Tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong trường tiểu học

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 118 |
  • Lượt tải: 0
nguyenvanhung1009

Tham gia: 07/07/2015

Mô tả:

LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 Tên đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong trường tiểu học A. ĐẶT VẤN ĐỀ: I. Lý do chọn đề tài: Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật hiện đang là xu thế của nhiều quốc gia trong thế kỷ XXI. Việt Nam cũng đang hoà chung trong xu thế đó. Ngày nay, Nhà nước ta đã tham gia Công ước quốc tế về quyền trẻ em và ban hành Luật bảo vệ chăm sóc trẻ em Việt Nam, đồng thời ngày 17/04/1995 Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Nghị định 26/CP giao trách nhiệm tổ chức giáo dục trẻ khuyết tật cho ngành giáo dục. Từ đó, việc tổ chức giáo dục cho trẻ khuyết tật thuộc các độ tuổi được đặt ra như một nhiệm vụ quan trọng của ngành học. Trước đây, xã hội quan niệm trẻ khuyết tật thiếu hụt những khả năng sinh học quan trọng nên gặp khó khăn lớn trong nhận thức, khác biệt lớn so với những trẻ bình thường. Vì vậy nên tổ chức những trường chuyên biệt để dạy trẻ. Tuy nhiên, xuất phát từ tư tưởng nhân văn, đảm bảo sự bình đẳng giữa trẻ với trẻ, đồng thời nhìn nhận vấn đề từ góc độ mục tiêu giáo dục, kinh tế giáo dục thì phương thức tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ưu việt hơn nhiều. Các chuyên gia về lĩnh vực giáo dục phục hồi chức năng trẻ khuyết tật khuyến cáo: Nếu được can thiệp sớm ngay từ lứa tuổi mầm non, quá trình hoà nhập của trẻ sẽ đạt kết quả khả quan. Việc phát hiện sớm, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục hòa nhập cho trẻ từ độ tuổi mầm non sẽ tạo nên những “cơ hội vàng” đối với mỗi trẻ em không may bị khuyết tật. Các kết quả nghiên cứu đã rất nhiều lần chỉ ra rằng những năm đầu tiên của cuộc đời là rất quan trọng trong việc học và phát triển. Bằng cách tham gia những lớp học hòa nhập ở trường bình thường cùng với đội ngũ giáo viên hiểu cách ứng dụng những kĩ thuật và hoạt động giáo dục, trẻ với những nhu cầu đặc biệt ( trẻ khuyết tật) sẽ có một “bắt đầu thuận lợi" thực sự trong việc hiện thực hóa tiềm năng dồi dào của mình. Việt Nam đang hướng đến mục tiêu hầu hết trẻ khuyết tật có cơ hội bình đẳng trong tiếp cận một nền giáo dục có chất lượng và được trợ giúp để phát triển tối đa tiềm năng. Để đạt mục tiêu này không chỉ cần đến những trường, lớp chuyên biệt mà cần rất nhiều đến môi trường hòa nhập tại hệ thống trường, lớp bình 1 LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 thường ngay từ độ tuổi mầm non. Bởi lẽ trong môi trường chuyên biệt chúng ta có thể nhìn thấy sự khao khát và cố gắng của các em để hòa nhập cộng đồng. Nhưng nỗ lực ấy vẫn chưa đủ giúp các em cùng chung sống với những người bình thường nếu như không được sự trợ giúp của cả cộng đồng. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển giáo dục nói chung, giáo dục trẻ khuyết tật đã đạt được những thành quả quan trọng về nhiều mặt. Hệ thống quản lý giáo dục trẻ khuyết tật được hình thành ở 64 tỉnh, thành phố, mạng lưới các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cho giáo dục trẻ khuyết tật được hình thành và ngày một phát triển. Các chương trình giáo dục cho trẻ khuyết tật đang được quan tâm, số trẻ khuyết tật đi học ngày càng tăng. Đến nay cả nước có gần 300 nghìn trẻ khuyết tật được đi học trong các trường, lớp hòa nhập và khoảng 7 nghìn trẻ khuyết tật được học trong các trường chuyên biệt. Điều đó cho thấy số trẻ em đang được chăm sóc giáo dục trong môi trường hòa nhập là một con số đáng kể và cần có sự quan tâm hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, trên thực tế các điều kiện để chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật trong môi trường hòa nhập lại vô cùng thiếu thốn. Giáo dục hòa nhập cũng đang đứng trước những thời cơ lớn và những thách thức đòi hỏi có sự quan tâm của các cấp các ngành và của toàn xã hội. Đối với giáo dục phổ thông, tinh thần trên được thể hiện ở việc tiến hành phổ cập giáo dục các cấp học (Tiểu học, THCS). Mục tiêu trọng tâm của ngành giáo dục nhằm: Đảm bảo cơ hội và quyền được hưởng giáo dục cho mọi trẻ em; nâng cao chất lượng giáo dục; phát triển môi trường giáo dục phù hợp nhất cho sự tham gia của trẻ. Trong đó đối tượng mà giáo dục phổ thông đang dành sự quan tâm đặc biệt đó là trẻ khuyết tật. Đó cũng là việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và ngành giáo dục. