Tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện dịch vụ giao nhận hàng xuất nhập khẩu cho khách hàng của cơng ty tnhh sa

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHUYÊN ĐỀ TỚT NGHIỆP ĐỀ TÀI: MỢT SỚ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN DỊCH VU GIAO NHẬN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU CHO KHÁCH HÀNG CỦA CƠNG TY TNHH SAGAWA ĐỚI VỚI HÀNG CONTAINER GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS.NGƠ THỊ NGỌC HUYỀN SINH VIÊN THỰC HIỆN : LÊ THỊ HOÀNG QUYÊN LỚP : NT3_K31 NIÊN KHÓA 2005 – 2009 LỜI CẢM ƠN: Sau gần 4 năm học tập tại trường Đại học kinh tế TpHCM, em đã được tiếp thu, học hỏi nhiều kiến thức bở ích và sự giảng dạy nhiệt huyết của quý thầy cơ tại trường. Vì vậy, đầu tiên em xin có lời cám ơn chân thành tới trường đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho em học tập, nghiên cứu. Đặc biệt em cũng xin cám ơn TS.Ngơ Thị Ngọc Huyền đã hướng dẫn em từ việc sao cho lựa chọn mợt đề tài thích hợp, chỉnh sửa lại những thiếu xót trong quá trình làm chuyên đề tớt nghiệp. Nhờ vậy mà em đã có được sự hoàn thành nhanh chóng hoàn thành xong chuyên đề tớt nghiệp. Bên cạnh đó, mợt sự hỡ trợ rất lớn từ phía cơng ty TNHH SAGAWA EXPRESS VIỆT NAM đã tạo những điều kiện tớt nhất cho em trong quá trình thực tập tại quý cơng ty. Và nhất là nhờ có sự chỉ bảo tận tình của các anh chị trong bợ phận Thủ tục hải quan đã giúp em củng cớ lại kiến thức, từ lý thuyết áp dụng vào thực tiễn sao cho phù hợp, đờng thời cũng truyền dạy cho em những kỹ năng cũng như những kinh nghiệm của các anh chị trong quá trình làm việc. Em xin cám ơn rất nhiều tới quý cơng ty. NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP: .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... TÓM TẮT ĐỀ TÀI : Đề tài của chuyên đề rớt nghiệp là: mợt sớ giải pháp hoàn thiện dịch vụ giao nhận hang xuất nhập khẩu cho khách hàng của cơng ty TNHH SAGAWA EXPRESS VIET NAM đới với hàng container. Nợi dung chủ yếu trong đề tài này là phân tích dịch vụ giao nhận của cơng ty, từ đó nêu ra các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hợi, thách thức và kiến nghị đưa ra các giải pháp cho cơng ty. Trong chuyên đề tớt nghiệp này chia thành 4 chương gờm các nợi dung sau: cơ sở lý luận về giao nhận đới với hàng container, giới thiệu về cơng ty và tình hình hoạt đợng kinh doanh của cơng ty, phân tích thực trạng – đánh giá tình hình kinh doanh dịch vụ này tại cơng ty, giải pháp hoàn thiện dịch vụ. MUC LUC : CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HĨA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG CONTAINER................................................................................1 1.1 TỔNG QUAN VỀ GIAO NHẬN HÀNG HĨA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG CONTAINER .................................................................................................................... 1 1.1.1 Khái niệm về giao nhận, người giao nhận và container ............................................1 1.1.1.1. Dịch vụ giao nhận, người giao nhận .....................................................................1 1.1.1.2 Container: ............................................................................................................1 1.1.2. Các loại container và cơng cụ xếp dỡ, vận chuyển container: .................................2 1.1.2.1. Các loại container .................................................................................................2 1.1.2.2. Các cơng cụ xếp dỡ và vận chuyển container .......................................................4 1.1.3. Phạm vi, vai