Tài liệu Luận văndigital library

  • Số trang: 118 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DIGITAL LIBRARY Ngành Niên khoá Lớp Sinh viên thực hiện : : : : Công nghệ thông tin 32 DH06DT Phạm Tuấn Anh Võ Thị Mỹ Dung Trương Thị Mai Trần Trọng Thoàng TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 9 năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DIGITAL LIBRARY Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy Phạm Tuấn Anh Võ Thị Mỹ Dung Trương Thị Mai Trần Trọng Thoàng TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 9 năm 2010 CÔNG TRÌNH HOÀN TẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM  Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên phản biện: Nguyễn Thanh Phước Luận văn cử nhân được bảo vệ tại HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN CỬ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM ngày … tháng … năm 2010. Nhận xét của giáo viên hướng dẫn ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Nhận xét của giáo viên phản biện ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN: Tên Thông Tin Phạm Tuấn Anh Ngày sinh: 26/11/1987 Giới tính: Nam Chuyên nghành: Hệ Thống Thông Tin Địa chỉ: Võ Thị Mỹ Dung E-mail: P_T_Anh87@yahoo.com Ngày sinh: 01/11/1988 Giới tính: Nữ Chuyên nghành: Hệ Thống Thông Tin Địa chỉ: Trương Thị Mai E-mail: vomydung_2005@yahoo.com Ngày sinh: 24/2/1988 Giới tính: Nữ Chuyên nghành: Hệ Thống Thông Tin Địa chỉ: Trần Trọng Thoàng E-mail: truongthimai1988@gmail.com Ngày sinh: 06/04/1988 Giới tính: Nam Chuyên nghành: Hệ Thống Thông Tin Địa chỉ: E-mail: trantrongthoang@yahoo.com Digital Library LỜI CẢM ƠN  Chúng em xin chân thành cám ơn Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em thực hiện luận văn này. Chúng em xin chân thành cảm ơn Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo cùng những lời động viên khuyến khích và giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Chúng em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trong Khoa đã tận tình giảng dạy, trang bị cho chúng em những kiến thức quý báu trong những năm học vừa qua. Chúng con xin nói lên lòng biết ơn sâu sắc đối với Ông Bà, Cha Mẹ đã chăm sóc, nuôi dạy chúng con thành người. Xin chân thành cảm ơn các anh chị và bạn bè đã ủng hộ, giúp đỡ và động viên chúng em trong thời gian học tập và nghiên cứu. Mặc dù chúng em đã cố gắng hoàn thành tốt luận văn trong phạm vi và khả năng cho phép nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng em kính mong nhận được sự cảm thông và tận tình chỉ bảo của quý Thầy Cô và các bạn. Sinh viên thực hiện Phạm Tuấn Anh Võ Thị Mỹ Dung Trương Thị Mai Trần Trọng Thoàng GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy I SVTH: Anh,Dung,Mai,Thoàng Digital Library DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT SSO Single Sign On ILL Interlibrary Loan Dịch vụ mượn liên thư viện ISBN International Standard Book Number Mã tiêu chuẩn cho sách LDAP Lightweight Directory Access Protocol LDIF LDAP Interchange Format MSSV Mã Số Sinh Viên OPAC Online Public Access Catalog Mục lục truy cập công cộng trực tuyến URI Uniform Resource Identifier Đường dẫn GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy II SVTH: Anh,Dung,Mai,Thoàng Digital Library DANH SÁCH CÁC THUẬT NGỮ TIẾNG ANH Completed Hoàn thành Custom Tùy chỉnh Database Cơ sở dữ liệu Installing Cài đặt Password Mật khẩu User Người dùng Role Vai trò GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy III SVTH: Anh,Dung,Mai,Thoàng Digital Library MỤC LỤC  Trang CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN........................................................................................................................1 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.....................................................................................................................1 1.2. ĐẶT VẤN ĐỀ ...................................................................................................................................2 1.3. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI .........................................................................................................................2 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ................................................................................................................3 CHƯƠNG 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ..................................................................................................4 2.1. TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ ................................................................................................................4 2.1.1. TÌM HIỂU CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN ............................................................4 2.1.2. CHUẨN MÔ TẢ DỮ LIỆU TRÊN INTERNET: Z39.50 ..................................................................16 2.1.3. CHUẨN MÔ TẢ DỮ LIỆU TRÊN INTERNET: DUBLIN CORE METADATA.....................................18 2.1.4. TTÌM HIỂU CÁC CÔNG NGHỆ MÃ NGUỒN MỞ ..................................................................20 2.2. GIẢI PHÁP ....................................................................................................................................38 2.2.1. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN ............................................................................................................. 38 2.2.2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG ........................................................................................................... 42 2.2.3. KẾT QUẢ HỆ THỐNG XÂY DỰNG ĐƯỢC ............................................................................. 47 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ........................................................53 3.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC .................................................................................................................. 53 3.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN ................................................................................................................. 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................................................54 PHỤ LỤC ..................................................................................................................................................54 1.HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT.................................................................................................................... 54 1.1. DSPACE ......................................................................................................................................... 54 1.1.1.YÊU CẦU KỸ THUẬT ................................................................................................................ 54 1.1.2. CÀI ĐẶT TRÊN UBUNTU ......................................................................................................... 54 1.1.3. CÀI ĐẶT TRÊN WINDOW 32 ...................................................................................................59 1.2. KOHA ............................................................................................................................................ 70 1.2.1. YÊU CẦU KỸ THUẬT................................................................................................................ 70 1.2.2. CÀI ĐẶT TRÊN UBUNTU ......................................................................................................... 70 1.2.3. CÀI ĐẶT TRÊN WINDOW 32 ...................................................................................................81 1.3. CÀI ĐẶT OPENDS - LDAP ........................................................................................................... 93 1.4. CẤU HÌNH SSO (SINGLE SIGN ON) TRÊN DSPACE ................................................................ 99 1.5. CẤU HÌNH SSO (SINGLE SIGN ON) TRÊN KOHA ................................................................. 103 GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy IV SVTH: Anh,Dung,Mai,Thoàng Digital Library DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Trang Hình 3.1 Giao diện tìm kiếm Z39.50 ........................................................................... 17 Hình 3.2 Kết quả tìm kiếm Z39.50 ............................................................................. 17 Hình 3.3 Ví dụ giao diện thêm máy chủ tìm kiếm Z39.50 ............................................ 18 Hình 3.4 Mô hình kiến trúc hệ thống Dspace .......................................................... 21 Hình 3.5 Mô hình kiến trúc hệ thống Koha............................................................. 25 Hình 3.6 Các Module chính trong mô hình kiến trúc hệ thống Koha....................... 26 Hình 3.7 Truy cập vào ứng dụng khi đã chứng thực với CAS server ............................... 