cho công ty.................................... 66 5.2.5. Giải pháp về nhân sự ......................................................................... 67 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................... 69 6.1. KẾT LUẬN .............................................................................................. 69 6.2. KIẾN NGHỊ............................................................................................. 69 6.2.1. Đối với Nhà nước.............................................................................. 69 GVHD: Lê Thị Diệu Hiền vii SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ của Cty CP Savimex 6.2.2. Đối với Công ty................................................................................. 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................. GVHD: Lê Thị Diệu Hiền viii SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ của Cty CP Savimex DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Savimex giai đoạn 20082010 ................................................................................................................. 19 Bảng 2: Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam qua 3 năm (2008-2010) ..... 23 Bảng 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam từ năm 2008-2010... 23 Bảng 4: Cơ cấu chủng loại sản phẩm gỗ xuất khẩu vào thị trường Mỹ năm 2009 ......................................................................................................................... 25 Bảng 5: Cơ cấu chủng loại sản phẩm gỗ xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản năm 2009 ................................................................................................................. 26 Bảng 6: Doanh thu, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của công ty giai đoạn 2008-2010 ........................................................................................................ 29 Bảng 7: Tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ theo thị trường của công ty giai đoạn 2008-2010 ........................................................................................................ 31 Bảng 8: Cơ cấu sản phẩm gỗ xuất khẩu của công ty giai đoạn 2008-2010 ........ 35 Bảng 9: Tỷ trọng cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của công ty qua 3 năm (2008-2010) ......................................................................................................................... 36 Bảng 10: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xuất khẩu đồ gỗ của công ty giai đoạn 2008-2010 ........................................................................................................ 39 Bảng 11: Các chỉ tiêu tài chính của công ty Savimex năm 2010 ...................... 43 Bảng 12: Tỷ giá USD/VND qua các năm 2008-2010 ....................................... 51 Bảng 13: Tình hình thu mua nguyên liệu của công ty từ năm 2008-2010.......... 57 Bảng 14: Ma trận Swot..................................................................................... 63 GVHD: Lê Thị Diệu Hiền ix SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ của Cty CP Savimex DANH MỤC HÌNH VẼ Trang Hình 1: Sơ đồ tổ chức của Công ty cổ phần Savimex ....................................... 15 Hình 2: Cơ cấu thị trường xuất khẩu sản phẩm gỗ của công ty giai đoạn 20082010 ................................................................................................................. 31 Hình 3: Biểu đồ cơ cấu trình độ lao động của công ty Savimex năm 2010........ 40 Hình 4: Biểu đồ cơ cấu thu mua nguyên liệu của công ty Savimex qua các năm ......................................................................................................................... 