Tài liệu Lượng tử ánh sáng

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61154 tài liệu

Mô tả:

VŨ ĐÌNH HOÀNG http://lophocthem.com ĐT: 01689.996.187 – Email: vuhoangbg@gmail.com Họ và tên:....................................................................... Lớp:.......................Trường........................................................... BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, LUYỆN THI ĐẠI HỌC. CẤU TRÚC TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 7: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG CHỦ ĐỀ 1: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN I. KIẾN THỨC CHUNG: TÓM TẮT CÔNG THỨC II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP. BÀI TOÁN 1: TÌM CÔNG THOÁT, GIỚI HẠN QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN 2: ĐỘNG NĂNG BAN ĐẦU CỰC ĐẠI, VMAX, HIỆU ĐIỆN THẾ HÃM TRIỆT TIÊU DÒNG QUANG ĐIỆN BÀI TOÁN 3: NĂNG LƯỢNG VÀ ĐỘNG LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG PHOTON CƯỜNG ĐỘ DÒNG QUANG ĐIỆN BÃO HÒA, SỐ e BẬT RA; CÔNG SUẤT NGUỒN SÁNG, HIỆU SUẤT L.TỬ BÀI TOÁN 4: HIỆU ĐIỆN THẾ HÃM, TRIỆT TIÊU DÒNG QUANG ĐIỆN ĐIỆN TÍCH, ĐIỆN THẾ, ĐIỆN TRƯỜNG MAX CỦA QUẢ CẦU CÔ LẬP VỀ ĐIỆN BÀI TOÁN 5: ELECTRON QUANG ĐIỆN BẮN VÀO ĐIỆN, TỪ TRƯỜNG ĐỀU. BÀI TOÁN 6: SỰ TẠO THÀNH TIA X (TÌM BƯỚC SÓNG NHỎ NHẤT TIA RONGHEN) III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 2: MẪU NGUYÊN TỬ BO. QUANG PHỔ NGUYÊN TỬ HYDRO I. KIẾN THỨC CHUNG: TÓM TẮT CÔNG THỨC II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP. BÀI TOÁN 1: BÁN KÍNH, VẬN TỐC DÀI, NĂNG LƯỢNG, CHU KÌ, TẦN SỐ CỦA ELECTRON TRÊN QUĨ ĐẠO DỪNG BÀI TOÁN 2: QUANG PHỔ VẠCH NGUYÊN TỬ HIDRO TÌM BƯỚC SÓNG CÁC VẠCH, LAMDA MIN, MAX III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 3. HẤP THỤ VÀ PHẢN XẠ LỌC LỰA – MÀU SẮC ÁNH SÁNG - LAZE I. KIẾN THỨC CHUNG: TÓM TẮT CÔNG THỨC II. CÁC DẠNG BÀI TẬP: III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 4: ÔN TẬP LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
- Xem thêm -