30 Hình 3.8 Truy cập vào ứng dụng mà chưa chứng thực với CAS server ........................... 30 Hình 3.9 Mô hình kết nối giữa client/server............................................................ 32 Hình 3.10 Cấu trúc cây LDAP ................................................................................ 33 Hình 3.11 Kiến trúc tổng thể của thư viện .............................................................. 42 Hình 3.12 Mô hình quản lý người dùng LDAP ....................................................... 43 Hình 3.13 Sơ đồ quản lý người dùng ...................................................................... 44 Hình 3.14 Mô hình chứng thực ............................................................................... 45 Hình 3.15 Giao diện chính Thư Viện Số .................................................................... 47 Hình 3.16 Giao diện chính Cộng Đồng và Bộ Sưu Tập ................................................. 48 Hình 3.17 Chi tiết một tài liệu đã được biên mục ......................................................... 49 Hình 3.18 Giao diện chính Thư Viện Vật Lý ............................................................... 50 Hình 3.19 Giao diện quản trị_Thư viện Vật Lý ............................................................ 50 Hình 3.20 Giao diện biên mục tài liệu ......................................................................... 51 Hình 3.21 Giao diện đăng nhập thông qua CAS ........................................................... 52 Hình 3.22 Đường dẫn update trong Ubuntu ................................................................. 55 Hình 3.23 Giao diện Accept Installing Java ................................................................. 60 Hình 3.24 Giao diện Custom Setup Install Java .......................................................... 60 Hình 3.25 Giao diện chọn ngôn ngữ Instal Postgresql ................................................. 61 Hình 3.26 Giao diện Custom Setup Postgresql............................................................ 61 Hình 3.27 Giao diện Service configuration Posgresql .................................................. 62 Hình 3.28 Giao diện chọn ngôn ngữ .......................................................................... 62 Hình 3.29 Giao diện chọn Module contrib.................................................................. 63 Hình 3.30 Giao diện kết nối database Posgresql .......................................................... 63 Hình 3.31 Giao diện Login Posgresql ........................................................................ 63 Hình 3.32 Giao diện tạo Role mới ............................................................................. 64 Hình 3.33 Giao diện tạo database mới ....................................................................... 64 Hình 3.34 Giao diện cấu hình Apache Tomcat ............................................................ 65 Hình 3.35 Giao diện Custom Setup Apache Tomcat .................................................... 65 Hình 3.36 Giao diện hòan thành cài đặt Apache Tomcat .............................................. 66 Hình 3.37 Giao diện nhập giá trị tạo biến môi trường .................................................. 67 Hình 3.38 Giao diện Dpscace ................................................................................... 69 Hình 3.39 Giao diện Dpsace ..................................................................................... 69 Hình 3.40 Biểu tượng update Ubuntu ........................................................................ 70 GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy V SVTH: Anh,Dung,Mai,Thoàng Digital Library Hình 3.41 Đường dẫn update Ubuntu ........................................................................ 71 Hình 3.42 Đường dẫn cài đặt các chương trình trong Ubuntu ....................................... 71 Hình 3.43 Chọn vị trí cài đặt trong Ubuntu................................................................. 72 Hình 3.44 Chọn chương trình LAMP server ............................................................... 72 Hình 3.45 Apply tiến hành cài đặt LAMP .................................................................. 72 Hình 3.46 Nhập password mới cho MySQL ............................................................... 72 Hình 3.47 Giao diện ban đầu của Webmin ................................................................. 