Tài liệu Phân tích hoạt động chiêu thị của sản phẩm dầu gội đầu clear men thuộc công ty unilever việt nam

  • Số trang: 98 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 629 |
  • Lượt tải: 1
phuongtran99439

Tham gia: 26/07/2016

Mô tả:

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA MARKETING BÙI THANH TÂM LỚP: 15DQH MSSV: 1521001191 BÀI THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 1 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHIÊU THỊ CỦA SẢN PHẨM DẦU GỘI ĐẦU CLEAR MEN THUỘC CÔNG TY UNILEVER VIỆT NAM Thành phố Hồ Chí Minh - 2017 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA MARKETING BÙI THANH TÂM LỚP: 15DQH MSSV: 1521001191 BÀI THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 1 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHIÊU THỊ CỦA SẢN PHẨM DẦU GỘI ĐẦU CLEAR MEN THUỘC CÔNG TY UNILEVER VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.S Hồ Thanh Trúc Thành phố Hồ Chí Minh - 2017 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN .......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG ....................................................................................a DANH MỤC HÌNH .................................................................................... b DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ........................................................... c A. MỞ ĐẦU .................................................................................................. i 1. Lý do chọn đề tài. .................................................................................... ii 2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................. iii 3. Nội dung nghiên cứu. ................................................................................ iii 4. Đối tượng nghiên cứu................................................................................ iii 5. Phạm vi nghiên cứu. .................................................................................. iv 6. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... iv 7. Kết cấu đề tài: ............................................................................................ iv B. Nội dung ...................................................................................................v CHƯƠNG 1: .................................................................................................1 TỔNG QUAN VỀ MARKETING VÀ HOẠT ĐỘNG CHIÊU THỊ TRONG MARKETING .......................................................................................1 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MARKETING. .......................................1 1.1.1 Khái niệm về Marketing. ........................................................................1 1.1.2 Vai trò và chức năng của Marketing. .....................................................3 1.1.3 Quá trình Marketing. ..............................................................................5 1.1.4 Chiến lược Marketing Mix. ....................................................................6 1.2 Khái quát về hoạt động chiêu thị. .......................................................7 1.2.1 Khái niệm về chiến lược chiêu thị. .........................................................7 1.2.2 Vai trò của chiến lược chiêu thị. .............................................................8 1.2.3 Chức năng của chiêu thị. ........................................................................9 1.2.4 Truyền thông Marketing tổng hợp (IMC). ...........................................10 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược chiêu thị. ..............................11 1.3.1 Môi trường ảnh hưởng đến chiến lược chiêu thị. .................................11 1.3.2 Các thành tố khác trong Marketing Mix. ..............................................12 1.4 Mô hình truyền thông chiêu thị. ........................................................12 1.5 Các bước phát triển kế hoạch truyền thông Marketing .................14 1.5.1 Xác định đối tượng mục tiêu ................................................................15 