Tài liệu Nghiên cứu và phát triển game trên windows mobile

  • Số trang: 136 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM MAI ANH TUẤN 0512375 HOÀNG ANH TÚ 0512396 NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GAME TRÊN WINDOWS MOBILE KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN TIN HỌC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS.Trần Minh Triết NIÊN KHÓA 2005 – 2009 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Khóa luận đáp ứng yêu cầu của khóa luận cử nhân CNTT. TpHCM, ngày …… tháng …… năm 2009 Giáo viên hướng dẫn i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Khóa luận đáp ứng yêu cầu của khỏa luận cử nhân CNTT. TpHCM, ngày …… tháng …… năm 2009 Giáo viên phản biện ii LỜI CÁM ƠN Chúng em xin chân thành cảm ơn Khoa Công Nghệ Thông Tin, trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Tp.HCM đã tạo điều kiện tốt cho chúng em thực hiện đề tài tốt nghiệp này. Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy Trần Minh Triết người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo chúng em trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý Thầy Cô trong Khoa đã tận tình giảng dạy, trang bị cho chúng em những kiến thức quí báu trong những năm học vừa qua. Chúng em xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến Ba, Mẹ, các anh chị và bạn bè đã ủng hộ, giúp đỡ và động viên chúng em trong những lúc khó khăn cũng như trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Mặc dù chúng em đã cố gắng hoàn thành luận văn trong phạm vi và khả năng cho phép, nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong sự cảm thông và tận tình chỉ bảo của quý Thầy Cô và các bạn. Nhóm thực hiện Mai Anh Tuấn & Hoàng Anh Tú iii ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên Đề Tài: Nghiên cứu và phát triển game trên Windows Mobile Giáo viên hướng dẫn: TS.Trần Minh Triết Thời gian thực hiện: từ ngày 02/01/2009 đến ngày 07/07/2009 Sinh viên thực hiện: Mai Anh Tuấn(0512375) – Hoàng Anh Tú(0512396) Loại đề tài: Tìm hiểu công nghệ và xây dựng ứng dụng Nội Dung Đề Tài: Đây là đề tài thuộc về hướng tìm hiểu công nghệ và phát triển ứng dụng. Đề tài bao gồm các phần sau:  Khảo sát những đặc điểm thường gặp của các game trên mobile.  Nghiên cứu các kỹ thuật lập trình game trên Windows Mobile.  Xác định các qui luật và khái niệm cho dòng game sẽ được xây dựng trong đề tài.  Xây dựng framework dùng để phát triển các game theo dòng game đã chọn.  Xây dựng công cụ Game Editor hỗ trợ phát sinh project mã nguồn game với các tài nguyên đồ họa và thông tin đặc tả game dựa trên framework đã đề ra.  Xây dựng thử nghiệm một game bằng công cụ Game Editor. iv Kế Hoạch Thực Hiện: - 12/01/2009-26/02/2009: tìm hiểu các kỹ thuật cần thiết để xây dựng game. - 27/02/2009-15/03/2009: xây dựng thư viện xử lý đồ họa. - 15/03/2009-20/03/2009: xây dựng hệ thống control hỗ trợ xây dựng giao diện. - 21/03/2009-10/04/2009: xây dựng và hoàn thành các chức năng cơ bản của game. - 11/04/2009-01/05/2009: cải tiến các chức năng của game đồng thời xây dựng kiến trúc xử lý của game. - 02/05/2009-30/06/2009: xây dựng công cụ game editor để phát sinh mã nguồn cho các game có lối chơi tương tự. - 01/07/2009-07/07/2009: cải tiến game và công cụ phát sinh mã nguồn. Xác nhận của GVHD Ngày 10 tháng 01 năm 2009 SV Thực hiện v MỤC LỤC Chương 1 Mở đầu......................................................................................................1 1.1. Giới thiệu....................................................................................................1 1.2. Game trên thiết bị.......................................................................................3 1.3. Windows Mobile.........................................................................................4 1.4. Mục tiêu đề tài............................................................................................5 1.5. Nội dung luận văn.......................................................................................5 