Tài liệu Hoàn thiện kế toán hàng hóa tại công ty cptm sông mã

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Trường ĐHKTQD Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HÀNG HểA TẠI CÔNG TY CPTM SễNG MÃ 3 1.1. Đặc điểm hàng hóa tại Công ty................................................................... 1.2. Đặc điểm lưu chuyển hàng hóa của Công ty............................................... 1.3. Tổ chức quản lý hàng hóa của Công ty CPTM Sụng Mó........................... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CPTM SễNG MÃ 10 2.1. Kế toán chi tiết hàng hóa tại Công ty........................................................ 2.1.1 Phần kế toán chi tiết của nghiệp vụ mua hàng.................................... 2.1.2. Hạch toán chi tiết quá trình bán hàng................................................. 2.2. Kế toán Tổng hợp hàng hóa tại Công ty CPTM Sụng Mó........................ 2.2.1 Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ mua hàng:........................................... CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CPTM SễNG MÃ 35 3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán hàng hóa tại Công ty và phương hướng hoàn thiện.............................................................................................. 3.1.1. Ưu điểm.............................................................................................. 3.1.2.Nhược điểm......................................................................................... 3.1.3. Phương hướng hoàn thiện.................................................................. 3.2. Các giải pháp hoàn thiện hàng hóa tại Công ty CPTM Sụng Mó............. 3.2.1. Về công tác quản lý hàng hóa............................................................ 3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp tớnh giỏ, phương pháp kế toán ...................................................................................................................... 3.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ:.............................................. 3.2.4. Về sổ kế toán chi tiết:......................................................................... 3.2.5. Về sổ kế toán tổng hợp....................................................................... 3.2.6. Về báo cáo kế toán liên quan đến hàng hóa:...................................... 3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp............................................................ KẾT LUẬN SV: Trần Huyền Phương 47 MSV: LT112095 Trường ĐHKTQD Chuyên đề thực tập tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức quản lý hàng hóa tại Công ty..................................... Biểu số 1: Hợp đồng kinh tế............................................................................ 10 Biểu số 2: Hoá đơn GTGT............................................................................... 10 Biểu số 3: Biên bản kiểm nghiệm vật tư.......................................................... 10 Biểu số 4: Phiếu nhập kho............................................................................... 10 Biểu số 5: Chứng từ thanh toỏn(Phiếu chi tiền mặt,….) .................................10 Biểu mẫu 6: Hóa đơn GTGT................................................................................................. SV: Trần Huyền Phương MSV: LT112095 Trường ĐHKTQD Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Bán