Tài liệu Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập tin học thpt

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT MỤC LỤC Trang I. ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................2 1. Lý do chọn đề tài..............................................................................................2 2. Ý nghĩa và tác dụng của vấn đề trong công tác giảng dạy...............................3 3. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và đối tượng khảo sát............................3 4. Nhiệm vụ, phạm vi và thời gian thực hiện …………………………………..3 5. Đóng góp về mặt khoa học, kinh tế, xã hội của SKKN....................................3 II. NỘI DUNG.....................................................................................................4 1. Cơ sở lý luận.....................................................................................................4 2. Cơ sở thực tiễn..................................................................................................7 3. Thực trạng hoạt động học tập Tin học của học sinh lớp 12..............................9 3.1. Nội dung chính của chương trình Tin học 12.................................. ......9 3.2. Các bước để giải một bài tập thực hành Tin học 12........................ ......9 4. Áp dụng một số phương pháp dạy học cơ bản để phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh thông qua một số bài tập và thực hành Tin học lớp 12. 4.1. Trình bày kiến thức bằng lời........................................................... ......9 4.2. Dạy học nêu vấn đề...............................................................................10 4.3. Cải tiến công tác tự học........................................................................13 4.4. Kết hợp một số phương pháp dạy học cơ bản để phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh...........................................................................15 4.5 Một số thủ thuật thực hành tin học 10...................................................17 5. Kết quả kiểm chứng các giải pháp của SKKN...............................................18 III. KẾT LUẬN.................................................................................................19 1. Những vấn đề quan trọng nhất được đề cập đến của SKKN..........................19 2. Hiệu quả thiết thực của SKKN nếu được triển khai áp dụng........................ 19 3. Kiến nghị và hướng phát triển........................................................................19 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................20 ---o0o---  Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên 1 Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài a. Lý do khách quan Theo thông tin tham khảo về tri thức tin học thì khối lượng tri thức tin học cứ ba tháng tăng gấp hai lần. Vậy để đáp ứng được với tốc độ phát triển nhanh chóng của tin học và đáp ứng được yêu cầu học tập bộ môn của học sinh trong trường THPT thì việc cấp bách phải tìm ra một một hướng đi mới, một hướng đi mà giáo viên chỉ là người định hình, hướng dẫn để học sinh chủ động, sáng tạo chiếm lĩnh tri thức của nhân loại. Để nắm được những thành tựu cuối cùng của khoa học kĩ thuật, lúc này dạy kiến thức sẽ không bằng dạy phương pháp học, đưa ra những thủ thuật (đặc thù của môn tin học) để học sinh không những chỉ học kiến thức mà học cả cách khám phá những bí ẩn về tin học, đảm bảo những điều kiện để người học tiếp tục rèn luyện bản thân một cách có hệ thống và không ngừng tự học. Để thực hiện được điều đó vấn đề căn bản mà nhà trường phổ thông cần quan tâm, giải quyết là việc phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh trong quá trình dạy, nhằm nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo học sinh. b. Lý do chủ quan Là một giáo viên Tin học THPT tôi luôn mong muốn đem đến cho học sinh cách tiếp cận tri thức một cách nhanh chóng và hiệu quả, giảm tải việc đè nặng kiến thức sách vở mà đi vào thực tiễn nhưng vẫn thực hiện đúng, đủ chuẩn KTKN theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Trên thực tế việc học tập các bộ môn trong trường THPT thì môn tin học là môn mà học sinh thường không yêu thích, tâm lý các em chỉ thích lên phòng thực hành để giải trí là chính, vậy làm thế nào để các em yêu thích và học tập tốt bộ môn của mình cũng là một câu hỏi đau đầu cho nhiều thầy cô. Việc phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh được đặt lên hàng đầu và phương pháp mỗi thầy cô đưa ra trong mỗi bài học như thế nào ? Đặc biệt do điều kiện cơ sở vật chất gia đình, hầu hết các em là con em các dân tộc vùng núi, các gia đình chưa có điều kiện mua máy tính cho các em học tập nên việc học tập thêm ở nhà là hầu như không thực hiện vì vậy thực hành tại trường cần sử dụng triệt để các giờ học thực hành trên lớp, nâng cao hiệu quả học tập môn