Tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống - quản lý âm nhạc

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 98 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ ÂM NHẠC ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay với sự hội nhập kinh tế thế giới, Việt Nam gia nhập WTO nên có nhiều nhà doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Nhiều công ty lớn nhỏ lần lượt ra đởi đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ. Nhu cầu tin học hoá sẽ giúp các doanh nghiệp rất nhiều trong việc quản lý. Một trong những môn học giúp cho sinh viên có kiến thức cơ bản về việc phát triển các phần mềm quản lý doanh nghiệp là môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Đồ án này thực hiện cũng với mục đích như vậy. Xin cám ơn thầy đã cung cấp cho chúng em có những kiến thức quý giá, giúp chúng em có được sự nhìn nhận khái quát về thực tế. Cảm ơn bạn bè đã tạo điều kiện giúp đỡ cho chúng em hoàn thành tốt đồ án này. Do đồ án này là một trong những sản phẩm đầu tay của chúng em nên sẽ không tránh khỏi thiếu sót, mong Thầy và các bạn có những đóng góp ý kiến giúp chúng em ngày càng hoàn thiện hơn. ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................................2 Phần 1. Giới thiệu và đặc tả của đề tài…………………………………………………4 1. Giới thiệu về đề tài...………………………………………………………….4 2. Đặc tả………………………………………………………………………….5 Phần 2. Phân tích………………………………………………………………………..6 1. Sơ đồ chức năng…..…………………………………………………………..6 2. Mô hình quan niệm dữ liệu…………………………………………………...9 3. Mô hình thực thể quan hệ……………………………………………………10 4. Mô hình DFD………………………………………………………………..11 5. Các ràng buộc toàn vẹn……………………………………………………...14 6. Mô hình quan hệ giữa các thực thể………………………………………….22 7. Từ điển dữ liệu………………………………………………………………23 Phần 3.Thiết kế chương trình…………………………………………………………25 1. Thiết kế menu……………………………………………………………….26 2. Thiết kế form………………………………………………………………..33 3. Thiết kế report……………………………………………………………….41 4. Ứng dụng…………………………………………………………………….45 Phần 4.Giới thiệu phần mềm sử dụng trong chương trình………………………….46 1. Phần mềm SQL Server 7.0…………………………………………………..46 2. Phần mềm Visual Basic 6.0………………………………………………….47 Phần 5.Tổng kết………………………………………………………………………...49 1. Các vấn đề làm được..