hàng là một nghệ thuật của người quản lý, bởi đây là một hoạt động kinh doanh mà nhà cung cấp trực tiếp đối diện với nhu cầu thiết thực của người tiêu dùng. Vậy phải làm thế nào để bán hàng đem lại kết quả cao nhất? Tức là không những tiêu thụ được hàng hoá của doanh nghiệp mà còn giữ được hình ảnh của doanh nghiệp trong tiềm thức của người tiêu dùng? Làm được điều đó không phải ngày một ngày hai là thành công. Thế nhưng nếu trong thời đại mới mà vẫn áp dụng tư tưởng như thời bao cấp, cậy thế, cậy quyền thì để có thể tồn tại và đủ sức cạnh tranh là điều không dễ dàng gì, dám chắc một điều rằng bạn sẽ nhanh chóng bị đào thải khỏi thị trường cạnh tranh khốc liệt này. Quan điểm nhà quản trị trước đây là bỏn cỏi Doanh nghiệp có, nhưng ngày nay điều đó không còn phù hợp nữa, mà phải đứng trên quan điểm bán những cái Người tiêu dùng cần. Người ta cú cõu “ thương trường là chiến trường” quả không sai trong Xã Hội hiện nay. Vì vậy doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng phải tạo cho mình một phong cách riêng, một sức mạnh bền vững. Và một trong những công cụ giúp doanh nghiệp đạt được điều đó là kế toán nói chung và kế toán bán hàng nói riêng. Muốn thế đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng cải thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng, nhằm tăng doanh số bán hàng của công ty- có vai trò “ giữ nhịp” cho hoạt động của doanh nghiệp cả năm. Nếu công ty của bạn tổ chức công tác kế toán bán hàng tốt, hiện đại, khoa học thì kết quả bán hàng không những bù đắp được chi phí bạn bỏ ra mà còn đem lại lợi nhuận, mở rộng hoạt động kinh doanh. Đặc biệt bạn có thể khẳng định uy tín của bạn đối với người tiêu dùng. Trăn trở về vấn đề này nên trong quá trình thực tập ở Công ty CPTM Sụng Mó, được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo cùng sự chỉ bảo của các cán bộ kế toán Phòng Kế Toán của công ty, em đã thực hiện Chuyên đề tốt nghiệp của em với đề tài: SV: Trần Huyền Phương 1 MSV: LT112095 Trường ĐHKTQD Chuyên đề thực tập tốt nghiệp “Hoàn thiện kế toán Hàng Hóa tại công ty CPTM Sụng Mó”. Chuyên đề của em có nội dung như sau: Chương I: Đặc điểm và tổ chức quản lý hàng hóa tại Công ty CPTM Sụng Mó. Chương II: Thực trạng kế toán hàng hóa tại Công ty CPTM Sụng Mó. Chương III: Hoàn thiện kế toán hàng hóa tại Công ty CPTM Sụng Mó. Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng do kiến thức còn hạn chế nên chuyên đề của em không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong sự đóng góp ý kiến chân thành của các thầy cô giáo trong bộ môn cũng như của các cán bộ kế toán Phòng kế toán của công ty CPTM Sụng Mó giỳp em hoàn thiện hơn kiến thức của mình. SV: Trần Huyền Phương 2 MSV: LT112095 Trường ĐHKTQD Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG 1 ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HÀNG HểA TẠI CÔNG TY CPTM SễNG MÃ 1.1. Đặc điểm hàng hóa tại Công ty Là đơn vị kinh doanh nhiều mặt hàng với tính chất khác nhau nên hàng hóa của công ty có số lượng nhiều và đa dạng về chủng loại. Có những loại hàng hóa mang tính đặc thù và cần được bảo quan theo quy định nhiờm ngặt như: Dầu Diezel, Xăng, Gas….Cựng với đó là các mặt hàng xây dựng với số lượng lớn và đa dạng về chủng loại. Vì số lượng hàng hóa của công ty nhiều nên công ty phải có kế hoạch mua, bảo quản đảm bảo chất lượng hàng hóa tốt nhất cho quá trình kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. Phân loại Hàng