75 Hình 3.48 Tạo user và group cho Koha ...................................................................... 77 Hình 3.49 Thông tin Server ...................................................................................... 82 Hình 3.50 Kiểu Setup .............................................................................................. 83 Hình 3.51 Chọn nơi cài đặt ....................................................................................... 83 Hình 3.52 Tiến hành cài đặt Apache .......................................................................... 84 Hình 3.53 Giao diện chọn kiểu cài đặt cho MySQL..................................................... 85 Hình 3.54 Giao diện tiến hành cài đặt MySQL ........................................................... 85 Hình 3.55 Chọn cách cấu hình cho MySQL ............................................................... 86 Hình 3.56 Tạo password mới cho MySQL ................................................................. 86 Hình 3.57 Chọn cách cấu hình cho MySQL ............................................................... 87 Hình 3.58 Cài đặt Perl.............................................................................................. 88 Hình 3.59 Chọn folder cài đặt Perl ............................................................................ 88 Hình 3.60 Chọn hành động cài đặt ............................................................................ 89 Hình 3.61 Tiến hành cài đặt Perl ............................................................................... 89 Hình 3.62 Chọn kiểu cài đặt Koha ............................................................................. 90 Hình 3.63 Chọn kiểu biên mục cho Koha ................................................................... 90 Hình 3.64 Chọn chương trình cài đặt cần cho Koha..................................................... 91 Hình 3.65 Chọn đường dẫn cài đặt Koha.................................................................... 91 Hình 3.66 Giao diện cài đặt YAZ .............................................................................. 92 Hình 3.67 Chọn đường dẫn cài đặt YAZ .................................................................... 92 Hình 3.68 Hòan thành cài đặt YAZ ........................................................................... 92 Hình 3.69 Giao diện cài đặt OpenDS ......................................................................... 93 Hình 3.70 Cấu hình LDAP Server ............................................................................. 93 Hình 3.71 Cấu hình topology .................................................................................... 94 Hình 3.72 Cấu hình cây thư mục LDAP ..................................................................... 94 Hình 3.73 Xem lại cấu hình LDAP Server ................................................................. 95 Hình 3.74 Màn hình thông báo cài đặt hoàn tất ........................................................... 95 Hình 3.75 Thông tin cấu trúc cây LDAP .................................................................... 96 Hình 3.76 Tạo Organizational trong LDAP ................................................................ 96 Hình 3.77 Giao diện nhập thông tin Organizational ..................................................... 97 Hình 3.78 Tạo người dùng trong LDAP ..................................................................... 97 Hình 3.79 Giao diện nhập thông tin người dùng trong ................................................. 98 GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy VI SVTH: Anh,Dung,Mai,Thoàng Digital Library DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Ví dụ giá trị ngầm định theo MARC21 ...................................................... 9 Bảng 3.2 Ví dụ các trường biên mục theo MARC21................................................. 9 Bảng 3.3Cấu trúc chung cho Dublin Core .............................................................. 