Tài liệu Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp ống nano TiO2-Ag ứng dụng trong quang xúc tác

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8370 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH PTN CÔNG NGHỆ NANO LƯU KIẾN QUỐC NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU TỔ HỢP ỐNG NANO TiO2/Ag ỨNG DỤNG TRONG QUANG XÚC TÁC LUẬN VĂN THẠC SĨ : VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN NANO Thành phố Hồ Chí Minh - 2015 Luận văn Thạc sĩ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH PTN CÔNG NGHỆ NANO LƯU KIẾN QUỐC NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU TỔ HỢP ỐNG NANO TiO2/Ag ỨNG DỤNG TRONG QUANG XÚC TÁC Chuyên ngành: Vật liệu và linh kiện nano Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ : VẬT LIỆU VÀ LINH KIỆN NANO NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS. TS Lê Văn Hiếu Thành phố Hồ Chí Minh - 2015 Luận văn Thạc sĩ Luận văn Thạc sĩ Luận văn Thạc sĩ Luận văn Thạc sĩ Luận văn Thạc sĩ Luận văn Thạc sĩ Luận văn Thạc sĩ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi và các sinh viên làm việc dưới sự hướng dẫn của tôi và PGS. TS Lê Văn Hiếu. Các số liệu trong luận văn là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào mà tôi không tham gia. Luận văn Thạc sĩ LỜI CẢM ƠN Quá trình học tập và nghiên cứu làm luận văn cao học với nhiều niềm yêu thích, đam mê sẽ là một giai đoạn đáng nhớ trong đời tôi. Luận văn này sẽ không thể hoàn thành nếu tôi không nhận được sự động viên, giúp đỡ, dạy bảo tận tình từ những người thầy, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình thân yêu. Và đây là thời điểm tuyệt vời để tôi gửi lời cám ơn đến mọi người. Con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy PGS. TS Lê Văn Hiếu. Thầy là người hướng dẫn con trên con đường khoa học từ những ngày đầu. Những lúc khó khăn nhất, con luôn tìm đến sự giúp đỡ của thầy đểđịnh hướng khoa học, giải đáp những thắc mắc và sửa chữa sai sót. Con đã học từ thầy rất nhiều, từ phương thức học tập nghiên cứu, đến kỹ năng giảng dạy và phong cách sống giản dị. Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Th.S Phạm Văn Việt vì sự giúp đỡ, chỉ dạy tận tình của anh dành cho em từ lý thuyết đến thực nghiệm. Sự định hướng, chỉ dẫn không ngơi nghỉ của anh đã giúp em có thêm sức mạnh để hoàn thành đề tài này.Anh xin cám ơn em Nguyễn Thị Ngọc Thúy vì vai trò tích cực và sự hỗ trợ của em trong nhóm nghiên cứu. Xin cám ơn bạn Vũ Đức Lân vì đã giúp mình thiết lập các hệ thí nghiệm và vì những ngày cùng nhau làm việc hiệu quả. Con xin cảm ơn ba mẹ đã nuôi nấng con trưởng thành, động viên, ủng hộ contrên con đường học tập và nghiên cứu khoa học.Con xin cảm ơn những ngày ba mẹ ở nhà mòn mỏi đợi con đi làm, đi học về ăn bữa cơm chung gia đình. Anh xin cảm ơn em Ngọc Thảo, vì đã chia sẻ khó khăn, vui buồn bên anh trên suốt chặng đường dài. TP.Hồ Chí Minh, ngày23/5/2015 Lưu Kiến Quốc Luận văn Thạc sĩ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ......................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. x MỤC LỤC .................................................................................................................. xi DANH MỤC BẢNG BIỂU ....................................................................................... xv DANH MỤC HÌNH VẼ ........................................................................................... xvi MỞ ĐẦU..................................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN ...................................................................................... 4 1.1 Vật liệu ống nano TiO2 (TNTs) ....................................................................... 