Tài liệu Phân tích tình hình tài chính của xí nghiệp bê tông trực thuộc công ty tnhh dũ phong tỉnh sóc trăng

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 75 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Tham gia: 10/11/2015

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH HUỲNH THỊ NGHÍN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DŨ PHONG TỈNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 52340101 05-2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH HUỲNH THỊ NGHÍN MSSV: C1201075 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DŨ PHONG TỈNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số ngành: 52340101 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN LÊ KHƯƠNG NINH 05-2014 LỜI CẢM TẠ Qua thời gian thực tập tại Xí nghiệp bê tông trực thuộc công ty TNHH Dũ Phong, tỉnh Sóc Trăng đã giúp cho tôi có thể thông suốt được những kiến thức đã học ở trường và công việc thực tế mà các anh chị trong cơ quan đã hướng dẫn và tạo điều kiện cho tôi tham gia. Từ đó, cho thấy chúng ta chỉ học lý thuyết là chưa đủ mà còn phải biết vận dụng kiến thức đã được học một cách linh hoạt vào công việc thực tế. Bởi vì, giữa lý thuyết và thực tế có sự khác biệt tùy theo đặc trưng của từng ngành, từng cơ quan thực tập để có thể thích nghi với mọi công việc và có những sáng tạo nhằm đưa ra những giải pháp giúp cơ quan hoạt động có hiệu quả hơn. Đề tài khó hoàn thành được nếu không có sự tận tình giúp đỡ của các cô, chú, anh, chị tại Xí nghiệp bê tông, các cô chú anh chị đã nhiệt tình giải thích cho tôi những thắc mắc và chỉ bảo tôi nhiều vấn đề trong công việc, mặc dù rất bận rộn nhưng các cô chú anh chị vẫn quan tâm giúp đỡ tôi hoàn thành tốt đề tài luận văn tốt nghiệp này. Và đặc biệt là giáo viên hướng dẫn cho tôi, thầy Lê Khương Ninh là người đã trực tiếp hướng dẫn cách phân tích, đánh giá xử lý số liệu, cách trình bày nội dung mặc dù thầy rất bận rộn với việc giảng dạy. Vì vậy, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe đến quý thầy cô khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ cùng các cô chú anh chị tại Xí nghiệp bê tông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn đến thầy Lê Khương Ninh và chúc thầy nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và luôn thành công trong công việc. Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm ….. Người thực hiện Huỳnh Thị Nghín i LỜI CAM KẾT Tôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác. Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm ….. Người thực hiện Huỳnh Thị Nghín ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày .…., tháng ….., năm ……. Giáo viên hướng dẫn Lê Khương Ninh iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày .…., tháng ….., năm ……. Giáo viên phản biện iv NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Sóc Trăng, ngày .…., tháng ….., năm ……. Thủ trưởng đơn vị v MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG..........................................................................1 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu ......................................................................................1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .........................................................................................2 1.2.1 Mục tiêu chung ..............................................................................................2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ..............................................................................................2 1.3 Phạm vi nghiên cứu ..........................................................................................2 1.3.1 Phạm vi về không gian ..................................................................................2 1.3.2 Phạm vi về thời gian ......................................................................................2 1.3.3 Phạm vi về đối tượng nghiên cứu ..................................................................2 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..3 2.1 Một số khái niệm chung ...................................................................................3 2.1.1 Khái niệm về phân tích tài chính ...................................................................3 2.1.2 Mục đích và ý nghĩa của phân tích tài chính .................................................3 2.1.3 Khái niệm về các báo cáo tài chính ...............................................................4 2.2 Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................6 