Tài liệu Nghiên cứu tạo một số chế phẩm sinh học từ chitosan tách chiết từ vỏ tôm bằng phương pháp thuỷ phân enzyme

  • Số trang: 98 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 77 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27127 tài liệu