hóa: Là công ty thương mại, công ty CPTM Sụng Mó kinh doanh chủ yếu các mặt hàng: - Vật liệu xây dựng  Xi măng (5 loại)  Sắt thép (24 loại)  Tấm lợp (7 loại)  Tôn lợp (2 loại)  Gạch tuy nen  Ngói xây dựng  Gạch men các loại (30 loại) - Xăng dầu sáng, bao gồm: + Xăng Mogas 95 + Xăng Mogas 92 + Diesel + Dầu hoả SV: Trần Huyền Phương 3 MSV: LT112095 Trường ĐHKTQD Chuyên đề thực tập tốt nghiệp + Mazỳt - Dầu mỡ nhờn, bao gồm : + Dầu nhờn rời (phi) + Dầu nhờn hộp. + Các loại mỡ. - Gas, phụ kiện gas : Bếp gas, Gas lỏng, các phụ kiện Gas. Các hàng hóa của công ty chủ yếu phục vụ cho ngành xây dựng, tuy nhiên công ty kinh doanh thêm mặt hàng xăng, dầu nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân trong vùng cũng như tăng thêm thu nhập. Đến năm 2007 Công ty mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực khách sạn. Với cách phân loại như trên sẽ tạo điều kiện cho việc quản lý hàng hóa của Công ty được đảm bảo một cách chặt chẽ, chính xác nhanh chóng đáp ứng kịp thời phục vụ cho công tác quản lý tại Công ty như kiểm kê, kiểm tra tình hình biến động hàng ngày của từng loại hàng húa… 1.2. Đặc điểm lưu chuyển hàng hóa của Công ty Công ty CPTM Sụng Mó là một công ty Cổ Phần hoạt động trong lĩnh vực thương mại, chủ yếu là mua hàng hóa từ các công ty, đại lý lớn ở trong nước về bán ở thị trường trong huyện và cỏc xó lân cận. Việc mua hàng hóa ở Công ty thường được thực hiện sau khi đã có kế hoạch tiêu thụ. Công ty thường sử dụng phương thức nhập hàng hóa trực tiếp từ các Doanh nghiệp sản xuất và các đại lý lớn. Sau khi đã tìm hiểu, lựa chọn nhà cung cấp thích hợp, Công ty tiến hành ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa. Đối tác cung ứng các mặt hàng cho Công ty chủ yếu là các đối tác trong nước đã có quan hệ làm ăn lâu năm, có uy tín trên thị trường, hai bên thường thỏa thuận điều khoản thanh toán bằng chuyển khoản. Với các nhà cung ứng khác nhau và số lượng hàng hóa khác nhau thì công ty có những phương thức thu mua khác nhau cho phù hợp. Công ty cú cỏc hình thức thu mua hàng hóa sau: SV: Trần Huyền Phương 4 MSV: LT112095 Trường ĐHKTQD Chuyên đề thực tập tốt nghiệp * Mua hàng theo hình thức nhà cung ứng chuyển hàng đến: Theo hình thức mua hàng này công ty không phải đến kho của nhà cung cấp để lấy hàng mà công ty và đơn vị cung cấp hàng hóa phải ký kết hợp đồng mua bán từ trước. Hợp đồng kinh tế bao gồm các điều khoản bắt buộc như: Loại hàng hóa, số lượng hàng hóa, chất lượng hàng hoá, phương thức giao nhận hàng, thời gian giao hàng, giá cả, phương thức thanh toán tiền hàng… các hoạt động trong giao hàng cũng như thanh toán tiền hàng đều căn cứ vào hợp đồng kinh tế này. Theo hình thức mua hàng này công ty CPTM Sụng Mó không phải chịu tiền vận chuyển hàng hóa từ kho của bên bán tới nơi giao hàng. Đây là hình thức mua hàng chủ yếu áp dụng khi công ty mua hàng của các doanh nghiệp, đối với các lô hàng với số lượng lớn. * Mua hàng theo hình thức đến lấy hàng trực tiếp tại kho của nhà cung ứng: Theo phương thức này xe của công ty CPTM Sụng Mó sẽ đến lấy hàng trực tiếp tại kho của bên bán. Sau khi ký hợp đồng mua hàng xe của công ty sẽ đến kho của đơn vị cung cấp để nhận hàng căn cứ theo hợp đồng đã ký trước đó. Theo hình thức thu mua này công tyCpTM Sụng Mó sẽ phải chịu toàn bộ chi phí vận chuyển hàng về đến kho của công ty. Các phương thức bán hàng: Tiêu thụ hàng hoá là giai đoạn cuối cùng trong quá trình lưu chuyển hàng hoá của công ty kinh doanh thương