học. Tất cả đó là lí do để tôi chọn đề tài: "Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinhlàm tốt bài tập Tin học THPT"  Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên 2 Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT 2. Ý nghĩa và tác dụng của vấn đề trong công tác giảng dạy Với mục đích là phát huy tích tích cực hoạt động của học sinh thông qua việc làm một số bài tập và thực hành tin học 12, tin học lớp 10 từ đó giúp học sinh nắm chắc hơn về kiến thức cơ bản, biết cách làm bài tập và thực hành trong SGK để vận dụng tốt vào giải các bài tập từ đó rèn luyện để có kĩ năng thực hành tốt. Nhưng trong khuôn khổ một bài sáng kiến kinh nghiệm tiến hành trong một thời gian ngắn tôi xin được đưa ra cách giải quyết để phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh thông qua 3 bài tập và thực hành là: Bài tập và thực hành 1, bài tập và thực hành 2, bài tập và thực hành 3 SGK Tin học 12; một số thủ thuật trong tin học 10 với soạn thảo văn bản. 3. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và đối tượng khảo sát * Đối tượng nghiên cứu: Các tiết bài tập và thực hành SGK Tin học 12, nghiên cứu tin học ứng dụng. * Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu qua quá trình giảng dạy - Nghiên cứu tổng hợp - Nghiên cứu tài liệu tham khảo * Đối tượng khảo sát: Học sinh lớp 12A6, 10A5. 4. Nhiệm vụ, phạm vi và thời gian thực hiện * Nhiệm vụ: Phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh thông qua việc dạy một số bài tập và thực hành Tin học khối 12, 10. * Phạm vi: Thực hiện giảng dạy các tiết Bài tập và thực hành tin 12; hướng dẫn thực hành tin học 10. Thực hiện tại lớp 10A5, 12A6 đang được giảng dạy - Thời gian thực hiện: Từ 10/9/2013 đến 25/01/2014 5. Đóng góp về mặt khoa học, kinh tế, xã hội của SKKN Sau khi đề tài hoàn thành có thể sử dụng làm giáo án cho một số tiết bài tập và thực hành Tin học 10, 12; đóng góp bài giảng vào nguồn học liệu của trường, kết quả thực nghiệm có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên trung học phổ thông.  Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên 3 Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận a. Phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh Thực chất của hoạt động học là một quá trình nhận thức. Để hoàn thành được nhiệm vụ của mình người học sinh phải phát huy cao độ tính tích cực trong hoạt động. Tính tích cực nhận thức là gì? Tính tích cực nhận thức thể hiện thái độ của chủ thể nhận thức đối với đối tượng nhận thức. Nghĩa là tài liệu học tập được phản ánh vào não học sinh và được chế biến đi, được hòa vào vốn kinh nghiệm đã có của chúng và được vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào các tình huống khác nhau nhằm cải tạo hiện thực và cải tạo bản thân mình. Học sinh tồn tại với tư cách là một cá nhân với toàn bộ nhân cách của nó vì vậy hoạt động nhận thức được tiến hành trên cơ sở huy động các chức năng nhận thức, tình cảm, ý chỉ trong đó chức năng nhận thức đóng vai trò chủ yếu, các chức năng tâm lí khác đóng vai trò hỗ trợ. Các yếu tố này kết hợp với nhau một cách hữu cơ, tác động và thúc đẩy lẫn nhau tạo nên cái gọi là mô hình tâm lí của hoạt động nhận thức. Mô hình này không cứng nhắc, trái lại luôn biến đổi tạo nên rất nhiều dạng khác nhau tùy theo các nhiệm vụ nhận thức cụ thể mà học sinh phải thực hiện. Sự biến đổi này càng linh hoạt bao nhiêu thì học sinh càng dễ thích ứng với các nhiệm vụ nhận thức khác nhau bấy nhiêu. Sự biến đổi đó càng linh hoạt, càng năng động bao nhiêu thì càng thể hiện tính tích cực nhận thức ở mức độ cao bấy nhiêu. - Đặc điểm, bản chất của phát huy tích tích cực hoạt động học tập của học sinh Về cơ bản sự nhận thức (học tập) của học sinh diễn ra dưới sự chỉ đạo của giáo viên, quá trình nhận thức mang tính chất gián tiếp và bao gồm việc tiếp xúc với cái đã nhận thức. Học sinh không bao giờ nắm vững thực sự những kiến thức, nếu giáo viên đem đến cho các em dưới dạng "đã chuẩn bị sẵn". Trên thực tế để làm thay đổi cách thực hiện này thì giáo viên phải là người xây dựng, tổ chức tốt tiết học có hiệu quả, học sinh vừa chủ động tìm hiểu kiến thức vừa khắc sâu luôn kiến thức tại lớp học vì môn Tin học là môn các em cho là môn học tự chọn nên việc dành thời gian học tại nhà của các em cho môn này rất ít, chính vì vậy việc đòi hỏi giáo viên phải tổ chức thế nào để học sinh nhận thức được ngay tại lớp. - Tính tích cực hoạt động phụ thuộc rất nhiều ở bản thân mỗi học sinh.  Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên 4 Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT Hoạt động mang lại hiệu quả cao phải có động cơ phù hợp, mà động cơ thì đa dạng và phong phú. Mỗi học sinh ngoài những động cơ chung còn có động cơ riêng, động cơ chính đáng, động cơ không chính đáng, động cơ tích cực, động cơ tiêu cực. Như vậy chỉ có những học sinh nào có ý thức vươn lên, có nhu cầu nắm bắt kiến thức để hoàn thiện bản thân và góp phần thúc đẩy quá trình tiến bộ xã hội và tiến bộ khoa học kĩ thuật mới phát huy được tính tích cực trong học tập. - Cấu trúc của phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh Hình thành khái niệm Ghi nhớ lĩnh hội Rèn luyện các kỹ năng Sự hình thành khái niệm: Nguồn kiến thức cần cung cấp cho học sinh phải được thể hiện bằng lời nói sinh động của giáo viên, hình thức thực hiện công tác thực hành, sách giao khoa, tài liệu khoa học, hoạt động lao động. Trên cơ sở những tài liệu cảm tính học sinh tiến hành các thao tác tư duy như phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tượng hóa, khái quát hóa, kết quả là học sinh sẽ hình thành được khái niệm. Và cũng chính trong quá trình hình thành khái niệm, các thao tác tư duy sẽ được hoàn thiện và phát triển. Giai đoạn tiếp theo trong hoạt động nhận thức của học sinh là quá trình ghi nhớ, lĩnh hội cái đã hiểu. Rèn luyện các kỹ năng: Kỹ năng là năng lực của học sinh có thể hoàn thành những hành động nào đó gắn với việc áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Vì vậy, giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh rèn luyện các loại kỹ năng bằng cách tổ chức luyện tập một cách có hệ thống, trong đó uốn nắn các động tác sai lệch và ứng dụng tri thức vào thực tiễn nhằm tập giải thích các hiện tượng, nhất là giải quyết các vấn đề đặt ra một cách vừa sức. - Nguyên tắc của phát huy tính tích cực học tập của học sinh Nguyên tắc thứ nhất nêu lên sự cần thiết phải lôi cuốn học sinh vào công tác nhận thức tích, kích thích sự ham hiểu biết trí tuệ sao cho mỗi em huy động hết mức trí lực của mình. Nguyên tắc về vị trí ưu thế của các kiến thức lí thuyết đề ra sự cần thiết phải nắm vững sâu sắc tài liệu lí thuyết, thâm nhập thật sự vào bản chất của các hiện tượng, lĩnh hội những tư tưởng và khái niệm quan trọng nhất. Nguyên tắc đòi hỏi nhịp độ khẩn trương của công tác học tập. Hết sức quan trọng là nguyên tắc đòi hỏi chăm lo tích cực đến sự phát triển của tất cả các học sinh kể cả loại giỏi lẫn loại yếu về học tập.  Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên 5 Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT b. Một số phương pháp nhằm phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh * Dạy học nêu vấn đề Trong phương pháp tổ chức việc học tập của học sinh, dạy học nêu vấn đề có ý nghĩa to lớn. Các nhà giáo dục cổ điển cũng đánh giá cao việc trình bày kiến thức theo kiểu nêu vấn đề đối với việc phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh. Vì thế, giáo viên có thể thực hiện việc dạy học nêu vấn đề ở các mức độ khác nhau với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó đáng chú ý là hình thức làm các bài độc lập: Thứ nhất, xây dựng tình huống có vấn đề và xác định nhiệm vụ nhận thức. Thứ hai, kích thích hoạt động tư duy độc lập của học sinh, hướng tới tìm kiếm phép giải cho bài tập nhận thức và nắm vững kiến thức mới. Thứ ba, mở rộng, đào sâu và làm vững chắc kiến thức mới trong quá trình luyện tập sáng tạo. Thứ tư, học sinh nắm vững các biện pháp hoạt động trí tuệ nhằm tiếp thu kiến thức mới trong quá trình giải bài tập có tính chất tìm kiếm cũng như trong việc thực hiện hệ thống các bài luyện tập sáng tạo. * Trình bày kiến thức bằng lời Như đã nêu ở trên, phương pháp dạy học nêu vấn đề tuy mang lại hiệu quả cao nhưng không phải bao giờ cũng áp dụng được. Như vậy cách dạy học truyền thống: Giáo viên trình bày kiến thức bằng lời vẫn được dùng để phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh trong dạy học. Vấn đề là phải làm sao cho việc học tập của học sinh không biến thành sự tri giác đơn thuần (nghe) khi giáo viên trình bày kiến thức, sao cho giáo viên sử dụng được một cách có ý thức các thủ thuật phong phú nhằm phát huy tính tích cực tư duy của học sinh. Vậy những thủ thuật đó là gì? Giáo viên phải thường xuyên chăm lo sao cho bài giảng không đơn thuần chỉ là thuật lại SGK mà có nội dung sinh động, hấp dẫn, hấp dẫn và sâu sắc, làm phong phú và mở rộng thêm những kiến thức vốn có của học sinh. Giáo viên có thể dùng biện pháp kích thích học sinh tiến hành so sánh, đối chiếu các sự kiện, các thí dụ và nguyên lí mới với những điều đã học. Có một vai trò to lớn trong sự phát triển tích cực trí tuệ của học sinh là kỹ năng của giáo viên biết kích thích học sinh hiểu được sâu sắc logic và trình tự tài liệu học tập. Lời nói sinh động của giáo viên kết hợp với tính trực quan có hiệu quả to lớn trong việc dạy học.  Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên 6 Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT Trong dạy học cần phải tuân thủ nguyên tắc: "chỗ nào tự học sinh có thể nói lên được thì giáo viên phải im lặng". * Cải tiến công tác tự học. Công tác tự học đóng một vai trò lớn lao trong việc nâng cao tính tích cực hoạt động trí tuệ của học sinh, công tác thực hiện không có sự tham gia trực tiếp của giáo viên. Công tác tự học, với mức độ phức tạp và khó khăn dần, sẽ rèn luyện và phát triển các năng lực nhận thức của học sinh, góp phần hình thành các kỹ năng, kỹ xảo thực hành, làm cho kiến thức đã tiếp thu được ngày càng trở nên dễ hiểu và sâu sắc hơn. Trong khi làm việc tự lực, tư tưởng và ý trí học sinh bị căng thẳng mạnh hơn so với khi nghe giáo viên trình bày kiến thức. Khi tổ chức công tác tự lực trên lớp, điều quan trọng là phải chỉ dẫn chu đáo cho học sinh, nghĩa là xác định rành mạch nhiệm vụ học tập và trình tự thực hiện nhiệm vụ đó. Giáo viên có thể đầu tiên xác định đề tài và mục đích của bài học sau đó phân chia công việc sắp làm thành giai đoạn quan trọng nhất và nêu những câu hỏi mà học sinh sẽ phải trả lời. 2. Cơ sở thực tiễn a. Những đặc trưng cơ bản của hoạt động học tập Tin học - Là hoạt động có đối tượng. Đối tượng ở đây chính là ngành công nghệ Tin học, là những tiến bộ khoa học kĩ thuật của thời đại. Hoạt động học tập Tin học của học sinh nhằm nắm lấy những thành tựu của công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề trong đời sống, đưa Tin học vào ứng dụng thực tiễn. - Là hoat động học tập có mục đích bằng những động cơ phù hợp. Đó là những động cơ gắn liền với nội dung học tập, nghĩa là động cơ nắm lấy các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo để sử dụng vào đời sống và lao động sản xuất đem lại lợi ích cụ thể. - Hoạt động học tập Tin học của học sinh là hoạt động có chủ thể, chủ thể củahoạt động ở đây chính là các em học sinh. Để hoạt động học tập Tin học của học sinh đạt kết quả cao, trong quá trình học tập cần có sự giúp đỡ và định hướng hành động học tập của giáo viên đối với học sinh. Cần tổ chức cho học sinh học Tin học trong hoạt động và bằng hoạt động tự giác, tích cực, chủ động và sáng tạo; mục đích chính để các em lĩnh hội kiến thức tại lớp, giảm tải việc đè nặng học tập ở nhà. b. Những hoạt động phổ biến trong học tập Tin học ở trường phổ thông - Nhận dạng và thể hiện, những hoạt động trí tuệ phổ biến trong tin học, những hoạt động trí tuệ chung và những hoạt động ngôn ngữ.  Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên 7 Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT - Những hoạt động Tin học phức hợp như: Xây dựng thuật giải một bài toán hay một lớp các bài toán, hoạt động kiểm thử chương trình. - Những hoạt động trí tuệ chung như: Phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tượng hóa, khái quát hóa cũng được tiến hành thường xuyên khi học sinh học tập môn tin. - Những hoạt động ngôn ngữ được học sinh thực hiện khi các em được yêu cầu phát biểu, giải thích. - Phân tích hoạt động thành những hoạt động thành phần. - Lựa chọn hoạt động dựa vào mục đích. - Tập trung vào những hoạt động Tin học. c. Những điều kiện cho hoạt động học tập Tin học Để hoạt động học tập Tin học đạt được hiệu quả cao, một mặt giáo viên phải chú ý rèn luyện cho học sinh kỹ năng, kỹ xảo thực hiện các thao tác tư duy và các phương pháp suy luận nhưng mặt khác quan trọng hơn là phải biết đặt người học làm vị trí trung tâm, chủ thể nhận thức. Người học phải giữ vị trí chủ thể, đảm bảo tính tự giác, tích cực và sáng tạo của hoạt động học tập. Người học phải có một trình độ kiến thức cơ bản. Trong học tập Tin học người học chỉ có thể xây dựng được những kiến thức mới trên nền tảng của kiến thức đã học trước đó, nhờ đó mà hạn chế được những khó khăn sai lầm. Biết tự học. Tự học không có nghĩa là cô lập người học, không có nghĩa là để người học tự suy nghĩ từ đầu đến cuối. Biết tự học có nghĩa là biết khai thác những phương tiện được cung cấp cho mình để thực hiện quá trình học tập. Điều kiện cuối cùng là cần có một cơ sở vật chất đầy đủ phục vụ cho việc dạy và học là cực kỳ quan trọng, với môn tin học thì bắt buộc phải có máy tính để thực hành mới có hiệu quả học tập. d. Vai trò của giáo viên Trong quá trình dạy học giáo viên là người đóng vai trò cực kỳ quan trọng, vai trò của giáo viên là tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh hoạt động sáng tạo có kết quả. Xác định vai trò mới của người giáo viên với tư cách là người thiết kế, ủy thác, điều khiển và thể chế hóa. Dạy học môn Tin không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ những tri thức lẻ tẻ, rèn luyện kỹ năng riêng biệt cho học sinh mà phải thường xuyên chú ý những hệ thống tri thức, kỹ năng tạo thành những mạch xuyên suốt chương trình. Và điều quan trọng nữa là phải dạy cách tiếp thu tri thức cho học sinh (dạy cách học).  Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên 8 Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT 3. Thực trạng hoạt động học tập Tin học của học sinh lớp 12 3.1. Nội dung chính của chương trình Tin học 12 Chương I. Trình bày các khái niệm về hệ CSDL: CSDL, hệ QTCSDL, các mức thể hiện của CSDL, chức năng của hệ QTCSDL, vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL. Chương II. Hệ quản trị CSDL Microsoft Access: Giới thiệu Microsoft Access, các chức năng của Access, cách khởi động, kết thúc Access, tạo CSDL, tạo cấu trúc bảng, tạo biểu mẫu để nhập và hiển thị dữ liệu, tạo liên kết, tạo mẫu hỏi để kết xuất thông tin từ nhiều bảng, tạo báo cáo chuẩn bị cho việc in dữ liệu theo mẫu. Chương III. Hệ CSDL quan hệ: Cơ sở dữ liệu quan hệ, các thao tác với CSDL quan hệ. Chương IV. Kiến trúc và bảo mật các hệ CSDL: Các loại kiến trúc của hệ CSDL, vấn đề bảo mật thông tin trong các hệ CSDL. 3.2. Các bước để giải một bài tập thực hành Tin học 12 a. Tìm hiểu bài tập thực hành Tìm hiểu bài tập thực hành là việc đọc yêu cầu của bài tập và thực hành từ đó xác định được yêu cầu của bài tập thực hành. Từ yêu cầu của bài xác định được những yêu cầu cụ thể cần thực hiện. b. Lựa chọn cách thực hiện bài tập thực hành Đặc trưng của các bài tập và thực hành tin học 12 là thực hiện trên phần mềm cụ thể hệ QTCSDL Microsoft Access vì vậy mỗi một công việc có thể có nhiều cách thực hiện. Học sinh có thể thực hiện các cách hoặc chọn 1 cách nào đó dễ thực hiện nhât. c. Thực hiện bài tập thực hành trên máy Thực hiện bài tập thực hành trên máy là việc học sinh thực hiện cách làm các yêu cầu của bài tập và thực hành trên phần mềm cụ thể Access. d. Kiểm nghiệm Kiểm nghiệm là việc học sinh quan sát kết quả thực hành đối chiếu với kết quả thực tế. 4. Áp dụng một số phương pháp dạy học cơ bản để phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh thông qua một số bài tập và thực hành Tin học lớp 12. 4.1. Trình bày kiến thức bằng lời Bài 1. Trang 16 - SGK Tin học 12 Nêu một ứng dụng của một tổ chức mà em biết  Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên 9 Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT Sau bài một số khái niệm cơ bản học sinh đã biết bài toán quản lí là gì? CSDL là gì? Các công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức vì vậy với bài tập này có thể cho học sinh tự đưa ra ứng dụng cụ thể từ đó mỗi học sinh trình bày ứng dụng của mình. Vậy mỗi ứng dụng cần trình bày những nội dung gì? HS đưa ra câu trả lời - Nêu tên tổ chức. - Trình bày cụ thể về CSDL trong ví dụ đưa ra. GV: Gợi ý các nội dung cần trình bày trong bài và gọi 2 học sinh trình bày về tổ chức mình đưa ra. GV: Nhận xét và bổ sung (nếu cần) Sau đó giáo viên kết luận: Vậy có nhiều ứng dụng CSDL nhưng mỗi ứng dụng các em cần trình bày những nội dung sau - Nêu tên tổ chức - Trong CSDL đó có những thông tin gì? - CSDL phục vụ cho những đối tượng nào, vấn đề gì? Bài 2. Trang 16 - SGK Tin học 12 Hãy phân biệt CSDL với hệ QTCSDL GV: Em hãy phân biệt CSDL với hệ QTCSDL HS: - Định nghĩa CSDL - Định nghĩa hệ QTCSDL GV: Qua các ví dụ được học em thấy dữ liệu trong CSDL được tổ chức như thế nào? HS: Dữ liệu được tổ chức dưới dạng bảng GV: Nhắc lại điểm khác nhau cơ bản giữa CSDL và hệ QTCSDL CSDL là tập hợp các dữ liệu (một hay nhiều bảng dữ liệu) Hệ QTCSDL là phần mềm tạo lập, lưu trữ, khai thác dữ liệu trên các bảng Bài 3. Trang 16 - SGK Tin học 12 Giả sử phải xây dựng một CSDL để quản lí mượn/trả sách cần lưu trữ những thông tin gì? Trước khi đi vào tiết bài tập thì việc hoạt động ngoại khóa là cho các em lên thư viện tham quan cách thực hiện, quản lý thư viện, việc mượn, trả sách... GV: Các đối tượng cần quản lí? (đây là các đối tượng có liên quan tới việc mượn trả sách) HS: Sách, người mượn, việc mượn trả HS: Lên bảng liệt kê các loại thông tin cần để quản lí mỗi đối tượng  Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên 10 Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT GV: Gọi học sinh nhận xét, bổ xung HS: nghe và viết. Gợi ý: - Để quản lí sách cần thông tin gì? (đây chính là những thông tin trên mỗi quyển sách) Mã sách, tên sách, loại sách, NXB, Năm XB, giá tiền, mã tác giả, nội dung(tóm tắt) Giáo viên giải thích thông tin về mã sách và tác dụng của mã sách dùng để phân biệt từng quyển sách để từđó họ sinh làm quen dần với khái niệm khóa chính. - Để quản lí người mượn cần thông tin gì? Mã thẻ, họ tên, ngày sinh, giới tính, lớp, ngày cấp, địa chỉ. - Để biết những ai đang mượn sách và những sách nào đang cho mượn cần những thông tin gì? Mã thẻ, số phiếu, ngày mượn, mã sách mượn, số lượng sách mượn. * Những việc phải làm để đáp ứng yêu cầu của người thủ thư GV: Người thủ thư là ai? HS: Là người quản lí sách, cho bạnđọcmượn sách. HS: Kể tên các việc cần lầm của người thủ thư và nhận xét. GV: Nhận xét và bổ sung HS: Nghe và viết bài. - Kiểm tra để biết người đó có phải là bạn đọc của thư viện không ? - Tra cứu xem sách mà bạn đọc cần còn hay không ? - Phải vào sổ trước khi đưa sách cho bạn đọc mượn. Bài 4. Trang 16 - SGK Tin học 12 Nêu ví dụ minh hoạ cho một vài yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL HS: Đưa ra các ví dụ minh hoạ cho 6 yêu cầu GV: Gọi 2 học sinh đại diện lên bảng HS: Nhận xét GV: Nhận xét và bổ sung. Ví dụ nêu ra không nhất thiết phải đáp ứng tất