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu.........................................................................6 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu.......................................................................6 Chương 3 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DŨ PHONG ............................................................14 3.1 Giới thiệu tổng quan về Xí nghiệp bê tông trực thuộc công ty TNHH Dũ Phong ....................................................................................................................14 3.1.1 Giới thiệu về xí nghiệp ................................................................................14 3.1.2 Lĩnh vực kinh doanh ....................................................................................15 3.2 Cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp bê tông trực thuộc công ty TNHH Dũ Phong ...............................................................................................................................15 3.2.1 Sơ đồ tổ chức ...............................................................................................15 3.2.2 Chức năng, nhiệm vụ ...................................................................................16 vi 3.3 Định hướng phát triển chi nhánh trong thời gian tới ......................................16 3.4 Các báo cáo tài chính của Xí nghiệp bê tông trong giai đoạn 2011-2013......17 Chương 4 PHÂN TÍCH THỰC TRANG TÀI CHÍNH TẠI XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DŨ PHONG ....................................19 4.1 Phân tích khái quát về tình hình tài chính của Xí nghiệp bê tông trực thuộc công ty TNHH Dũ Phong .....................................................................................19 4.1.1 Phân tích khái quát về nguồn vốn................................................................19 4.1.2 Phân tích khái quát về tài sản ......................................................................23 4.2 Phân tích các biến động về tài chính của Xí nghiệp bê tông trực thuộc công ty TNHH Dũ Phong ..............................................................................................27 4.2.1 Phân tích biến động tài sản ngắn hạn...........................................................27 4.2.2 Phân tích biến động tài sản dài hạn .............................................................31 4.2.3 Phân tích biến động nguồn vốn ...................................................................33 4.3 Phân tích các tỷ số tài chính của Xí nghiệp bê tông trực thuộc công ty TNHH Dũ Phong ..............................................................................................................36 4.3.1 Nhóm tỷ số thanh khoản ..............................................................................36 4.3.2 Nhóm tỷ số quản lý tài sản ..........................................................................38 4.3.3 Nhóm tỷ số quản lý nợ.................................................................................43 4.3.4 Nhóm tỷ số khả năng sinh lợi ......................................................................44 4.4 Đánh giá tình hình tài chính của Xí nghiệp bê tông trực thuộc công ty TNHH Dũ Phong ..............................................................................................................50 4.4.1 Đánh giá về tài sản và nguồn vốn của xí nghiệp .........................................50 4.4.2 Đánh giá về tình hình thanh toán và khả năng thanh toán của xí nghiệp ....50 4.4.3 Đánh giá về hiệu quả hoạt động kinh doanh của xí nghiệp .........................51 Chương 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DŨ PHONG.................................................................................................................52 5.1 Nâng cao khả năng huy động vốn...................................................................52 5.2 Cải thiện tình hình thanh toán và khả năng thanh toán ..................................52 5.3 Giảm tỷ trọng tài sản cố định không cần dùng, không đảm bảo kỹ thuật và năng lực sản xuất ..................................................................................................52 vii 5.4 Tăng doanh thu, nâng cao khả năng sinh lời ..................................................53 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................54 6.1 Kết luận...........................................................................................................54 6.2 Kiến nghị.........................................................................................................54 Tài liệu tham khảo ................................................................................................55 Phụ lục ..................................................................................................................56 viii DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 3.1 Bảng cân đối kế toán rút gọn của Xí nghiệp bê tông từ năm 2011-2013 .............................................................................................................................. 