mại. Cũng như quá trình mua hàng thì trong bán hàng công ty CPTM Sụng Mó cũng cú cỏc phương thức bán hàng phù hợp. + Bán buôn: Là phương thức bán hàng với số lượng lớn, có thể người mua sẽ đến lấy hàng trực tiếp tại kho hoặc xe của công ty sẽ vận chuyển hàng giao trực tiếp cho người mua. Hình thức bán hàng này chủ yếu là bán cho các đại lý mua hàng với số lượng nhiều, các nhà thầu nhỏ... + Bán lẻ: Công ty bán lẻ theo hình thức thu tiền trực tiếp, do công ty có hệ thống quầy bán lẻ, không có một cán bộ viết phiếu thu và thu tiền chung cho tất cả các cửa hàng mà ở mỗi quầy hàng người bán hàng đồng thời là SV: Trần Huyền Phương 5 MSV: LT112095 Trường ĐHKTQD Chuyên đề thực tập tốt nghiệp người thu tiền trực tiếp của khách hàng mua lẻ, cuối ngày sẽ căn cứ vào lượng hàng có đầu ngày và lượng hàng tồn cuối ngày để xác định số hàng đã bán ra trong ngày. Hình thức bán hàng này sử dụng khi bán hàng cho người tiêu dùng hàng ngày, mua lẻ với số lượng ít. Các phương thức thanh toán khi bán hàng của công ty CPTM Sụng Mó: Công ty CPTM Sụng Mó cú đối tượng khách hàng rất đa dạng như các đại lý nhỏ ở cỏc xó nhập hàng về bỏn, cỏc nhà thầu nhỏ mua hàng của công ty về để xây dựng, người tiêu dùng lẻ… chính vì vậy để phù hợp với khối lượng hàng bán cũng như với các khách hàng khác nhau công ty cú cỏc phương thức thanh toán tiền hàng khác nhau: + Thanh toán ngay: đây là hình thức thanh toán bằng tiền mặt, chủ yếu áp dụng đối với khách hàng mua lẻ với số lượng rất ít, cũng có nhiều khách hàng mua nhiều nhưng thanh toán ngay. Trong trường hợp đó công ty cũng cú cỏc chương trình tặng quà, giảm giá để khuyến khích. + Thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng: Đây là hình thức chủ yếu áp dụng đối với các lô hàng bán buôn. Về hệ thống kho tàng của công ty: Các mặt hàng của công ty chủ yếu là vật liệu xây dựng …tựy theo từng thời điểm mà có kế hoạch mua các mặt hàng khác nhau. Sau khi mua, các xe chuyên chở sẽ mang về kho của công ty hoặc tới các cửa hàng bán lẻ. Chính vì vậy công ty luôn phải có hệ thống kho tàng để dự trữ hàng hóa. Ở công ty và các cửa hàng đều có kho chứa hàng chuyên dụng,. Đối với mặt hàng xăng, dầu công ty chuyển trực tiếp đến cây xăng Nà Hin. Với hệ thống kho tàng, phương tiện vận tải và đội ngũ nhân viên như vậy chỉ đủ đáp ứng nhu cầu của công ty trong thời gian ngắn hạn, trong tương lai khi hoạt động kinh doanh được mở rộng, nhu cầu thị trường đòi hỏi ngày càng cao thì cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty cũng cần được đầu tư thêm cho phù hợp. 1.3. Tổ chức quản lý hàng hóa của Công ty CPTM Sụng Mó. Đối với công ty, số lượng hàng hóa được mua vào, bán ra hay dự trữ SV: Trần Huyền Phương 6 MSV: LT112095 Trường ĐHKTQD Chuyên đề thực tập tốt nghiệp bao nhiêu trong lưu thông phải được xác định một cách chính xác và hợp lý để có quyết định thu mua phù hợp. Trách nhiệm trong hoạt động thu mua, dự trữ hàng hóa thuộc về các đối tượng, phòng ban sau:  Ban Giám đốc công ty: Là bộ phận có thẩm quyền cao nhất, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh của công ty và xét duyệt nhu cầu thu mua hàng hóa, đảm bảo số lượng hàng hóa đủ để cung ứng cho thị trường.  Phòng kinh doanh : Đây là phòng ban chịu trách nhiệm xác định, tìm hiểu nhu cầu của thị trường là bao nhiêu và chất lượng như thế nào, để từ đó tính toán xem lượng hàng hóa cần mua là bao nhiêu để vừa đảm bảo nhu cầu thị trường vừa có hàng hóa dự trữ trong lưu thông, đảm bảo bình ổn giá cả thị trường. Tổ chức mua bán các loại hàng hóa, hướng dẫn nghiệp vụ và chuyên môn về mua bán cũng như vận chuyển, bốc dỡ và bảo quản, cho các cán bộ trong công ty và các cửa hàng ở cỏc xó, huyện.  