57 GVHD: Lê Thị Diệu Hiền x SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ của Cty CP Savimex DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt NHNH Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại CB-CNV Cán bộ-công nhân viên XNK Xuất nhập khẩu DT Doanh thu CCDV Cung cấp dịch vụ LN Lợi nhuận HĐKD Hoạt động kinh doanh TNDN Thu nhập doanh nghiệp Tiếng Anh EU European Union – Liên minh châu Âu WTO World Trade Organization – Tổ chức thương mại thế giới FSC Forest Stewardship Council - Hội đồng quản trị rừng quốc tế COC Chain of Costudy - Chuỗi hành trình sản phẩm VND Việt Nam đồng USD Đô la Mỹ BVQI Bureau Veritas Quality International – Tổ chức chứng nhận chất lượng quốc tế FLEGT Forest Law Enforcement, Governance and Trade -Tăng cường luật pháp, Quản lý và Thương mại Lâm sản GVHD: Lê Thị Diệu Hiền xi SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ của Cty CP Savimex Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Sau nhiều năm chuyển đổi cơ chế hoạt động, chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường, nước ta đã có những bước phát triển kinh tế đáng kể, trong đó phải kể đến sự phát triển của hoạt động xuất khẩu. Hoạt động xuất khẩu ở nước ta ngày càng được chú trọng và phát triển với các sản phẩm xuất khẩu chủ lực là dầu thô, dệt may, thủy sản… Trong những năm gần đây, đặt biệt là từ năm 2000 trở lại đây, sản phẩm gỗ cũng được xem là mặt hàng xuất khẩu chính và luôn gặt hái được nhiều thành quả rất to lớn, kim ngạch xuất khẩu năm sau luôn lớn hơn năm trước và giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam cũng như đã có những đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của nền kinh tế nước nhà. Tuy nhiên, trong điều kiện toàn cầu hóa và quốc tế hóa đời sống kinh tế ngày càng sâu sắc hiện nay, đặt biệt là trong điều kiện Việt Nam đã là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), cạnh tranh xuất khẩu nói chung và xuất khẩu sang các thị trường nói riêng ngày càng gay gắt. Những sản phẩm Việt Nam có lợi thế xuất khẩu thì cũng là những sản phẩm mà nhiều nước và khu vực khác trên thế giới có điều kiện lợi thế xuất khẩu. Hơn thế nữa trong những năm 2008 và năm 2009 sự suy thoái kinh tế thế giới và khủng hoảng tài chính toàn cầu đã tác động xấu đến xuất khẩu Việt Nam nói chung và mặt hàng đồ gỗ xuất khẩu nói riêng. Các doanh nghiệp Việt Nam nhất là các doanh nghiệp chuyên về xuất khẩu, họ phải gánh chịu những khó khăn và phải chịu sự canh tranh của doanh nghiệp nước ngoài đầy kinh nghiệm và trình độ. Vì vây, để khắc phục những khó khăn này mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp này là phải nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy, bất cứ một doanh nghiệp nào dù hoạt động trong lĩnh vực nào đều phải cố gắng nâng cao chất lượng các hoạt động của mình để có thể mang lại hiệu quả cao nhất. Các doanh nghiệp không chỉ phải hiểu rõ được tình hình biến động của thị trường, tình hình hoạt động của đối thủ cạnh tranh mà còn phải hiểu rõ thực lực của chính bản thân mình để có thể đề ra các chính sách hoạt động phù hợp nhất và hiệu quả nhất. GVHD: Lê Thị Diệu Hiền 1 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ của Cty CP Savimex Công ty Cổ phần Savimex là một trong những công ty đã đạt được nhiều danh hiệu trong việc xuất khẩu sản phẩm gỗ (Năm 2004 sản phẩm đồ gỗ nội thất của Savimex được bình chọn là Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực của thành phố Hồ Chí Minh; đạt danh hiệu Sản phẩm Việt uy tín, chất lượng 2006; đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2004, 2006, 2007), một ngành xuất khẩu phát triển mạnh của nước ta hiện nay. Do vậy, công ty luôn chịu sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp cùng ngành và các doanh nghiệp nước ngoài. Chính vì vậy, việc phân tích tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp sẽ đem lại những thông tin bổ ích giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát về tình hình chung, hiểu được mặt tích cực, mặt hạn chế trong quá trình kinh doanh để từ đó có thể đưa ra những giải pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp mình. Đó cũng là lý do mà em chọn để tài “Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ của Công ty Cổ phần Savimex”. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2. 1. Mục tiêu chung Phân tích tình hình xuất khẩu sản phầm gỗ của Công ty giai đoạn 2008 2010. Từ đó đưa ra giải pháp để nâng cao hiệu quả xuất khẩu sản phẩm gỗ của Công ty trong thời gian tới. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ của Công ty từ năm 2008 – 2010. - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ của Công ty. - Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu và nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trong tương lai. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Không gian Đề tài được tiến hành nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Savimex. Các số liệu được sử dụng trong đề tài được cung cấp từ nội bộ Công ty Cổ phần Savimex. 1.3.2. Thời gian - Đề tài được thực hiện trong thời gian từ ngày 15/01/2011 đến ngày 15/04/2011 GVHD: Lê Thị Diệu Hiền 2 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ của Cty CP Savimex - Số liệu sử dụng trong đề tài là số liệu từ năm 2008 đến năm 2010. 1.3.2. Đối tượng nghiên cứu Tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ của Công ty Cổ phần Savimex 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Trong quá trình nghiên cứu, em đã có lược khảo một số tài liệu nhằm phục vụ cho đề tài tốt nghiệp của mình, cụ thể là một số bài nghiên cứu sau: - Nguyễn Văn Ba (2009). Nghiên cứu tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường Nhật Bản, thực trạmg và giải pháp, luận văn thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành Thương mại. Nội dung đề tài nghiên cứu thực trạng xuất khẩu sản phẫm gỗ Việt Nam sang thị trường Nhật Bản trong thời gian qua, thông qua việc phân tích các tiêu chí về kim ngạch và tốc độ phát triển sản phẩm gỗ, hình thức xuất khẩu, đồng thời nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ngành công nghiệp đồ gỗ xuất khẩu sang Nhật Bản. Từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, hướng tới đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ Việt Nam sang Nhật Bản. - Nguyễn Thị Dung (2008). Phân tích tình hình hoạt động xuất khẩu sản phẩm gỗ của Công ty Shen Bao Funiture, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Bài viết dùng phương pháp thống kê mô tả, so sánh, phương pháp thay thế liên hoàn để phân tích, đánh giá thực trạng xuất khẩu đồ gỗ của cả nước nói chung và tình hình hoạt động xuất khẩu sản phẩm gỗ của Công ty nói riêng. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Công ty Shen Bao Funiture. GVHD: Lê Thị Diệu Hiền 3 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ của Cty CP Savimex Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Khái niệm và vai trò của xuất khẩu 2.1.1.1. Khái niệm về xuất khẩu Xuất khẩu là một hoạt động kinh doanh thu doanh lợi bằng cách bán sản phẩm hoặc dịch vụ ra thị trường nước ngoài và sản phẩm hay dịch vụ ấy phải di chuyển ra khỏi biên giới của một quốc gia trên cơ sở dùng tiền tệ làm phương tiện thanh toán. 2.1.1.2. Vai trò của xuất khẩu Xuất khẩu là hình thức cơ bản của hoạt động thương mại quốc tế nó xuất hiện rất sớm và phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, nó diễn ra trên mọi lĩnh vực trong mọi điều kiện kinh tế từ xuất khẩu hàng hoá đến tiêu dùng cho đến tư liệu sản xuất máy móc thiết bị công nghệ kỹ thuật cao. Vì vậy mà từ xa xưa con người đã ý thức được lợi ích của xuất khẩu và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. a) Vai trò của xuất khẩu đối với nền kinh tế quốc gia - Xuất khẩu là một trong những nhân tố tạo đà, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. - Xuất khẩu tạo nguồn vốn cho nhập khẩu, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, cần phải có một nguồn vốn lớn để nhập khẩu máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại. Nguồn vốn ngoại tệ chủ yếu từ các nguồn: xuất khẩu, đầu tư nước ngoài,vay vốn, viện trợ, thu từ hoạt động du lịch, các dịch vụ có thu ngoại tệ, xuất khẩu lao động... Xuất khẩu là nguồn vốn chủ yếu để nhập khẩu, nó quyết định đến qui mô tốc độ tăng trưởng của hoạt động nhập khẩu. - Xuất khẩu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển. Xuất khẩu tạo điều kiện cho các ngành khác phát triển. Xuất khẩu không chỉ tác động làm gia tăng nguồn thu ngoại tệ mà còn giúp cho việc gia tăng nhu cầu sản xuất, kinh doanh ở những ngành liên quan khác. Xuất khẩu tạo ra khả GVHD: Lê Thị Diệu Hiền 4 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ của Cty CP Savimex năng mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp cho sản xuất ổn định, kinh tế phát triển và tạo điều kiện mở rộng khả năng cung cấp đầu vào cho sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất trong nước. - Xuất khẩu có tác động tích cực tới việc giải quyết công ăn việc làm, cải thiện đời sống nhân dân. Xuất khẩu làm tăng GDP, làm gia tăng nguồn thu nhập quốc dân, từ đó làm cho đời sống