trị và trách nhiệm của dịch vụ giao nhận ............................................4 1.1.3.1. Phạm vi của dịch vụ giao nhận .............................................................................4 1.1.3.2. Vai trị của dịch vụ giao nhận ................................................................................6 1.1.4. Vai trị, nghĩa vụ - quyền hạn, của người giao nhận .................................................7 1.1.4.1 Vai trị .................................................................................................................... 7 1.1.4.2 Nghĩa vụ - quyền hạn ............................................................................................8 1.2 Các phương thức gửi hàng bằng container đường biển ...............................................9 1.2.1 Gửi hàng nguyên container ( FCL – Full container loaded ) ....................................9 1.2.2 Gửi hàng lẻ ( LCL – Less than container loaded ) ..................................................10 1.2.3 Gửi hàng kết hợp ( FCL / FCL – LCL / LCL ) ......................................................10 1.3 Các loại giá trong vận tải đường biển .......................................................................10 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY.........................................13 2.1 Lịch sử hình thành và phát triển Cơng ty TNHH SAGAWA EXPRESS VN ............13 2.1.1 Lịch sử hình thành .................................................................................................13 2.1.2 Quá trình phát triển .................................................................................................13 2.2 Chức năng và nhiệm vụ ...........................................................................................14 2.3 Bộ máy tổ chức,quản ký của doanh nghiệp ...............................................................15 2.3.1 Cơ cấu tổ chức của cơng ty ....................................................................................15 2.3.2 Tình hình nhân sự ...................................................................................................18 2.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật ..............................................................................................20 2.4.1 Văn phịng và các chi nhánh của Cơng ty ...............................................................20 2.4.2 Trang thiết bị chuyên dụng ...................................................................................20 2.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của cơng ty ............................................................21 2.5.1 Thị trường chủ lực và địa bàn hoạt .......................................................................21 2.5.2 Đối tượng khách hàng chủ yếu ............................................................................21 2.5.3 Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh ...........................................................22 2.5.4 Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh của cơng ty ............................25 2.5.4.1 Thuận lợi ............................................................................................................25 2.5.4.2 Tờn tại và nguyên nhân .......................................................................................26 2.6. Phương hướng kinh doanh trong thời gian tới của Cơng ty ......................................27 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH SAGAWA EXPRESS VN ...............................................................................................28 