Phòng kế toán tổng hợp: Trách nhiệm hạch toán lượng hàng thu mua được, nhập kho, xuất kho hàng hóa thuộc về kế toán kho và lưu chuyển hàng hóa, ngoài ra bộ phận này còn có trách nhiệm chuẩn bị vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty.  Thủ kho: Chịu trách nhiệm bảo quản hàng hóa tồn kho, kiểm kê số lượng hàng hóa trong kho. Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức quản lý hàng hóa tại Công ty Giám đốc Phó Giám đốc Phòng kinh doanh và bán hàng Phòng Marketing SV: Trần Huyền Phương Kho Phòng kế toán 7 MSV: LT112095 Trường ĐHKTQD Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Giám đốc: Là người kiểm tra, tổng hợp và xét duyệt các phương án kinh doanh do phòng kinh doanh và bán hàng đưa lên để lựa chọn ra phương án kinh doanh hiệu quả nhất. Chỉ đạo cỏc phũng ban thực hiện quản lý hàng hóa từ khi nhập hàng đến khi tiêu thụ hàng hóa. - Phú Giỏm đốc: giúp cho giám đốc lựa chọn một cách chính xác phương án kinh doanh. Đồng thời giải quyết các công việc thay Giám đốc khi Giám đốc vắng mặt. - Phòng kinh doanh và bán hàng: có nhiệm vụ lập kế hoạch và các phương án kinh doanh cho Công ty sau đó trình lên Ban giám đốc xét duyệt. Liên hệ với khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa sang các vùng lân cận và nước bạn Lào. - Phòng Marketing: Sau khi phương án kinh doanh đã được Ban giám đốc xét duyệt; đã lựa chọn được nhà cung cấp thích hợp - Bộ phận kho (thủ kho): hàng hóa sau khi được nhập khẩu về, trước khi nhập kho sẽ được kiểm nghiệm lại. Ban kiểm nghiệm gồm Phó Giám đốc, thủ kho và kế toán hàng mua sẽ kiểm tra lại số lượng và chất lượng hàng hóa trước khi nhập kho để bảo quản. Đồng thời phân loại hàng hóa vào đúng kho, đúng nơi bảo quản, tránh tình trạng nhầm lẫn các mặt hàng với nhau. Hàng hóa sau khi đã kiểm nhận được tiến hành nhập kho. Do hàng hóa giấy hoặc bao, dễ hút ẩm, bay màu, dễ bị xảy ra phản ứng với các yếu tố môi trường nên cần được bảo quản trong môi trường khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời. Hàng ngày, thủ kho theo dõi tình hình xuất- nhập- tồn hàng hóa và ghi vào thẻ kho của từng mặt hàng. - Phòng kế toán: cụ thể là kế toán hàng mua và kế toán hàng bỏn, cú nhiệm vụ tổng hợp các chứng từ liên quan để nhập số liệu ghi sổ kế toán một cách kịp thời, hợp lý. Hàng tháng, quý phải báo cáo kết quả hoạt động kinh SV: Trần Huyền Phương 8 MSV: LT112095 Trường ĐHKTQD Chuyên đề thực tập tốt nghiệp doanh lên cho Giám đốc để Giám đốc đưa ra các phương án kinh doanh kịp thời. Đồng thời lưu trữ các chứng từ, hóa đơn liên quan ở phòng kế toán. Cỏc phòng ban hỗ trợ, kết hợp với nhau để đạt được kết quả tốt nhất trong việc quản lý hàng hóa. Tiến trình thu mua của công ty diễn ra theo trình tự các bước như sau: Đầu tiên phòng kinh doanh sẽ tính toán nhu cầu thị trường cần một lượng hàng hóa là bao nhiêu, cần dự trữ bao nhiêu trong lưu thông sau đó báo cáo lên giám đốc xét duyệt, sau khi xét duyệt xong sẽ chỉ đạo xuống tổ trưởng tổ thu mua. Tổ trưởng tổ thu mua thông báo xuống các cửa hàng để chuẩn bị kho tàng, sau đó báo cáo về công ty để ban giám đốc đưa ra quyết định cuối cùng về thu mua hàng hóa. Khi đó hoạt động thu mua hàng hóa sẽ được tiến hành dưới các hình thức thu mua của công ty. Khi hàng hóa về