cả các yêu cầu. Có thể đưa ra nhiều ví dụ để giải thích các yêu cầu khác nhau của hệ CSDL 4.2. Dạy học nêu vấn đề Bài tập và thực hành 1 Bài 1. Trang 21 - SGK GV: Đặt vấn đề  Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên 11 Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT Nội qui thư viện có ý nghĩa như thế nào trong quản lí gì? Thẻ thư viện dùng để quản lí thông tin của đối tượng nào? HS: trả lời GV: Chia lớp thành 4 nhóm Nhóm 1 và 2 tìm hiểu nội quy thư viện và thẻ thư viện Nhóm 3 và nhóm 4 tìm hiểu phiếu mượn và trả sách HS: thực hiện phần công việc của nhóm mình GV: Gọi đại diện của mỗi nhóm lên trình bày HS: nhận xét GV: tổng hợp các kết quả của học sinh và đưa ra kết luận Nội quy thư viện - Thời hạn mượn sách - Số lượng sách được mượn mỗi lần - Quy ước về sự cố vi phạm nội qui Thẻ thư viện gồm có 1 số thông tin sau Mã thẻ, họ tên của học sinh, ngày tháng năm sinh, khối, lớp... Phiếu mượn sách chứa 1 số thông tin sau: Mã thẻ, tên học sinh, số phiếu, số thứ tự, tên sách, mã sách, ngày mượn... Phiếu trả sách chứa một số thông tin sau Số phiếu, ngày trả, tên sách, mã sách, số biên bản ghi sự cố.. Bài 2. Trang 21 - SGK GV: đưa ra vấn đề các hoạt động của thư viện là gì? HS: Là những công việc mà việc quản lí thư viện phải thực hiện hàng ngày GV: Chia lớp thành 2 nhóm Nhóm 1: trình bày các hoạt động chi tiết về quản lí sách Nhóm 2: Trình bày các hoạt động chi tiết về mượn trả sách HS: Các nhóm trao đổi, bổ sung lẫn nhau GV: Đưa ra nhận xét và tổng kết các hoạt động HS: nghe và viết bài - Quản lí sách gồm các hoạt động như: + Nhập xuất sách vào kho + Thanh lí sách + Đền bù sách - Mượn/trả sách gồm các hoạt động như: + Cho mượn: Kiểm tra thẻ đọc, phiếu mượn, tìm sách trong kho, ghi sổ mượn/trả.  Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên 12 Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT + Nhận sách trả: Kiểm tra thẻ đọc, phiếu mượn, đối chiếu sách trả với phiếu mượn, ghi sổ mượn/trả, ghi sự cố sách trả, nhập sách về kho. + Tổ chức thông tin về sách và tác giả: Giới thiệu sách theo chủ đề, tác giả, sách mới. Bài 3: Trang 21 - SGK ?: Các đối tượng cầnquản lí là những đối tượng nào? HS: Tổng kết cácđối tượng từ những hoạt động bài 2 GV: Yêu cầu mỗi nhóm trình bày thông tin cần quản lí về 2 đối tượng GV: Yêu cầu học sinh đại diện mỗi nhóm trình bày ý kiến của mình và các nhóm cùng thảo luận. GV: Thống nhất những đối tượng cần thiết. HS: Thảo luận để thống nhất các thông tin chi tiết ?: Tại sao cần mã sách, số thẻ, mã tác giả? HS: Vì các thông tin đó giúp phân biệt đựoc các học sinh, các quyển sách, các tác giả với nhau. Sau khi thảo luận GV thống nhất các thông tin chi tiết Liệt kê các đối tượng và các thông tin cần quản lí khi xây dựng CSDL quản lí sách, mượn/trả sách - Đối tượng 1: Người mượn Số thẻ, họ và tên, ngày sinh, giới tính, lớp,địa chỉ, ngày cấp thẻ, ghi chú - Đối tượng 2: Sách Mã sách, tên sách, loại sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, giá tiền, mã tác giả, tóm tắt nội dung sách... - Đối tượng 3 Mã tác giả, họ và tên tác giả, ngày sinh,ngày mất, tóm tắt tiểu sử... 4.3. Cải tiến công tác tự học Bài tập và thực hành 2 1. Giáo viên yêu cầu học sinh đọc và tìm hiểu chú ý SGK – T41 HS: Đọc chú ý 2. Thực hành làm bài tập Bài 1. Trang 40 - SGK Khởi động Access, tạo CSDL với tên QuanLi_HS. Trong CSDL này tạo bảng HOC_SINH có cấu trúc được mô tả SGK- T40 ?: Em hãy trình bày các thao tác cần thực hiện? HS: Các thao tác cần thực hiện  Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên 13 Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT - Khởi động Access Start/Program/Microsoft access (hoặc kích đúp vào biểu tượng Access trên màn hình nền) HS: Trực tiếp thực hành trên máy. GV: quan sát và hướng dẫn (nếu cần) - Tạo CSDLQuanLi_HS File/New/Blank Database/Nhập QuanLi_HS trong file name. HS: Trực tiếp thực hành trên máy. GV: quan sát và hướng dẫn (nếu cần) - Tạo cấu trúc bảng theo mẫu Table/Kích đúp Create table in design view gõ tên các trường và chọn kiểu dữ liệu mô tả, chọn các thuộc tính theo mẫu SGK- T40 HS: Trực tiếp thực hành trên máy. GV: quan sát và hướng dẫn. Bài 2. Trang 41 - SGK Chỉ định khoá chính: ?: Em hãy giải thích tại sao trường MaSo đáp ứng được là trường khoá chính? HS: MaSo phân biệt được từng học sinh trong bảng. GV: Trình bày các bước tạo khoá chính cho trường MaSo Chỉ định trường MaSo là khoá chính Tại cửa sổ tạo cấu trúc bảng - Chọn trường MaSo (Nháy vào ô ởbên trái tên trường) làm khoá chính - Chọn Edit/Primary key HS: Trình bày các bước làm và trực tiếp thực hiện trên máy. GV: quan sát và hướng dẫn Bài 3. Trang 41 - SGK ?: Em hãy trình bày các bước để thay đổi thứ tự trường? HS: Trả lời GV: Gọi 1 hs nhận xét và đưa ra cách làm cho bài này- Chuyển trường DoanVien xuống dưới trường NgSinh và trên trường DiaChi + Chọn trường DoanVien(Nháy vào ô bên trái trường DoanVien) nhấn chuột và giữ + Di