4 1.1.1 Vật liệu TiO2 ............................................................................................ 4 1.1.2 Sự hình thành và chuyển pha của vật liệu TiO2 ........................................ 6 1.1.3 Hiện tượng quang xúc trên bề mặt vật liệu nano TiO2 .............................. 6 1.1.4 Một số dạng vật liệu nano TiO2 ................................................................ 9 1.1.4.1 Hạt cầu TiO2 ......................................................................................... 9 1.1.4.2 Sợi và ống TiO2 (1 chiều) ................................................................... 10 1.1.4.3 Tấm nano TiO2 ................................................................................... 11 1.1.5 Một số tính chất của vật liệu nano TiO2.................................................. 12 1.1.5.1 Tính chất điện ..................................................................................... 12 1.1.5.2 Tính chất quang [18, 55] ..................................................................... 13 1.1.5.3 Tính chất hấp phụ ............................................................................... 14 1.1.6 Tổng hợp nano TiO2 bằng phương pháp thủy nhiệt ................................ 14 1.1.7 Ứng dụng của vật liệu nano TiO2 ........................................................... 16 1.1.7.1 Trong pin mặt trời nhạy quang [13, 27, 31, 37] ................................... 16 1.1.7.2 Trong lĩnh vực quang xúc tác.............................................................. 19 1.1.7.3 Cảm biến khí ...................................................................................... 20 1.2 Tổng quan về nano bạc. ................................................................................ 20 Luận văn Thạc sĩ 1.2.1 Vật liệu nano bạc ................................................................................... 20 1.2.2 Hiệu ứng cộng hưởng plasmon bề mặt ................................................... 20 1.2.3 Các phương pháp tổng hợp hạt nano Ag .................................................... 22 1.2.3.1 Phương pháp khử hóa học ................................................................... 23 1.2.3.2 Phương pháp khử vật lý ...................................................................... 23 1.2.3.3 Phương pháp sinh học ......................................................................... 23 1.2.4 Tổng hợp nano Ag trên TNTs bằng phương pháp khử quang ................. 24 1.2.5 Ứng dụng của hạt nano Ag ..................................................................... 25 1.3 Vật liệu tổ hợp ống nano TiO2/ Ag (TNTs/Ag) ............................................. 25 1.4 Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. .................................. 26 CHƯƠNG 2. QUÁ TRÌNH THỰC NGHIỆM ........................................................... 28 2.1 Chế tạo ống nano bằng phương pháp thủy nhiệt............................................ 28 2.1.1 Hóa chất và dụng cụ ............................................................................... 28 2.1.2 Quy trình thủy nhiệt ............................................................................... 28 2.2 Tổng hợp nano TNTs/Ag bằng phương pháp chiếu đèn UVC ....................... 30 2.2.1 Hóa chất và dụng cụ. .............................................................................. 30 2.2.2 Quy trình phản ứng khử quang tổng hợp TNTs/Ag ................................ 31 2.3 Khảo sát khả năng quang xúc tác của vật liệu TNTs/Ag lên Methylene Blue 32 2.3.1 Chất chỉ thị Methylene Blue ................................................................... 