Tài liệu Lập trình mạng trên máy pocket pc

  • Số trang: 90 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM KHOA TOÁN – TIN BỘ MÔN TIN TRẦN THANH PHƯỚC LẬP TRÌNH MẠNG TRÊN MÁY POCKET PC Giáo viên hướng dẫn : Th.s : HOÀNG THÂN ANH TUẤN TP.HCM , 2006 . Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Lời cảm ơn Sau gần sáu tháng làm việc, cuối cùng thì em cũng đã hoàn thành được luận văn tốt nghiệp của mình. Mặc dù, kiến thức trong luận văn này chỉ là một phần nhỏ trong kho tàng kiến thức của chuyên đề lập trình mạng trong môi trường Pocket PC, nhưng đối với em đó là một thành tựu tuyệt vời. Đó là thành quả của gần sáu tháng trời nghiên cứu học tập. Và xa hơn nữa, chính là kết quả của bốn năm đền sách dưới mái trường Đại Học Sư Phạm. Có được dù thành tựu dù không lớn lao nhưng nó cũng đã thể hiện phần nào sự quyết tâm, gắng của bản thân cũng như sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô đã dạy bảo em trong suốt thời gian học vừa qua. Em xin chân thành cảm ơn đến tất cả các thầy cô trong trong Khoa Toán Tin, đặc biệt là Tổ Bộ môn Tin Học đã tận tình chỉ bảo, truyền đạt những kinh nghiệm, kiến thức cho chúng em để chúng em có được những cơ sở kiến thức cần thiết hoàn thành luận văn này. Những kỷ niệm, những ân tình mà thầy Quang Tấn, thầy Ngọc Trung, thầy Bảo.... đối với chúng em sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp, chúng em sẽ mãi không bao giờ quên. Vượt lên trên cả, em xin chân thành cảm ơn thầy Hoàng Thân Anh Tuấn, thầy đã hướng dẫn em hoàn thành tốt luận văn này. Thầy đã cung cấp cho em rất nhiều tài liệu hỗ trợ cũng như kinh nghiệm lập trình cần thiết để vượt qua những khó khăn do hạn chế về chuyên môn cũng như kinh nghiệm lập trình của bản thân em. Mặc dù thầy có rất nhiều công việc, nhưng mỗi lần chúng em gặp những vướng mắc thầy luôn sẵn sàng gặp mặt để giúp đỡ dù đó là những lúc không phải là giờ gặp chính thức giữa thầy hướng dẫn và người làm luận văn. Tuy đã rất cố gắng nhằm đạt được những gì tốt nhất cho luận văn này, nhưng do kiến thức có hạn nên luận văn này nhất định sẽ có những khiếm khuyết cần được sửa chữa. Kính mong các thầy cô cùng các bạn đọc thông cảm và nhiệt tình đóng góp những ý kiến nhằm khắc phục những khiếm khuyết của luận văn. Qua đó, em sẽ củng cố lại kiến thức của mình, khắc phục lại những sai lầm cũ, làm cho luận văn này được mới mẽ hơn, hữu ích hơn. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Một lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô đã dạy bảo em trong suốt thời gian qua. Sự dạy bảo, đóng góp của các thầy cô chính là những nền tảng cơ bản nhất giúp chúng em có đủ tự tin trên bước đường hoàn thiện kiến thức của mình. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Mục lục Chương 1 Giới thiệu về đề tài.................................................................................... 6 1.1. Cơ sở của đề tài : ........................................................................................... 6 1.2. Mục tiêu của đề tài :....................................................................................... 6 1.3. Phạm vi của đề tài :........................................................................................ 6 1.4. Cấu trúc của luận văn :................................................................................... 7 Chương 2 Khảo sát những vấn đề kỹ thuật liên quan . Error! Bookmark not defined. 2.1. Máy tính Pocket PC : ..................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.1 Định nghĩa : .............................................. Error! Bookmark not defined. 2.1.2 Một vài khái niệm về phần cứng Pocket PC :Error! Bookmark not defined. 2.2. Pocket PC Emulator ( 2003 ) :....................... Error! Bookmark not defined. 