người dân được tốt hơn và ổn định hơn. Xuất khẩu gia tăng sẽ tạo thêm công ăn việc làm trong nền kinh tế, nhất là trong ngành sản xuất cho hàng hoá xuất khẩu. - Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy sự phát triển các mối quan hệ kinh tế đối ngoại. Xuất khẩu và các mối quan hệ kinh tế đối ngoại có tác động qua lại, phụ thuộc lẫn nhau. Hoạt động xuất khẩu là cơ sở tiền đề vững chắc để xây dựng các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, xuất khẩu gia tăng sẽ giúp tăng cường sự hợp tác quốc tế với các nước, nâng cao vị trí và vai trò của nước ta trên trường quốc tế, từ đó kéo theo các mối quan hệ khác phát triển như du lịch quốc tế, bảo hiểm quốc tế, tín dụng quốc tế… Mặc khác, chính các quan hệ kinh tế đối ngoại lại tạo tiền đề cho việc mở rộng xuất khẩu. b) Vai trò của xuất khẩu đối với doanh nghiệp - Cùng với sự bùng nổ của nền kinh tế toàn cầu thì xu hướng vươn ra thị trường quốc tế là một xu hướng chung của tất cả các quốc gia và các doanh nghiệp. Xuất khẩu là một trong những con đường quen thuộc để các doanh nghiệp thực hiện kế hoạch bành trướng, phát triển, mở rộng thị trường của mình. - Xuất khẩu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Nhờ có xuất khẩu mà tên tuổi của doanh nghiệp không chỉ được các khách hàng trong nước biết đến mà còn có mặt ở thị trường nước ngoài. - Xuất khẩu tạo nguồn ngoại tệ cho các doanh nghiệp, tăng dự trữ qua đó nâng cao khả năng nhập khẩu, thay thế, bổ sung, nâng cấp máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu… phục vụ cho quá trình phát triển. - Xuất khẩu phát huy cao độ tính năng động sáng tạo của cán bộ xuất nhập khẩu cũng như các đơn vị tham gia như: tích cực tìm tòi và phát triển các mặt trong khả năng xuất khẩu các thị trường mà doanh nghiệp có khả năng thâm nhập. GVHD: Lê Thị Diệu Hiền 5 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ của Cty CP Savimex - Xuất khẩu buộc các doanh nghiệp phải luôn luôn đổi mới và hoàn thiện công tác quản trị kinh doanh. Đồng thời giúp các doanh nghiệp kéo dài tuổi thọ của chu kỳ sống của một sản phẩm. - Xuất khẩu tất yếu dẫn đến cạnh tranh, theo dõi lần nhau giữa các đơn vị tham gia xuất khẩu trong và ngoài nước. Đây là một trong những nguyên nhân buộc các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu phải nâng cao chất lượng hàng hoá xuất khẩu, hạ giá thành của sản phẩm, tiết kiệm các nguồn lực. - Doanh nghiệp tiến hành hoạt động xuất khẩu có cơ hội mở rộng quan hệ buôn bán kinh doanh với nhiều đối tác nước ngoài dựa trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. 2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu 2.1.2.1. Các yếu tố môi trường bên trong a) Nguồn nhân lực: là một trong những nguồn lực đầu tiên và là nguồn lực quý báu nhất, quyết định nhất đối với sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Chính vì thế, xu hướng ngày nay các doanh nghiệp chuyển từ tình trạng tiết kiệm chi phí lao động để giảm giá thành sang đầu tư vào nguồn nhân b) Nguồn vốn: quy mô kinh doanh phụ thuộc rất lớn vào cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị xuất nhập khẩu: kho, mặt bằng kinh doanh, trang bị máy móc và kỹ thuật công nghệ, phương tiện vận chuyển, chuyên chở … và có thể đáp ứng được những vấn đề này cốt lõi nhất là khả năng tài chính của doanh nghiệp. Do đó, bộ phận tài chính có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ doanh nghiệp; các chính sách, mục tiêu, chiến lược mà doanh nghiệp đề ra phải phù hợp với nguồn tài chính đang có vì lẻ đó mà bộ phận tài chính có mối quan hệ tương tác với các lĩnh vực hoạt động khác của doanh nghiệp. c) Cơ sở vật chất kỹ thuật: có ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp, là yếu tố đắc lực trong việc tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, và nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu. d) Nghiên cứu và phát triển: là một phương thức trong đó các doanh nghiệp xem xét đánh giá triển vọng tăng trưởng trong tương lai bằng cách phát triển sản phẩm mới, hiện đại hóa qui trình sản xuất hoặc cải tiến, hoàn thiện và mở rộng hoạt động của công ty. GVHD: Lê Thị Diệu Hiền 6 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ của Cty CP Savimex e) Công tác Marketing: là hoạt động nhằm giúp cho doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường, khách