3.1 PHÂN TÍCH QUY TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN TẠI CÔNG TY TNHH SAGAWA EXPRESS VN ................................................................28 3.1.1 Quy trình dịch vụ giao nhận hàng xuất khẩu tại công ty TNHH SAGAWA EXPRESS VN .................................................................................................................28 3.1.1.1 Tìm kiếm,đàm phán với khách hàng và kí kết hợp đồng .....................................28 3.1.1.2 Thực hiện hợp đồng .............................................................................................29 3.1.2 QUY TRÌNH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU TẠI CƠNG TY TNHH SAGAWA EXPRESS VN ...................................................................................37 3.1.2.1 Giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng ................................................................37 3.1.2.2 Quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu ............................................................39 3.1.2.3 Quy trình chứng từ hàng nhập ............................................................................ 58 3.2 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN TẠI CÔNG TY TNHH SAGAWA EXPRESS VN ...................................................................................60 3.2.1 Điểm mạnh .............................................................................................................60 3.2.2 Tồn tại ....................................................................................................................61 3.2.3 Cơ hội ..................................................................................................................... 61 3.2.4 Đe dọa .................................................................................................................... 61 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU CHO KHÁCH HÀNG CỦA CƠNG TY TNHH SAGAWA EXPRESS VN ...................................................................................63 4.1 Mục tiêu phát triển hoạt động dịch vụ giao nhận của cơng ty ...................................63 4.1.1 Doanh thu ............................................................................................................... 63 4.1.2 Lợi nhuận ...............................................................................................................63 4.1.3 Thị trường ..............................................................................................................63 4.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động giao nhận hàng xuất nhập khẩu cho khách hàng ................................................................................................................................ 63 4.2.1 Giải pháp 1: Củng cố mối quan hệ với khách hàng cũ và tìm kiếm các khách hàng mới .................................................................................................................................. 63 4.2.2 Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng dịch vụ ..............................................................64 4.2.3 Giải pháp 3: Đầu tư vào hệ thống thơng tin và trang thiết bị hiện đại ....................68 4.2.4 Giải pháp 4: Chú trọng vào cơng tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự ...69 4.3 Kiến nghị ................................................................................................................... 