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 (Điều 59) đã nêu: “Nhà nước và xã hội tạo điều kiện cho trẻ tàn tật được đi học văn hoá và học nghề phù hợp”; Luật Phổ cập giáo dục tiểu học 1991 (Điều 11): “Trẻ em là con liệt sỹ, thương binh nặng, trẻ em tàn tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khó khăn đặc biệt được Nhà nước và xã hội quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện để đạt trình độ giáo dục tiểu học”; Pháp lệnh về người tàn tật năm 1998 (Điều 16 – chương 3) cũng khẳng định: “Việc học tập của trẻ em tàn tật được tổ chức, thực hiện bằng các hình thức học hoà nhập trong các trường phổ thông, trường chuyên biệt dành 2 LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 cho người tàn tật, cơ sở nuôi dưỡng cho người tàn tật tại gia đình...”; Luật giáo dục năm 2005 (Điều 10): “... Nhà nước ưu tiên tạo điều kiện cho con em các dân tộc thiểu số, con em gia đình ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi, người tàn tật, khuyết tật và đối tượng được hưởng chính sách xã hội khác được thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của mình”; Chiến lược Phát triển Giáo dục và Đào tạo Quốc gia đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể: “Tạo cơ hội cho TKT được học tập ở một trong các loại hình lớp hoà nhập, bán hoà nhập hoặc chuyên biệt. Tuy nhiên, trong công tác này cũng có những hạn chế yếu kém, bất cập cần khắc phục. Cấp tiểu học, cấp học được xem như có nhiều thuận lợi trong việc huy động TKT ra lớp và có khả năng giáo dục TKT đạt hiệu quả (cấp học đầu tiên của bậc học phổ thông, đã phổ cập xong trong toàn quốc, đã và đang tích cực phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi...), nhưng vẫn còn tồn tại những hạn chế như: cách thức quản lý và tổ chức còn lúng túng; đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng được việc dạy trẻ khuyết tật; chất lượng giáo dục trẻ khuyết tật chưa cao, thiếu bền vững. Giáo viên tự tìm phương pháp giáo dục cho phù hợp, phương pháp dạy và nội dung dạy sao cho thích hợp cho từng đối tượng, đây là một khó khăn trong quá trình giảng dạy. Làm thế nào để mỗi giáo viên thấy được trách nhiệm của mình trong công tác giáo dục TKT, TKT được quan tâm, tạo điều kiện toàn diện, cụ thể hơn, giảm bớt thiệt thòi, và xóa đi mặc cảm với bạn bè, , đồng thời cũng nhận được sự đối xử bình đẳng, sự thông cảm và giúp đỡ từ các bạn trong trường. Trong điều kiện giáo viên chưa được qua lớp tập huấn chuyên sâu về GDTKT, làm thế nào để duy trì và nâng cao chất lượng GD hòa nhập TKT? Đó là lý do tôi chọn đề tài: ” Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong trường tiểu học”. II. Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu đánh giá thực trạng dạy giáo dục hòa nhập. - Rút ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học hòa nhập. - Đề xuất một số kiến nghị với các cấp lãnh đạo nhằm tạo điều kiện cho công tác giáo dục hòa nhập trong các nhà trường có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển bền vững. III. Đối tượng nghiên cứu: 3 LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 - Hoạt động dạy học ở trường tiểu học, các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học hòa nhập trẻ khuyết tật ở trường tiểu học. - Các biện pháp quản lý của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học hòa nhập trẻ khuyết tật ở trường tiểu học. IV. Phạm vi nghiên cứu: - Tham khảo một số văn bản quy định về giáo dục hòa nhập, các tài liệu về giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam. - Đề tài được nghiên cứu trong phạm vi hoạt động dạy học và công tác quản lý hoạt động dạy học hòa nhập trẻ khuyết tật ở trường tiểu học V. Thời gian nghiên cứu: - Từ tháng 09 năm 2018 đến tháng 04 năm 2019. VI. Phương pháp nghiên cứu . Phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu các tài liệu về giáo dục hòa nhập và một số văn bản Nhà nước liên quan đến đề tài để tạo cơ sở cho lý luận. - Phương pháp quan sát: Thông qua việc dự giờ, kiểm tra về kết quả dạy và học của giáo viên và học sinh. - Phương pháp điều tra: Dùng phiếu điều tra, thăm dò, phỏng vấn giáo viên và học sinh nhằm tìm ra thực trạng và nguyên nhân dẫn đến chất lượng dạy học. - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm: Nghiên cứu hồ sơ giáo viên, giáo án để rút ra những kết luận cần thiết cho đề tài. 4 LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. CƠ SỞ LÍ LUẬN: 1. Khái niệm chung về trẻ khuyết tật: Trẻ khuyết tật là những trẻ em do những tổn thương về cơ thể hoặc rối loạn những chức năng nhất định gây nên những khó khăn đặc thù trong các hoạt động vui chơi, học tập, lao động. Sự thiếu hụt về cấu trúc và hạn chế chức năng ở trẻ khuyết tật biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau, nhiều dạng khác nhau, có những dạng chính sau: - Khuyết tật thính giác (khiếm thính) - Khuyết tật thị giác (khiếm thị) - Khuyết tật trí tuệ - Khuyết tật vận động - Khuyết tật ngôn ngữ Ngoài ra còn có những dạng khuyết tật khác có thể có ở trẻ em như hành vi xa lạ, trẻ mắc các bệnh mãn tính như động kinh, bệnh về tim…gây cho trẻ những khó khăn về học tập. 2. Khái niệm mô hình giáo dục hòa nhập: - Giáo dục hòa nhập là phương thức giáo dục trong đó trẻ khuyết tật cùng học với trẻ em bình thường, trong trường phổ thông tại nơi trẻ sinh sống. - Giáo dục hòa nhập dựa trên quan điểm tích cực đánh giá đúng trẻ khuyết tật mọi trẻ em khuyết tật đều có những năng lực nhất định. Từ đó người ta tập trung quan tâm tìm kiếm những cái mà trẻ khuyết tật có thể làm được. Cũng quan điểm giáo dục này cộng đồng xã hội cần tạo điều kiện cho các em tham gia 5 LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 hoạt động và hòa nhập xã hội, tạo niềm tin lòng