2.2.1 Định nghĩa Emulator:................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.2 Sử dụng Emulator : ................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.3 Các yêu cầu cho Emulator:........................ Error! Bookmark not defined. 2.2.4 Định cấu hình Emulator: ........................... Error! Bookmark not defined. 2.2.5 Tắt Emulator:............................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.6 Những hạn chế của Emulator: ................... Error! Bookmark not defined. 2.3. Sơ lược về mạng : .......................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.1 Nguồn , đích và các gói dữ liệu :............... Error! Bookmark not defined. 2.3.2 Môi trường truyền dẫn : ............................ Error! Bookmark not defined. 2.3.3 Giao thức : ................................................ Error! Bookmark not defined. 2.3.4 Mô hình tham chiếu OSI : ......................... Error! Bookmark not defined. 2.3.5 Sự đóng gói dữ liệu :................................. Error! Bookmark not defined. 2.4. Lập trình mạng :............................................. Error! Bookmark not defined. 2.4.1 Liên lạc trên Internet :............................... Error! Bookmark not defined. 2.4.2 Dịch vụ từ phía máy chủ và khái niệm cổng (PORT) :Error! Bookmark not defined. 2.4.3 Giao tiếp trên mạng theo mô hình khách/chủ ( client/server ) và khái niệm Socket : ........................................................ Error! Bookmark not defined. 2.4.4 Lập trình mạng thông qua Socket :............ Error! Bookmark not defined. Chương 3 Lập trình mạng trên môi trường Pocket PCError! Bookmark not defined. 3.1. Cài đặt các phần mềm cần thiết: ..................... Error! Bookmark not defined. 3.1.1 Cài đặt eMbedded Visual C++ 4.0 ............ Error! Bookmark not defined. 3.1.2 Cài đặt eVC4SP3. ..................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.3 Cài đặt Pocket PC 2003 SDK.................... Error! Bookmark not defined. 3.1.4 Cài đặt Emulator: ...................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.5 Cài đặt LoopBack Adapter. ....................... Error! Bookmark not defined. 3.1.6 Cấu hình mạng:......................................... Error! Bookmark not defined. 3.2. Các bước xây dựng một ứng dụng mạng trên máy Pocket PCError! Bookmark not define 3.2.1 Xây dựng dịch vụ trên Server :.................. Error! Bookmark not defined. 3.2.2 Xây dựng ứng dụng trên Client : ............... Error! Bookmark not defined. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 3.3. Chi tiết các hàm sử dụng trong từng bước ...... Error! Bookmark not defined. 3.3.1 Sử dụng API: ............................................ Error! Bookmark not defined. 3.3.2 Sử dụng MFC: .......................................... Error! Bookmark not defined. Chương 4 Ứng dụng minh họa .................................. Error! Bookmark not defined. 4.1. Mô tả ứng dụng minh họa: ............................. Error! Bookmark not defined. 4.1.1 Ứng dụng chat giữa các Pocket PC với nhau hoặc Pocket PC với máy tính để bàn: ........................................................... Error! Bookmark not defined. 4.1.2 Ứng dụng điều khiển Power Point:............ Error! Bookmark not defined. 4.2. Chi tiết các hàm liên quan đến ứng dụng:....... Error! Bookmark not defined. 4.3. Mô tả hoạt động của ứng dụng minh họa........ Error! Bookmark not defined. 4.3.1 Ứng dụng chat giữa các Pocket PC hoặc Pocket PC với máy tính để bàn: Error! Bookmark not defined. 4.3.2 Ứng dụng điều khiển Power Point:............ Error! Bookmark not defined. 