Tài liệu Linuxnetworking-ch06(17102010)-ftpserver

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 87 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Đã đăng 6896 tài liệu

Mô tả:

HỌC PHẦN QUẢN TRỊ MẠNG LINUX 1 Chương 6 DỊCH VỤ FTP SERVER Mục đích của máy chủ File Cài đặt một máy chủ file NFS Cấu hình một máy chủ file Samba 2 Cài đặt một máy chủ file NFS  Network file System (NFS) giúp mở rộng hệ thống file Linux cùng một cách, để kết nối hệ thống file trên các máy tính khác đến thư mục cục bộ của bạn một cách dễ dàng.  Quản trị mạng cần phải thực hiện các tác vụ sau:     Cài đặt mạng Trên máy chủ, lựa chọn nội dung chia sẻ Trên máy chủ, thiết đặt bảo mật Trên máy trạm, gắn kết hệ thống file 3
- Xem thêm -