………………………………………………………..49 2. Hạn chế của đề tài……………………………………………………………49 3. Kết luận………………………………………………………………………49 ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC Phần 1:GIỚI THIỆU VÀ ĐẶC TẢ CỦA ĐỀ TÀI 1.GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI : Với một xã hội ngày càng phát triển, kéo theo nhu cầu của con người ngày càng cao. Trong đó nhu cầu về thư giãn và giải trí là hết sức cần thiết và rất quan trọng. Sau một ngày làm việc mệt nhọc và vất vả thì con người cần được thư giãn và giải trí, một trong những cách tốt nhất để thư giãn và giải trí là được nghỉ ngơi và nghe nhạc. Giờ đây, để giúp cho những điều đó và giúp cho những người làm chương trình Nhịp cầu âm nhạc đỡ vất vả thì chương trình quản lí Nhịp Cầu Âm nhạc đã được ra đời. 2.ĐẶC TẢ: Sử dụng chương trình để thực hiện công việc quản lý việc phát sóng của đài truyền hình theo yêu cầu như sau : Danh sách các bài hát được phép phát sóng và có trong băng đĩa lưu trữ được cập nhật sẵn vào máy tính (gồm thông tin bài hát, nhạc sĩ, năm sáng tác, ca sĩ, thông tin liên quan đến nhạc sĩ và ca sĩ ). Danh sách này sẽ được bổ sung thường xuyên khi có những bài hát mới bạn sưu tầm được. Hàng ngày bạn sẽ cập nhật danh sách các bài hát được yêu cầu phát ( kèm theo thông tin người yêu cầu, địa chỉ, số điện thoại, ngày yêu cầu, lời nhắn ). Sau mỗi kì phát sóng, bạn sẽ cập nhật danh sách những bài hát được phát sóng trong kì ( gồm ngày phát, bài hát, nhạc sĩ, ca sĩ ). Bất kì khi nào bạn muốn, bạn có thể tra cứu những thông tin sau :  Những bài hát được ưa thích nhất trong tháng ( có số lần thính giả yêu cầu nhiều nhất ).  Những bài hát thính giả yêu cầu chưa được phát sóng, số lần yêu cầu, dựa vào đó bạn có thể lên lịch phát sóng cho những lần kế tiếp.  Danh sách những thính giả yêu cầu 1 bài hát nhưng vì một lí do nào đó, bạn không thể đáp ứng nhu cầu của những thính giả đó. ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC Phần 2: PHÂN TÍCH 1.Sơ đồ chức năng: 1.1.Sơ đồ chức năng của chương trình quản lý Nhịp Cầu Âm Nhạc : CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHỊP CẦU ÂM NHẠC ĐĂNG KÍ YÊU CẦU CỦA KHÁN GIẢ BÌNH CHỌN 1.2.Sơ đồ chức năng ĐĂNG KÍ : ĐĂNG KÍ CA SĨ NHẠC SĨ CẬP NHẬT BÁO CÁO ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC 1.3.Sơ đồ chức năng YÊU CẦU CỦA KHÁN GIẢ : YÊU CẦU CỦA KHÁN GIẢ PHÁT BÀI HÁT 1.4.Sơ đồ chức năng BÌNH CHỌN : BÌNH CHỌN CA SĨ BÀI HÁT NHẠC SĨ ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC 1.5.Sơ đồ chức năng CẬP NHẬT : CẬP NHẬT PHIẾU YÊU CẦU BÀI HÁT ĐÃ ĐƯỢC PHÁT BÀI HÁT 1.6.Sơ đồ chức năng BÁO CÁO : BÁO CÁO DANH MỤC BÀI HÁT ĐÃ PHÁT BÀI HÁT CHƯA PHÁT CA SĨ NHẠC SĨ BÀI HÁT ĐƯỢC YÊU CẦU DANH MỤC BÀI HÁT CẦU SƯU TẦM ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC 2.Mô hình quan niệm dữ liệu: 2.1.Mô hình quan niệm : DSYC 1,n DSYC-BH 1,n 1,1 CASI 1,n NHACSI BIEUDIEN 1,n DO 1,1 BAIHAT PHIEUYC 1,n 0,n 1,n 0,n BH-YC BHCHUAPHAT 1,n DSCHUAPHAT BHDAPHAT 1,n DSDAPHAT ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC 3. Mô hình thực thể