1.5.2 Xác định mục tiêu truyền thông ...........................................................15 1.5.3 Thiết kế thông điệp ...............................................................................16 1.5.4 Lựa chọn phương tiện truyền thông .....................................................17 1.5.5 Tiếp nhận thông tin phản hồi ................................................................17 1.6 Chọn lựa phối thức chiêu thị .............................................................17 1.6.1 Khái niệm phối thức chiêu thị ..............................................................17 1.6.2 Các yếu tố ảnh hưởng phối thức chiêu thị ............................................17 1.7 Các công cụ trong chiến lược chiêu thị. ............................................21 1.7.1 Quảng cáo. ............................................................................................22 1.7.2 Khuyến mại:..........................................................................................25 1.7.3 Quan hệ công chúng. ............................................................................28 1.7.4 Chào hàng cá nhân. ...............................................................................31 1.7.5 Marketing trực tiếp. ..............................................................................33 CHƯƠNG 2: ...............................................................................................36 PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ CỦA SẢN PHẨM CLEAR MEN THUỘC CÔNG TY UNILEVER VIỆT NAM. .....................................36 2.1 Tổng quan thị trường dầu gội dành cho nam tại Việt Nam. ..........36 2.1.1 Quy mô thị trường dầu gội dành cho nam hiện nay. ............................36 2.1.2 Đặc điểm, xu hướng của thị trường dầu gội ở Việt Nam hiện nay. .....39 2.2 Tổng quan về công ty Unilever Việt Nam. .......................................41 2.2.1 Lịch sử và các giai đoạn phát triển của công ty Unilever Việt Nam. ...41 2.2.2 Sơ lược các dòng sản phẩm của công ty Unilever Việt Nam ...............46 2.2.3 Mục tiêu và nguồn lực của công ty Unilever Việt Nam. ......................50 2.3 Tổng quan về sản phẩm dầu gội dành cho nam Clear men tại thị trường Việt Nam. ................................................................................................50 2.3.1 Giới thiệu về nhãn hiệu dầu gội Clear men. .........................................51 2.3.2 Thông tin sản phẩm Clear Men ............................................................51 2.3.3 Phân khúc trên thị trường dầu gội tại Việt Nam. ..................................52 2.3.4 Thị trường mục tiêu mà sản phẩm muốn hướng đến. ...........................54 2.3.5 Định vị của sản phẩm trên thị trường. ..................................................55 2.4 Phân tích chiến lược chiêu thị của dầu gội dành cho nam Clear men tại Việt Nam. .......................................................................................................57 2.4.1 Đối tượng chiêu thị. ..............................................................................57 2.4.2 Mục tiêu chiêu thị. ................................................................................57 2.1.1 Mô hình truyền thông. ..........................................................................57 2.1.2 Phối thức chiêu thị. ...............................................................................58 2.1.3 Sự vận dụng các chiến lược khác để hỗ trợ chiến lược chiêu thị. ........58 2.1.4 Phân tích các chiến lược chiêu thị được Clear men áp dụng. ...............63 CHƯƠNG 3: ...............................................................................................75 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỀ CÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX CỦA SẢN PHẨM CLEAR MEN. .....................................................................75 3.1 Đánh giá về các hoạt động chiêu thị đối với nhãn hiệu dầu gội dành cho nam Clear men.............................................................................................75 3.2 Phân tích SWOT hoạt động chiêu thị của dầu gội Clear men........75 3.3 Một số giải pháp cho từng thành tố trong hoạt động chiêu thị của Clear men. ...........................................................................................................79 3.4 Sự hỗ trợ chiến lược chiêu thị từ các thành tố khác. .......................79 C. KẾT LUẬN ............................................................................................82 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Bảng so sánh X – MEN, ROMANO với CLEAR MEN ................ 