tự trọng, ý chí vươn lên để đạt mức chất lượng cao nhất mà năng lực của mình cho phép. 3. Bản chất của giáo dục hòa nhập: - Giáo dục cho mọi đối tượng học sinh, không có sự tách biệt giữa học sinh với nhau, đều được tôn trọng và có giá trị như nhau. - Học sinh học tại nơi thuộc khu vực mình đang sống. - Học sinh được bố trí vào lớp học phù hợp với lứa tuổi. - Học sinh với những khả năng khác nhau được học theo nhóm. - Điều chỉnh chương trình, đổi mới phương pháp dạy học và thay đổi quan điểm, cách đánh giá là vấn đề cốt lõi để giáo dục hòa nhập đạt kết quả cao nhất. - Lập kế hoạch cho quá trình chuyển tiếp học sinh. II.CƠ SỞ THỰC TIỄN: 1. Một số đặc điểm chung về tình hình địa phương, nhà trường. - Xã…………. là một xã nông nghiệp, địa bàn rộng có vùng kinh tế mới. Đa số người dân sống bằng nghề nông, đời sống gặp khó khăn. Một số hộ dân chưa thoát khỏi cảnh nghèo đói nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của nhà trường trên nhiều lĩnh vực. - Năm 20…. trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn …..– 20…... Cơ sở vật chất của trường tương đối đầy đủ. Đa số giáo viên có tay nghề vững vàng, có 4 cán bộ giáo viên được tập huấn giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, sau đó tập huấn lại cho cán bộ giáo viên ở trường. Song vẫn có một số ít giáo viên còn lúng túng trong việc tiếp cận phương pháp mới. Địa phương còn nghèo việc đầu tư cho giáo dục còn thấp, phụ huynh chưa đầu tư cho con em đúng mức, có một số phụ huynh còn khoán trắng cho nhà trường, việc chăm sóc thiếu chu đáo… - Số học sinh khuyết tật học hòa nhập năm học 2015- 2016 có 03 em, năm học 2016 – 2017 có 07 em, năm học 2017 – 2018 có 05 em và năm học 20182019 có 06 em. 2. Thực trạng về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở địa phương: 2.1. Nhận thức của cộng đồng: 6 LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 - So với trước đây, nhận thức của cộng đồng về trẻ khuyết tật có nhiều tiến bộ hơn nhiều. Họ không còn cho rằng trẻ khuyết tật là hậu quả về sự trừng phạt của thượng đế, là số phận bất hạnh của những gia đình ăn ở thiếu đạo đức mà hiểu được căn nguyên của trẻ khuyết tật là do ảnh hưởng của môi trường, là do bẩm sinh di truyền…Phần lớn họ đều thừa nhận sự tồn tại của trẻ khuyết tật là một thực tế khách quan. Tuy nhiên việc quan tâm đến trẻ cũng chỉ dừng lại ở chỗ thăm viếng, động viên. Họ chưa tin vào giáo dục hòa nhập, chưa tin vào khả năng còn lại của trẻ sẽ phát triển đúng hướng khi trẻ đến lớp. - Một số ít phụ huynh không muốn hoặc cấm con mình tiếp xúc với trẻ khuyết tật vì sợ trẻ này có thể gây hại hoặc có thể làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của con mình. Thậm chí có phụ huynh còn xin cho con mình chuyển sang lớp khác khi trong lớp này có trẻ khuyết tật nặng. 2.2. Nhận thức của gia đình: Họ thường mặc cảm tự ti về việc mình có đứa con khuyết tật, họ không muốn cho trẻ đến trường, thậm chí có phụ huynh còn dấu con mình ở trong nhà, ngại tiếp xúc với người ngoài. 2.3. Nhà trường: - Phần lớn giáo viên đều cho rằng giáo dục trẻ khuyết tật không phải là trách nhiệm của giáo viên phổ thông mà đây là trách nhiệm của gia đình và các trung tâm giáo dục chuyên biệt bởi họ không được đào tạo để dạy trẻ khuyết tật. Hay nói cách khác họ không có chuyên môn để dạy đối tượng này. - Nhận thức của người lớn thay đổi kéo theo sự thay đổi trong nhận thức của học sinh, phần lớn trẻ đã có sự quan tâm thực sự, xuất phát từ tình cảm chân thành với trẻ khuyết tật nhưng vẫn còn một số ít trẻ cũng quan tâm nhưng do tò mò nhiều hơn là giúp đỡ, cá biệt vẫn còn trường hợp một vài cá nhân trêu chọc, xa lánh trẻ khuyết tật. 2.4. Đánh giá chung về thực trạng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở đơn vị: - Trường tiểu học ……… năm học 2018 -2019 có 30 cán bộ giáo viên, có 485 học sinh đều là con em nông dân lao động nghèo, trong đó 6 học sinh khuyết tật (khối 2 có 01 em khuyết tật trí tuệ, khối 3 có 03 em trong đó 02 em bệnh tự kỷ, 01 em khuyết tật vận động, khối 4 có 01 em khuyết tật trí tuệ, khối 5 7 LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 có 01 em đa tật). Giáo viên có trình độ đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 53,3%, đa số giáo viên có tay nghề vững vàng, nhiệt tình trong công tác giảng dạy có tinh thần trách nhiệm cao. Nhà trương ưu tiên phân công giáo viên trẻ có năng lực, có tâm huyết để giảng dạy lớp hòa nhập. Phần lớn số học sinh khuyết tật ham học và cũng có những tiến bộ nhất định. Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại: - Số giáo viên giảng dạy trẻ khuyết tật chưa được đào tạo chuyên sâu để giảng dạy trẻ khuyết tật, trong trường chỉ có 04 cán bộ giáo viên được tập huấn công tác giáo dục trẻ khuyết tật do Sở giáo dục tổ chức và sau đó về tập huấn lại cho giáo viên do đó về kinh nghiệm giảng dạy trẻ khuyết tật không có, hơn nữa những đồ dùng dạy học dành riêng cho trẻ em khuyết tật không có, cho nên rất hạn chế trong việc truyền thụ kiến thức cho các em. - Về phía học sinh: số trẻ khuyết tật huy động ra lớp có độ tuổi cao hơn nhiều so với trẻ bình thường, có em đôi lúc thần kinh bất ổn, dẫn đến tình trạng thiếu nghiêm túc trong lớp, nhiều trẻ đi học không thường xuyên, chất lượng giáo dục chưa cao. 3. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trong giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật: - Cộng đồng chưa hiểu nhiều về giáo dục hòa nhập nên chưa vào cuộc, chưa có những chiến dịch tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng về mô hình giáo dục hòa nhập, chưa huy động được các tổ chức quần chúng tham gia vào công tác này. - Do điều kiện kinh tế gia đình có nhiều khó khăn nên ít quan tâm đến trẻ, không ai đưa đón trẻ đến trường đặc biệt vào mùa mưa lại càng khó khăn hơn vì hầu hết gia đình trẻ khuyết tật là nghèo, cha mẹ phải đi làm ăn xa để kiếm tiền. - Giáo viên ngại theo lớp do đó hằng năm học sinh được đón nhận một giáo viên mới gây tâm lý lo ngại, giáo viên vất vả tìm hiểu về lai lịch, về năng lực nhu cầu của trẻ, vả lại không phải giáo viên nào cũng dạy được trẻ khuyết tật (vì trẻ khuyết tật có khi chỉ thích học một giáo viên mà trẻ mến). - Giáo viên không được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ nên chưa có kỹ năng tạo ra môi trường thuận lợi kích thích sự ham thích học tập của trẻ. Giáo viên tham gia dạy hòa nhập theo kinh nghiệm của bản thân là chủ yếu. Chính vì điều kiện đó cho nên đối tượng trẻ khiếm thính ra lớp viết chữ không 8 LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 thua kém những trẻ bình thường khác, thậm chí còn viết đẹp hơn nhưng trẻ không hiểu mình viết gì. - Giáo viên soạn giảng đôi lúc không chú ý đến mục tiêu riêng cho trẻ khuyết tật mà chỉ soạn theo mục tiêu chuẩn kiến thức của Bộ giáo dục và Đào tạo cho từng lớp ở bậc tiểu học. - Trong hồ sơ chủ nhiệm mặc dù có thống kê số học sinh khuyết tật, cá biệt nhưng trong suốt năm học giáo viên không có kế hoạch để giúp trẻ tiến bộ. III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT. 1. Công tác quản lý của Hiệu trưởng: - Hiệu trưởng không chỉ nhận thức đúng mà còn phải nắm vững quy trình triển khai giáo dục hòa nhập, biết cách khai thác sức mạnh của cộng đồng để cùng Ban giám hiệu lãnh đạo tập thể giáo viên thực hiện giáo dục hòa nhập cũng như chỉ đạo các nội dung giáo dục khác. Hiệu trưởng phải tổ chức bộ máy quản lý giáo dục hòa nhập trong nhà trường để việc thực hiện giáo dục hòa nhập có kế hoạch, có nội dung, phương pháp và được giám sát đôn đốc, tổng kết đánh giá. Để làm tốt công tác giáo dục hòa nhập, Hiệu trưởng cần nắm được những yêu cầu sau đây: 1.1. Xây dựng kế hoạch quản lý giáo dục hòa nhập: - Khi xây dựng kế hoạch quản lý giáo dục hòa nhập người Hiệu trưởng cần xác định nhu cầu cần hỗ trợ cho trẻ khuyết tật. Trong trường hòa nhập với sự có mặt của học sinh khuyết tật và học sinh bình thường, đòi hỏi Hiệu trưởng phải xác định được nhu cầu cần đáp ứng để tạo điều kiện cho mọi trẻ có thể tham gia học tập đạt kết quả nhất. Đặc biệt với trẻ khuyết tật việc xác định những điều kiện cần hỗ trợ, cải thiện từ phía nhà trường, để tạo một môi trường và điều kiện thuận lợi nhất cho trẻ tham gia vào hoạt động trong nhà trường hiệu quả nhất. - Khi xác định nhu cầu cần hỗ trợ, Hiệu trưởng phải chú ý đến vấn đề: + Quan tâm thu thập thông tin về giáo dục hòa nhập tại các trường và địa phương khác. 9 LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 + Thu thập thông tin phản hồi từ phía giáo viên- học sinh và phụ huynh học sinh. Ngoài những kinh phí cho hoạt động giáo dục chung của nhà trường, người Hiệu trưởng phải xác định kế hoạch tài chính cho hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. Bao gồm kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ phương tiện học tập; tổ chức các phong trào về giáo dục hòa nhập trong nhà trường như thi làm đồ dùng dạy học cho trẻ khuyết tật, thi giáo viên dạy giỏi hòa nhập trẻ khuyết tật …Hiệu trưởng cần chú ý đến việc huy động các nguồn lực hỗ trợ từ phía bên ngoài như các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội, cộng đồng… - Kế hoạch phải xây dựng các mục tiêu, xác định hiệu quả của các hoạt động: Trong giáo dục hòa nhập xác định mục tiêu huy động và duy trì số lượng trẻ khuyết tật đến lớp được coi là một trong những mục tiêu thực hiện chiến lược mang tính bền vững và lâu dài. Trong kế hoạch hoạt động, Hiệu trưởng cần chú ý tới một số nội dung hoạt động cơ bản sau: + Nội dung giáo dục cho trẻ khuyết tật: Phục hồi chức năng, nội dung giáo dục cơ bản, hình thành và phát triển các kỹ năng xã hội… + Nội dung hoạt động cho tập thể giáo viên: Thi đua dạy hòa nhập, xây dựng nhóm giáo viên cốt cán… + Nội dung các tập thể học sinh: đôi bạn cùng tiến, vòng tay bè bạn… + Nội dung hoạt động cộng đồng: Nhóm hỗ trợ cộng đồng, nâng cao nhận thức cộng đồng… Với mỗi nội dung và hình thức hoạt động Hiệu trưởng cần xác định cách tiến hành cho phù hợp và hiệu quả nhất. Các hình thức có thể tập trung vào phát động phong trào, công tác thi đua, huy động quần chúng, kiểm tra, giám sát… 1.2. Tổ chức quản lý giáo dục và xây dựng đội ngũ giáo viên: - Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục vì vậy để đáp ứng được yêu cầu của người học và phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học. Người hiệu trưởng cần xây dựng tập thể sư phạm nhà trường hợp lý về số lượng và có chiều sâu về chất lượng. - Đối với việc phân công phân nhiệm: 10 LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 Khi lựa chọn nhân sự và sắp xếp các thành viên cùng cộng đồng hợp tác người Hiệu trưởng cần chú ý tới đặc điểm năng lực chuyên môn, phẩm chất, thái độ của mỗi thành viên tham gia dạy trẻ khuyết tật đồng thời phải tham khảo sự tín nhiệm, tin yêu của đồng nghiệp và của học sinh. Ý thức trách nhiệm, tính linh hoạt, sáng tạo và chủ động của người tham gia làm cơ sở để lựa chọn. Người Hiệu trưởng giữ vai trò là người điều phối, đầu mối lôi kéo các lực lượng cùng tin tưởng tham gia vào công tác giáo dục trẻ khuyết tật. - Bồi dưỡng nâng cao trình độ: Đầu năm học, Hiệu trửong tổ chức cho giáo viên nghiên cứu để nắm vững mục tiêu yêu cầu, nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy trẻ khuyết tật và các văn bản quy định về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. Tổ chức các chuyên đề về hoạt động giáo dục trẻ khuyết tật, giao cho giáo viên có kinh nghiệm viết sáng kiến kinh nghiệm để báo cáo cho tổ, khối, hoặc Hội đồng sư phạm tích luỹ thêm kinh nghiệm nhằm góp phần thiết thực vào việc xây dựng môi trường giáo dục, tập thể giáo viên hợp tác, chia sẽ kinh nghiệm, trách nhiệm chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật. Sắp xếp tạo điều kiện để giáo viên được tham gia các lớp bồi dưỡng giáo viên giảng dạy hòa nhập trẻ khuyết tật do ngành tổ chức. 2. Tổ khối chuyên môn trong công tác giáo dục hòa nhập: - Hiệu trưởng chỉ đạo tổ, khối chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động chung về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. - Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ khuyết tật. - Thống nhất điều chỉnh kế hoạch bài giảng cho học sinh khuyết tật trên từng đơn vị lớp. - Đưa hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật vào nhiệm vụ chung cơ bản trong hoạt động chuyên môn của mình. - Xây dựng và tổ chức các chuyên đề hoạt động về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, bồi dưỡng kỹ năng kiến thức kinh nghiệm dạy trẻ khuyết tật cho các thành viên trong đơn vị tổ mình phụ trách. - Phát động trong đội ngũ giáo viên tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học cho từng môn học, từng dạng trẻ khuyết tật, đề ra kinh nghiệm và biểu dương 11 LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 những đồng chí có ý tưởng sáng tạo trong việc làm đồ dùng dạy học tự làm và có phương pháp giảng dạy trẻ khuyết tật đạt kết quả tốt. 3. Giáo viên với việc nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập: Giáo viên trực tiếp giảng dạy có vai trò quyết định hiệu quả của giáo dục hòa nhập, là người trực tiếp điều hành hoạt động dạy học hòa nhập nên hiểu rõ nhất nhu cầu và năng lực của từng trẻ khuyết tật để xây dựng mục tiêu giáo dục phù hợp với từng trẻ, là người tổ chức các mối quan hệ tốt giữa học sinh bình thường với học sinh khuyết tật, chính vì thế để nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập đối với người giáo viên cần phải: 3.1. Tìm hiểu năng lực và nhu cầu của trẻ khuyết tật: Để làm được điều này, giáo viên phải tổng hợp thông tin về trẻ từ nhiều yếu tố: - Thông qua y tế để xác định mức độ nặng nhẹ của từng cá nhân trẻ. - Thông qua nhóm hỗ trợ cộng đồng và gia đình trẻ để tìm hiểu những thông tin về nhu cầu và năng lực của trẻ . - Nội dung tìm hiểu về năng lực và nhu cầu trẻ khuyết tật gồm có: + Sự phát triển về thể chất: Sự phát triển cân đối về cơ thể, khả năng vận động, đặc biệt là khả năng tự lao động phục vụ. + Khả năng về ngôn ngữ giao tiếp: đó là khả năng về nghe, nói, vốn từ… + Khả năng nhận thức: Khả năng ghi nhớ, tư duy, khả năng hiểu biết về thế giới tự nhiên xung quanh. + Quan hệ xã hội: Đó là các hành vi ứng xử, tình cảm, khả năng hội nhập cộng đồng. + Môi trường trẻ sinh sống: Trẻ được sống trong môi trường ăn ở, vệ sinh, chăm sóc, giáo dục như thế nào. 3.2. Xây dựng mục tiêu và lập kế hoạch giáo dục: * Xây dựng mục tiêu: Khi xây dựng mục tiêu cho trẻ trong giáo dục hòa nhập phải căn cứ vào: - Bản thân đứa trẻ: kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm sống đã có ở trẻ, những gì trẻ cần đáp ứng. 12 LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 - Điều kiện và nguyện vọng gia đình của trẻ. - Điều kiện của địa phương, nhà trường, lớp học. Khi xây dựng mục tiêu cho mỗi trẻ khuyết tật cần chú ý các nội dung sau: - Mục tiêu hòa nhập xã hội - Mục tiêu kiến thức về các môn học. - Mục tiêu về hành vi ứng xử giao tiếp. - Mục tiêu giáo dục hành động tự phục vụ. - Mục tiêu phát triển các khả năng. Khi xây dựng mục tiêu cho trẻ khuyết tật giáo viên cần kết hợp với phụ huynh trẻ, nhóm hỗ trợ cộng đồng, y tế,…cùng xây dựng càng chi tiết càng tốt. Mục tiêu cho trẻ khuyết tật có thể là dài hạn (hoặc năm hoặc là nhiều năm) nhưng cũng có thể là mục tiêu ngắn hạn (học kỳ, tháng, tuần) * Lập kế hoạch: Khi xây dựng mục tiêu xong, căn cứ vào mục tiêu, GV