32 2.3.2 Hệ thí nghiệm đo quang xúc tác. ............................................................ 33 2.3.3 Quy trình đo quang xúc tác .................................................................... 34 2.4 Các phương pháp phân tích .......................................................................... 35 2.4.1 Giản đồ nhiễu xạ tia X ........................................................................... 35 2.4.2 Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) ....................................................... 36 2.4.3 Kính hiển vi điện tử quét và phổ tán sắc năng lượng tia X .......................... 37 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ................................................................ 38 Luận văn Thạc sĩ 3.1 Tổng hợp ống nano TiO2 (TNTs) ...................................................................... 38 3.2 Tổng hợp TNTs/Ag bằng phương pháp khử quang ........................................... 39 3.2.1 Ảnh hưởng của thời gian khử ..................................................................... 40 3.2.2 Ảnh hưởng của nồng độ nồng độ dung dịch AgNO3 ................................... 43 3.2.3 Ảnh hưởng của nhiệt độ nung ..................................................................... 45 3.3 Khảo sát khả năng quang xúc tác của TNTs/Ag. .................................................. 48 3.3.1 Khảo sát đặc tính quang xúc tác của vật liệu TNTs, TNTs/Ag và TiO2 thương mại .......................................................................................................... 48 3.3.2 Khảo sát đặc tính quang xúc tác giữa các mẫu TNTs/Ag tổng hợp với nồng độ AgNO3 khác nhau........................................................................................... 50 3.3.3 Khảo sát ảnh hưởng quá trình nung lên đặc tính quang xúc tác. .................. 51 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .................................................................. 53 4.1 Các kết quả đạt được của đề tài......................................................................... 53 4.2 Hạn chế của đề tài............................................................................................. 54 4.3 Hướng phát triển............................................................................................... 54 Tài liệu tham khảo ..................................................................................................... 56 Luận văn Thạc sĩ DANH MỤC TỪ CÁC TỪ VIẾT TẮT DSSC: Dye sensitized solar cell (Pin mặt trời nhạy quang) EDX: Energy dispersive X-ray spectroscopy (phổ tán sắc năng lượng tia X) HOMO: Highest occupied molecular orbital (Vân đạo phân tử liên kết có mức năng lượng cao nhất) HRTEM: High resolution transmission electron microscopy (Kính hiển vi điện tử truyền qua phân giải cao) LUMO: Lowest occupied molecular orbital (vân đạo phân tử phản liên kết có mức năng lượng thấp nhất) MB: Methylene nlue PL: Photoluminescence (Phổ phát quang) SEM: Scanning electron microscopy (Kính hiển vi điện tử quét) TNTs: Ống nano TiO2 TNTs/Ag: Ống nano TiO2/Ag TEM: Transmission electron microscopy (Kính hiển vi điện tử truyền qua) UVA: Ultraviolet – A (Tia tử ngoại A – 365nm) UVC: Ultraviolet – C (Tia tử ngoại C – 254nm) XPS: X-ray photoelectron spectroscopy (Phổ quang điện tử tia X) XRD: X-ray diffraction (giản đồ nhiễu xạ tia X) Luận văn Thạc sĩ DANH MỤC BẢNG BIỂU Chương 1. Bảng 1. 1 Một số tính chất vật lý của TiO2…………………………………………….5 Chương 3. Bảng 3. 1Ảnh hưởng thời gian khử lên thành phần nguyên tử……………...……….42 Bảng 3. 2 Ảnh hưởng nồng độ dung dịch khử AgNO3 lên thành phần nguyên tử…...45 Luận văn Thạc sĩ DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1. 