39 Bảng 2.2: Giới thiệu về công ty Unilever ......................................................... 46 Bảng 2.3: Phân loại khách hàng theo thu nhập ............................................... 55 Bảng 2.4: Phân loại khách hàng theo thu nhập và giới tính .......................... 56 Bảng 2.5: Bảng lợi ích lí tính và lợi ích cảm tính của Clear men .................. 61 Bảng 2.6: Chi phí quảng cáo của Clear men ................................................... 66 Bảng 2.7: Giá đối thủ cạnh tranh và chiến lược “hớt váng sữa” của Uniliver ............................................................................................................... 75 Bảng 2.8: Bảng giá một số loại dầu gội nam trên thị trường ......................... 84 Bảng 2.9: Bảng giá các dòng sản phẩm của Clear men .................................. 85 a DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 - Tháp nhu cầu Maslow ......................................................................... 1 Hình 1.2 : Quy trình Marketing ........................................................................... 2 Hình 1.3: Các yếu tố trong quá trình truyền thông ............................................. 13 Hình 1.4: Quy trình phát triển chương trình truyền thông .................................. 15 Hình 1.5: Vai trò của các công cụ chiêu thị đối với hàng tiêu dùng và hàng công nghiệp ................................................................................................................... 18 Hình 1.6: Chiến lược đẩy và kéo.......................................................................... 19 Hình 1.7: Phối thức chiêu thị theo giai đoạn sẵn sàng của người mua .............. 20 Hình 1.8: Phối thức chiêu thị theo giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm .......... 21 Hình 1.9: Mô hình 5M trong hoạt động chiêu thị ............................................... 23 Hình 2.1: Logo của công ty Unilever ................................................................... 42 Hình 2.2: Doanh số trong 7 năm của Unilever.................................................... 46 Hình 2.3: Dòng thực phẩm cho chế biến và ăn uống .......................................... 47 Hình 2.4: Dòng sản phẩm vệ sinh chăm sóc cá nhân ......................................... 47 Hình 2.5: Dòng sản phẩm giặc tẩy cho quần áo và đồ dùng trong nhà .............. 49 Hình 2.6: Biểu đồ thị phần dầu gội ở Việt Nam................................................... 54 Hình 2.7: Sơ đồ định vị của dầu gội Clear men................................................... 56 Hình 2.8: Hình ảnh quảng cáo của Clear men .................................................... 64 Hình 2.9: Poster khuyến mãi từ ngày 16/10 đế n 20/10/2015. ............................. 68 Hình 2.10: Túi xách có chữ ký của cầu thủ bóng đá Ronaldo ............................. 69 b DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT KTTC: Kinh tế tài chính TCHC: Tổ chức hành chính KD: Kinh doanh SX: Sản xuất NVL: Nguyên vật liệu c A. MỞ ĐẦU i 1. Lý do chọn đề tài. Xã hội ngày càng phát triển dẫn đến nhu cầu của con người ngày càng tăng cao nhất là khi Việt Nam chính thức bước vào WTO năm 2007. Nhu cầu và mức sống ngày càng cao thì việc con người cân nhắc kỹ hơn đến những sản phẩm mà mình lựa chọn, việc lựa chọn sản phẩm có chất lượng và giá cả hợp lý được nhiều người quan tâm hơn. Ngoài ra các chương trình khuyến mãi cũng như các chương trình sự kiện luôn thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng. Tận dụng được những mong muốn