Tài liệu Một số phương pháp giúp học sinh lớp 10 học từ vựng và phát âm tiếng anh theo chuẩn

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 10 học từ vựng và phát âm Tiếng Anh theo chuẩn SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS - THPT BẮC HÀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 10 HỌC TỪ VỰNG VÀ PHÁT ÂM TIẾNG ANH THEO CHUẨN Họ và tên tác giả: Nguyễn Trung Phương Chức vụ: Tổ phó chuyên môn Tổ chuyên môn: Tổ Văn – Sử - Anh – GDCD - AN Đơn vị: Trường PTDT Nội Trú THCS – THPT Bắc Hà Tháng 4 năm 2014 Nguyễn Trung Phương – Trường PTDT Nội Trú THCS – THPT Bắc Hà 1 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 10 học từ vựng và phát âm Tiếng Anh theo chuẩn Nguyễn Trung Phương – Trường PTDT Nội Trú THCS – THPT Bắc Hà 2 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 10 học từ vựng và phát âm Tiếng Anh theo chuẩn MỤC LỤC 3 4 4 PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I: NHỮNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC ÁP DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 10 HỌC TỪ VỰNG VÀ PHÁT ÂM TIẾNG ANH THEO CHUẨN 1. Cơ sở lý luận của vấn đề: 4 4 4 4 1.1 - Các nghiên cứu trước đây 1.2 - Cơ sở lí luận a - Học và lĩnh hội 4 b - Các giai đoạn dạy từ vựng và phát âm: 2. Thực trạng của vấn đề: 2.1 - Thuận lợi: 2.2 - Khó khăn: a - Về phía học sinh: b - Về phía giáo viên: II: CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TRẠNG “MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 10 HỌC TỪ VỰNG VÀ PHÁT ÂM TIẾNG ANH THEO CHUẨN” 1. Nội dung của sáng kiến: 2. Cách thức tiến hành: A. Cấu tạo âm trong Tiếng Anh B. Phát âm các nguyên âm C. Sự phân vần trong Tiếng Anh (Syllable division) D. Mẫu tự câm (Silent letters) 3. Kết quả thu được: 3.1 - Tiểu luận: 3.2 - Kết quả cụ thể: PHẦN THỨ BA: PHẦN KẾT LUẬN 1. Kết luận chung: 2. Những kiến nghị: 3. Tài liệu tham khảo: Nguyễn Trung Phương – Trường PTDT Nội Trú THCS – THPT Bắc Hà 5 5 5 5 6 6 6 6 8 9 12 14 16 16 16 18 18 3 Một số biện pháp giúp học sinh lớp 10 học từ vựng và phát âm Tiếng Anh theo chuẩn Nguyễn Trung Phương – Trường PTDT Nội Trú THCS – THPT Bắc Hà 4
- Xem thêm -