10 GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy VII SVTH: Anh,Dung,Mai,Thoàng Digital Library TÓM TẮT Tên đề tài “DIGITAL LIBRARY” Nội dung nghiên cứu Nghiệp Vụ Thư Viện Dspace Koha CAS – Single Sign On OpenDS - LDAP Wikipedia Hướng tiếp cận và giải quyết vấn đề Nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật liên quan. Tiếp cận thực tế quy trình, nghiệp vụ của một thư viện thực. Tìm hiểu, tùy chỉnh và sử dụng các opensource liên quan. Kết quả đạt được Nêu được quy trình nghiệp vụ của một thư viện thật. Cài đặt và tùy chỉnh thành công Koha và Dspace. Việt hóa Koha và Dspace. Nhập liệu cho Koha và Dspace. Quản lý người dùng bằng LDAP. Đăng nhập SSO giữa các ứng dụng. Hoàn thành tài liệu trên wikipedia cho Digital Library. Public hệ thống ra ngoài và đưa vào sử dụng thật cho Khoa CNTT. GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy VIII SVTH: Anh,Dung,Mai,Thoàng Digital Library CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngày nay công nghệ thông tin ngày càng phát triển và nhu cầu công nghệ thông tin hóa ở các thư viện của các trường trung học và các trường đại học càng cao. Tổ chức quản lý và khai thác dữ liệu Thư viện điện tử là một vấn đề cấp bách trong môi trường thông tin hiện nay. Nhằm dễ dàng hơn cho việc quản lý tài liệu và học sinh, sinh viên truy cập tìm thông tin bài học cần thiết và hiệu quả. Là những thế hệ anh chị đi trước cũng đã thấy được những khó khăn trong tìm tài liệu học tập, cả những khó khăn trong quản lý tài liệu của các cô chú trong trường phổ thông mà chúng ta đã đi qua và cũng để tiết kiệm kinh phí cho nền giáo dục Việt Nam, thay vì phải mua phần mềm có phí, vậy tại sao chúng ta không vận dụng những cái đã có sẵn. Đem đến cho khoa Công Nghệ Thông Tin trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh và các trường Trung Học một phần mềm thư viện hỗ trợ cho nhu cầu tìm hiểu và thu hút học sinh, sinh viên tìm tài liệu học và đến thư viện nhiều hơn. Nâng cao kinh nghiệm và tiếp thu kiến thức mới cho các thành viên trong nhóm từ việc nghiên cứu các phần mềm mã nguồn mở đang ngày càng phổ biến trên thế giới, cụ thể là Dspace và Koha, CAS, LDAP. Tất cả những điều trên là lý do chúng em chọn đề tài này. GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy 1 SVTH: Anh,Dung,Mai,Thoàng Digital Library 1.2. ĐẶT VẤN ĐỀ Hầu hết các trường sử dụng các phần mềm có phí, mua từ các công ty và không thống nhất, một số trường còn sử dụng hình thức lưu trên giấy. Trong khi đó, hiện nay có rất nhiều phần mềm quản lý thư viện là mã nguồn mở, không tốn phí. Và nhiều nước trên thế giới đã áp dụng vào cho nền giáo dục nước họ. Vấn đề đặt ra cho nền giáo dục Việt Nam là đưa vào các phần mềm thư viện miễn phí áp dụng cho các trường trung học cấp 2, cấp 3 và các trường đại học trên cả nước. Thuận tiện cho nhu cầu tìm hiểu và thu hút học sinh, sinh viên đến thư viện nhiều hơn và thống nhất hệ thống cơ sở dữ liệu để có thể trao đổi lẫn nhau. Trong phạm vi của đề tài chúng tôi sẽ trình bày đầy đủ hai phần mềm mã nguồn mở, đó là thư viện số - Dspace và thư viện vật lý - Koha về: giới thiệu, cài đặt, hướng dẫn sử dụng. 1.3. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Tìm hiểu, cài đặt và sử dụng thành thạo hai phần mềm thư viện Opensource Dspace và Koha. Việt hóa Dspace và Koha. Tìm hiểu và cài đặt thành công LDAP và CAS. Hiện thực thành công hệ thống thư viện số Dspace và thư viện vật lý Koha cho khoa Công Nghệ Thông Tin trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh và các trường trung học phổ thông. Public hệ thống thư viện và đưa vào sử dụng thực tế cho khoa Công Nghệ Thông Tin trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh và các trường trung học phổ thông. GVHD: Ths. Nguyễn Thị Thanh Thủy 2 SVTH: Anh,Dung,Mai,Thoàng Digital Library 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Trong khoảng thời gian nhất định, đề tài chúng em tìm hiểu các mục sau: 1. Tìm hiểu nghiệp vụ thư viện. 2. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng thư viện điện tử Dspace. 3. Việt hóa Dspace. 4. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng thư viện thật Koha. 5. Việt hóa Koha. 6. Xây dựng hệ thống quản lý người dùng tập trung LDAP Server 7. Xây dựng hệ thống chứng thực tập trung CAS Server 8. Hiện thực thư viện cho khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh. GVHD: Ths. Nguyễn Thị Thanh Thủy 3 SVTH: Anh,Dung,Mai,Thoàng Digital Library CHƯƠNG 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.1. Tìm Hiểu Công Nghệ 2.1.1. Tìm Hiểu Các Quy Trình Nghiệp Vụ Thư Viện  Nghiệp Vụ Thư Viện Nghiệp vụ của một thư viện gồm các phân hệ quản lý chính như sau: 1. Phân Hệ Bổ Sung  Quy trình quản lý ấn phẩm chặt chẽ và xuyên suốt kể từ lúc phát sinh nhu cầu bổ sung, đặt mua, kiểm nhận, gán số đăng ký cá biệt, xếp giá tới lưu kho và đưa ra khai thác cho đến những thay đổi như mất mát, thanh lý, bổ sung thêm của ấn phẩm trong thư viện.  Có các nội dung chủ yếu: đơn đặt, quỹ, xếp giá, kho, thống kê, báo cáo.  Cho phép vẽ các biểu đồ thống kê về quá trình bổ sung ấn phẩm hàng năm, hàng tháng, hàng ngày hay trong 1 khoảng thời gian bất kỳ.  