Chương 2 Khảo sát hiện trạng...................................................................................7 2.1. Khảo sát thị trường mobile và game trên mobile........................................7 2.2. Một số đặc điểm của game trên mobile.......................................................9 2.2.1. Thời lượng chơi game không nhiều 9 2.2.2. Lối chơi quen thuộc, đơn giản 2.2.3. Đồ họa 2 chiều 2.2.4. Số lượng đối tượng chuyển động cùng lúc ít 2.2.5. Các tài nguyên chuyển động animation được xây dựng sẵn 2.2.6. Địa hình của game được dựng sẵn 16 2.2.7. Các màn hình game chia ra nhiều phần 10 12 13 14 18 Chương 3 Một số đặc trưng chính của game...........................................................21 3.1. Giới thiệu..................................................................................................21 3.2. Các qui luật chơi chính.............................................................................21 3.2.1. Chiến đấu 21 3.2.2. Tấn công và chiếm đóng 3.2.3. Phòng thủ 3.2.4. Khai thác tài nguyên23 22 22 vi 3.2.5. Xây dựng 23 3.2.6. Nâng cấp 23 3.2.7. Các loại màn hình 3.3. 23 Các khái niệm trong game........................................................................24 3.3.1. Dân tộc 24 3.3.2. Các thông số cơ bản 24 3.3.3. Nhóm quân lính 3.3.4. Anh hùng 3.3.5. Đơn vị quân lính 3.3.6. Thuộc tính nguyên tố 3.3.7. Phép thuật 26 3.3.8. Công nghệ 27 3.3.9. Công trình 27 24 3.3.10. Thị trấn 28 3.3.11. Tài nguyên 28 3.4. 24 25 25 The Age of Heroes....................................................................................28 3.4.1. Giới thiệu 28 3.4.2. Dân tộc 29 3.4.3. Anh hùng 29 3.4.4. Quân lính 29 3.4.5. Nguyên tố 30 3.4.6. Phép thuật 32 3.4.7. Công nghệ 32 vii 3.4.8. Công trình 33 3.4.9. Thị trấn 33 3.4.10. Tài nguyên 33 Chương 4 Các vấn đề, giải pháp xử lý đồ họa trong game trên Windows Mobile...34 4.1. Tìm kiếm và xây dựng thư viện đồ họa.....................................................34 4.1.1. Thư viện IGraphics 35 4.1.2. Cải tiến thư viện IGraphics 39 4.1.3. Khởi tạo đối tượng đồ họa 40 4.1.4. Vẽ trên IGraphics 40 4.1.5. Hủy IGraphics 41 4.2. Xử lý ảnh Bitmap......................................................................................42 4.2.1. Tạo Bitmap 42 4.2.2. Sử dụng Bitmap 4.2.3. Hủy Bitmap 43 4.3. Xử lý chuỗi và Font..................................................................................44 4.3.1. Tạo Font 44 4.3.2. Vẽ chuỗi 44 4.3.3. Hủy Font 45 4.4. 43 Xử lý ảnh có độ trong suốt........................................................................45 4.4.1. Tạo ảnh có độ trong suốt 46 4.4.2. Vẽ ảnh có độ trong suốt 47 4.5. Xử lý chuyển động animation...................................................................47 4.5.1. Tạo Animation 48 4.5.2. Cập nhật Animation 48 viii 4.5.3. Vẽ Animation 49 4.5.4. Hủy Animation 49 4.6. Xây dựng đối tượng thể hiện chuyển động...............................................50 4.6.1. Tạo Sprite 50 4.6.2. Cập nhật Sprite 4.6.3. Vẽ Sprite 4.6.4. Quản lý các Sprite với SpriteManager 51 51 51 4.7. Vẽ từng vùng trong ảnh............................................................................52 4.8. Giới hạn những vùng cần vẽ trên màn hình..............................................53 4.9. Xây dựng hình ảnh các đối tượng trong game..........................................54 4.10. Tìm kiếm và xây dựng các hình ảnh cho game.....................................55 Chương 5 Các vấn đề và giải pháp xử lý tương tác, lưu trữ trong game trên Windows Mobile.....................................................................................................58 5.1. Các vấn đề xử lý tương tác game..............................................................58 5.1.1. Cơ chế cập nhật và hiển thị hình ảnh 5.1.2. Số khung hình 5.1.3. Thời gian hoàn thành chu kỳ chậm 5.1.4. Xử lý tương tác game 5.1.5. Xử lý giao diện trên Windows Mobile 5.1.6. Các đối tượng xử lý giao diện 5.1.7. Cơ chế xử lý luồng sự kiện 69 5.1.8. Xây dựng AI cho game 5.2. 