chuyển chuột,đường nằm ngang đến vị trí dưới trường NgSinh + Thả chuột HS: Thực hiện trên máy việc chuyển trường DoanVien  Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên 14 Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT GV: quan sát và hướng dẫn GV: Em hãy nêu cách thêm 1 trường Li? HS: Trình bày các bước và thực hiện trên máy - Thêm các trường: Li, Hoa, Tin + Kích chuột vào trường Van + Chọn Insert/Rows + Gõ tên trường là Toan, chọn kiểu dữ liệu, mô tả và xác định tính chất của trường như yêu cầu. (Làm tương tự với 2 trường còn lại) GV: Quan sát học sinh thực hành GV: Yêu cầu học sinh làm tương tự với 2 trường còn lại: Di chuyển các trường điểm để có thứ tự là: Toan, Li, Hoa, Van, Tin. Di chuyển 2 trường Li, Hoa lên trên trường Van và dưới trường Toan. HS: Thực hành di chuyển các trường theo yêu cầu (HS đã biết cách làm) GV: Quan sát và hướng dẫn nếu cần - Lưu lại bảng và thoát khỏi Access + File/Save/ Gõ HOC_SINH vào Table name/Save + Kích vào nút Close góc trên bên phải GV: Tóm tắt lại các thao tác học sinh cần đạt được sau bài thực hành - Tạo cơ sở dữ liệu - Tạo cấu trúc 1 bảng trong CSDL - Sửa đổi cấu trúc bảng Bài 4. Giáo viên cho thêm 1 bài tập để học sinh có thể làm việc với nhiều bảng trong 1 CSDL Tạo CSDL KINH_DOANH gồm 3 bảng, kiểu dữ liệu và khóa chính học sinh tự chọn cho thích hợp. KH: Gồm các trường MaKH, TenKH, Diachi SP: MaSP, TenSP, Gia HĐ: SHĐ, MaKH, MaSP, Soluong, Ngaymua GV: Gợi ý - Tạo 1 CSDL mới - Lần lượt tạo từng bảng 4.4. Kết hợp một số phương pháp dạy học cơ bản để phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh Bài tập và thực hành 3 Bài 1. Trang 48 - SGK HS: Đọc chú ý T49  Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên 15 Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT GV: Yêu cầu học sinh nhập dữ liệu cho bảng đúng như mẫu cho trong SGK vì các dữ liệu đã được chọn một cách có chủ ý để các bài tiếp theo được thuận lợi, dữ liệu thống nhất thì kết quả của các bài sau dễ kiểm nghiệm chung cho toàn lớp. Học sinh nhập dữ liệu xảy ra vấn đề về cách hiển tại dữ liệu khi đó giáo viên yêu cầu học sinh sửa đổi tính chất của trường để được kết quả hiển thị dữ liệu như SGK nếu học sinh không làm được giáo viên đưa ra chú ý sau và yêu cầu học sinh ghi nhớ và thực hiện. Chú ý: Khi nhập dữ liệu cho các trường ĐTB nếu nhập điểm nào =10.0 mà chỉ hiển thị 1.0 thì chọn thuộc tính format/fixed và bỏ chọn input Mask hoặc hướng dẫn các em trong input Mask nhập 99.9 HS: Nhập dữ liệu GV: Quan sát và chỉnh sửa cho học sinh nếu cần - Di chuyển trong bảng (SGK -49) - Thêm các bản ghi vào bảng - Chỉnh sửa các lỗi trong các trường hợp nếu có - Xoá hoặc thêm bản ghi mới Kết quả học sinh nhập được bảng dữ liệu như sau: Bài 2. Trang 48 - SGK a. Hiển thị các học sinh nam trong lớp ?: Em hãy trình bày cách làm để hiển thị các học sinh nam trong lớp HS: C1: Chọn 1 ô có trường giới tính là “nam”/ Nháy nút biểu tượng lọc theo ô dữ liệu đang chọn C2: Nháy nút biểu tượng lọc theo mẫu/Chọn điều kiện lọc vào trường GT là “nam” GV: Nhận xét và nhắc lại cách làm HS: Trực tiếp thực hiện trên máy và quan sát kết quả Kết quả của việc lọc sẽ được danh sách các học sinh nam như sau: b. Lọc ra danh sách các bạn chưa là đoàn viên HS: Thực hiện phần b tương tự như phần a. Danh sách các bạn chưa là đoàn viên là: c. Tìm các học sinh có điểm 3 môn Toán,Lí, Hoá đều trên 8 ?: Với phần này lọc theo cách nào? tại sao? HS: Thực hiện việc lọc theo mẫu với điều kiện mỗi trường toan, li, hoa lớn hơn 8 vì có nhiều điều kiện lọc.  Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên 16 Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT GV: yêu cầu học sinh quan sát và đối chiếu kết quả sau đó học sinh đưa ra nhận xét GV: chú ý cho học sinh là phải kích chuột vào ô đoàn viên để bỏ chọn điều kiện cho trường đoàn viên nếu không máy sẽ hiểu là lọc ra những học sinh với điều kiện không phải là đoàn viên sẽ cho kết quả sai (chỉ đưa ra 1 bản ghi là học sinh không phải là đoàn viên) HS: Thực hiện và quan sát kết quả lọc Bài 3. Trang 49 - SGK GV: Gọi 1 học sinh nhắc lại cách sắp xếp dữ liệu trên bảng HS: 1. Chọn trường cần sắp xếp 2. Kích chuột vào biểu tượng của lệnh sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần 3. Lưu lại kết quả sắp xếp ?: Cách thực hiện sắp xếp phần a, b và c? HS: Phần a: Chọn trường Ten, kích chuột vào biều tượng sắp xếp tăng dần Phần b: Chọn trường sắp xếp là trường Toán và chọn lếnh sắp xếp giảm dần Phần c: Chọn trường Van và lệnh sắp xếp theo thứ tự giảm dần HS: Thực hành trực tiếp trên máy và đối chiếu kết quả GV: Quan sát, đối chiếu và sửa chữa cho học sinh nếu cần HS: Quan sát kết quả đúng do giáo viên đưa ra. Kết quả quan sát được sau khi sắp xếp như sau: a. Sắp xếp tên học sinh trong bảng HỌC_SINH theo thứ tự bảng chữ cái b. Sắp xếp điểm toán theo thứ tự giảm dần để bíêt những bạn nào có điểm toán cao nhất c. Sắp xếp điểm Văn theo thứ tự giảm dần 4.5 Một số thủ thuật thực hành tin học 10 Thực trạng trong các tiết thực hành tin học 10, hầu hết các em chỉ mới biết soạn thảo cơ bản còn khi gặp bất kỳ sự cố gì về soạn thảo thì không biết làm thế nào? Ví dụ như khi soạn thảo gặp đường gạch chân xanh đỏ rất khó chịu, hay gõ một chữ thì bị cách từng ký tự, khi các em gặp sự cố thường gọi thầy cô giáo giúp đỡ như “cô ơi em không thấy thanh công cụ đâu?” “Em soạn thảo toàn thấy chữ ả ở cuối con trỏ văn bản ?”