Cho phép tạo phích và các thư mục sách để phục vụ cho các ấn phẩm đầu ra trên giấy.  Có thể tích hợp với các quỹ, phân hệ kế toán để quản lý ngân quỹ mua ấn phẩm của thư viện. 2. Phân Hệ Biên Mục  Phân hệ biên mục thực hiện việc thay đổi nội dung của cơ sở dữ liệu, biên mục mọi dạng tài nguyên thư viện theo các tiêu chuẩn thư mục quốc tế.  Những người thuộc bộ phận biên mục có quyền truy cập vào phân hệ này và được cấp phát cho người dùng theo 2 mức: - Mức 1: được quyền nhập, xóa và sửa một ấn phẩm. GVHD: Ths. Nguyễn Thị Thanh Thủy 4 SVTH: Anh,Dung,Mai,Thoàng Digital Library - Mức 2: Được quyền nhập, sửa và xóa một ấn phẩm do người đó nhập.  Phân hệ biên mục cũng cho phép người dùng cập nhật các trường dữ liệu dạng từ điển tham chiếu để phục vụ cho quá trình biên mục (từ điển tác giả, từ khóa, các khung phân loại,...).  Dữ liệu của phân hệ cập nhật ấn phẩm có thể được tham chiếu bởi tất cả các phân hệ còn lại của chương trình. 3. Phân Hệ Tra Cứu (OPAC)  Phân hệ tra cứu giúp đọc giả tra cứu, tìm kiếm những ấn phẩm ở nhiều dạng như: truyền thống (tài liệu, sách báo), dạng điện tử (các văn bản, sách điện tử, phim, hình ảnh, bản đồ, âm thanh, ...) được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của thư viện.  Giúp bạn đọc có thể tra cứu trên nhiều thư viện.  Hỗ trợ chuẩn tìm kiếm liên thư viện Z39.50. 4. Phân Hệ Mượn Liên Thư Viện (ILL)  Quản lý những giao dịch trao đổi tư liệu với các thư viện khác theo chuẩn quốc tế dưới vai trò là thư viện cho mượn và thư viện yêu cầu mượn.  Cho phép bạn đọc của thư viện này có thể mượn sách tại các thư viện khác.  Hỗ trợ chuẩn tìm kiếm liên thư viện Z39.50. 5. Phân Hệ Mượn Trả  Dùng để quản lý và ghi lại việc người đọc mượn và hoàn trả các ấn phẩm thư viện, từ đó đưa ra các thống kê, như: - Hợp lệ ấn phẩm: ấn phẩm đang được sử dụng hay đang ở trạng thái rỗi. - Hợp lệ bạn đọc: kiểm tra hạn thẻ, số sách được mượn, vị trí của độc giả trong hàng đợi. GVHD: Ths. Nguyễn Thị Thanh Thủy 5 SVTH: Anh,Dung,Mai,Thoàng Digital Library 6. Phân Hệ Lưu Thông Tài Liệu  Hệ thống lưu thông là phân hệ giao dịch cho phép hệ thống cho mượn và nhận trả tài liệu.  Thể hiện số vòng quay của tài liệu, số ấn phẩm đang được mượn.  Giúp bạn đọc biết được các tài liệu sẵn sàng cho mượn hay đã được mượn rồi. 7. Phân Hệ Thống Kê, Báo Cáo  Quản lí hệ thống báo cáo - Báo cáo nhà xuất bản. - Báo cáo tác giả sách. - Báo cáo tình trạng sách. - Báo cáo vị trí sách. - Báo cáo bạn đọc. - Báo cáo phiếu mượn sách.  Quản lí hệ thống thống kê - Thống kê sách. - Thống kê nhà xuất bản. - Thống kê tác giả sách. - Thống kê vị trí lưu trữ sách trong kho. - Các thông kê khác liên quan. 8. Phân Hệ Quản Lý  Người dùng: quản lý thông tin người dùng có thể truy cập vào hệ thống với những chức năng khác nhau. Thêm, xóa, sửa một người dùng.  Nhật ký hệ thống: lưu lại toàn bộ thông tin về các thao tác của người dùng lên hệ thống, như: nhập thông tin ấn phẩm nào, thời gian nào, số lượng bao nhiêu,....  Tham số hệ thống. GVHD: Ths. Nguyễn Thị Thanh Thủy 6 SVTH: Anh,Dung,Mai,Thoàng Digital Library 9. Phân Hệ Quản Lý Tài Nguyên  Quản Lý Đầu Sách - Quản lý thông tin đầu sách, các thông tin liên quan đến đầu sách, nội dung mô tả chi tiết về đầu sách, loại sách, trạng thái sách, tên sách, tựa đề sách, các ký hiệu phân loại sách, tác giả sách, năm xuất bản, số lần tái bản. - Quản lý thông tin đầu sách theo kho đóng và kho mở.  Quản Lý Phân Loại Sách - Quản lý loại sách lưu trữ trong thư viện, trong kho đóng và kho mở, quản lý cả các loại thông tin của một số dạng dữ liệu khác (tạp chí, báo chí, phim tư liệu, các dạng tài liệu khác,...).  Quản Lý Nhà Xuất Bản - Quản lý thông tin nhà xuất bản, lưu trữ thông tin nhà xuất bản là phần quan trọng trong việc hỗ trợ tìm kiếm các loại tài liệu và đầu sách liên quan.  Quản Lý Tình Trạng Sách - Quản lý trạng thái sách, sách trong tình trạng phục vụ hay bảo dưỡng, đầu sách trong kho còn hay hết, có thể phục vụ nhu cầu mượn của độc giả hay không hay được ghi nhận vào các phiếu chờ.  Quản Lý Tác Giả Sách - Quản lý thông tin tác giả sách, lưu trữ các thông tin liên quan đến tác giả nhằm tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm các thông tin đầu sách dễ dàng và nhanh chóng.  Quản Lý Kho, Quầy, Kệ - Quản lý thông tin chi tiết về thông tin lưu trữ sách, các loại tài liệu khác trong kho, nhằm hỗ trợ tối đa cho việc tìm kiếm và bảo dưỡng sách và các loại tài liệu. GVHD: Ths. Nguyễn Thị Thanh Thủy 7 SVTH: Anh,Dung,Mai,Thoàng
- Xem thêm -