70 4.3.1 Đối với nhà nước ....................................................................................................70 4.3.2 Đối với các đơn vị hữu quan ..................................................................................70 LỜI NĨI ĐẦU Trong những năm gần đây, với sự chuyển biến từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế Việt Nam khơng ngừng phát triển. Đặc biệt với chính sách mở cửa nền kinh tế, hàng hĩa sản xuất ra ngày càng nhiều, nhu cầu trao đổi với thế giới ngày càng lớn, làm cho khối lượng hàng hĩa lưu chuyển tăng lên khơng ngừng. Đặc biệt là khi xuất nhập khẩu được coi là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế bên trong cũng như bên ngồi đất nước, tạo nền tảng cho sự phát triển và thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam hịa nhập với nền kinh tế thế giới. Giao nhận hàng hĩa xuất nhập khẩu ra đời là do nhu cầu địi hỏi tất yếu của quá trình phát triển hoạt động xuất nhập khẩu hàng hĩa. Do đĩ, các phương thức giao nhận hàng hĩa cũng phát triển theo những nhu cầu này. Trong đĩ, phương thức giao nhận bằng đường biển là phổ biến và giữ vai trị quan trọng nhất. Nĩ chiếm hơn 80% tổng lượng hàng hĩa xuất nhập khẩu bằng đường biển. Do đĩ, để được tìm hiểu kỹ hơn về phương thức giao nhận này, dựa trên nền tảng kiến thức đã học trong trường cộng với phần thực tế ở cơng ty giao nhận Sagawa Express VietNam, em nhận thấy mình nên lựa chọn đề tài cho chuyên đề thực tập của mình là: “Một số giải pháp hồn thiện dịch vụ giao nhận hàng xuất nhập khẩu cho khách hàng của cơng ty TNHH SAGAWA EXPRESS VIET NAM đối với hàng container”. Vì thời gian thực tập khơng lâu nên phạm vi nghiên cứu đề tài cũng bị giới hạn, chỉ giới thiệu được những nét tổng quát về quá trình giao nhận hàng hĩa xuất nhập khẩu tại cơng ty Sagawa. Em rất mong sự cảm thơng, phê bình, đĩng gĩp ý kiến của Thầy, Cơ cũng như Ban lãnh đạo cơng ty Sagawa Express VietNam để chuyên đề tốt nghiệp được hồn chỉnh hơn. Sinh viên LÊ THỊ HỒNG QUYÊN CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VU GIAO NHẬN HÀNG HĨA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG CONTAINER 1.1 TỔNG QUAN VỀ GIAO NHẬN HÀNG HĨA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG CONTAINER 1.1.1. Khái niệm về giao nhận, người giao nhận và container 1.1.1.1 . Dịch vụ giao nhận, người giao nhận: Dịch vụ giao nhận (Frieght Forwarding Service) theo “Quy tắc mẫu của FIATA” về dịch vụ giao nhận là bất kỳ loại dịch vụ nào liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu kho, bốc xếp, đĩng gĩi hay phân phối hàng hĩa cũng như các dịch vụ tư vấn hay cĩ liên quan đến các dịch vụ trên, kể cả các vấn đề hải quan, tài chính, mua bảo hiểm, thanh tốn, thu thập chứng từ liên quan đến hàng hĩa. Theo luật Thương mại Việt Nam thì giao nhận hàng hĩa là hành vi thương mại, theo đĩ người làm dịch vụ giao nhận hàng hĩa nhận hàng từ người gửi, tổ chức vận chuyển lưu kho, lưu bãi làm các thủ tục giấy tờ và các dịch vụ khác cĩ liên quan giao hàng cho người nhận theo sự ủy thác của chủ hàng, của người vận tải hoặc của người giao nhận khác. Người kinh doanh dịch vụ giao nhận gọi là Người giao nhận (Forwarder/Frieght Forwarder/ Forwarding Agent). Người giao nhận cĩ thể là chủ hàng, chủ tàu, cơng ty xếp dỡ hay kho hàng, người giao nhận chuyên nghiệp hay bất kỳ một người nào khác cĩ đăng ký kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hĩa. Theo Luật Thương Mại Việt Nam thì người làm giao nhận hàng hĩa là thương nhân cĩ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hĩa. 1.1.1.2 Container: Tháng 6 năm 1964, uỷ ban kĩ thuạt của tổ chức ISO ( International Standarzing organization) đã đưa định nghĩa tổng quát về container. Cho đến nay, các nước trên thế giới đều áp dụng định nghĩa này của ISO. Theo ISO, Container là một dụng cụ vận tải cĩ các đặc điểm:  Cĩ hìng dáng cố định, bền chắc, để sử dụng được nhiều lần  Cĩ cấu tạo đặc biệt để thuận tiện cho việc chuyên chở bằng một hay nhiều phương tiện vận tải, hàng hố khơng phải xếp dỡ ở cảng dọc đường.  