1. Các dạng thù hình của oxit titan .................................................................. 4 Hình 1. 2 Giản đồ sự hình thành cặp điện tử – lỗ trống dưới tác dụng tia tử ngoại trên TiO2. ............................................................................................................................ 7 Hình 1. 3 Các quá trình xảy ra trên TiO2 dưới ảnh hưởng bức xạ cực tím .................... 7 Hình 1. 4 Cơ chế hình thành bề mặt siêu kỵ nước của TiO2 dưới tác dụng bức xạ tử ngoại............................................................................................................................ 8 Hình 1. 5 Hạt cầu nano TiO2 và cơ chế tán xạ ánh ánh [55]. ....................................... 10 Hình 1. 6 Ảnh SEM mặt cắt ngang của vật liệu nano TiO2 [51]. ................................. 11 Hình 1. 7 Sơ đồ biểu diễn các điện tử truyền dẫn a) trong các hạt nano sắp xếp không có trật tự, b) trong cấu trúc 1D sắp xếp có trật tự [91]. ............................................... 13 Hình 1. 8 Hệ thủy nhiệt tổng hợp TNTs. Thể tích hệ thủy nhiệt 150mL. .................... 16 Hình 1. 9 Cơ chế hoạt động của TiO2 trong pin mặt trời nhạy quang ......................... 18 Hình 1. 10 Minh họa sự di chuyển của hạt tải trong a) tiếp xúc p-n ; b) hạt nano trong polymer dẫn ; c) nanorod định hướng ngẫu nhiên trong polymer dẫn ; d) nanorod định hướng trật tự trong polymer dẫn. ............................................................................... 19 Hình 1. 11 Giản đồ điện tử vùng hóa trị trong hạt nano vàng tương tác với sóng phẳng tới, với điện trường phân cực E trên ma trận chất nền. ............................................... 22 Hình 1. 12 Bước sóng và tần số UVC trong dải phổ điện từ ....................................... 24 Hình 2. 1 Quy trình tổng hợp TNTs ........................................................................... 29 Hình 2. 2 Lò sấy chân không Vacucell MMM standard ............................................. 30 Hình 2. 3 Hệ chiếu khử quang UVC .......................................................................... 31 Hình 2. 4 Quy trình tổng hợp vật liệu tổ hợp TNTs/Ag .............................................. 32 Hình 2. 5 Công thức cấu tạo Methylene blue ............................................................. 32 Hình 2. 6 Phổ hấp thu của dung dịch MB................................................................... 33 Hình 2. 7 Hệ chiếu bức xạ UVA. ............................................................................... 34 Hình 2. 8 Quang phổ kết Optima SP300. ................................................................... 34 Hình 2. 9 Máy phân tích nhiễu xạ tia X Bruker D8 – Advance 5005 .......................... 36 Hình 2. 10 Thiết bị phân tích hiển vi điện tử truyền qua JEM 1400 (TEM) ................ 36 Hình 2. 11 Thiết bị phân tích hiển vi điện tử quét JOEL JSM 7401F ......................... 37 Luận văn Thạc sĩ Hình 3. 1 Giản đồ nhiễu xạ tia X của (a) TiO2 thương mại, (b) ống nano TiO2........... 38 Hình 3. 2 Ảnh SEM của mẫu TiO2 thương mại (a), ảnh TEM của mẫu TNTs (b,c) ... 39 Hình 3. 3 Ảnh TEM khảo sát ảnh hưởng của thời gian khử quang lên hình thái vật liệu TNTs/Ag. Thời gian khử là: (a,b) TNTs/Ag 6h; (c,d) TNTs/Ag 24h; (e,f) 36h; ........ 41 Hình 3. 4 Mẫu bột TNTs/Ag khử trong 24 giờ. .......................................................... 42 Hình 3. 5 Giản đồ nhiễu xạ tia X các mẫu TNTs, TNTs/Ag với thời gian khử 6 giờ, 12 giờ, 24 giờ ................................................................................................................. 43 Hình 3. 