4.4. Mô tả thuộc tính, phương thức chủ yếu của ứng dụng minh họa:Error! Bookmark not defi 4.4.1 Ứng dụng chat giữa các Pocket PC hoặc Pocket PC với máy tính để bàn: Error! Bookmark not defined. 4.4.2 Ứng dụng điều khiển Power Point:............ Error! Bookmark not defined. 4.5. Mô tả màn hình kết quả của ứng dụng............ Error! Bookmark not defined. 4.5.1 Ứng dụng chat giữa các Pocket PC hoặc Pocket PC với máy tính để bàn: Error! Bookmark not defined. 4.5.2 Ứng dụng điều khiển Power Point:............ Error! Bookmark not defined. Chương 5 Đánh giá đề tài và đề xuất hướng phát triển kế tiếpError! Bookmark not defined. 5.1. Những kết quả đã đạt được ............................ Error! Bookmark not defined. 5.2. Đề xuất hướng phát triển ............................... Error! Bookmark not defined. Danh mục tài liệu tham khảo. ....................................... Error! Bookmark not defined. Phụ lục. ........................................................................ Error! Bookmark not defined. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Giới thiệu về đề tài. Cơ sở của đề tài : Ngày nay, với trình độ khoa học kĩ thuật phát triển cao, các thiết bị điện tử hỗ trợ con người đã trở thành một vật dụng hữu ích và không thể thiếu như máy vi tính, laptop, điện thoại di động, iPod, … Các thiết bị này có thể đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng trong việc học tập, giải trí, thông tin liên lạc,… ở mọi lúc mọi nơi khi người dùng cần đến, và có xu hướng phát triển rất nhanh. Một trong những thiết bị hữu ích trên mà tác giả muốn trình bày đó là PDA. Thiết bị này đang có xu hướng phát triển rất nhanh và mạnh. Trong phạm vi của luận văn này, tác giả chỉ xem xét đến một loại của PDA, là Pocket PC; đặc biệt là về môi trường lập trình mạng trên Pocket PC. Mục tiêu của đề tài :  Khảo sát việc lập trình trên máy Pocket PC bằng eVC++.  Xây dựng tài liệu tham khảo cho sinh viên về chủ đề lập trình mạng trên máy Pocket PC.  Xây dựng một ứng dụng nhỏ minh họa (chương trình chat giữa các Pocket PC với nhau hoặc giữa Pocket PC và máy tính để bàn; chương trình điều khiển Power Point bằng Pocket PC). Phạm vi của đề tài : Như trên đã nói, chủ đề của luận văn này là lập trình mạng trên máy Pocket PC. Do đó, tác giả sẽ chỉ trình bày những kiến thức cơ bản nhất mà qua đó sinh viên có thể đọc , hiểu và áp dụng vào việc tạo ra một ứng dụng mạng đơn giản giữa các Pocket PC, hoặc giữa máy tính để bàn với Pocket PC. Cụ thể hơn, tác giả sẽ trình bày những vấn đề sau đây: Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com  Giới thiệu về Pocket PC và Emulator.  Giới thiệu sơ lược về mạng và lập trình mạng.  Tìm hiểu cách xây dựng ứng dụng mạng đơn giản trên Pocket PC.  Xây dựng ứng dụng minh họa. Cấu trúc của luận văn : Luận văn này có cấu trúc như sau:  Chương 1 Giới thiệu về đề tài. Chương này trình bày những mục sau: Cơ sở đề tài, mục tiêu đề tài, phạm vi đề tài, cấu trúc luận văn.  Chương 2 Khảo sát những vấn đề kỹ thuật liên quan. Khảo sát những vấn đề sau: Tìm hiểu về máy tính Pocket PC, trình giả lập Pocket PC Emulator 2003, tìm hiểu sơ lược về mạng, tìm hiểu về lập trình mạng, lập trình mạng thông qua socket.  Chương 3 Lập trình mạng trên môi trường Pocket PC. Chương này tìm hiểu các phần sau: Cài đặt các phần mềm cần thiết để có thể lập trình cho máy Pocket PC trên máy tính để bàn, tìm hiểu các bước xây dựng một ứng dụng mạng trên máy Pocket PC, nghiên cứu các chi tiết các hàm được sử dụng trong từng bước.  Chương 4 Ứng dụng minh họa, bao gồm: Mô tả ứng dụng minh họa, nghiên cứu các hàm có liên quan đến ứng dụng, mô tả họat động của ứng dụng minh hoa, trình bày các thành phần dữ liệu và các phương thức chủ yếu của ứng dụng, mô tả màn hình kết quả của ứng dụng.  