58 60 62 63 64 65 70 Giải pháp lưu trữ.......................................................................................72 5.2.1. Quản lý thông tin của game ix 72 5.2.2. Cơ chế quản lý hình ảnh 72 5.2.3. Cơ chế quản lý và sử dụng tài nguyên 74 Chương 6 Kiến trúc game........................................................................................76 6.1. Kiến trúc xử lý chính của game................................................................76 6.1.1. Sơ đồ kiến trúc 6.1.2. Ý nghĩa các thành phần 6.2. Sơ đồ lớp 6.2.2. Cách hoạt động 77 78 Kiến trúc quản lý ảnh................................................................................78 6.3.1. Sơ đồ lớp 6.3.2. Ý nghĩa các thành phần 6.4. 76 Kiến trúc xử lý đồ họa...............................................................................77 6.2.1. 6.3. 76 78 78 Kiến trúc xử lý logic.................................................................................79 6.4.1. Sơ đồ kiến trúc 79 6.4.2. Cách hoạt động 80 6.4.3. Vấn đề về kỹ thuật lập trình 6.4.4. Kiểm tra các quan hệ 1-n giữa các đối tượng 6.5. 83 84 Cơ chế mở rộng trong game......................................................................85 6.5.1. Cơ chế mở rộng thông tin logic của game85 6.5.2. Cơ chế mở rộng xử lý của game 87 Chương 7 Game Editor............................................................................................90 7.1. Game Editor..............................................................................................90 7.1.1. Giới thiệu 90 7.1.2. Các chức năng 90 x 7.2. Các công cụ hỗ trợ phát triển game...........................................................91 7.2.1. Công cụ tạo tài nguyên quân lính cho game 7.2.2. Công cụ tạo công trình 7.3. 91 92 Các đặc tả XML Schema được tạo ra từ game editor................................92 7.3.1. Đặc tả thông tin anh hùng và quân lính 7.3.2. Đặc tả thông tin thị trấn 7.3.3. Đặc tả thông tin công trình 93 7.3.4. Đặc tả thông tin công nghệ 93 7.3.5. Đặc tả thông tin phép thuật 94 7.3.6. Đặc tả thông tin thuộc tính nguyên tố 7.3.7. Đặc tả thông tin tài nguyên 94 7.3.8. Đặc tả thông tin chi phí 7.3.9. Đặc tả thông tin các tham chiếu 92 93 94 94 94 7.3.10. Đặc tả vị trí thị trấn trên trong thế giới game 7.3.11. Đặc tả các nhóm quân của người chơi 7.3.12. Đặc tả thông tin một người chơi 7.3.13. Đặc tả vòng chơi 95 95 95 96 Chương 8 Kết luận..................................................................................................97 8.1. Các kết quả đạt được.................................................................................97 8.2. Hướng phát triển của đề tài.....................................................................100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................102 Phụ lục A A.1 Nội dung tập tin XML sử dụng trong đề tài.....................................103 Nội dung XML thông tin logic của game................................................103 A.1.1 Thông tin anh hùng và quân lính 103 xi A.1.2 Thông tin thị trấn A.1.3 Thông tin công trình104 A.1.4 Thông tin công nghệ105 A.1.5 Thông tin phép thuật A.1.6 Thông tin thuộc tính nguyên tố A.1.7 Thông tin tài nguyên A.1.8 Đặc tả chi phí A.1.9 Đặc tả các tham chiếu A.2 103 106 106 106 107 107 Đặc tả XML thông tin các vòng chơi của game......................................108 A.2.1 Đặc tả vị trí thị trấn trên trong thế giới game A.2.2 Đặc tả các nhóm quân của người chơi A.2.3 Đặc tả thông tin một người chơi A.2.4 Đặc tả vòng chơi 109 A.2.5 Nội dung ví dụ 109 Phụ lục B 108 108 108 Danh sách các thông tin trong game The Age of Heroes.................111 B.1 Anh hùng................................................................................................111 B.2 Quân lính................................................................................................112 B.3 Phép thuật...............................................................................................114 