cũng như nhu cầu và thói quen của người tiêu dùng các doanh nghiệp, các công ty luôn đưa ra các sản phẩm chất lượng kèm theo những chiến lược chiêu thị để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Nhiều doanh nghiệp rất thành công khi đưa ra các chiến lược chiêu thị được sự đón nhận rất nhiệt tình của người tiêu dùng cả nước, tuy nhiên một số doanh nghiệp lại thất bại khi áp dụng các chiến lược chiêu thị. Để tìm hiểu rõ hơn về các chiến lược chiêu thị mà các doanh nghiệp Việt Nam đang áp dụng thành công nhất cũng như những bất cập đang gặp phải nói chung và của nhãn hiệu dầu gội Clear men nói riêng. Những chiến lược chiêu thị giúp doanh nghiệp có thể phát triển hơn ngoài việc phát triển một sản phẩm mới có chất lượng tốt với giá cả hợp lý phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng. Không phải doanh nghiệp nào đều thuận lợi và và phát triển được khi đưa ra một chiến lược chiêu thị nào đó được người tiêu dùng đón nhận và có tác động tích cực đến hành vi tiêu dùng của họ. Nhất là những món đồ dùng cá nhân thì đưa ra chiến lược khó khăn và quan trọng hơn vì người tiêu dùng luôn quan tâm đến chất lược và giá trị sử dụng của nó nhiều hơn và việc cân nhắc kỹ lưỡng trước khi bỏ tiền ra để mua nó. Nhãn hiệu dầu gội Clear men thuộc công ty Unilever Việt Nam hiện là một trong những nhãn hiệu dầu gội dành cho nam được người tiêu dùng yêu thích hiện nay. Ngoài ra, một công ty về sản phẩm tiêu dùng như Unilever thì việc đưa ra những chiến lược chiêu thị rất quan trọng, làm thế nào để thu hút được sự quan tâm và thói quen mua hàng của người tiêu dùng hiện nay. Những chiến lược đưa ra phải phù hợp với đối tượng khách hàng mà nhãn hiệu dầu gội Clear men nhắm tới, ngoài ra nó phải được người tiêu dùng biết đến đón nhận. Với mong muốn có thể tìm hiểu, hiểu rõ hơn ii và có thể đưa ra một số giải pháp giúp công ty có thể phát triển hơn cũng như sẽ tiếp cận được với nhiều khách hàng trong nước và ngoài nước nhiều hơn vì vậy người viết đã chọn đề tài về “chiến lược chiêu thị của nhãn hiệu dầu gội Clear men thuộc công ty Unilever”. 2. Mục tiêu nghiên cứu. - Hệ thống và củng cố lí thuyết về chiến lược chiêu thị. - Phân tích tìm hiểu và đi sâu nắm rõ những cơ sở lý luận về chiêu thị. - Cung cấp kiến thức về ngành dầu gội, cung cấp thông tin về tiểu sử, tình hình sản xuất kinh doanh công ty. - Phân tích, đánh giá thực trạng vận dụng chiến lược chiêu thị của nhãn hiệu dầu gội Clear men để rút ra những bài học, những kinh nghiêm thực tiễn ứng dụng vào ngành marketing cho bản thân và trở thành tài liệu tham khảo phục vụ cho bạn bè, đồng nghiệp. - Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện chiến lược chiêu thị của nhãn hiệu dầu gội Clear men tại Việt Nam, nâng cao sự hiểu biết và danh tiếng của công ty nơi người tiêu dùng, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển mạnh hơn nữa trong ngành. 3. Nội dung nghiên cứu. Cơ sở lý luận về lý thuyết Marketing và chiến lược chiêu thị. Phân tích thực trạng thị trường dầu gội dành cho nam tại Việt Nam. Giới thiệu và tìm hiểu về thương hiệu Clear men. Phân tích chiến lược chiêu thị của dầu gội đầu Clear men. Phân tích các yếu tố liên quan và ảnh hưởng đến chiến lược chiêu thị của dầu gội đầu Clear men. Nhận xét, đánh giá và đưa ra giải pháp cho chiến lược chiêu thị của Clear men. 4. Đối tượng nghiên cứu. iii - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung phân tích và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược chiêu thị của nhãn hiệu dầu gội Clear men. 5. Phạm vi nghiên cứu. - Phạm vi nghiên cứu: Thị trường Việt Nam. - Giới hạn của đề tài: Trong quá trình tìm kiếm số liệu hay thông tin khó khăn chủ yếu là trên mạng sai sót, không đầy đủ và nguồn thông tin không chính xác. 6. Phương pháp nghiên cứu. • Quan sát: Quan sát hiện tượng thực tế (mẫu quảng cáo; các thông tin chiến dịch trên báo giấy, internet; thực trạng về thị hiếu của người tiêu dùng với thị trường cà phê;…) • Thu thập dữ liệu: Thu thập các dữ liệu trên mạng và các thông tin thứ cấp từ nhiều nguồn khác nhau. • Phân tích, so sánh các số liệu từ các dữ liệu đã thu thập được . • Đánh giá: tổng hợp thông tin, phân tích và so sánh từ đó đưa ra các đánh giá, nhận xét tổng thể. 7. Kết cấu đề tài: Phần A: Mở đầu. Phần B: Nội dung: Gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Hoạt động chiêu thị của dầu gội Clear men. Chương 3: Đề xuất giải pháp. Phần C: Kết luận. iv B. Nội dung v Phân tích hoạt động chiêu thị của dầu gội đầu Clear men. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING VÀ HOẠT ĐỘNG CHIÊU THỊ TRONG MARKETING 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MARKETING. 1.1.1 1.1.3.1 Khái niệm về Marketing. Một số thuật ngữ về Marketing Nhu cầu tự nhiên (Need): là trạng thái thiếu thốn người ta cảm nhận được (thực phẩm, quần áo, sự an toàn). Hình 1.1 - Tháp nhu cầu Maslow Mong muốn (want): là nhu cầu gắn với ước muốn, hình thức biểu hiện nhu cầu tự nhiên do yếu tố cá tính và văn hoá quy định. Nhu cầu có khả năng thanh toán (demand): là sự lượng hoá ước muốn trong điều kiện thu nhập nhất định. Sản phẩm (Product): bất cứ cái gì đem ra thị trường để tạo sự chú ý, mua sắm và thoả mãn nhu cầu. 1 Phân tích hoạt động chiêu thị của dầu gội đầu Clear men. Giá trị của khách hàng (Customer value): sự đánh giá của khách hàng về lợi ích mà sản phẩm mang đến cho họ so với chi phí mà họ bỏ ra. Sự thoả mãn (sactisfaction): là trạng thái cảm xúc của khách hàng thông qua việc so sánh thực tế mà họ nhận khi sử dụng sản phẩm với những kỳ vọng của họ về nó. Trao đổi (Exchange): hoạt động Marketing chỉ xảy ra khi người ta tiến hành trao đổi để thoả mãn nhu cầu. Trao đổi là hành vi nhận từ người khác một vật và đưa lại cho họ một vật khác. Giao dịch (Transaction): là một cuộc trao đổi mang tính chất thương mại những vật có giá trị. Giao dịch là đơn vị đo lường cơ bản của trao đổi. Thị trường (Market): là tập hợp khách hành hiện có hoặc sẽ có (tiềm năng) có cùng nhu cầu về sản phẩm, có khả năng sẵn sáng trao đổi để thoả mãn nhu cầu. 1.1.3.2 Các khái niệm về marketing. Marketing diễn ra khắp mọi nơi, nó tác động đến chúng ta ngày qua ngày. Tuy nhiên Marketing lại là lĩnh vực được hiểu theo nhiều hướn rất khác nhau và đôi khi còn có những quan niệm nhẩm lẫn trong kinh doanh. Thực tế, Marketing là quá trình mà qua đó cá nhân hay tổ chức có thể thỏa mãn mạnh nhu cầu ước muốn của mình thông qua việc tạo ra và trao đổi các sản phẩm với người khác. "Marketing là quá trình tạo dựng các giá trị từ khách hàng và mối quan hệ thân thiết với khách hàng nhằm mục đích thu về giá trị lợi ích cho doanh nghiệp, tổ chức từ những giá trị đã được tạo ra" - Theo Philip Kotler. Theo quan điểm truyền thống, quan niệm marketing là hoạt động tiêu thụ và bán hàng: “Marketing là việc tiến hành các hoạt động kinh doanh có liên quan trực tiếp đến dòng hàng hóa và dịch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùng” (theo Wolfgang L.Koschnick ). 2 Phân tích hoạt động chiêu thị của dầu gội đầu Clear men. Theo quan điểm hiện đại: “Marketing là quá trình hoạch định và quản lý thực hiện việc định giá, chiêu thị và phân phối các ý tưởng, hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích tạo ra các giao dịch để thỏa mãn mục tiêu của cá nhân và tổ chức ” (theo Hiệp hội Marketing Mỹ). "Marketing là việc nhận dạng ra được những gì mà con người và xã hội cần. Một sản phẩm nếu được tạo ra mà không ai có nhu cầu dùng và mua thì sẽ không bán ra được, từ đó sẽ không có lãi. Mà nếu vậy, thì sản xuất sẽ trở thành không sinh lợi. Do đó, định nghĩa ngắn nhất mà ta có được đó là nhận dạng được nhu cầu một cách có lợi." ( Theo Wikipedia) Chúng ta có nhiều định nghĩa, trường phái nghiên cứu về Marketing tuy nhiên đều thống nhất ở quan điểm Marketing là thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Thật vậy, nếu trước đây người ta cho rằng Marketing là làm sao quảng cáo tốt để bán được hàng thì ngày nay điều mà các nhà làm Marketing quan tâm là làm thế nào để hiểu rõ khách hàng, hiểu rõ nhu cầu của họ, từ đó phát triển những sản phẩm mang lại cho khách hàng những giá trị vượt trội với mức giá hợp lý, phân phối và cổ động một cách hiệu quả, thì việc bán sản phẩm đó không có vấn đề gì quá khó khăn. Do vậy, bán hàng và quảng cáo chỉ là một phần của phối thức Marketing rộng lớn, một công cụ phối hợp với nhau nhằm ảnh hưởng thị trường. Một định nghĩa tổng quát của Marketing là: “một tiến trình xã hội và quản lí theo đó các cá nhân và các nhóm có được cái mà họ muốn thông qua việc tạo ra, trao đổi những sản phẩm có giá trị với những người khác” (Nguồn: Lê Thế Giới, Quản trị Marketing). 