nhập kho kế toán kho và lưu chuyển hàng hóa sẽ tiến hành hạch toán vào sổ sách kế toán. Thủ kho có trách nhiệm bảo quản hàng hóa trong kho. Đối với một số nhà cung ứng, số lượng hàng mua đã được công ty đặt tiền, ký hợp đồng trước, sau đó công ty sẽ cho xe chuyên chở vận chuyển hàng về kho. Qua quá trình t mua hàng hóa ta thấy mối liên hệ giữa các phòng ban liên quan đến hoạt động thu mua rất chặt chẽ và hợp lý. SV: Trần Huyền Phương 9 MSV: LT112095 Trường ĐHKTQD Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CPTM SễNG MÃ 2.1. Kế toán chi tiết hàng hóa tại Công ty. 2.1.1 Phần kế toán chi tiết của nghiệp vụ mua hàng Để hiểu rõ hơn về thủ tục mua hàng hóa tại Công ty ta có thể xem các chứng từ thủ tục nhập kho mặt hàng Xi măng PCB30 Hoàng thạch và mặt hàng thép cây vằn D12 phát sinh trong tháng 5 năm 2012 của Công ty như sau: Biểu số 1: Hợp đồng kinh tế. Biểu số 2: Hoá đơn GTGT. Biểu số 3: Biên bản kiểm nghiệm vật tư. Biểu số 4: Phiếu nhập kho. Biểu số 5: Chứng từ thanh toỏn(Phiếu chi tiền mặt,….) SV: Trần Huyền Phương 10 MSV: LT112095 Trường ĐHKTQD Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc HỢP ĐỒNG KINH TẾ Số:12/HĐKT/5/2012 Căn cứ vào Bộ luật dân sự được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005. Căn cứ vào yêu cầu của khách hàng và chức năng nhiệm vụ của Công ty CPTM Sụng Mó. Hôm nay, ngày 01 tháng 5 năm 2012, chúng tôi gồm: BấN A: CÔNG TY Xi măng Hoàng Thạch Người đại diện: Ông An Ngọc Cường Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: 23 Đoàn Thị Điểm - Đống Đa- Hà Nội Điện thoại: 04.35659214 Fax: 04.35659213 Email: Giaanh@gmail.com Mã số thuế: 0100968588 BấN B: CÔNG TY CPTM Sụng Mó Người đại diện: Ông Lề VĂN SAM Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Thị trấn Sụng Mó – H. Sụng Mó – Tỉnh Sơn La. Điện thoại: Fax: Email: Mã số thuế: Hai bên đã thoả thuận và đi đến thống nhất ký kết hợp đồng thực hiện các điều khoản sau: Điều 1: Nội dung hợp đồng Bên A bán cho bên B các mặt hàng sau: STT Sản Phẩm ĐVT Số lượng 01 Xi măng PCB30 Tấn 45 Đơn giá (vnđ) 1.300.000 Thành tiền 58.500.000 Cộng tiền hàng trước thuế: 58.500.000 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 5.850.000 Số tiền viết bằng chữ: Sáu mươi tư triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng chẵn Tổng cộng tiền thanh toán : 64.350.000 SV: Trần Huyền Phương 11 MSV: LT112095 Trường ĐHKTQD Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Điều 2: Phương thức giao nhận. - Thời gian giao hàng: 7 ngày kể từ ngày bên B ký Hợp đồng (không tính ngày lễ, ngày nghỉ) - Địa điểm giao hàng: Tại kho Công ty của bên A Điều 3: Phương thức thanh toán - Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt - Chứng từ thanh toán: Hợp đồng, Hoá đơn Giá trị gia tăng, Biên bản thanh lý hợp đồng. - Bên B sẽ thanh toán 50% cho bên A ngay sau khi ký hợp đồng. số tiền còn lại bên B có trách nhiệm thanh toán trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hết hàng và cú hoỏ đơn của bên A. Điều 4: Thoả thuận khác Bên A phải đảm bảo chất lượng của sản phẩm như đã thoả thuận với bên B theo mẫu được bên B ký duyệt và giao hàng đúng tiến độ. Trường hợp bên A không đảm bảo về thời gian thỡ bờn A sẽ chịu phạt 0,5% tổng giá trị hợp đồng cho mỗi ngày giao chậm. Trường hợp không đảm bảo quy cách, chất lượng sản phẩm bên B sẽ không chịu nghiệm thu hàng A sẽ phải thực hiện lại lô hàng khác đạt yêu cầu. Điều 5: Điều khoản chung Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc hai bên cùng bàn bạc giải quyết. Nếu bên nào thực hiện sai các điều khoản trên, gây thiệt hại đến tài sản, uy tín của bên kia sẽ phải bồi thường mọi thiệt hại gây ra. Hợp đồng gồm hai trang, năm điều được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ tự động chấm dứt sau khi bên B nhận đủ sản phẩm và thanh toán hết tiền cho bên A. ĐẠI DIỆN BấN A SV: Trần Huyền Phương ĐẠI DIấN BấN B 12 MSV: LT112095 Trường ĐHKTQD Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC HÓA ĐƠN Mẫu số: 01 GTKT-3LL GIÁ TRỊ GIA TĂNG HH/2008T Liên 2: Giao khách hàng Ngày 03 tháng 5 năm 2012 0012442 Đơn vị bán hàng: Công ty Xi măng Hoàng thạch Địa chỉ: 2 Số tài khoản: 57A17300 Mã số: 0100968588 Họ tên người mua hàng: Công ty CPTM Sụng Mó Địa chỉ: Thị trấn Sụng Mó – Tỉnh Sơn la Số điện thoại: 022.3 836.152 Mã số: 090018289 Hình thức thanh toán: chuyển khoản §VT: VND STT A 1 Tên hàng hóa, dịch vụ B Xi măng PCB30 ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền C Tấn 1 45 2 1.300.000 3=1 x 2 58.500.000 Cộng tiền hàng: 58.500.000 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 5.850.000 Tổng cộng tiền thanh toán : 64.350.000 Số tiền viết bằng chữ: Sáu mươi tư triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng. NGƯỜI MUA HÀNG (Ký, ghi rõ họ tên) KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) Đvị: Cty CPTM Sụng Mó SV: Trần Huyền Phương THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên) Mẫu số 03 – VT 13 MSV: LT112095 Trường ĐHKTQD Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bộ phận: (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ - BTC Mã đơn vị: ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM (Vật tư, sản phẩm, hàng hoá) - Căn cứ vào hoá đơn HH: 0012442 ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Công ty Xi măng Hoang thạch Ban kiểm nghiệm gồm có: + ụng/bà: Nguyễn Thị Hằng Chức vụ: Trưởng ban + ụng/bà: Trần Văn Mạnh Chức vụ: Thủ kho + ụng/bà: Đỗ Đức Điền Chức vụ: uỷ viên Đã kiểm nghiệm các loại vật tư Tên nhãn hiệu Phương Số quy Mã thức Đơn lượng ST cách vật Số kiểm vị theo T tư, sản phẩm, nghiệm tính chứng A 1 hàng hoá B Xi măng E Tấn từ 1 45 C D Cân Kết quả kiểm nghiệm Số lượng Số lượng đúng quy sai quy cách, cách, phẩm chất phẩm chất 2 45 3 0 Ghi chú F PCB30 Ý kiến của Ban kiểm nghiệm: Đã nhận đủ số lượng ghi trên hóa đơn, chất lượng của số Inox trên là đạt tiêu chuẩn, đúng kích thước và trọng lượng. Ngày 03 tháng 5 năm 2012 UỶ VIấN (Ký, ghi rõ họ tên) THỦ KHO TRƯỞNG BAN (Ký, ghi rõ họ tên) Đvị: Cty CPTM Sụng Mó Bộ phận: SV: Trần Huyền Phương (Ký, ghi rõ họ tên) Mẫu số 01 – VT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ - BTC 14 MSV: LT112095 Trường ĐHKTQD Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Mã đơn vị: ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày 03 tháng 12 năm 2008 Nợ 156 : 58.500.000 Số: 03/12 Có 112 : 58.500.000 - Họ tên người giao: Công ty Xi măng Hoàng thạch Theo hoá đơn số: 0012442 ngày 03 tháng 5 năm 2012 - Nhập tại kho: Công ty. Địa điểm: tại Công ty CPTM Sụng Mó ĐVT: VND STT Tên, nhãn hiệu, quy Mã Đơn cách, phẩm chất vật số vị tư(sản phẩm, hàng Số lượng Theo Thực hóa Đơn giá Thành nhập tiền đơn tính hoá) A 1 B Xi măng PCB30 Cộng thành tiền C D Tấn 1 45 2 45 3 4 1.300.000 58.500.000 58.500.000 Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Năm mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng. Số chứng từ gốc kèm theo: 01 Ngày 03 tháng 5 năm 2012 Người