6 Ảnh TEM khảo sát ảnh hưởng nồng độ dung dịch AgNO3 lên hình thái TNTs/Ag. (a, b) dung dịch AgNO3 nồng độ 0,01M; (c,d) dung dịch AgNO3 nồng độ 0,02M. ....................................................................................................................... 44 Hình 3. 7 Giản đồ nhiễu xạ tia X các mẫu TNTs/Ag, TNTs/Ag 300oC, 400oC, 500oC 46 Hình 3. 8 Ảnh TEM khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ nung lên hình thái vật liệu TNTs/Ag. (a,b) mẫu nung ở 400oC; (c,d) mẫu nung ở 500oC ..................................... 47 Hình 3. 9 Các mẫu dung dịch khảo sát quang xúc tác sau khi chiếu UVA 150 phút. .. 48 Hình 3. 10 Độ hấp thụ của các dung dịch MB, và TiO2 thương mại, TNTs, TNTs/Ag 24h (phân tán trong MB) chiếu đèn UVA. ................................................................. 49 Hình 3. 11 Khảo sát đặc tính quang xúc tác UVA của các mẫu TNTs/Ag 24h tại các nồng độ dung dịch AgNO3 trong phản ứng khử quang 0,01M, 0,02M, 0,04M. .......... 50 Hình 3. 12 Khảo sát đặc tính quang xúc tác UVA của các mẫu TNTs/Ag 24h tại các nhiệt độ nung khác nhau ............................................................................................ 51 Hình 3. 13 Khảo sát đặc tính quang xúc tácUVA của các mẫu TNTs và TNTs/Ag tại cùng nhiệt độ nung .................................................................................................... 52 Luận văn Thạc sĩ 1 MỞ ĐẦU Tài nguyên nước là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng nhất đối với loài người, cũng như các loài động thực vật khác trên trái đất. Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và kỹ thuật, nhiều ngành công nghiệp như hóa chất, dầu khí, hóa dược, khai khoáng, điện tử .v.v. đang định hình nền văn minh hiện đại nhưng cũng đồng thời gây những tác hại tiêu cực cho tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên nước. Mỗi ngành công nghiệp trên đều tiêu thụ một lượng nước khổng lồ và thải ra cũng một lượng tương đương nước thải chứa chất độc hại, kim loại nặng, ô nhiểm hữu cơ. Hơn thế nữa, vấn đề bùng nổ dân số toàn cầu cũng đẩy mạnh nhu cầu nước sạch để uống và sinh hoạt thông thường. Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm cho thế giới, rất nhiều thuốc bảo vệ thực vật và kháng sinh được sử dụng trong nông nghiệp và dư lượng hóa chất nhanh chóng đi vào sông suối, kênh rạch, ngấm xuống mạch nước ngầm và làm ô nhiễm nước sạch. Để giải quyết những vấn đề ô nhiễm nước trên, và đảm bảo môi trường trong sạch, các nhà khoa học đã và đang tập trung phát triển những quy trình xử lý nước mới, hiệu quả, tiết kiệm, mạnh mẽ hơn. Tổ chức sức khỏe thế giới ước tính vào năm 2012, 780 triệu người dân trên thế giới không được tiếp cận nguồn nước sạch [96]. Nguy hiểm hơn là vấn đề thiếu hụt nước sạch không chỉ xảy ra ở những vùng hạn hán kéo dài mà còn xảy ra ở những vùng dồi dào tài nguyên nước, dẫn đến tầm quan trọng của việc phát triển phương pháp xử lý nước với chi phí thấp, giảm tiêu thụ năng lượng và hạn chế tác dụng phụ đối với môi trường [70]. Nằm tại Đông Nam Á và có hệ thống sông ngòi dày đặc, chỉ 39% dân số vùng nông thôn Việt Nam tiếp cận được nước sạch [98]. Khoảng 7 triệu người dân đô thị đang phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm và phơi nhiễm các bệnh do nước bẩn như ung thư, thần kinh và da liễu. Do sự phát triển kinh tế nhanh chóng, các sông và kênh rạch tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi nhiều loại chất thải. Nước bề mặt của sông bị nhiễm bẩn cục bộ do nước thải chưa xử lý từ các nhà máy và hoạt động nông nghiệp. Ủy ban tài nguyên nước và môi trường Việt Nam báo cáo 80% bệnh tật bắt nguồn từ sử dụng nước bẩn [98]. Thực trạng trên cho thấy tính cấp thiết trong nghiên cứu xử lý nước thải và nước ô nhiễm. Luận văn Thạc sĩ 2 Một phương pháp xử lý