17 Bảng 3.2 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp bê tông từ năm 2011-2013 .................................................................................................... 18 Bảng 4.1 Bảng phân tích khái quát về nguồn vốn của xí nghiệp từ năm 2011-2013..... 20 Bảng 4.2 Bảng phân tích tài sản của xí nghiệp từ năm 2011-2013 ..................... 24 Bảng 4.3 Bảng phân tích biến động tài sản ngắn hạn của xí nghiệp từ năm 2011 đến năm 2013....................................................................................................... 28 Bảng 4.4 Bảng phân tích biến động tài sản dài hạn trong giai đoạn 2011-2013 . 32 Bảng 4.5 Bảng phân tích biến động nguồn vốn của xí nghiệp trong giai đoạn năm 2011 đến năm 2013...................................................................................... 34 Bảng 4.6 Bảng tỷ số thanh khoản của xí nghiệp từ năm 2011 đến năm 2013..... 36 Bảng 4.7 Bảng tỷ số hoạt động tồn kho của xí nghiệp từ năm 2011 đến năm 2013 ..................................................................................................................... 38 Bảng 4.8 Bảng thể hiện kỳ thu tiền bình quân của xí nghiệp trong giai đoạn 2011-2013 ............................................................................................................ 39 Bảng 4.9 Bảng thể hiện vòng quay các loại tài sản của xí nghiệp từ năm 2011 đến năm 2013....................................................................................................... 40 Bảng 4.10 Bảng mô tả hệ số nợ của xí nghiệp từ năm 2011 đến năm 2013 ....... 43 Bảng 4.11 Bảng mô tả tỷ suất lợi nhuận của xí nghiệp trong giai đoạn 2011-2013 .............................................................................................................................. 45 Bảng 4.12 Bảng mô tả tỷ số lợi nhuận ròng của xí nghiệp trong giai đoạn 20112013 ..................................................................................................................... 49 ix DANH MỤC HÌNH Trang Hình 3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của chi nhánh ......................................................15 Hình 4.1 Biểu đồ khái quát về cơ cấu nguồn vốn trong giai đoạn 2011-2013 ..... 22 Hình 4.2 Biểu đồ cơ cấu tài sản của xí nghiệp trong giai đoạn 2011-2013.......... 26 Hình 4.3 Biểu đồ mô tả hệ số thanh khoản của xí nghiệp từ 2011-2013 ............. 37 Hình 4.4 Biểu đồ mô tả vòng quay các loại tài sản của xí nghiệp qua ba năm 2011,2012,2013 .................................................................................................... 42 Hình 4.5 Biểu đồ thể hiện doanh thu của xí nghiệp trong giai đoạn 2011-2013.. 46 Hình 4.6 Biểu đồ thể hiện chi phí của xí nghiệp trong giai đoạn 2011-2013....... 47 Hình 4.7 Biểu đồ thể hiện lợi nhuận ròng của xí nghiệp trong giai đoạn 20112013 ...................................................................................................................... 48 x DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CĐKT Cân đối kế toán BCKQKD Báo cáo kết quả kinh doanh GT Giá trị LN Lợi nhuận VQ Vòng quay xi CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến sự chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế nước nhà từ nền kinh tế dựa vào nông nghiệp là chủ yếu sang nền kinh tế có tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ cao dựa vào nền tảng kinh tế tri thức và xu hướng toàn cấu hóa. Chính sự chuyển dịch này đã tạo ra nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nhiều ngành kinh tế, song cũng đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi doanh nghiệp phải tự vận động vươn lên để tránh khỏi nguy cơ bị đào thải bởi cơ chế khắc nghiệt của thị trường. Trước bối cảnh đó, các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương trường thì cần phải nhanh chóng đổi mới. Trong đó, đổi mới về quản lý tài chính được quan tâm hàng đầu và nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của