quan hệ: 3.1Mô hình thực thể quan hệ : BAIHAT(MABH, TEN, NOIDUNG, MANS) DSYC(MADSYC, SOBH, NGAY) CASI(MACS, TEN, GHICHU) NHACSI(MANS, TEN, GHICHU) DSCHUAPHAT(MADSCP, SOBH, NGAY) DSDAPHAT(MADSDP, SOBH, NGAY) PHIEUYC(MAP, TENKHANGIA, LOINHAN, DCKG,DT) DSYC-BH(MADSYC, MABH, SOBH, LOINHAN, DCKG, DT) BIEUDIEN(MABD, THOIGIAN) BH-DAPHAT(MABH, NGAYPHAT) BH-CHUAPHAT(MABH, LIDO) BH-YC(MABH-YC, THOIGIAN) ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC 4.Mô hình DFD: 4.1.Chức năng ĐĂNG KÍ : Yêu cầu CA SĨ Được chấp nhận NHẠC SĨ ĐĂNG KÍ Yêu cầu DANH SÁCH CA SĨ VÀ NHẠC SĨ Được chấp nhận 4.2.Chức năng YÊU CẦU CỦA KHÁN GIẢ : KHÁN GIẢ Yêu cầu Được chấp nhận YÊU CẦU CỦA KHÁN GIẢ DANH SÁCH YÊU CẦU ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC 4.3.Chức năng BÌNH CHỌN : KHÁN GIẢ Yêu cầu Giải thưởng BÌNH CHỌN BÀI HÁT HAY NHẤT 4.4.Chức năng CẬP NHẬT : DANH SÁCH BÀI HÁT BÀI HÁT CẬP NHẬT PHIẾU YÊU CẦU DANH SÁCH PHIẾU YÊU CẦU ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC 4.5.Chức năng BÁO CÁO : DANH SÁCH BÀI HÁT BÀI HÁT CA SĨ NHẠC SĨ BÁO CÁO DANH SÁCH CA SĨ DANH SÁCH NHẠC SĨ ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC 5.Các ràng buộc toàn vẹn : 5.1.Ràng buộc 1 : Bối cảnh : trên quan hệ BAIHAT : Điều kiện: MABH và MADSYC là khóa chính của bảng BAIHAT  t1,t2  BAIHAT thì : t1[MABH]< >t2[MABH] hoặc : t1[MADSYC]< >t2[MADSYC] Tầm ảnh hưởng : RB1 BAIHAT Thêm + Xóa - Sửa +[MABH,MADSYC] 5.2.Ràng buộc 2 : Bối cảnh : trên quan hệ BAIHAT Điều kiện : MANS là khóa chính của bảng BAIHAT tham chiếu đến bảng NHACSI.  t1  BAIHAT =>  t2  NHACSI sao cho: t1[MANS]=t2[MANS] Tầm ảnh hưởng : RB2 BAIHAT NHACSI Thêm + Xóa - Sửa +[MANS] ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC 5.3.Ràng buộc 3 : trên quan hệ DSYC Bối cảnh : MADSYC là khóa chính của bảng DSYC Điều kiện :  t1,t2  DSYC thì: t1[MADSYC]< >t2[MADSYC] Tầm ảnh hưởng : RB3 DSYC Thêm + Xóa - Sửa +[MADSYC] 5.4.Ràng buộc 4 : Bối cảnh : trên quan hệ CASI Điều kiện : MACS là khóa chính của bảng CASI  t1,t2  CASI thì t1[MACS]< >t2[MACS] Tầm ảnh hưởng : RB4 CASI Thêm + Xóa - Sửa +[MACS] 5.5.Ràng buộc 5 : Bối cảnh : trên quan hệ NHACSI Điều kiện : MANS là khóa chính của bảng NHACSI  t1,t2  NHACSI thì t1[MANS]< >t2[MANS] Tầm ảnh hưởng : RB5 NHACSI Thêm + Xóa - Sửa +[MANS] ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC 5.6.Ràng buộc 6 : Bối cảnh : trên quan hệ DSCHUAPHAT Điều kiện : MADSCP là khóa chính của bảng DSCHUAPHAT  t1,t2  DSCHUAPHAT thì t1[MADSCP]<>t2[MADSCP] Tầm ảnh hưởng : RB6 DSCHUAPHAT Thêm + Xóa - Sửa +[MADSCP] 5.7.Ràng buộc 7 : Bối cảnh : trên quan hệ DSYC-BH Điều kiện : MADSYC là khóa chính của bảng DSYC-BH  t1,t2  