B.4 Công nghệ...............................................................................................115 B.5 Công trình...............................................................................................116 xii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1-1-Biểu đồ tăng trưởng thuê bao điện thoại theo năm.....................................1 Hình 1-2-Số liệu thuê bao điện thoại theo tháng năm 2009.......................................2 Hình 1-3-Mật độ điện thoại tính trên 100 dân theo tháng năm 2009.........................2 Hình 1-4-Game Age of Empires II trên Smartphone.................................................3 Hình 1-5-Game Empire Earth trên Smartphone........................................................4 Hình 2-1-Một số tựa game nổi tiếng trên mobile.......................................................8 Hình 2-2-Một sô game trên mobile nổi tiếng hiện nay ở Việt Nam...........................8 Hình 2-3-Một số game có lối chơi đơn giản, thời lượng ít........................................9 Hình 2-4-Một số game quen thuộc với người chơi trên PC.....................................10 Hình 2-5-Game Empire Earth với lối chơi được đơn giản hóa trên mobile (trái) và phiên bản gốc trên PC (phải)...................................................................................11 Hình 2-6-Game Empire Earth trên mobile (trái) và trên PC (phải)..........................12 Hình 2-7-Game Command & Conquer 3: Tiberium Wars trên mobile (trái) và trên PC (phải) với đối tượng đồ họa không quá nhiều....................................................13 Hình 2-8-Dãy chuyển động gồm nhiều hình riêng lẻ...............................................15 Hình 2-9-Dãy chuyển động trong một hình.............................................................15 Hình 2-10-Game Heroes of Might and Magic 3 với các nhóm quân chỉ được thể hiện là một đối tượng trên màn hình........................................................................17 Hình 2-11-Một trong những địa hình được xây dựng sẵn trong game Heroes of Might and Magic 3..................................................................................................18 Hình 2-12-Ba loại màn hình trong game Heroes of Might and Magic V trên PC....19 Hình 2-13-Hai loại màn hình trong game phiêu lưu Final Fantasy 9 trên máy PlayStation 1: màn hình chiến đấu (trái) và màn hình thế giới................................19 xiii Hình 3-1-Qui luật ngũ hành và bát quái trong triết học...........................................26 Hình 3-2-Qui luật ngũ hành.....................................................................................31 Hình 4-1- Thư viện IGraphics gốc trên MSDN.......................................................36 Hình 4-2- DirectXGraphics và GdiGraphics...........................................................37 Hình 4-3- Lớp xử lý Bitmap và interface IBitmap...................................................38 Hình 4-4-Lớp xử lý Font và interface IFont............................................................38 Hình 4-5-Lớp xử lý Animation................................................................................39 Hình 4-6-Lớp xử lý ảnh Bitmap..............................................................................42 Hình 4-7-Ảnh animation công trình bằng Bitmap...................................................47 Hình 4-8-Ảnh animation phép thuật bằng PNG.......................................................48 Hình 4-9-Lớp quản lý Sprite-SpriteManager...........................................................52 Hình 4-10-So sánh giữa ảnh vẽ bằng 3 phương pháp..............................................55 Hình 5-1- Qui trình xử lý cập nhật trạng thái game và hiển thị hình ảnh.................59 Hình 5-2-Qui trình xử lý game có áp dụng cơ chế double buffer............................60 Hình 5-3-Qui trình xử lý game sau khi thêm bước sleep cuối chu kỳ......................62 Hình 