nước lý tưởng cần có khả năng phân hủy các chất độc hữu cơ hoàn toàn mà không để lại các thành phần có hại. Các phương pháp sinh học, cơ học, nhiệt, hóa, xử lý vật lý hoặc sự kết hợp của chúng có thể áp dụng để làm sạch nước bẩn. Sự lựa chọn phương pháp tối ưu còn phụ thuộc vào đặc tính tự nhiên của nguồn ô nhiễm trong nước bẩn, và mức độ ô nhiễm cho phép của nguồn nước sau xử lý. Hơn thế nữa, hiệu quả kinh tế của phương pháp xử lý nước cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn phương pháp. Một số phương pháp xử lý nước đang được sử dụng phổ biến đã đạt được những thành công nhất định tuy nhiên mỗi phương pháp đều có hạn chế riêng, và phạm vi ứng dụng phù hợp. Nổi lên trong những thập kỷ gần đây là công nghệ nano và các phương pháp xử lý nước bằng chất xúc tác nano với nhiều ưu điểm so với các phương pháp truyền thống. Công nghệ nano là khoa học nghiên cứu và chức năng hóa vật liệu có kích thước nano và hướng tới mục tiêu tạo ra vật liệu hoặc linh kiện nano với những tính chất ưu việt bằng cách tăng diện tích bề mặt vật liệu so với vật liệu khối [8]. Việc tăng tỷ số diện tích so với thể tích sẽ tăng độ nhạy của vật liệu đối với tác nhân vật lý, hóa học và sinh học [12, 14, 16, 41]. Nhờ công nghệ nano, việc sử dụng các chất xúc tác nano, hạt nano kim loại và bộ lọc nano đã cải thiện được đáng kể hiệu suất cũng như giảm giá thành và thân thiện với môi trường trong quy trình xử lý môi trường [8, 11, 12, 95]. Nhờ kích thước hạt có thể điều khiển từ 1nm đến 100nm và sự đồng nhất về hình thái, những tính chất ưu việt của vật liệu nano đã được khám phá và ứng dụng trong các lĩnh vực điện, quang học, cảm biến, xúc tác, sinh học [89, 93, 95, 99]. Trong lĩnh vực quang xúc tác và diệt khuẩn, vật liệu nano TiO2 và nano bạc có ưu thế vượt trội[8, 10, 11, 89]. TiO2 là vật liệu không độc hại, phổ biến trong các ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng mặt trời [19] và đặc biệt là xử lý môi trường bởi tính quang xúc tác mạnh và bền vững hóa học của chúng [8, 20]. Do có độ rộng vùng cấm khá lớn (3.2 eV) nên sự hấp thụ photon để tạo cặp điện tử - lỗ trống xảy ra trong vùng ánh sáng tử ngoại. Vì vậy vật liệu nano TiO2 thể hiện rõ đặc tính quang xúc tác mạnh trong vùng ánh sáng tử ngoại và có những hạn chế về quang xúc tác trong điều kiện ánh sáng khả kiến[19, 33, 43] Nhằm khắc phục hạn chế này, nhiều nhóm nghiên cứu đã tìm cách pha tạp nano TiO2 nhằm cải thiện hoạt tính kháng khuẩn và quang xúc tác, trong đó bạc là một ứng viên có triển vọng [8]. Luận văn Thạc sĩ 3 Bạc là một kim loại đã được sử dụng từ rất lâu với các mục đích như trang sức, tiền tệ, tráng gương .v..v. và các ứng dụng diệt khuẩn, chống nhiễm trùng, khử độc. Ngày nay, các nhà nghiên cứu đã tìm ra quy trình quang khử ion bạc trên nền vật liệu TiO2 nhằm chế tạo ra vật liệu vừa có khả năng kháng khuẩn vừa có đặc tính quang xúc tác [19, 20, 39]. Nhờ quy trình quang khử này, đã tổng hợp được vật liệu tổ hợp ống nano TiO2 và bạc. Sự hiện diện của nano bạc trong vật liệu tổ hợp này đã cải thiện đáng kể khả năng hấp thụ photon nhờ hiệu ứng plasmon bề mặt và từ đó làm tăng số lượng cặp điện tử - lỗ trống trên bán dẫn nano TiO2[43]. Các nghiên cứu về tính quang xúc tác của vật liệu tổ hợp trên đã được thực hiện trên các chất như αhexachlorobenzene và dicofol [20]; rhodamine-B [19]; amoxicillin và 2, 4diclorophenol [39]; methylene blue [76]. Ngoài ra, khả năng cải thiện tính diệt khuẩn trên các loại vi khuẩn gam âm và gam dương cũng đã được nghiên cứu[45, 48, 75]. Các nghiên cứu mới nhất đang tập trung theo hướng kết hợp bán dẫn nano TiO2 và bạc để tạo ra vật liệu tổ hợp dị thểnhằm ứng dụng trong việc xử lý nước cũng như môi trường. Luận văn Thạc sĩ
- Xem thêm -