1.1.2 1.1.2.1 Vai trò và chức năng của Marketing. Vai trò. Ngày nay các doanh nghiệp ngày càng ý thức vai trò quan trọng của marketing trong kinh doanh, xem marketing là một trong những yếu tố tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững với. Do đó hiện nay các doanh nghiệp luôn xem trọng Marketing hơn các 3 Phân tích hoạt động chiêu thị của dầu gội đầu Clear men. yếu tố khác trong hoạt động kinh doanh như sản xuất, tài chính, nhân sự. Marketing có những vai trò sau: Marketing hướng dẫn các doanh nghiệp nghệ thuật phát hiện nhu cầu khách hàng cũng như nghệ thuật làm hài lòng khách hàng, marketing định hướng cho hoạt động kinh doanh và tạo thế chủ động cho doanh nghiệp. Marketing là cầu nối giúp doanh nghiệp giải quyết tốt các mối quan hệ và dung hòa lợi ích với các doanh nghiệp mình với lợi ích người tiêu dùng và của xã hội. Marketing là công cụ cạnh tranh giúp doanh nghiệp xác lập vị trí, uy tín của mình trên thị trường. Marketing trở thành trái tim của mọi hoạt động trong doanh nghiệp, các quyết định khác về công nghệ, tài chính, nhân lực đều dần phụ thuộc vào các quyết định marketing. 1.1.2.2 Chức năng. Nghiên cứu thị trường và phát hiện nhu cầu: bao gồm các hoạt động thu thập thông tin thị trường, phân tích thị hiếu nhu cầu khách hàng, nghiên cứu tiềm năng và dự đoán triển vọng của thị trường. Chức năng này giúp doanh nghiệp phát triển ra nhu cầu tiềm ẩn của thị trường. Đây là bước đệm quan trọng để thâm nhập thị trường hoặc tạo ra sản phẩm mới phù hợp với thị trường. Đáp ứng nhu cầu thường xuyên thay đổi: bao gồm sản phẩm, giá cả, tiêu thụ, thông tin. Điều này hoàn toàn phù hợp với các tiến bộ xã hội. Thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao: do nền kinh tế phát triển, mức sống của người tiêu dùng ngày càng cao, cho nên hoạt động marketing phải luôn luôn nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm mới đáp ứng mong đợi của người tiêu dùng. Mang lại hiệu quả kinh tế đối với doanh nghiệp và xã hội: giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, lâu dài, phát triển kinh tế xã hội. 4 Phân tích hoạt động chiêu thị của dầu gội đầu Clear men. Phối hợp giữa bộ phận marketing với nhau và với các bộ phận khác trong nộ bộ doang nghiệp. 1.1.3 Quá trình Marketing. Quá trình marketing lấy khách hàng làm trung tâm, bản chất của marketing là làm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng, muốn thực hiện được điều này marketing phải được thực hiện thông qua một quá trình, và quá trình marketing trong doanh nghiệp phải thực hiện năm bước cơ bản sau đây: R STP MM I C Hình 1.2 : Quy trình Marketing 1.1.3.3 Nghiên cứu thông tin Marketing - R ( Research ) Nghiên cứu thông tin marketing là điểm khởi đầu marketing, là quá trình thu thập thông tin, là quá trình thu thập xử lí và phân tích các thông tin marketing như thông tin về thị trường, người tiêu dùng, môi trường. Nghiên cứu giúp doanh nghiệp xác định thị hiếu tiêu dùng, cơ hội thị trường và chuẩn bị những điều kiện và chiến lược thích hợp để tham gia vào thị trường. 1.1.3.4 Phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu, định vị - STP (segmentation, Targeting, positioning) Nghiên cứu giúp doanh nghiệp khám phá nhiều phân khúc/ nhóm khách hàng. Doanh nghiệp phải quyết định phân khúc nào, nhóm khách hàng nào là mục tiêu sẽ theo đuổi, sẽ cung cấp giá trị vượt trội cho họ. Để quyết định chính xác thị trường nào là thị trường mục tiêu, doanh nghiệp phải phân đoạn, đánh giá các đoạn thị trường, chọn thị trường phù hợp nhất với mình. Doanh nghiệp còn phải định vị sản phẩm của mình để khách hàng có thể nhận biết lợi ích then chốt của sản phẩm và tạo ra sự khác biệt so với sản phẩm cạnh tranh khác trên thị trường. 1.1.3.5 Xây dựng chiến lược Marketing Mix - MM (Marketing – Mix): 5
- Xem thêm -