5-4-Lớp ImageControl....................................................................................67 Hình 5-5-ImageButton và ImageLabel....................................................................67 Hình 5-6-Lớp ImageForm.......................................................................................68 Hình 5-7-Lớp ImageContainer và interface IImageChild........................................69 Hình 5-8-Qui trình xử lý luồng sự kiện...................................................................70 Hình 5-9-Kiến trúc của giải thuật A* áp dụng cho game.........................................70 Hình 6-1-Kiến trúc tổng thể của hệ thống...............................................................76 Hình 6-2-Sơ đồ lớp xử lý đồ họa của game.............................................................77 xiv Hình 6-3-Sơ đồ lớp quản lý lưu trữ.........................................................................78 Hình 6-4-Kiến trúc xử lý logic................................................................................79 Hình 6-5-Cơ chế hoạt động xử lý các loại vòng chơi chính của game.....................80 Hình 6-6-Cơ chế xử lý thông tin trong game...........................................................81 Hình 6-7-Cơ chế xử lý các vòng chơi trong game...................................................82 Hình 6-8-Kết quả AND bit xác định công trình có được phép xây dựng không......85 Hình 6-9-Cơ chế xử lý thông tin các công trình......................................................86 Hình 7-1-Giao diện tạo tài nguyên quân lính cho game..........................................92 Hình 7-2-Công cụ tạo tài nguyên công trình cho game...........................................92 Hình 8-1-Giao diện chính của game........................................................................98 Hình 8-2-Giao diện chọn cấu hình trong game........................................................98 Hình 8-3-Giao diện nạp game..................................................................................98 Hình 8-4-Giao diện thế giới trong game..................................................................99 Hình 8-5-Giao diện menu trong giao diện thế giới game.........................................99 Hình 8-6-Giao diện chiến đấu trong game...............................................................99 Hình 8-7-Di chuyển khi chiến đấu.........................................................................100 Hình 8-8-Giao diện thị trấn...................................................................................100 xv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2-1-Doanh thu Smartphone toàn cầu năm 2008...............................................7 Bảng 3-1-Các anh hùng trong game........................................................................29 Bảng 3-2-Các đơn vị bộ binh trong game................................................................30 Bảng 3-3-Các đơn vị kị binh trong game.................................................................30 Bảng 3-4-Các đơn vị phù thủy trong game..............................................................30 Bảng 3-5-Các đơn vị quân lính đặc biệt trong game................................................30 Bảng 3-6-Nhóm phép thuật tấn công.......................................................................32 Bảng 3-7-Nhóm phép thuật hỗ trợ...........................................................................32 Bảng 3-8-Các công nghệ cho phép tạo lính.............................................................32 Bảng 3-9-Các công nghệ cho phép học phép thuật..................................................32 Bảng 3-10-Các công trình của dân tộc Huns, Teutons, Mongols và Aztecs............33 Bảng 6-1-Sơ đồ kiến trúc chính của game...............................................................76 Bảng 6-2-Ý nghĩa các interface trong thư viện đồ họa............................................77 Bảng 6-3-Ý nghĩa các lớp