lập (Ký, ghi rõ họ tên) Người giao (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ kho (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Tại Công ty CPTM Sụng Mó liên quan đến việc thu mua hàng hóa không lập giấy đề nghị tạm ứng và giấy thanh toán tạm ứng cho nhân viên thu mua mà căn cứ vào hoá đơn mua hàng và phiếu nhập kho để làm phiếu chi tiền mặt và xuất quỹ tiền mặt đưa cho nhân viên phụ trách thu mua vật tư để thanh toán cho người bỏn.Phiếu chi được lập như sau: Đvị: Cty CPTM Sụng Mó Địa chỉ: Mẫu số 02 - TT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) SV: Trần Huyền Phương 15 MSV: LT112095 Trường ĐHKTQD Chuyên đề thực tập tốt nghiệp PHIẾU CHI Quyển số: ............ Ngày 03 tháng 5 năm 2012 Số: PC120 Ghi Nợ: Ghi Có: Họ và tên người nhận tiền: Đỗ Đức Điền Địa chỉ: Bộ phận hàng hóa Lý do chi: mua Hàng hoá Số tiền: 58.500.000 (Viết bằng chữ): Năm mươi tám triệu năm trăm ngàn đồng chẵn. Kèm theo: 01 chứng từ gốc Ngày 03 tháng 5 năm 2012 Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền (Ký, ghi rõ (Ký, ghi rõ (Ký,ghi rõ (Ký,ghi rõ (Ký, ghi rõ họ tên ) họ tên) họ tên) họ tên) họ tên) Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Năm mươi tám triệu năm trăm ngàn đồng chẵn HểA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số: 01 GTKT-3LL CP/2008B Liên 2: Giao khách hàng SV: Trần Huyền Phương 16 MSV: LT112095 Trường ĐHKTQD Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ngày 04 tháng 5 năm 2012 0012445 Đơn vị bán hàng: Công ty CPTM thép Việt Cường. Địa chỉ: Phổ yờn - Thỏi Nguyờn. Số tài khoản: 01201.0001287437 Mã số: 5700101690-002 Họ tên người mua hàng: Công ty CPTM Sụng Mó Địa chỉ: Thị trấn Sụng Mó- Sơn la. Số điện thoại: 022.3 836.152 Mã số: 090018289 Hình thức thanh toán: Thanh toán chậm ĐVT: VND STT Tên hàng hóa, dịch vụ A 1 B Thép cây vằn D12 ĐVT Số lượng C 120 1 204.000 Đơn giá 2 24.480. Thành tiền 3=1 * 2 cây 000 Cộng tiền hàng: 24.480.000 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 2.448.000 Tổng cộng tiền thanh toán : 26.928.000 Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi sáu triệu chín trăm hai mươi tám ngàn đồng chẵn.. NGƯỜI MUA HÀNG KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) SV: Trần Huyền Phương THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên) 17 MSV: LT112095 Trường ĐHKTQD Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đvị: Cty CPTM Sụng Mó Mẫu số 03 – VT Bộ phận: (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ - BTC Mã đơn vị: ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM (Vật tư, sản phẩm, hàng hoá) - Căn cứ vào hoá đơn CP: 0012445 ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Công ty Xăng dầu B12 - CN xăng dầu Hưng Yên. Ban kiểm nghiệm gồm có: + ụng/bà: Nguyễn Thị Hằng Thanh Chức vụ: Trưởng ban + ụng/bà: Trần Văn Mạnh Chức vụ: Thủ kho + ụng/bà: Đỗ Đức Điền Chức vụ: uỷ viên Đã kiểm nghiệm các loại vật tư Tên nhãn hiệu Phương Số quy Mã thức Đơn lượng ST cách vật Số kiểm vị theo T tư, sản phẩm, nghiệm tính chứng A hàng hoá B E từ 1 1 Thép cây vằn C D cây 120 Kết quả kiểm nghiệm Số lượng Số lượng đúng quy sai quy cách, cách, phẩm phẩm chất chất 2 3 120 0 Ghi chú F D12 Ý kiến của Ban kiểm nghiệm: Đã nhận đủ số lượng ghi trên hóa đơn, chất lượng của số Thép cây vằn D12 trên là đạt tiêu chuẩn. Ngày 04 tháng 5 năm 2012 UỶ VIấN THỦ KHO TRƯỞNG BAN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) SV: Trần Huyền Phương 18 MSV: LT112095
- Xem thêm -