Cĩ thiết bị riêng để thuận tiện cho việc xếp dỡ và thay đổi từ cơng cụ vận tải này sang cơng cụ vận tả khác.  Cĩ cấu tạo đặc biệt để thuận tiện cho việc xếp dỡ hàng vào và dỡ hàng ra  Cĩ dung tích khơng ít hơn 1 m3 Việc sử dụng các thùng chứa hàng lớn dùng được nhiều lần đã cĩ từ rất lâu, nhưng sự xuất hiện của container được coi là từ khi cĩ sự tiêu chuẩn hĩa kích thước các thùng chứa hàng để cĩ thể xếp dỡ hàng nhanh. Sự ra đời của container là kết quả của quá trình đơn vị hàng hĩa vận chuyển và container là một trong những dụng cụ vận tải được tiêu chuẩn hĩa cao độ. Nĩ khơng phải là bao bì hàng hĩa thơng thường mặc dù nĩ thực hiện chức năng của loại bao bì vận chuyển, mà nĩ là đối tượng mua bán hoặc thuê mướn riêng lẻ. Việc sử dụng container trong chuyên chở hàng hĩa đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho quá trình xếp dỡ hàng hĩa, giảm đáng kể thời gian tàu nằm chờ tại các cảng, tăng nhanh vịng quay của tàu và nâng cao năng lực vận tải. 1.1.2. Các loại container và cơng cụ xếp dỡ, vận chuyển container: 1.1.2.1. Các loại container: Cĩ nhiều loại container với cấu tạo và kích thước khác nhau để chuyên chở hàng hĩa với những đặc tính thương phẩm khác nhau. Việc phân loại container thường dựa vào dấu hiệu khác nhau chẳng hạn như: - Dựa vào nguyên vật liệu chế tạo container, chia ra mấy loại như sau: container được làm bằng gỗ, container được làm bằng thép, container làm bằng nhơm, container làm bằng chất dẻo và bằng các loại vật liệu khác. Hiện nay loại container phổ biến nhất là được làm bằng thép. - Dựa vào mục đích sử dụng cĩ thể chia thành: container chở hàng bách hĩa, container bảo ơn, container thơng giĩ, container đặc biệt, container bồn dùng để chở hàng lỏng… - Dựa vào kết cấu của container cĩ thể chia thành : conatiner vách dọc mở, container mái mở, container kín cĩ cửa ở hai đầu, container loại thành cao, container mặt bằng… Kích thước conatiner thường khác nhau về chiều dài, cịn chiều rộng và chiều cao thì ít thay đổi giữa các loại. Vì thế tên gọi của container thường được gọi theo chiều dài của nĩ, chẳng hạn container 20 feet, 40 feet. Kích thước của một số loại container được mơ tả trong bảng sau: Theo qui ước người ta chọn container loại cĩ chiều dài 19 feet 10,5 inch, chiều rộng 8 feet , chiều cao 8 feet, trọng lượng tối đa cả bao bì đến 20 tấn , dung tích chứa hàng là 30,8m3 (container 20feet) làm đơn vị chuẩn để qui đổi cho các loại container và kí hiệu là TEU ( twenty feet equivalent unit). Đây là đơn vị đo lường rất thường gặp trong vận tải container. Kích thước một số loại container thơng dụng. 1.0888’0”C hiều dài (feet/m) Chiều rộng Chiều (feet/m) cao K.thước (feet/m) Dung cửa (feet/m) bên tích Trọng trong tịnh tối đa (cu.fe/m3) (tấn mét) 18 30,08 2,43x2,27 2,43 19’ 8’0” 10’5”8’0” 2,43 8’6” 2,59 1.171 2,43x2,27 33,1 21,7 6,06 2,43 19’ 10’5” 6,06 40’0” 12,19 8’0” 2,43 40’0” 12,19 2,59 8’0” 2,43 45’0” 13,71 8’6” 67,5 8’6” 2,59 8’0” 2,43 2.383 2,43x2,27 2,59 26,7 2.687 2,43x2,58 76,2 8’6” 26,5 3.038 2,43x2,58 85,5 tải 26,5 1.1.2.2. Các cơng cụ xếp dỡ và vận chuyển container. Để chuyên chở hàng hĩa bằng container thì cần phải cĩ các cơng cụ chuyên chở đặc biệt như tàu chở container, toa xe chở container.Thường gặp trong chuyên chở container là loại tàu chuyên dụng, được thiết kế