tiến hành xây dựng kế hoạch giáo dục. Kế hoạch giáo dục cần được xây dựng dựa vào điểm mạnh của trẻ. Vì trẻ chỉ có thể phát triển tốt khi sử dụng thế mạnh của mình. Có thể xây dựng kế hoạch theo biểu mẫu: Nội dung hoạt động Biện pháp Thời gian Người tiến hành tiến hành thực hiện Kết quả Chăm sóc Kiến thức Kỹ năng XH Phục hồi chức năng 3.3. Điều chỉnh chương trình: Giáo viên là người điều chỉnh chương trình học tập. Việc điều chỉnh chương trình học tập phải đạt được những yêu cầu: làm cho thích ứng, định hình, hòa nhập và sáng tỏ chương trình và phương pháp giảng dạy. Trên cơ sở những đặc điểm khác nhau về khả năng, nhu cầu, sở thích của trẻ, để đáp ứng và tạo điều kiện cho trẻ phát triển tối đa, những khả năng vốn có giáo viên cần xác định mục tiêu giáo dục cụ thể trong từng môn học cho mỗi trẻ 13 LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 khuyết tật và vận dụng các phương pháp dạy phù hợp để đáp ứng mọi nhu cầu học tập của trẻ khuyết tật. Ví dụ : Trẻ có khó khăn về nghe (trẻ khiếm thính) sẽ không gặp khó khăn gì trong các môn rèn luyện thể chất, môn Mĩ thuật nhưng lại gặp nhiều khó khăn trong quá trình hình thành và phát triển ngôn ngữ như đối với môn Hát nhạc trẻ cần thay thế sang hát bằng cử chỉ, cho nên tùy theo mục tiêu đề ra mà giáo viên có thể giảm nhẹ yêu cầu cho phù hợp với năng lực của trẻ. Hay trẻ có khó khăn về học cũng tuỳ theo năng lực của trẻ mà điều chỉnh cho phù hợp (chẳng hạn học sinh bình thường học phép tính cộng trong phạm vi 10 thì trẻ khuyết tật cần học đếm được xuôi ngược từ 1 đến 10 và làm các phép tính cộng trong phạm vi 5 trở lại bằng cách sử dụng que tính). Trẻ bình thường ở mức độ viết bài tập làm văn hoàn chỉnh (mức độ tổng hợp), thì trẻ có khó khăn về học chỉ yêu cầu trả lời các câu hỏi theo dàn ý đã định sẵn (mức độ hiểu)… Hàng tháng, giữa kỳ, cuối kỳ giáo viên cần kiểm tra đánh giá và đối chiếu với mục tiêu kế hoạch từng môn học đã xây dựng để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, đồng thời trao đổi với phụ huynh những tiến bộ của trẻ và những vấn đề cần phối hợp để thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra. 3.4. Xây dựng vòng tay bè bạn: Thông thường việc kết bạn và duy trì tình bạn giữa trẻ với nhau mang tính tự nhiên. Với trẻ khuyết tật, do có khó khăn trong đời sống hàng ngày, trong hoạt động nhận thức nên trẻ cũng gặp khó khăn trong tình bạn. Bởi đây là quan hệ được xây dựng từ hai phía và đòi hỏi phải thường xuyên củng cố, giữ gìn. Để tình bạn của trẻ thực sự có ý nghĩa trong đời sống tình cảm, tạo ra bầu không khí thân mật, thương yêu, giúp đỡ bạn ngay từ khi mới biết nhau giáo viên cần xây dựng vòng tay bè bạn cho trẻ. Nhiệm vụ của nhóm vòng tay bè bạn là: - Giúp đỡ nhau trong học tập: trẻ bình thường sẽ giảng giải cho trẻ khuyết tật. Việc giảng giải của trẻ bình thường vừa giúp trẻ khuyết tật hiểu được bài vừa giúp cho chính bản thân các em rèn luyện kĩ năng tìm tòi cách thể hiện kiến thức mình hiểu cho người khác nghe vừa củng cố kiến thức đó. 14 LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 - Hỗ trợ lẫn nhau trong đi lại và sinh hoạt: trẻ có khó khăn về vận động rất cần sự giúp đỡ của bạn bè trong việc đi lại và sinh hoạt hàng ngày, thiếu sự hỗ trợ này trẻ khuyết tật gặp không ít khó khăn, thậm chí có khi phải nghỉ học. 3.5. Sắp xếp vị trí ngồi cho trẻ khuyết tật: Tuỳ theo loại khuyết tật của trẻ mà giáo viên sắp xếp chỗ ngồi sao cho hợp lý nhất, thuận lợi nhất, để trẻ có thể phát huy hết khả năng của mình. Thông thường, trẻ khuyết tật được sắp xếp ngồi ở những vị trí sau: - Ngồi nơi học sinh dễ quan sát, giáo viên dễ theo dõi có điều kiện chỉ bảo như bàn đầu phía vách tường vì trẻ khuyết tật thường ra lớp muộn nên vóc dáng có thể che chắn tầm nhìn của trẻ bình thường. - Hoặc trẻ khiếm thị sắp xếp ngồi bàn đầu. - Trẻ khuyết tật vận động sắp xếp nơi đầu bàn để trẻ dễ ra vào lớp… 3.6 Đánh giá kết quả học tập của trẻ Đánh giá kết quả học tập của trẻ dựa vào nội dung, hình thức học tập đã được điều chỉnh, kết quả thực hiện giáo dục cá nhân. Chú ý đến sự tiến bộ trong việc rèn luyện các kĩ năng xã hội, kĩ năng sống, khả năng hòa nhập của từng đối tượng, việc đánh giá được thực hiện theo nguyên tắc động viên khuyến khích và ghi nhận sự tiến bộ của trẻ. 4. Gia đình và cộng đồng với việc nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập: - Phụ huynh là nguời gần gũi nhất với trẻ nên hiểu được quá trình phát triển nhu cầu và năng lực của trẻ. Chính vì vậy gia đình có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình giáo dục trẻ. Muốn trẻ phát triển theo chiều hướng tốt, phụ huynh cần thường xuyên liên hệ với giáo viên , với trung tâm y tế để được tư vấn về phục hồi chức năng cho trẻ, về phương pháp giáo dục trẻ tại nhà. - Trẻ được sinh ra và lớn lên trong cộng đồng, cộng đồng có vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ. Cho nên việc tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục hòa nhập trong cộng đồng nhân dân là việc làm hết sức cần thiết. Hiệu trưởng cần tham mưu với chính quyền địa phương thành lập Ban chỉ đạo cấp xã về giáo dục hòa nhập để phối hợp cùng nhà trường trong công tác giáo dục trẻ. 15 LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 5. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của giáo dục hòa nhập và vận động trẻ khuyết tật ra lớp học hòa nhập: Nhận thức của cộng đồng xã hội, của phụ huynh và giáo viên cũng là một trở ngại trong công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong trường Tiểu học. Trên thực tế hiện nay, không phải trường, lớp nào cũng sẵn sàng đón nhận trẻ khuyết tật ra học hòa nhập. Trong khi đó, do còn hạn chế về nhận thức nên không ít phụ huynh có con bị khuyết tật đã không nghĩ đến việc chạy chữa cho con mình ngay từ khi còn bé, một số do mặc cảm nên không chịu thừa nhận con mình bị khuyết tật và không chịu đón nhận sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng. Thậm chí có gia đình còn giấu kín, suốt ngày nhốt trẻ khuyết tật trong nhà không cho đến trường. Do đó việc can thiệp sớm đối với những trẻ khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn. Việc thay đổi nhận thức của một cá nhân đã khó, thay đổi nhận thức của cả cộng đồng là một vấn đề không phải dễ thực hiện. Đây là việc làm cần có sự phối hợp của toàn xã hội. Ngay từ đầu năm học, chúng tôi đã phối hợp với đài phát thanh của Thon, xã tuyên truyền về quyền trẻ em trong đó có trẻ khuyết tật, tuyên truyền những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho người khuyết tật. Bên cạnh đó tăng cường tuyên truyền trên loa đài những tấm gương vượt khó của người khuyết tật, đặc biệt là trẻ em khuyết tật nhằm củng cố lòng tin cho cha mẹ trẻ khuyết tật. Trong các buổi họp phụ huynh của trường, chúng tôi cũng trao đổi để cha mẹ trẻ hiểu và thông cảm hơn với trẻ khuyết tật. Tại góc tuyên truyền của trường, lớp chúng tôi cũng có những bài viết ngắn, những hình ảnh minh họa với những nội dung liên quan đến giáo dục hòa nhập để tuyên truyền với phụ huynh trong trường, lớp. Ngoài ra trong các cuộc họp của các ban ngành đoàn thể trên địa bàn, chúng tôi đã phối hợp với đội ngũ cộng tác viên dân số kế hoạch hóa gia đình, các hội viên của các chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên trên địa bàn cùng tuyên truyền về tầm quan trọng của việc đưa trẻ khuyết tật sớm hòa nhập với cộng đồng. 6. Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên: Ngay từ đầu năm học, tôi đã sưu tầm một số tài liệu với nội dung về trẻ khuyết tật, về vấn đề can thiệp sớm và tạo cơ hội cho trẻ khuyết tật sớm hòa 16 LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 nhập ngay từ khi mới vào trường. Tôi đã tham khảo một số tài liệu của Viện chiến lược và chương trình giáo dục dành cho các lớp tập huấn giáo viên dạy trong môi trường hòa nhập và tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, trao đổi trong các giờ sinh hoạt chuyên môn. - Do đặc điểm của trường tôi đa số trẻ khuyết tật đang học tại trường đều ở dạng tự kỉ, trí tuệ kém phát triển nên việc nghiên cứu tài liệu cũng có phần thuận lợi. Sau khi tìm kiếm tài liệu, tôi chọn lọc những nội dung liên quan, tùy thuộc vào loại tật của trẻ để hướng giáo viên nghiên cứu, tự học hỏi để hiểu hơn về chương trình giáo dục hòa nhập. - Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên không chỉ dừng ở những kiến thức về lý thuyết trên sách vở. Tôi đã hướng dẫn giáo viên tìm hiểu, tập hợp những thông tin về bản thân trẻ. Bên cạnh đó trong môi trường hòa nhập cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học đặc thù chưa có nên việc xác định đúng khả năng và nhu cầu của trẻ quyết định chất lượng của việc xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ. IV. MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU: Qua thực tế áp dụng đề tài “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật cấp tiểu học ” trong những năm gần đây đã đạt được những kết quả đáng khích lệ sau: 1. Đối với địa phương và cha mẹ học sinh: Ban chỉ đạo giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật đã quan tâm ủng hộ và phối hợp tốt trong công tác giáo dục hòa nhập nên đã tạo nhiều thuận lợi cho việc vận động trẻ khuyết tật ra lớp đến nay trên địa bàn có 6/7 học sinh khuyết tật được ra lớp, duy chỉ có 1 em khuyết tật nặng không thể ra lớp. Nhờ các phương tiện thông tin (truyền thanh, tổ chức văn nghệ tuyên truyền về giáo dục hòa nhập) nên đã tạo được nhiều cơ hội cho trẻ được hòa nhập với cộng đồng. Cha mẹ học sinh đã ý thức được tầm quan trọng của giáo dục hòa nhập. Chính sự tin tưởng vào mô hình giáo dục hòa nhập nên một số phụ huynh lâu nay vẫn không tin tưởng vào con mình nay đã tự nguyện đưa con em mình đến trường, biết chia sẽ những thông tin về trẻ với mọi người, với người làm công tác giáo dục. 17 LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 2. Đối với cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên: Cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, đã quan tâm và có ý thức trách nhiệm nhiều hơn đối với trẻ khuyết tật. Nhờ được tập huấn bước đầu về giáo dục hòa nhập nên giáo viên có được định hướng trong việc giáo dục trẻ, xây dựng mục tiêu, biết lập kế hoạch, điều chỉnh