DSYC-BH thì t1[MADSYC]< >t2[MADSYC] Tầm ảnh hưởng : RB7 DSYC-BH Thêm + Xóa - Sửa +[MADSYC] 5.8.Ràng buộc 8 : Bối cảnh : trên quan hệ DSYC-BH Điều kiện : MABH là khóa ngoại của bảng DSYC-BH tham chiếu tới bảng BAIHAT sao cho: t1[MABH]=t2[MABH] Tầm ảnh hưởng : RB8 DSYC-BH Thêm + Xóa - Sửa +[MABH] ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC 5.9.Ràng buộc 9 : Bối cảnh : trên quan hệ BIEUDIEN Điều kiện : MABD là khóa chính của bảng BIEUDIEN  t1,t2  BIEUDIEN thì t1[MABD]< >t2[MABD] Tầm ảnh hưởng : RB9 BIEUDIEN Thêm + Xóa - Sửa +[MABD] 5.10.Ràng buộc 10 : Bối cảnh : trên quan hệ BIEUDIEN Điều kiện : MACS và MABH là khóa ngoại của bảng BIEUDIEN tham chiếu tới bảng CASI vào bảng BAIHAT  t1,t2  BIEUDIEN thì : t1[MACS]=t2[MACS] và t1[MABH]=t2[MABH] Tầm ảnh hưởng : RB10 CASI BAIHAT Thêm + + Xóa - Sửa +[MACS] +[MABH] ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC 5.11.Ràng buộc 11 : Bối cảnh : trên quan hệ BH-DAPHAT Điều kiện : MABH là khóa chính của bảng BH-DAPHAT  t1,t2  BH-DAPHAT thì t1[MABH]< >t2[MABH] Tầm ảnh hưởng : RB11 BH-DAPHAT Thêm + Xóa - Sửa +[MABH] 5.12.Ràng buộc 12 : Bối cảnh : trên quan hệ BH-DAPHAT Điều kiện : MADSDP là khóa ngoại của bảng BH-DAPHAT tham chiếu tới bảng DSDAPHAT  t1  BH-DAPHAT => t2  DSDAPHAT sao cho: t1[MADSDP]=t2[MADSDP] Tầm ảnh hưởng : RB12 BH-DAPHAT Thêm + Xóa - Sửa +[MADSDP] ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC 5.13.Ràng buộc 13 : Bối cảnh : trên quan hệ BH-CHUAPHAT Điều kiện : MABH là khóa chính của bảng BH-CHUAPHAT  t1,t2  BH-CHUAPHAT thì t1[MABH]< >t2[MABH] Tầm ảnh hưởng : RB13 BH-CHUAPHAT Thêm + Xóa - Sửa +[MABH] 5.14.Ràng buộc 14 : Bối cảnh : trên quan hệ BH-CHUAPHAT Điều kiện : MADSCP là khóa ngoại của bảng BH-CHUAPHAT tham chiếu tới bảng DSCHUAPHAT  t1  BH-CHUAPHAT => t2  DSCHUAPHAT sao cho: t1[MADSCP]=t2[MADSCP] Tầm ảnh hưởng : RB14 BH-CHUAPHAT Thêm + Xóa - Sửa +[MADSCP] ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC 5.15.Ràng buộc 15 : Bối cảnh : trên quan hệ BH-YC Điều kiện : MABH-YC là khóa chính của bảng BH-YC  t1,t2  BH-YC thì t1[MABH-YC]< >t2[MABH-YC] Tầm ảnh hưởng : RB15 BH-YC Thêm + Xóa - Sửa +[MABH-YC] 5.16.Ràng buộc 16 : Bối cảnh : trên quan hệ BH-YC Điều kiện : MAP và MABH là khóa ngoại của bảng BH-YC tham chiếu tới bảng PHIEUYC và BAIHAT  t1  BH-YC thì  t2  PHIEUYC sao cho : t1[MAP]=t2[MAP] hoặc t1[MABH]=t2[MABH] Tầm ảnh hưởng : RB16 PHIEUYC BAIHAT Thêm + + Xóa - Sửa +[MAP] +[MABH] ĐỒ ÁN QUẢN LÝ ÂM NHẠC 5.17.Ràng buộc 17 : Bối cảnh : trên quan hệ PHIEUYC Điều kiện : MAP là khóa chính của bảng PHIEUYC  t1,t2  PHIEUYC thì t1[MAP]< >t2[MAP] Tầm ảnh hưởng : RB17 PHIEUYC Thêm + Xóa - Sửa +[MAP]
- Xem thêm -