chỉ để chuyên chở container. Tàu này cĩ thể là loại tàu LO-LO (lift on-lift off) tức là loại mà container sẽ được xếp dỡ theo phương thẳng đứng bằng cần cẩn , qua mạn tàu ; hoặc là loại tàu RO-RO (roll on-roll off) là loại tàu há mồm, container được xếp dỡ theo phương nằm ngang, cĩ cầu dẫn ở 2 đầu hay giữa tàu. Bên cạnh đĩ để chuyên chở container người ta cũng cĩ thể dùng tàu bán container ( semi container ship) là loại tàu được thiết kế để vừa chuyên chở containter vừa chuyên chở những loại hàng hĩa khác. Cơ sở vật chất phục vụ cho chuyên chở container là các cảng container. Tại nơi này người ta tiến hành giao nhận, bảo quản hàng hĩa và bản thân container. Đây cũng là nơi tiến hành các thủ tục hải quan cho hàng hĩa xuất nhập khẩu và nĩ cĩ thể nằm sâu trong nội địa , nĩ được gọi là cảng thơng quan nội địa. Đa phần các cảng container hiện nay đều được qui hoạch trong phạm vi cảng biển, khu vực này gọi là “container terminal”. Trong container terminal cĩ hai khu vực quan trọng là : Container Yard (CY) : là nơi tiến hành giao nhận, bảo quản container cĩ hàng và container rỗng, nơi nhận hàng được đĩng trong nguyên container. Container Freight station (CFS) là nơi phục vụ cho việc gởi hàng lẻ bằng container. 1.1.3. Phạm vi, vai trị và trách nhiệm của dịch vụ giao nhận: 1.1.3.1. Phạm vi của dịch vụ giao nhận: * Thay mặt người xuất khẩu. Theo các chỉ thị gửi hàng của người xuất khẩu, người giao nhận phải: - Chọn một tuyến đường làm phương thức vận tải và người vận tải thích hợp. - Lưu khoang với hãng tàu đã lựa chọn - Nhận hàng và cung cấp chứng từ thích hợp - Nghiên cứu các điều khoản của thư tín dụng và các qui định của chính quyền được áp dụng cho việc gửi hàng của nước xuất khẩu , nước nhập khẩu,cũng như ở bất cứ nước nào quá cảnh, cũng cần chuẩn bị mọi chứng từ cần thiết. - Đĩng gĩi hàng hĩa, tính tốn tuyến đường, phương thức vận tải, bản chất hàng hĩa và các luật lệ áp dụng nếu cĩ ở nước xuất khẩu, các nước chuyển tải và nước đến. - Sắp xếp việc lưu kho nếu cần - Cân, đo hàng - Lưu ý người gửi hàng về nhu cầu mua bảo hiểm và nếu người gửi hàng yêu cầu thì người vận chuyển sẽ lo việc mua bảo hiểm cho hàng. - Vận chuyển hàng vào cảng, sắp xếp việc khai hải quan, lo các thủ tục chứng từ liên hệ và giao hàng cho người vận tải. - Lo việc giao dịch, hối đối nếu cĩ. - Thanh tốn chi phí và các phí tổn khá, bao gồm cước phí. - Nhận vận đơn cĩ kí tên của của hãng tàu và giao cho người nhận hàng. - Thu xếp việc chuyển tải trên đường nếu cần. - Giám sát việc dịch chuyển hàng trên đường tới người nhận hàng thơng qua các cuộc tiếp xúc với hãng tàu và đại lý của người giao nhận ở nước ngồi đối với hàng. - Ghi nhận các tổn thất hoặc mất mát hư hại đối với hàng hĩa (nếu cĩ). - Giúp đỡ người gửi hàng tiến hành việc khiếu nại với người vận chuyển về tổn thất hàng (nếu cĩ). * Thay mặt người nhận hàng (nhập khẩu) - Thay mặt người nhận hàng giám sát việc chuyển dịch hàng khi người nhận hàng lo việc vận tải hàng. - Nhận và kiểm sốt mọi chứng từ thích hợp liên quan đến việc chuyển dịch hàng. - Nhận hàng từ người vận tải nếu cần , trả cước phí. - Sắp xếp việc khai hải quan và trả thuế, lệ phí và các chi phí khác cho hải quan và các cơ quan cơng quyền khác. - Sắp xếp việc lưu kho quá cảnh nếu cần. - Giao hàng đã làm thủ tục hải quan cho người nhận. - Giúp đỡ người nhận hàng tiến hành khiếu nại đối với hãng tàu vè mất mát hàng hay bất cứ hư hại nào đối với hàng. - Giúp người nhận hàng trong việc lưu kho và phân phối hàng nếu cần. 1.1.3.2. Vai trị của dịch vụ giao nhận * Bảo vệ quyền lợi của khách hàng, giảm chi phí vận tải Do chuyên mơn hĩa sâu sắc nên người giao