chương trình và áp dụng được phương pháp dạy đối với từng trẻ khuyết tật và tạo điều kiện cho trẻ hòa nhập tự tin vào cuộc sống không còn mặc cảm tự ti về bệnh tật của mình. Hàng năm, nhà trường đều có xét khen thưởng giáo viên có thành tích trong công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. Trong 2 năm học 2017 – 2018, 2018 – 2019 có 02 giáo viên được nhà trường khen tặng danh hiệu này. 3. Đối với học sinh: Với sự nỗ lực của cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên của trường trong công tác quản lý giáo dục hòa nhập, trong 2 năm học gần đây học sinh có nhiều tiến bộ rõ rệt. Đặc biệt là những kỹ năng hòa nhập cộng đồng. Trẻ không còn sợ sệt hay quậy phá như lúc đầu mới vào lớp mà đã dần đi vào nề nếp. Đa số các em thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch đề ra: Em học sinh lớp 1 đến nay có thể viết được một số chữ cái, nhận biết và viết được các chữ số từ 1 đến 5 mà trước đây em không hề biết. Đặc biệt các em khuyết tật biết cùng bạn vui đùa, biết tham gia vào các trò chơi cùng các trẻ em bình thường. Đối với em bị bệnh tự kỷ đang học lớp 3 em này đến nay đã biết nói lên ý nghĩ của mình thành câu ngắn rõ nghĩa, biết hát, biết tự phục vụ cho bản thân như tự mặc quần áo, mang giày, cặp sách…nhận biết được tình cảm và ghi nhớ các sự kiện trong ngày bước đầu giao tiếp với bạn. Về kiến thức em đã viết được đoạn văn ngắn, biết làm toán cộng trừ trong phạm vi 10. Đối với em học sinh khiếm thính: Nhờ giao lưu sinh hoạt, học tập cùng trẻ bình thường mà em học sinh này đã tích luỹ cho mình vốn ngôn ngữ ký hiệu của bản thân rất phong phú giúp em có kỹ năng sống hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt em có kỹ năng giữ vở sạch , rèn chữ đẹp và tốc độ nhìn bảng viết rất nhanh. Em có năng khiếu hội họa, nhiều bài vẽ của em được thầy cô giáo đánh giá rất cao, 18 LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 em thích tham gia sinh hoạt tập thể, các bài múa, biết chào hỏi người lớn, thầy cô giáo bằng ngôn ngữ hình thể. C. KẾT LUẬN – KHUYẾN NGHỊ I. Kết luận: Lớp học học hòa nhập có đặc thù riêng. Đó là trong cùng một lớp học, cùng một lúc, giáo viên phải dạy học những học sinh có năng lực, nhận thức khác nhau; hoạt động dạy học khác nhau về đối tượng học sinh, về mục tiêu, về phương pháp, phương tiện và nhiệm vụ học tập nhưng lại diễn ra trong cùng một phòng học, mang cùng một tên lớp. Chính vì vậy, cùng một lúc giáo viên phải tổ chức, điều khiển những quá trình nhận thức khác nhau, đồng thời cũng phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm, nhận thức của từng đối tượng, giải quyết khó khăn xuất hiện trong quá trình học tập từng đối tượng học sinh. Chính vì vậy để nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật đối với cán bộ quản lý nhà trường cần phải: Xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất tốt, có năng lực chuyên môn cao, nhiệt tình trong giảng dạy, có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề mến trẻ, biết quan tâm chia sẻ với trẻ khuyết tật. Có kế hoạch xây dựng bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phù hợp với yêu 19 LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: 0946.734.736 cầu của từng trẻ khuyết tật. Trong công tác điều hành phải phân công phân nhiệm hợp lý. Có kiểm tra đánh giá và động viên khen thưởng kịp thời, cần phát huy vai trò tích cực của các thành viên có tinh thần trách nhiệm xuất sắc trong công tác giáo dục hòa nhập. Đối với giáo viên giảng dạy phải: bíêt tìm hiểu năng lực và nhu cầu của trẻ khuyết tật, để xây dựng mục tiêu, xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ. Kế hoạch này phải xuất phát từ năng lực và nhu cầu của trẻ khuyết tật. Phải xây dựng tốt mối quan hệ giữa thầy – trò, trò – trò, biết xác định nội dung dạy học với từng đối tượng, biết cách tổ chức hoạt động cho từng học sinh đặc biệt là hoạt động nhóm. Biết đánh giá kết quả hoạt động giáo dục trẻ và phối hợp tốt với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ khuyết tật. Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật là thành quả của sự phát triển tư tưởng nhân văn trong giáo dục. Trên cơ sở một nhân sinh quan đúng đắn về người khuyết tật. Việc nâng cao chất lượng dạy học trong giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật vừa đáp ứng nhu cầu giúp cho từng trẻ khuyết tật có điều kiện phát triển tốt vừa tạo được niềm tin và nhận thức đúng đắn trong ngành và ngoài xã hội về phương thức giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. II. Đề xuất kiến nghị: Để nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, tôi có một số kiến nghị như sau: - Bộ Giáo dục và Đào tạo cần hỗ trợ phương tiện thiết bị dạy học phù hợp với các loại tật dành cho trẻ khuyết tật học hòa nhập ở các trường. - Mở các lớp tập huấn về giáo dục hòa nhập cho cán bộ, giáo viên và cộng đồng. - Tổ chức giao lưu học hỏi kinh nghiệm của các đơn vị điển hình để làm tốt công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. - Có chính sách động viên kịp thời cho giáo viên trực tiếp dạy học sinh khuyết tật hòa nhập. 20
- Xem thêm -