trong thư viện đồ họa.....................................................78 Bảng 6-4-Ý nghĩa các lớp quản lý hình ảnh............................................................78 Bảng 6-5-Ý nghĩa các lớp quản lý hoạt động chính của game.................................79 Bảng 6-6-Ý nghĩa giá trị trả về của hàm NextAIBattle............................................88 Bảng 6-7-Ý nghĩa giá trị trả về của hàm NextAIWorld...........................................89 Bảng B-1-Các anh hùng trong game......................................................................111 Bảng B-2-Các đơn vị bộ binh trong game.............................................................112 Bảng B-3-Các đơn vị kị binh trong game..............................................................113 Bảng B-4-Các đơn vị phù thủy trong game...........................................................113 xvi Bảng B-5-Các đơn vị quân lính đặc biệt trong game.............................................113 Bảng B-6-Các đơn vị quân lính chỉ tạo ra từ phép thuật........................................114 Bảng B-7-Nhóm phép thuật tấn công....................................................................115 Bảng B-8-Nhóm phép thuật hỗ trợ........................................................................115 Bảng B-9-Các công nghệ cho phép tạo lính..........................................................115 Bảng B-10-Các công nghệ cho phép học phép thuật.............................................115 Bảng B-11-Các công trình của dân tộc Huns, Teutons, Mongols và Aztecs..........116 xvii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Hiện nay, thị trường mobile ngày càng phát triển. Cùng với sự phát triển của công nghệ, giá thành ngày càng giảm trong khi các tính năng của mobile ngày càng tăng. Nhờ đó, chiếc mobile ngày nay càng lúc càng phổ biến với mọi người. Lượng người dùng mobile rất lớn hiện nay cũng là một trong những thị trường đầy tiềm năng để kinh doanh các ứng dụng giải trí. Chính vì vậy, phát triển game trên mobile chính là một nhu cầu thực tế và hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Nội dung của đề tài tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển ứng dụng game trên mobile. Qua đó, chúng em cũng tìm hiểu những kỹ thuật cần thiết để xây dựng và phát triển game cũng như xây dựng các ứng dụng đồ họa trên hệ điều hành Windows Mobile. Bên cạnh đó, sau khi xây dựng một game hoàn chỉnh, chúng em sẽ xây dựng một chương trình cho phép phát sinh mã nguồn cho các game có lối chơi tương tự như game chúng em đã xây dựng. Chính vì vậy, mục tiêu khóa luận của chúng em còn hướng tới xây dựng một bộ các game với lối chơi tương tự nhau, hỗ trợ đắc lực cho việc phát triển các game trong thời gian ngắn. Nội dung khóa luận bao gồm 9 chương: Chương 1: Mở đầu Chương 2: Khảo sát hiện trạng Chương 3: Gameplay Chương 4: Các vấn đề, giải pháp xủ lý đồ họa trong game trên Windows Mobile Chương 5: Các vấn đề, giải pháp xử lý tương tác, lưu trữ trong game Chương 6: Kiến trúc game Chương 7: Game Editor Chương 8: Kết luận và hướng phát triển xviii Chương 1 Mở đầu  Nội dung của chương này sẽ trình bày xu hướng phát triển của thị trường mobile nói chung cũng như game trên mobile nói riêng. 1.1. Giới thiệu Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang chứng kiến những bước phát triển vượt bậc của thị trường thiết bị di động. Nếu như cách đây chừng 5 năm, những chiếc di động còn được coi là những món hàng xa xỉ thì ngày nay nó lại được coi như vật dụng không thể thiếu của mọi người dân. Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến cuối năm 2008, tổng số máy điện thoại trên toàn quốc đã lên đến hơn 82 triệu chiếc. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2009, số lượng thuê bao điện thoại đã tăng lên gần 90 triệu thuê bao với mật độ 106 điện thoại/100 người. Hình 1-1-Biểu đồ tăng trưởng thuê bao điện thoại theo năm (Nguồn: Trang web của Bộ Thông tin và Truyền thông - http://mic.gov.vn/) 1
- Xem thêm -