nhận biết tương đối rõ xu thế của thị trường giá cước, họ thơng thạo các điều khoản trong hợp đồng, thuật ngữ, nắm vững các tập quán thương mại, các luật lệ, các yêu cầu cụ thể đối với hàng hĩa trên từng luồng vận chuyển, giấy tờ , chứng từ , thủ tục.. Mặt khác người giao nhận nắm chắc nghiệp vụ gom hàng nên họ tận dụng được dung tích tải trọng của cơng cụ, phương tiện vận tải nhờ đĩ giảm được chi phí vận tải cho người gửi hàng. Ngồi ra vì mối quan hệ nghề nghiệp nên người giao nhận nắm được thơng tin tương đối chính xác về khả năng của chủ tàu, chủ hàng. Điều này giúp cho nhiều chủ hàng, chủ tàu tránh được sự lừa đảo trong kinh doanh. * Tạo điều kiện cho các nhà xuất nhập khẩu hoạt động cĩ hiệu quả. Khi người giao nhận thực hiện cơng việc giao nhận dựa trên sự ủy thác của khách hàng, họ sẽ sử dụng kho của mình hoặc thuê kho của người khác và sử dụng đội ngũ cán bộ nghiệp vụ của mình. Nhờ đĩ, người kinh doanh sẽ tiết kiệm chi phí xây dựng kho và chi phí đào tạo cơng nhân. Do giảm chi phí này đồng thời giảm được cả chi phí vận tải nên giúp các nhà xuất nhập khẩu giảm được giá thành sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Ngồi ra, nhờ cĩ người giao nhận họ cĩ thể tập trung hơn vào kinh doanh và đạt kết quả cao hơn . 1.1.4. Vai trị, nghĩa vụ - quyền hạn, của người giao nhận 1.1.4.1 Vai trị Khi làm đại lý, người giao nhận phải tuân thủ “ điều kiện kinh doanh chuẩn – Standard Trading Condition ” của mình. Khi làm người chuyên chở, người giao nhận đĩng vai trị là một nhà thầu độc lập, nhân danh mình chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ mà khách hàng yêu cầu. Anh ta phải chịu trách nhiệm về những hành vi và lỗi lầm củaa người chuyên chở, của người giao nhận khác mà anh ta thuê để thược hiện hợp đồng vận tải như thể là hành vi thiếu xĩt của mình. Quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của anh ta như thế nào là do luật lệ của các phương thức vận tải quy định. Người chuyên chở thu ở khách hàng khoản tiền theo giá cả của dịch vụ mà anh ta cung cấp chứ khơng phải là tiền hoa hồng. Người giao nhận đĩng vai trị là người chuyên chở khơng chỉ trong trường hợp anh ta tự vận chuyển hàng hố bằng các phương tiện vận tải của mình ( Performing Carrier ), cịn trong trường hợp người giao nhậ bằng việc phát hành chứng từ vận tải của mình hay cách khác, cam kết đảm nhận trách nhiệm của người chuyên chở ( người thầu chuyên chở Contracting Carrier ). Khi người giao nhận cung cấp các dịch vụ liên quan đến vận tải như đĩng gĩi, lưu kho, bốc xếp hay phân phối…thì người giao nhận sẽ nhận trách nhiệm như người chuyên chở nếu người giao nhận thực hiện các dịch vụ trên bằng phương tiện của mình hoặc người giao nhận đã cam kết một cách rõ ràng hay ngụ ý là họ chịu trách nhiệm như một người chuyên chở. Khi đĩng vai trị là người chuyên chở thì các điều kiện kinh doanh tiêu chuẩn thường khơng áp dụng mà áp dụng các cơng ước quốc tế hoặc các quy tắc do phịng thương mại quốc tế ban hành. Khi làm đại lý, người giao nhận phải tuân thủ “ điều kiện kinh doanh chuẩn – Standard Trading Condition ” của mình. Khi làm người chuyên chở, người giao nhận đĩng vai trị là một nhà thầu độc lập, nhân danh mình chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ mà khách hàng yêu cầu. Anh ta phải chịu trách nhiệm về những hành vi và lỗi lầm củaa người chuyên chở, của người giao nhận khác mà anh ta thuê để thược hiện hợp đồng vận tải như thể là hành vi thiếu xĩt của mình. Quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của anh ta như thế nào là do luật lệ của các phương thức vận tải quy định. Người chuyên chở thu ở khách hàng khoản