các doanh nghiệp. Bởi lẻ, doanh nghiệp muốn kinh doanh đạt hiệu quả thì nhà quản lý cần nắm bắt nhanh chóng tín hiệu của thị trường, xác định đúng nhu cầu vốn, huy động và sử dụng nguồn vốn hiệu quả nhất. Điều này chỉ thực hiện được dựa trên cơ sở phân tích tài chính. Việc thường xuyên phân tích, đánh giá tình hình tài chính sẽ giúp cho các tổ chức kinh doanh, các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, xác định đầy đủ và đúng đắn nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố bên trong lẫn bên ngoài đến tình hình tài chính. Từ đó giúp cho các tổ chức này đánh giá mình về mặt mạnh-mặt yếu để củng cố, phát huy hay cần phải khắc phục, cải tiến. Thêm vào đó có thể giúp cho các tổ chức kinh doanh phát huy mọi tiềm năng và khai thác tối đa mọi nguồn lực nhằm tăng cường tình hình tài chính của đơn vị, giúp công ty đạt hiệu quả cao nhất trong kinh doanh. Ngoài ra, việc phân tích hiệu quả hoạt động tài chính còn giúp công ty có biện pháp hữu hiệu nhằm duy trì và cải thiện tình hình tài chính, nhờ đó có thể gia tăng sức mạnh của công ty trong việc thương lượng với Ngân hàng, các nhà cung cấp vốn, các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ bên ngoài. Từ các nguyên nhân trên cho ta thấy việc đánh giá tình hình tài chính tại các tổ chức kinh doanh là rất quan trọng và trở thành cần thiết. Một công ty muốn tồn tại và phát triển thì không thể thờ ơ với công tác này để với số vốn thấp nhất sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất. Có lợi nhuận thì công ty mới tồn tại và phát triển, muốn đạt nhiều lợi nhuận thì công ty phải nắm bắt kịp thời, chính xác tình hình tài chính của mình xem có lành mạnh không. Từ đó, có 1 những biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính ngày càng tốt hơn. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này nên tôi đã đi đến quyết định nghiên cứu đề tài: “Phân tích tình hình tài chính của Xí nghiệp bê tông trực thuộc công ty TNHH Dũ Phong tại tỉnh Sóc Trăng”. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình tài chính tại xí nghiệp để thấy rõ xu hướng, tốc độ tăng trưởng và thực trạng tài chính của xí nghiệp. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của xí nghiệp trong tương lai. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1. Phân tích khái quát về tình hình tài chính của xí nghiệp thông qua hai khoản mục lớn là nguồn vốn và tài sản. 2. Phân tích các biến động về tài chính của xí nghiệp thông qua phân tích từng khoản mục nhỏ trong nguồn vốn và tài sản. 3. Phân tích các chỉ số tài chính của xí nghiệp để thấy được xu hướng biến động và kết quả đạt được của hoạt động tài chính. 4. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của chi nhánh trong tương lai. 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi về không gian Đề tài được thực hiện tại Xí nghiệp bê tông trực thuộc công ty TNHH Dũ Phong, tỉnh Sóc Trăng. 1.3.2 Phạm vi về thời gian Số liệu để thực hiện đề tài được lấy trong giai đoạn 2011-2013 tại Xí nghiệp bê tông trực thuộc công ty TNHH Dũ Phong, tỉnh Sóc Trăng. 1.3.3 Phạm vi về đối tượng nghiên cứu Đề tài thực hiện phân tích tình hình tài chính của Xí nghiệp bê tông trực thuộc công ty TNHH Dũ Phong, tỉnh Sóc Trăng. 2 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Một số khái niệm chung 2.1.1 Khái niệm về phân tích tài chính Phân tích tài chính là quá trình tìm hiểu các kết quả của sự quản lý và điều hành tài chính ở doanh nghiệp được phản ánh trên các báo cáo tài chính đồng thời đánh giá những gì đã làm được, dự kiến những gì sẽ xẫy ra trên cơ sở đó kiến nghị những biện pháp để tận dụng triệt để những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu. Hay nói cách khác, phân tích tài chính doanh nghiệp là làm sao cho các con số trên báo cáo tài chính “biết nói” để người sử dụng chúng có thể hiểu rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp và các mục tiêu, các phương pháp hành động của những người quản lý doanh nghiệp đó. 2.1.2 Mục đích và ý nghĩa của phân tích tài chính Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp hay cụ thể hóa là quá trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp là quá trình kiểm tra đối chiếu, so sánh các số liệu, tài liệu và tình hình tài chính hiện hành và trong quá khứ nhằm mục đích đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như rủi ro trong tương lai. Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn và công nợ cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Do đó, việc thường xuyên phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp sẽ cung cấp thông tin cho người sử dụng ở các góc độ khác nhau: Vừa đánh giá toàn diện, vừa tổng hợp khái quát, lại vừa xem xét một cách chi tiết hoạt động tài chính của doanh nghiệp để nhận biết phán đoán và đưa ra quyết định tài chính, quyết định đầu tư và quyết định tài trợ phù hợp. Phân tích tình hình tài chính thông qua các báo cáo tài chính của doanh nghiệp là mối quan tâm của nhiều nhóm người: Nhà quản lý, các nhà đầu tư, các cổ đông, các chủ nợ, các khách hàng, các nhà cho vay tín dụng, các cơ quan chính phủ và người lao động. Mỗi nhóm người này đều có nhu cầu thông tin khác nhau. + Đối với doanh nghiệp: Phân tích tình hình tài chính là công cụ đắc lực cho hoạt động doanh nghiệp. Nó cần thiết cho sự tạo vốn, chu chuyển vốn, đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được liên tục. Đồng thời giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng giám đốc và phải kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên. 3 + Đối với chủ sở hữu: Họ cũng quan tâm đến lợi nhuận và khả năng trả nợ, sự an toàn của tiền vốn bỏ ra. Thông qua phân tích sẽ giúp họ đánh giá hiệu quả điều hành hoạt động của nhà quản trị để quyết định sử dụng hay bãi nhiệm nhà quản trị cũng như phân phối kết quả kinh doanh. + Đối với nhà cung cấp: Họ quan tâm đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp, biết được khả năng thanh toán của doanh nghiệp hiện tại và thời gian tới. + Đối với nhà đầu tư trong tương lai: Sự quan tâm của họ là sự an toàn lượng vốn đầu tư, thời gian hoàn vốn, khả năng sinh lãi, khả năng thanh toán vốn, … Do đó, họ thường chú ý đến báo cáo tài chính để có cơ sở quyết định nên đầu tư hay không, đầu tư dưới hình thức nào và đầu tư vào lĩnh vực nào. + Đối với các cơ quan chức năng như: Cơ quan nhà nước, cơ quan thuế, … Thông qua thông tin trên báo cáo tài chính xác định các khoản nghĩa vụ đơn vị phải thực hiện đối với cơ quan nhà nước, cơ quan thống kê tổng hợp phân tích tình hình thành số liệu thống kê, chỉ tiêu thống kê, … Như vậy, có thể nói mục đích tối cao và quan trọng nhất của việc phân tích tình hình tài chính là giúp các nhà quản lý đánh giá chính xác sức mạnh tài chính, khả năng sinh lợi từ hoạt động kinh doanh và tiềm năng của đơn vị, đánh giá những triển vọng cũng như những rủi ro trong tương lai của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các quyết định thích hợp. 2.1.3 Khái niệm về các báo cáo tài chính Các báo cáo tài chính của doanh nghiệp là một bộ bao gồm nhiều loại báo cáo tài chính mà doanh nghiệp phải lập và báo cáo cho các tổ chức có liên quan theo quy định. Một bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp ở Việt Nam bao gồm các báo cáo sau đây: 2.1.3.1 Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là bảng báo cáo tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp ở một thời điểm nào đó. Thời điểm báo cáo thường được chọn là thời điểm cuối quý hoặc cuối năm. Do đó, đặc điểm chung của bảng cân đối kế toán là cung cấp dữ liệu thời điểm về tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. Từ bảng cân đối kế toán ta có thể sử dụng được dữ liệu tài chính sau: - Tình hình tài sản của doanh nghiệp bao gồm: Tổng tài sản và từng khoản mục chi tiết tài sản của tài sản lưu động và tài sản cố định. - Tình hình nguồn vốn của doanh nghiệp bao gồm: Tổng nguồn vốn và từng khoản mục chi tiết của nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. 4 2.1.3.2 Báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tài chính thu nhập, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp qua một thời kỳ nào đó. Thời kỳ báo cáo thường được chọn là năm, quý hoặc tháng. Do đó, đặc điểm chung của báo cáo kết quả kinh doanh là cung cấp dữ liệu thời kỳ về tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp. Từ báo cáo kết quả kinh doanh ta có thể rút ra những dữ liệu tài chính sau: - Tình hình doanh thu của doanh nghiệp trong kỳ, trong đó đáng quan tâm nhất là doanh thu ròng. - Tình hình chi phí của doanh nghiệp trong kỳ trong đó bao gồm: Giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. - Tình hình thu nhập của doanh nghiệp trong kỳ trong đó bao gồm: Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh, từ hoạt động tài chính và thu nhập bất thường. 2.1.3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo trình bày tình hình số dư tiền mặt đầu kỳ, tình hình các dòng tiền thu vào, chi ra và tình hình số dư tiền mặt cuối kỳ của doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp phản ánh bổ sung tình hình tài chính của doanh nghiệp mà bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh chưa phản ánh hết. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thường bao gồm báo cáo các dòng tiền thu và chi từ ba loại hoạt động chính: Hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài trợ. Báo cáo tóm tắt tình hình tiền mặt đầu kỳ, thay đổi trong kỳ và tiền mặt cuối kỳ. Tuy nhiên, các kỹ thuật căn bản về phân tích báo cáo tài chính ít khi sử dụng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 2.1.3.4 Bản thuyết minh báo cáo tài chính Bản thuyết minh báo cáo tài chính thường thể hiện các nội dung sau: - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp như: Hình thức sở hữu vốn, lĩnh vực kinh doanh, tổng số công nhân viên và người lao động, … - Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp: Đơn vị tiền tệ sử dụng, chế độ kế toán áp dụng, … - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán. 5 - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh. - Những thông tin khác như: Những khoản nợ tiềm tàng, thông tin so sánh, … - Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu và kiến nghị. 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu Đề tài thu thập số liệu thứ cấp từ phòng kế toán của Xí nghiệp bê tông trực thuộc công ty TNHH Dũ Phong, tỉnh Sóc Trăng. 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 2.2.2.1 Phân tích các tỷ số tài chính Phân tích các tỷ số tài chính liên quan đến việc xác định và sử dụng các tỷ số tài chính để đo lường và đánh giá tình hình và hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Các bước tiến hành phân tích tỷ số tài chính Bước 1: Xác định đúng công thức đo lường chỉ tiêu cần phân tích. Bước 2: Xác định đúng số liệu từ các báo cáo tài chính để lắp vào công thức tính. Bước 3: Giải thích ý nghĩa của tỷ số vừa tính toán. Bước 4: Đánh giá tỷ số vừa tính toán (cao, thấp hay phù hợp). Bước 5: Rút ra kết luận về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bước 6: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ số tài chính. Bước 7: Đưa ra các khuyến nghị để khắc phục hoặc củng cố tỷ số tài chính. Bước 8: Viết báo cáo phân tích. - Tỷ số thanh khoản: Là tỷ số đo lường khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Loại tỷ số này gồm có: Tỷ số thanh khoản hiện thời và tỷ số thanh khoản nhanh. Cả hai loại tỷ số này được xác định từ dữ liệu của bảng cân đối tài sản. Tỷ số thanh khoản hiện thời (còn gọi là tỷ số thanh khoản ngắn hạn): Được xác định dựa vào số liệu từ bảng cân đối tài sản bằng cách lấy giá trị tài sản lưu động chia cho giá trị nợ ngắn hạn phải trả. 6 Cách tính: GT tài sản lưu động Tỷ số thanh khoản hiện thời = (2.1) GT nợ ngắn hạn Chú ý: Giá trị tài sản lưu động bao gồm tiền, chứng khoán ngắn hạn, khoản phải thu và tồn kho. Giá trị nợ ngắn hạn bao gồm khoản phải trả người bán, nợ ngắn hạn ngân hàng, nợ dài hạn đến hạn phải trả, phải trả thuế và các khoản chi phí phải trả ngắn hạn khác. Giải thích ý nghĩa: Tỷ số thanh khoản hiện thời cho biết mỗi đồng nợ ngắn hạn phải trả của doanh nghiệp có bao nhiêu đồng tài sản lưu động có thể sử dụng để thanh toán. Tỷ số thanh khoản nhanh: Được xác định cũng dựa vào thông tin từ bảng cân đối tài sản nhưng không kể giá trị hàng tồn kho và giá trị tài sản lưu động kém thanh khoản khác vào trong giá trị tài sản lưu động khi tính toán. Cách tính: Tỷ số thanh khoản nhanh GT tài sản lưu động – GT hàng tồn kho = (2.2) GT nợ ngắn hạn Chú ý: Thực tế cho thấy rằng trong giá trị tài sản lưu động còn bao gồm giá trị tài sản lưu động khác mà tài sản này còn kém thanh khoản hơn cả tồn kho. Do đó, trên thực tế ở tử số của công thức tính tỷ số thanh khoản nhanh, chúng ta không nên máy móc loại tồn kho ra khỏi giá trị tài sản lưu động như công thức lý thuyết chỉ ra, mà nên cộng dồn các khoản tài sản lưu động nào có tính thanh khoản nhanh hơn tồn kho. Giải thích ý nghĩa: Tỷ số thanh khoản nhanh cho biết mỗi đồng nợ ngắn hạn phải trả của doanh nghiệp có bao nhiêu tài sản lưu động có thể huy động ngay để thanh toán. - Tỷ số quản lý tài sản hay tỷ số hiệu quả hoạt động: Nhóm tỷ số này đo lường hiệu quả quản lý tài sản của doanh nghiệp, chúng được thiết kế để trả lời câu hỏi: Các tài sản được báo cáo trên bảng cân đối tài sản có hợp lý không hay là quá cao hoặc quá thấp so với doanh thu? Nếu doanh nghiệp đầu tư vào tài sản quá nhiều dẫn đến dư thừa tài sản và vốn hoạt động sẽ làm cho dòng tiền tự do và giá cổ phiếu giảm. Ngược lại, nếu doanh nghiệp đầu tư quá ít vào tài sản khiến cho không đủ tài sản hoạt động sẽ làm tổn hại đến khả năng sinh lợi từ đó làm giảm dòng tiền tự do và giá cổ phiếu. Do vậy, doanh nghiệp nên 7
- Xem thêm -