... đây không chỉ học sinh mới hay gặp phải mà các thầy cô cũng vậy, trong quá trình soạn giáo án, làm báo cáo các thầy cô cũng gặp phải các lỗi tương tự mà làm thế nào sửa một cách nhanh nhất,  Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên 17 Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT còn lên mạng tra thì rất lâu vì vậy tôi tập hợp một số thủ thuật để khi cần đến chúng ta có thể xem, học hỏi. Một số lỗi thường gặp và cách sửa chữa: - Khi đánh chữ có chữ i ở cuối khi ấn phím cách chữ biến thành chữ I in, cách sửa thế nào? Cách sửa như sau: Bạn vào Tools -> AutoCorrect Options, chọn tab AutoCorrect, ở mục Replace đánh chữ "i" , lập tức bên phần With sẽ xuất hiện chữ "I", kích vào nút Delete là xong. - Khi soạn thảo tiếng Việt, phía dưới thường xuất hiện gạch chân hình sóng màu đỏ, xanh muốn bỏ đi thì làm thế nào ? Cách sửa như sau: Tools -> Options, chọn tab Spelling & Grammar, bỏ dấu chọn ở 2 mục "Check spelling as you type" phần Spelling và "Check grammar as you type" -> OK. - Mỗi khi gõ xong một chữ, để đánh chữ tiếp theo khi đánh dấu cách (space bar), lập tức trong chữ vừa đánh xong bị tách ra làm hai (thường xảy ra sau những nguyên âm. Cách sửa như sau: Bạn vào Tools -> Options, chọn tab Edit, bỏ dấu chọn ở mục "Smart cut and paste" -> OK. - Khi chèn hình vào văn bản nhưng không thấy hình ảnh hiện lên ? Cách sửa như sau: Vào menu Tools > Options > Chọn thẻ View rồi hủy dấu kiểm trong ô Picture Placeholders > nhấn OK. - Nhấn phím space (khoảng trắng) xuất hiện dấu chấm trên đầu? Cách sửa như sau: Bạn vào tool--options--nhấp vào thẻ view ở phần Formatting marks bạn chọn all. 5. Kết quả kiểm chứng các giải pháp của SKKN SKKN của tôi đã áp dụng tại trường THPT số 2 Bảo Yên, đối tượng là học sinh khối 10, 12; cụ thể tại lớp 10A5; 12A6. Để kiểm chứng các giải pháp của SKKN tôi tổ chức làm 2 bài kiểm tra với các nội dung tương ứng cho các bài tập và thực hành kết quả như sau: Khảo sát đầu năm học Bảng thống kê điểm của học sinh Lớp 8-10đ TS 10A5 34 6.5-8đ 5-6.5đ <5đ TB trở lên SL % SL % SL % SL % SL % 6 17,7 22 64,7 5 14,7 1 2,9 33 97,1 % %  Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên 18 % % % Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT 12A6 32 6 18,8 14 43,7 % 12 37,5 % % 6.5-8đ 5-6.5đ 0 0 32 100 Khảo sát sau khi áp dụng giảng dạy. Bảng thống kê điểm của học sinh Lớp 8-10đ TS 10A5 34 32 TB trở lên SL % SL % SL % SL % SL % 27 79,4 7 20,6 0 0 0 0 34 100 5 15,6 0 0 32 100 % 12A6 <5đ 24 75% % 3 9,4% % PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN 1. Những vấn đề quan trọng nhất được đề cập đến của SKKN Phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh là gì? Một số phương pháp dạy học cơ bản nhằm phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh như: Dạy học nêu vấn đề, trình bày kiến thức bằng lời, cải tiến công tác tự học, kết hợp các phương pháp dạy học. Áp dụng một số phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh vào một số bài tập và thực hành tin học 10, 12. 2. Hiệu quả thiết thực của SKKN nếu được triển khai áp dụng Sau khi nội dung này được áp dụng trong các giờ bài tập và thực hành ở trên lớp đã thu được một số thành quả khả quan. Số học sinh hiểu và hứng thú với bài tập và thực hành nhiều hơn so với số lượng cũ. Phần lớn học sinh 12 đã biết xây dựng 1 CSDL cho một bài toán quản lí. Biết sử dụng Access để: Tạo lập CSDL Tạo bảng Sửa đổi cấu trúc bảng Biết thực hiện các thao tác trên bảng như sắp xếp, tìm kiếm, lọc dữ liệu. Học sinh lớp 10 đã thuộc một số thủ thuật mà khi gặp phải trong quá trình soạn thảo có thể tự khắc phục, đặc biệt là trong quá trình kiểm tra thực hành. 3. Kiến nghị và hướng phát triển  Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên 19 Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm tốt bài tập Tin học THPT Với kinh nghiệm nhỏ nhoi trên đây chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Rất mong thầy cô, các anh chị đồng nghiệp vui lòng góp ý bổ sung thêm để kinh nghiệm này ngày càng hoàn chỉnh hơn. Tôi xin trân trọng cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Sách giáo khoa Tin học 10, 12 2. Sách giáo viên Tin học 10, 12 3. Những vấn đề chung về đổi mới Giáo dục THPT môn Tin học 4. Chuẩn kiến thức kĩ năng tin học 10,12 5. Phương pháp dạy học 6. Vi tính thật là đơn giản: 857 thắc mắc khi sử dụng máy tính.  Đoàn Thu Thuỳ – Trường THPT số 2 Bảo Yên 20
- Xem thêm -