hàng; nhằm thỏa mãn nhu cầu, mong muốn của khách hàng thông qua việc đưa và thúc đẩy sản phẩm của doanh nghiệp đến với khách hàng. Là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng doanh thu của công ty cả về số lượng và giá cả. 2.1.2.2. Các yếu tố môi trường bên ngoài Môi trường bên ngoài thường bao gồm các yếu tố môi trường vĩ mô và môi trường vi mô a) Môi trường vĩ mô * Yếu tố kinh tế: đó là sự tác động của các yếu tố như chu kỳ kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán, chính sách tài chính và tiền tệ, thuế… Những diễn biến của môi trường kinh tế chứa đựng những cơ hội và đe dọa đối với doanh nghiệp và có ảnh hưởng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. * Yếu tố chính trị và luật pháp: có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Đó là sự tác động của các quan điểm, đường lối chính trị của Chính phủ, hệ thống luật hiện hành, các xu hướng chính trị ngoại giao của Chính phủ và những diễn biến chính trị trong nước, trong khu vực và trên toàn thế giới. * Yếu tố văn hóa – xã hội: giữa doanh nghiệp và môi trường văn hóa xã hội có mối liên hệ chặt chẽ. Xã hội cung cấp những nguồn lực mà doanh nghiệp cần để tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Thị hiếu, tập quán, lối sống, tôn giáo của người tiêu dung có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu, quyết định loại sản phẩm mà các doanh nghiệp sẽ cung cấp. * Yếu tố tự nhiên: bao gồm vị trí địa lý, khí hậu, đất đai, sông biển, các nguồn tài nguyên khoán sản trong lòng đất, tài nguyên rừng biển, sự trong sạch của môi trường nước và không khí…có tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhất là ảnh hưởng tới các nguồn lực đầu vào cần thiết cho sản xuất kinh doanh. * Yếu tố công nghệ: đây là nhân tố ảnh hưởng mạnh, trực tiếp đến doanh nghiệp. Các ảnh hưởng của công nghệ cho thấy những cơ hội và mối đe dọa tới các doanh nghiệp và các ngành công nghiệp. Sự tiến bộ của công nghệ - kỹ thuật GVHD: Lê Thị Diệu Hiền 7 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng Luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ của Cty CP Savimex có thể tác động sâu sắc lên những sản phẩm, dịch vụ, thị trường, nhà cung cấp, nhà phân phối, đối thủ cạnh tranh, khách hàng, quá trình sản xuất, và vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp. b) Môi trường vi mô * Các đối thủ cạnh tranh: đó là những doanh nghiệp kinh doanh những mặt hàng cùng loại với Công ty. Đối thủ cạnh tranh chia sẻ thị phần với công ty, có thể vươn lên nếu có vị thế cạnh tranh cao hơn. Việc nhận diện được tất cả các đối thủ cạnh tranh và xác định được các ưu thế, khuyết điểm, khả năng, cơ hội, mối đe dọa, mục tiêu và chiến lược của họ. Thu thập và đánh giá thông tin về đối thủ cạnh tranh là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp để có thể giành được lợi thế trong ngành. * Các đối thủ tiềm ẩn: là các doanh nghiệp hiện chưa có mặt trong ngành nhưng có thể ảnh hưởng tới ngành trong tương lai. Vì vậy, doanh nghiệp cần bảo vệ vị thế cạnh tranh của mình bằng việc duy trì hàng rào hợp pháp để ngăn cản sự xâm nhập của các đối thủ mới vào ngành. * Khách hàng: là đối tượng phục vụ của doanh nghiệp, là nhân tố tạo nên thị trường và quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Khách hàng là một áp lực cạnh tranh có thể ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ khách hàng của mình * Nhà cung cấp: là những cá nhân hoặc tổ chức cung cấp các nguồn lực như sản phẩm, dịch vụ, nguyên nhiên vật liệu, máy móc, thiết bị, nguồn tài chính, nguồn nhân lực… cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp. Bất kỳ một sự biến đổi nào từ phía nhà cung cấp, sớm hay muộn, trực tiếp hay gián tiếp cũng sẽ gây ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty. Vì vậy nhà quản lý phải luôn có đầy đủ các thông tin chính xác về nhà cung cấp để có biện pháp xử lý kịp thời. * Sản phẩm thay thế: là những sản phẩm đem lại cho người tiêu dùng những lợi ích tương đương như sản phẩm của doanh nghiệp. Sự xuất hiện của những sản phẩm thay thế có thể dẫn tới nguy cơ làm giảm giá bán hoặc sụt giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần không ngừng tìm hiểu để nhận biết các mặt hàng thay thế tìm ẩn. GVHD: Lê Thị Diệu Hiền 8 SVTH: Nguyễn Thị Thúy Hằng
- Xem thêm -