Chương 5: Đánh giá đề tài và đề xuất hướng phát triển kế tiếp. Chương này trình bày hai phần: Một là trình bày những kết quả đã đạt được, hai là đề xuất hướng phát triển .  Danh mục tài liệu tham khảo: Trình bày những tài liệu tham khảo hỗ trợ cho việc hoàn thành luận văn này.  Phần Phụ lục: Trình bày ví dụ chat tuần tự minh họa cách sử dụng socket để lập trình mạng. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Chương 2 Khảo sát những vấn đề kỹ thuật liên quan Máy tính Pocket PC : Định nghĩa : “Pocket” trong tiếng Anh có nghĩa là “túi” và “Pocket PC” có nghĩa là “máy vi tính bỏ túi”, ý nói là thiết bị này cũng thông minh như PC, nhưng rất nhỏ gọn có thể bỏ vào túi một cách vừa vặn, tiện lợi. Hệ điều hành : Như trên đã nói, Pocket PC cũng là một PC nên để Pocket PC chạy được nó cần phải có hệ điều hành. Pocket PC sử dụng Windows Mobile - sản phẩm độc quyền của Microsoft. Có thể xem hệ điều hành này là phiên bản thu nhỏ hệ điều hành Windows. Vì thế hầu hết người sử dụng khi dùng Pocket PC sẽ cảm thấy giao diện vô cùng quen thuộc. Cũng là các cửa sổ Windows, cũng là nút Start để ra Menu, cũng là Word, Exel, PowerPoint và Internet Explorer… Hiện tại, Windows Mobile cũ nhất còn được sử dụng là Windows Mobile 2002; tiếp theo là Windows Mobile 2003 với khả năng hỗ trợ multimedia cao hơn; Windows Mobile 2003 Second Edition là phiên bản hệ điều hành gần như mới nhất, với khả năng hỗ trợ xoay ngang màn hình rất tiện lợi cho việc duyệt web trên Pocket PC. Hệ điều hành mới nhất là Windows Mobile 2005 – đang được cộng đồng Pocket PC mong đợi! Windows Mobile, giống như Windows trên máy vi tính, là hệ điều hành đa nhiệm, nghĩa là: bạn có thể vừa mở cửa sổ của trình nghe nhạc, vừa xem duyệt web, vừa sử dụng từ điển. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Một vài khái niệm về phần cứng Pocket PC : Màn hình xúc cảm : Hình 2.1 Pocket PC Màn hình xúc cảm (touch screen) là một màn hình tinh thể lỏng (LCD) được bao phủ bởi một touch panel có điện trở. LCD hướng thẳng đứng với độ phân giải là 240×320-pixel, cho phép người dùng nhìn thấy các thành phần giao diện một cách rõ ràng. Độ dẫn điểm (dot pitch) dành cho Pocket PC là .22 tới .24, tùy thuộc OEM. Chạm nhẹ lên màn hình xúc cảm bằng một cây bút (stylus) hoặc ngón tay sẽ gửi cùng một loại thông điệp giống như click chuột trái lên máy desktop, mặc dù việc hỗ trợ con trỏ bị giới hạn đến đồng hồ cát quay vòng cho tín hiệu chờ đợi. Người dùng cũng có thể chọn và drag các item. Để cảm thấy được những thay đổi nhanh chóng trong việc nhập liệu, màn hình xúc cảm có tốc độ refresh (refresh rate) nhỏ nhất là 100 mẫu/giây (samples per second). Pocket PC cũng hỗ trợ độ sâu màu (color depth) lên đến 16 bit/pixel (bits per pixel). Bút và bàn phím : Pocket PC không có bàn phím vật lí tiêu chuẩn. Việc nhập liệu văn bản được hoàn thành bằng cách sử dụng bảng nhập liệu (input panel) và bút (stylus). Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Nói chung, bảng nhập liệu là một cửa sổ tiêu chuẩn trên màn hình xúc cảm mà hiển thị một phương thức nhập liệu, cho phép người dùng nhập dữ liệu bằng nhiều cách. Phần mềm Pocket PC có phương thức nhập liệu bàn phím QWERTY được đơn giản hóa và phương pháp nhập liệu nhận biết chữ viết tay. Stylus là một con trỏ dành cho cho việc truy xuất màn hình xúc cảm và các phương thức nhập liệu. Stylus này có một điểm nhỏ hơn ngón tay người dùng, nhưng không làm làm xước màn hình xúc cảm. OEM hoặc người dùng có thể thêm vào các phương thức nhập liệu. Chẳng hạn, một đại lí phần mềm độc lập (ISV) có thể tạo ra một phương thức nhập liệu để chạm nằm trong mã Morse. Người dùng có thể mua phương thức nhập liệu mã Morse và cài đặt nó ở nhà. In ấn : In ấn hiện nay không được hỗ trên Pocket PC. Nguồn điện: Bởi vì Pocket PC di chuyển được, nên tuổi thọ pin rất quan trọng. Pocket PC có thể hoạt động nhiều giờ trên nguồn pin tiêu chuẩn của nó, và nó có thể có pin dự phòng để tránh mất dữ liệu nếu pin chính hết năng lượng. CPU: Pocket PC sử dụng họ vi xử lí ARM. Bộ xử lí ARM cung cấp sự kết hợp xuất sắc giữa độ thực thi cao và tiêu hao năng lượng ít. Bộ nhớ: Tất cả các thiết bị Pocket PC có ít nhất 24 megabytes (MB) ROM và 16 MB RAM. Bản nâng cấp được đưa ra bởi một số OEM dành cho các thiết bị Pocket PC của họ được làm cho thích ứng để ăn khớp với 16 MB flash RAM sẵn có trên các thiết bị được nâng cấp đó. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Bởi vì bảo quản bộ nhớ trên Pocket PC rất quan trọng, nên nhiều thành phần hệ điều hành Pocket PC được nén trong ROM. Khi người dùng cần thành phần nào, hệ điều hành giải nén thành phần đó và chuyển nó tới RAM. Vì cần có thời gian cho giải nén và chuyển nên các file nén thực thi chậm. Cổng nối tiếp cài đặt sẵn: Pocket PC có thể kết nối đến một máy desktop bằng cách sử dụng cáp nối tiếp hoặc bệ nối tùy chọn (optional docking cradle), thường là có sẵn từ nhiều nhà sản xuất Pocket PC, được kết nối đến máy desktop. Một số thiết bị Pocket PC hỗ trợ giao tiếp dữ liệu thông qua một modem kết nối đến cradle. Cổng giao tiếp hồng ngoại: Pocket PC có cổng nối tiếp thích hợp với kĩ thuật Infrared Data Association (IrDA). Các thiết bị Pocket PC có thể giao tiếp với các thiết bị Pocket PC khác, các thiết bị nền Windows CE khác, các thiết bị vi tính cầm tay nền Palm OS, hoặc máy desktop. Pocket PC Emulator ( 2003 ) : Định nghĩa Emulator: Pocket PC SDK có một môi trường giả lập mới. Môi trường này cung cấp một máy ảo chạy phần mềm Pocket PC được biên dịch cho bộ xử lí x86. Máy ảo này sao y phần cứng được biết như là CEPC, là một cấu hình phần cứng chạy Windows CE trên một máy tính desktop Intel x86. Sử dụng Emulator : Ta không được dùng phím Windows + L để đóng hệ thống khi đang sử dụng emulator. Đóng máy tính của bạn trong khi trình giả lập đang chạy có thể làm cho emulator không sử dụng được nữa khi bạn mở computer. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Các yêu cầu cho Emulator: Emulator có những yêu cầu về phần cứng và phầm mềm như sau:  Microsoft Windows 2000 Professional hay Windows 2000 Server có cài đặt Service Pack 2, hoặc Microsoft Windows XP Home Edition hay Windows XP Professional.  Intel Pentium II hoặc bộ xử lí sau này, chạy với tốc độ 400 MHz hoặc nhanh hơn.  196 MB RAM.  Có card mạng và kết nối, hoặc là Microsoft Loopback Adapter. Định cấu hình Emulator: Trước khi cấu hình Emulator đảm bảo rằng chúng ta đã cài đặt thành công Microsoft eMbedded Visual C++® và trình giả lập Emulator. Cách thức cài đặt như thế nào sang chương 3 chúng ta sẽ tìm hiểu. Phần này mô tả cách định cấu hình cho emulator trước khi sử dụng lần đầu. Định cấu hình Platform Manager: Chủ đề này mô tả cách định cấu hình Platform Manager bằng cách sử dụng Microsoft eMbedded Visual C++®. Làm theo các bước sau:  Khởi động eMbedded Visual C++.  Trong eMbedded Visual C++, trên menu Tools, click Configure Platform Manager. Hình 2.2 Platform Manager.  Mở các kiểu thiết bị ra, sau đó click Pocket PC 2003. Trong hộp thoại Windows CE Platform Manager Configuration, click Pocket PC 2003 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Emulator. Tùy theo các công cụ Windows CE khác được cài đặt trên máy tính, có thể có những thiết bị và platform khác được liệt kê trong hộp thoại.  Click Properties. Cả transport và Startup Server đều có những tùy chọn cấu hình có thể điều chỉnh được. Click vào nút Configure dành cho TCP/IP transport để hiển thị các thiết lập mạng; tuy nhiên, đề nghị là cấu hình tiêu chuẩn được giữ nguyên không đổi.  