tiền theo giá cả của dịch vụ mà anh ta cung cấp chứ khơng phải là tiền hoa hồng. Người giao nhận đĩng vai trị là người chuyên chở khơng chỉ trong trường hợp anh ta tự vận chuyển hàng hố bằng các phương tiện vận tải của mình ( Performing Carrier ), cịn trong trường hợp người giao nhậ bằng việc phát hành chứng từ vận tải của mình hay cách khác, cam kết đảm nhận trách nhiệm của người chuyên chở ( người thầu chuyên chở Contracting Carrier ). Khi người giao nhận cung cấp các dịch vụ liên quan đến vận tải như đĩng gĩi, lưu kho, bốc xếp hay phân phối…thì người giao nhận sẽ nhận trách nhiệm như người chuyên chở nếu người giao nhận thực hiện các dịch vụ trên bằng phương tiện của mình hoặc người giao nhận đã cam kết một cách rõ ràng hay ngụ ý là họ chịu trách nhiệm như một người chuyên chở. Khi đĩng vai trị là người chuyên chở thì các điều kiện kinh doanh tiêu chuẩn thường khơng áp dụng mà áp dụng các cơng ước quốc tế hoặc các quy tắc do phịng thương mại quốc tế ban hành. 1.1.4.2 Nghĩa vụ - quyền hạn Theo điều 167 Luật thương mại quy định, người giao nhận cĩ những quyền và nghĩa vụ sau: 1/ Được hưởng phí dịch vụ và các chi phí hợp lý khác. 2/ Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng. 3/ Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cĩ lý do chính đáng vì lợi ích khách hàng thì cĩ thể thực hiện khác với các chỉa dẫn của khách hàng, nhưng phải thơng báo ngay cho khách hàng trừ trường hợp cĩ thoả thuận khác. 4/ Sau khi ký kết hợp đồng, nếu xảy ra trường hợp cĩ thể dẫn đến việc khơng thực hiện được tồn bộ hoặc một phần những chỉ dẫn của khách hàng, thì phải thơng báo ngay cho khách hàng biết để xin chỉ dẫn thêm. 5/ Trong trường hợp hợp đồng khơng cĩ thoả thuận về thời hạn cụ thể thực hiện nghĩa vụ với khách hàng thì phải thực hiện các nghĩa vụ của mình trong hạn hợp lý. 6/ Khi đảm nhiệm về các cơng việc vận chuyển hàng hố thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật, tập quán chuyên ngành về vận tải. 1.2 Các phương thức gửi hàng bằng container đường biển 1.2.1 Gửi hàng nguyên container ( FCL – Full container loaded ) Các hãng tàu chợ định nghĩa như sau: FCL là xếp hàng nguyên container, người gửi hàng và người nhận hàng chịu trách nhiệm đĩng gĩi hàng và dỡ hàng khỏi container. Khi người gữi hàng cĩ khối lượng hàng đồng nhất đủ để chứa đầy một container hoặc nhiều container, người ta thuê một hoặc nhiều container để gửi hàng. FCL ( full container loading): gồm các loại con tainer như 20’/ 40’ / 40 HC/ 45’/ 20RF/40RF/20OT( open top)/40 OT/ 20 GOH ( garment on hanging) / 40 GOH. Hàng được đĩng trong nguyên container 20’DC/40’DC hay 40’ HQ, cĩ thể của một hay nhiều chủ hàng đĩng cho một người nhận hàng. Đơi khi gửi cho nhiều hơn một người nhận hàng nhưng do người đại diện đứng ra làm hàng. Đây là cách handle hàng đơn giản nhất nhưng chúgn ta cũng cần quan tâm đến một số điểm chính sau khi handle hàng nghuyên container: Kiểm tra hệ thống đại lý xem cĩ đại lý handle tại cảng đích khơng.  Kiểm tra với khách hàng điều kiện thanh tốn cước Collect hay Prepaid.  Kiểm tra giá với ít nhất 3 hãng tàu cĩ cảng đích là cảng chính của họ để đảm bảo giá cước tốt nhất. Phải tư vấn cho khách hàng về dịch vụ cĩ liên quan như: khai quan, đĩng hàng, vận chuyển, kiểm dịch , hun trùng ( cho hàng nơng thuỷ sản)…. 1.2.2 Gửi hàng lẻ ( LCL – Less than container loaded ) LCL (less than container loaded): được tính theo khối (CBM). Hàng được đĩng trong nguyên container nhưng của nhiều người gửi cho nhiều người nhận khác nhau. Hiện nay cĩ r ất nhiều cơng ty giao nhận làm các dịch vụ này. Do vậy, lợi nhuận khơng cịn được cao như trước.
- Xem thêm -