Click nút Configure dành cho the Emulator Startup Server để mở hộp thoại Emulation Configuration Settings. Hình 2.3 Màn hình Emulation Configuration Settings. Hộp thoại này cho phép những thay đổi sau:  Thay đổi phím chủ (host).  Chọn hỗ trợ mạng sẵn có (available).  Ánh xạ một cổng được giả lập đến một cổng thực trên trạm công tác phát triển. Định cấu hình Pocket PC Connection Manager: Thiết bị Pocket PC giả lập sẽ yêu cầu những điều chỉnh đến các thiết lập mạng trước khi có thể truy cập Internet. Nếu mạng sử dụng proxy server để truy cập Internet, thì thông tin proxy cũng phải được định cấu hình. Để định cấu hình thông tin proxy cho emulator: Định cấu hình emulator với hỗ trợ mạng và khởi động emulator.  Trong cửa sổ emulator Pocket PC , trên menu Start, click Settings. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com  Click tab Connections.  Click biểu tượng Connections.  Click tab Advanced.  Click nút Network Card.  Đặt thiết lập My network card connects to thành Work.  Click OK ở góc trên bên phải.  Click tab Tasks.  Phía dưới tiêu đề My Work Network, click vào link Edit my proxy server.  Chọn check box This network connects to the Internet box. Nếu mạng sử dụng proxy server:  Chọn check box This network uses a proxy server to connect to the Internet.  Gõ vào thông tin proxy server.  Click OK ở góc trên bên phải trên.  Click OK ở góc trên bên phải một lần nữa Triển khai ứng dụng eMbedded Visual C++ cho Emulator: Chủ đề này mô tả cách triển khai một ứng dụng nền eMbedded Visual C++ đến emulator. Làm theo các bước sau:  Bảo đảm emulator được định cấu hình đúng trước khi sử dụng nó lần đầu tiên.  Bảo đảm đã có thanh công cụ WCE Configuration. Hình 2.4 Màn hình eVC4.0. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com  Bảo đảm Chắc rằng cả Win32 (WCE emulator) Release lẫn Win32 (WCE emulator) Debug được chọn trong list box Active Configuration xổ xuống, và Pocket PC Emulator được chọn trong list box Default Device.  Ứng dụng sẽ được tải xuống đến emulator khi bất kì chọn lựa nào sau đây được thực hiện: Rebuild All, Go (F5), hoặc Execute (CTRL+F5). Go và Execute cũng khởi động ứng dụng. Cũng có thể thay đổi cách hoạt động tải xuống mặc định của eMbedded Visual C++ bằng cách click Tools, click Options, tiếp đó click tab Download trong hộp thoại Options. Lưu ý: eMbedded Visual Basic không còn được hỗ trợ nữa. Di chuyển các file đến và đi khỏi Emulator: Bạn có thể di chuyển các tập tin đến hoặc đi khỏi trình giả lập bằng cách sử dụng bất kì phương pháp nào sau đây:  Sử dụng tính năng Explore của ActiveSync.  Sử dụng công cụ Remote File Viewer mà sẵn có trong eMbedded Visual C++ 4.0. Chức năng Export di chuyển một file từ hệ thống file của trạm công tác phát triển đến hệ thống file của thiết bị Pocket PC thực hoặc giả lập. Chức năng Import di chuyển các file từ thiết bị Pocket PC thực hoặc giả lập sang hệ thống file của trạm công tác phát triển.  Chia sẻ (dùng chung) các file trong hệ thống file của trạm công tác phát triển và truy xuất những file đó bằng cách sử dụng File Manager trong image Pocket PC giả lập. Tắt Emulator: Hình 2.5 Màn hình tắt Emulator. Bạn có thể tắt emulator bằng cách sử dụng bất kì phương pháp nào sau đây: Click Close trong thanh tiêu đề của cửa sổ emulator, click Shut Down trên menu Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Emulator, hoặc xài phím tắt để làm hộp thoại xuất hiện Shut Down. Hộp thoại Shut Down được minh họa như hình sau. Danh sách xổ xuống trong hộp thoại Shut Down cung cấp 2 tùy chọn: Turn off Emulator: Tắt image giả lập mà không lưu lại trạng thái hiện tại. Save Emulator State: Lưu trạng thái hiện tại của emulator để nó có sẽ trả về điểm này trong lần khởi động emulator kế tiếp. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Những hạn chế của Emulator: Mặc dù emulator mới là một bước tiến ấn tượng (dramatic) về độ trung thực và sự thuận tiện cho việc phát triển, mỗi emulator có những hạn chế của nó khi so sánh với thiết bị mà nó giả lập. Emulator được có trong Pocket PC SDK vận hành mã Pocket PC thực mà được biên dịch để nhắm tới CPU x86. Trong đa số các kịch bản (scenarios) phát triển ứng dụng, thiết lập này là đủ. Tuy nhiên, vẫn có một số hạn chế đối với loại giả lập này: Để sử dụng emulator, các ứng dụng phải được biên dịch để chạy trên CPU x86. Ứng dụng này sẽ khó tránh khỏi những khác biệt tiềm tàng trong các trình biên dịch x86, runtime và các file hỗ trợ khi được so sánh với các thiết bị dựa trên ARM. Bởi vì những khác biệt trong cấu trúc CPU (x86 CISC so với ARM RISC) và những thiết lập chỉ thị, không thể dùng emulator để trình diễn việc thực thi tuyệt đối tối tỉ mỉ và sự tối ưu memory footprint. Tuy nhiên, đối với hầu hết trình ứng dụng, mức phân tích này không thành vấn đề. Màn hình xúc cảm của thiết bị được thay thế bằng con chuột. Mặc dù con chuột về mặt chức năng tương đương với màn hình xúc cảm, nhưng những nhà phát triển ứng dụng phải xem xét thêm kinh nghiệm của người dùng chạy ứng dụng trên thiết bị mà cần có bút (stylus). Việc ghi âm không được hỗ trợ trong emulator bất chấp các khả năng ghi âm của máy tính phát triển chạy emulator. Sơ lược về mạng : Mục đích của việc xây dựng hệ thống mạng (dù nhỏ hay lớn) là để trao đổi thông tin, chia sẽ thông tin, chia sẽ thiết bị với nhau ….. Do đó, điều chúng ta cần quan tâm trong phần này là tìm hiểu xem thông tin được truyền như thế nào, và các máy tính trong mạng (host) gửi và nhận thông tin ra sao. Muốn thế, ta hãy tìm hiểu một số khái niệm sau đây . Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Nguồn , đích và các gói dữ liệu : Để cho các máy tính gửi thông tin xuyên qua một mạng, tất cả các hoạt động truyền tin trên một mạng đều xuất phát từ một nguồn, sau đó di chuyển đến một đích. Thông tin được di chuyển trên một mạng được tham chiếu đến như là dữ liệu, gói hay gói dữ liệu. Một gói dữ liệu là một đơn vị thông tin được nhóm lại theo luận lý, và di chuyển giữa các hệ thống máy tính. Bao gồm trong đó là thông tin về nguồn tìn cùng với các phần tử cần thiết khác để thực hiện một hoạt động truyền tin cậy với thiết bị đích. Địa chỉ nguồn trong một gói chỉ ra danh định của máy tính đã gửi gói này. Địa chỉ đích chỉ danh định của máy tính sau cùng tiếp nhận gói. Môi trường truyền dẫn : Môi trường truyền dẫn trong mạng là một miền vật chất mà qua đó các gói dữ liệu di chuyển . Nó có thể là bất kỳ loại nào sau đây : Các dây điện thoại .  Cáp UTP loại 5 ( được dùng cho 10 BASE – T ).  Các cáp đồng trục ( được dùng cho truyền hình ).  Sợi quang (sợi thủy tinh mảnh truyền ánh sáng ). Có hai loại môi trường không rõ ràng cho lắm , nhưng dẫu sao nó cũng tham gia vào hoạt động thông tin trên mạng. Trước hết là không khí (hầu hết là oxy, nitơ và hơi nước) nó mang sóng radio, sóng vi ba và ánh sáng. Hoạt động thông tin không dùng dây dẫn hay cáp được gọi là thông tin không dây hay thông tin không gian tự do (wireless hay free – space communication). Đó là khả năng dùng sóng điện từ EM (electromagnetic). Các sóng điện từ lan truyền trong chân không với tốc độ ánh sáng, gồm có sóng năng lượng, sóng radio, sóng vi ba, ánh sáng hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia cực tím, tia X, tia gamma. Các sóng điện từ lan truyền trong không khí, nhưng chúng cũng lan truyền qua khoảng chân không. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Giao thức : Để các gói dữ liệu có thể di chuyển từ nguồn đến đích trên mạng, điều quan trọng là tất cả các thiết bị trên mạng phải nói cùng một ngôn ngữ hay giao thức. Một giao thức là một tập các quy định giúp thực hiện hoạt động thông tin trên mạng. Sự phát triễn của các chuẩn lập lập mạng ISO: Nhằm giải quyết vấn đề không tương thích của các mạng và không thể trao đổi thông tin với nhau giữa các mạng, tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đã nghiên cứu lược đồ mạng như DECNET, SNA và TCP/IP để tìm ra một bộ luật. Kết quả của nghiên cứu này, ISO đã tạo ra được một mô hình mạng giúp cho các nhà chế tạo có thể tạo ra các mạng riêng của mình nhưng vẫn đảm bảo tương thích và liên kết hoạt động với các mạng khác. Quá trình này chia hoạt động thông tin phức tạp thành các tác vụ rời rạc nhỏ hơn. Mô hình tham chiếu OSI được công bố vào năm 1984, nó mô tả lược đồ phân lớp mà tổ chức này đã xây dựng được. Mô hình cung cấp cho các nhà chế tạo một tập các tiêu chuẩn đảm bảo tương thích và liên kết hoạt động tốt hơn giữa các kỹ thuật mạng khác nhau được tạo ra bởi nhiều công ty trên thế giới. Mô hình tham chiếu OSI : Mô hình tham chiếu OSI là mô hình chủ yếu cho các hoạt động thông tin trên mạng . Mặc dù đã có các mô hình khác, nhưng hầu hết các nhà chế tạo ngày nay đều tạo ra các sản phẩm của họ trên cơ sở tham chiếu dến mô hình OSI. Mô hình tham chiếu OSI cho phép bạn nhận ra được các chức năng mạng diễn ra tại mỗi lớp. Nó là một khuôn mẫu giúp bạn hiểu thông tin di chuyển xuyên qua một mạng như thế nào. Nó được chia thành 7 lớp:  Lớp 7: Lớp ứng dụng (the application layer) Lớp ứng dụng là lớp gần gũi với người dùng hơn hết, nó cung cấp các dịch vụ mạng cho các ứng dụng của người dùng. Nó khác với các lớp khác ở chỗ không cung cấp các dịch vụ cho bất kỳ lớp nào, thay vì vậy, nó chỉ cung cấp các dịch vụ Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com cho các ứng dụng nằm bên ngoài mô hình OSI. Các chương trình ứng dụng như chương trình xử lý bảng tính, các chương trình xử lý văn bản, các chương trình đầu cuối…. Lớp ứng dụng thiết lập tính sẵn sàng cho các đối tác thông tin, đồng bộ hóa và thiết lập tính nhất quán trên các thủ tục khắc phục lỗi và kiểm soát tính toàn vẹn dữ liệu. Nếu bạn muốn ghi nhớ lớp 7 chỉ bằng vài từ ngắn gọn, thì hãy nghĩ đến các trình duyệt web.  Lớp 6: Lớp trình bày (the presentation layer) Lớp trình bày đảm bảo thông tin mà lớp ứng dụng của một hệ thống đầu cuối gởi đi lớp ứng dụng của hệ thống khác có thể đọc được. Nếu cần lớp trình bày thông dịch giữa nhiều dạng dữ liệu khác nhau thông qua một dạng chung. Nếu bạn muốn ghi nhớ lớp 6 một cách ngắn gọn thì hãy nghĩ đến dạng dữ liệu chung.  Lớp 5: Lớp phiên (the session layer) Như bao hàm trong tên của lớp, lớp phiên thiết lập, quản lý và kết thúc các phiên thông tin giữa hai chủ thể truyền nhận. Nó cũng đồng bộ hội thoại giữa 2 lớp trình bày của hai host và quản lý các cuộc trao đổi dữ liệu giữa chúng. Bên cạnh sự điều khiển phiên làm việc, lớp phiên còn chuẩn bị những thứ cần thiết cho truyền dữ liệu hiệu quả, phân lớp dịch vụ, và thông báo mở rộng các sự cố của lớp phiên, lớp trình bày và lớp ứng dụng. Nếu bạn muốn ghi nhớ lớp 5 bằng vài từ thì đó là hội thoại.  Lớp 4: Lớp vận chuyển (the transport layer) Lớp vận chuyển phân đọan dữ liệu từ hệ thống host truyền và tái thiết lập dữ liệu vào một luồng dữ liệu tại hệ thống host nhận. Ranh giới giữa lớp vận chuyển và lớp phiên có thể được xem như ranh giới giữa giao thức ứng dụng (application protocol) và giao thức luồng dữ liệu.Trong khi các lớp ứng dụng, lớp trình bày và lớp phiên liên quan mật thiết đến ứng dụng, thì bốn lớp dưới lại liên quan đến việc truyền dữ liệu. Lớp vận chuyển cố gắng cung cấp một dịch vụ vận chuyển dữ liệu , tạo nên một dải ngăn cách bảo vệ các lớp trên tránh các chi tiết hiện thực vận chuyển bên đưới. Đặc biệt, các vấn đề như làm thế nào vận chuyển giữa hai host thật sự tin
- Xem thêm -