Tài liệu Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Vĩnh Long

  • Số trang: 114 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 251 |
  • Lượt tải: 2
nguyetha

Tham gia: 20/07/2015

Mô tả:

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING PHẠM ĐOÀN THANH THUỶ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH VĨNH LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh, năm 2015 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING PHẠM ĐOÀN THANH THUỶ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH VĨNH LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 6034.0201 Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN VĨNH HÙNG TP Hồ Chí Minh, 2015 LỜI CAM ĐOAN ∗∗∗ Để thực hiện luận văn “Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Vĩnh Long” tôi đã tự mình nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề, vận dụng các kiến thức đã học và trao đổi với giảng viên hướng dẫn, đồng nghiệp, bạn bè.,.. Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực. TPHCM, ngày tháng năm 2015 Người thực hiện luận văn Phạm Đoàn Thanh Thủy i LỜI CẢM TẠ ∗∗∗∗ Để hoàn thành chương trình Cao học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng và luận văn này tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới: Quý Thầy, Cô Trường Đại học Tài Chính Marketing TP HCM đã hết lòng tận tụy truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian tôi học tại Trường, đặc biệt là thầy TS. Nguyễn Vĩnh Hùng đã tận tình hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học và nội dung nghiên cứu đề tài. Các anh/chị, các bạn đồng nghiệp đang công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Vĩnh Long và gia đình đã hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập. Các anh/chị và các bạn đồng nghiệp của NHN 0 &PTNT chi nhánh Vĩnh Long đã hỗ trợ, giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu R R sơ bộ và khảo sát dữ liệu sơ cấp trên địa bàn của tỉnh Vĩnh Long. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn học viên lớp Cao học Tài chính – Ngân hàng khóa 1 Tây Nam Bộ đã cùng tôi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình học tập và thực hiện đề tài. Trong quá trình thực hiện, mặc dù đã hết sức cố gắng để hoàn thiện luận văn, trao đổi và tiếp thu những kiến thức đóng góp của Quý Thầy, Cô và bạn bè, tham khảo nhiều tài liệu, xong không tránh khỏi có những sai sót. Rất mong nhận được những thông tin góp ý của Quý Thầy, Cô và bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn! TP HCM, ngày tháng năm 2015 Người thực hiện luận văn Phạm Đoàn Thanh Thủy ii MỤC LỤC ∗∗ Trang LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................................. i LỜI CẢM TẠ ..................................................................................................................ii DANH MỤC SƠ ĐỒ...................................................................................................... ix DANH MỤC BẢNG ....................................................................................................... x DANH MỤC BIỂU ĐỒ ................................................................................................. xi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ...............................................................................xii TÓM TẮT.................................................................................................................... xiii LỜI MỞ ĐẦU 1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ..................................................... 1 2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI............................................................ 1 3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU...................................................................................... 3 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ......................................................... 3 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................................ 4 6. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ................................................................ 4 7. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ............................................................... 4 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. QUẢN TRỊ RỦI RO .............................................................................................. 6 1.1.1. Khái niệm quản trị rủi ro .............................................................................. 6 iii 1.1.2. Mục tiêu của quản trị rủi ro .......................................................................... 6 1.1.2..1 Kiểm soát rủi ro ....................................................................................... 6 1.1.2.2. Biến rủi ro thành lợi thế, cơ hội thành công ............................................ 7 1.2. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ................................................................................................................................. 7 1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng............................................................................... 7 1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng ................................................................................ 7 1.2.3. Các chỉ tiêu phân tích đánh giá rủi ro tín dụng ........................................... 8 1.2.3.1. Tỷ lệ nợ quá hạn ...................................................................................... 8 1.2.3.2. Hệ số thu nợ ............................................................................................. 9 1.2.3.3. Vòng quay vốn tín dụng ......................................................................... 9 1.2.3.4. Hệ số rủi ro tín dụng ............................................................................... 9 1.2.3.5. Tỉ lệ dự phòng rủi ro tín dụng................................................................ 10 1.2.3.6. Khả năng bù đắp rủi ro tín dụng ............................................................ 10 1.2.3.7. Hệ số khả năng mất vốn ........................................................................ 10 1.2.3.8. Tỷ lệ nợ xấu ........................................................................................... 10 1.2.3.9. Tỉ lệ khách hàng có nợ xấu .................................................................... 11 1.2.4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ......................................................... 11 1.2.4.1. Nguyên nhân khách quan từ môi trường bên ngoài .............................. 11 1.2.4.2. Nguyên nhân từ phía người vay ............................................................ 12 1.2.4.3. Nguyên nhân do ngân hàng ................................................................... 12 1.2.4.4. Nguyên nhân từ các đảm bảo tín dụng .................................................. 13 1.3. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ........................................................................ 13 1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng .............................................................. 13 1.3.2. Mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng ......................................................... 13 iv 1.3.3. Các nguyên tắc trong trong quản trị rủi ro tín dụng................................. 14 1.3.4. Nhận diện rủi ro tín dụng ............................................................................. 14 1.3.5. Hậu quả của rủi ro rín dụng ........................................................................ 15 1.3.6. Đo lường rủi ro tín dụng ............................................................................... 16 1.3.6.1. Mô hình định tính về rủi ro tín dụng ..................................................... 16 1.3.6.2. Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng ................................................. 18 1.4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG .......... 23 1.4.1. Chính sách tín dụng ...................................................................................... 23 1.4.2. Quy trình cấp tín dụng ................................................................................. 24 1.4.3. Thông tin tín dụng ......................................................................................... 24 1.4.4. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ .............................................................. 25 1.4.5. Chất lượng nguồn nhân lực .......................................................................... 26 1.4.6. Các yếu tố về tính cách của khách hàng vay .............................................. 27 1.4.7. Các yếu tố môi trường bên ngoài ................................................................. 27 1.5. KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI .................................................................................................................... 30 1.5.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc ..................................................................... 30 1.5.2.Kinh nghiệm của Ngân hàng Maybank ....................................................... 31 1.5.2.1. Nguyên tắc “đặt cược cân bằng -Proportionate stake” .......................... 31 1.5.2.2. Nguyên tắc “ngang bằng -pari passu” ................................................... 31 1.5.2.3. Nguyên tắc “bảo vệ - protection” ......................................................... 32 1.5.2.4. Nguyên tắc “kiểm soát- Control” .......................................................... 32 1.5.2.5. Nguyên tắc “danh mục cho vay đủ rộng - well spread lending portfolio” ....................................................................................................................... 32 1.5.2.6. Nguyên tắc “lối ra đầu tiên – good first way out” ................................. 32 v 1.5.2.7. Nguyên tắc “kỳ hạn tài trợ phù hợp- Appropriate tenor of financing” . 32 1.5.2.8. Nguyên tắc “phản ánh chính sách quốc gia – Reflective of national policy” ........................................................................................................................... 33 1.5.3. Kinh nghiệm của Nhật Bản .......................................................................... 33 1.5.4. Kinh nghiệm của Mỹ ..................................................................................... 34 1.6. KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Ở MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ......................................................................... 35 1.6.1. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) .............................. 35 1.6.2. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ............................................... 35 1.7. BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNO& PTNT CHI NHÁNH VĨNH LONG ............................................................................ 36 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH VĨNH LONG 2.1. TỔNG QUAN VỀ NHNo & PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG39 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ............................................................. 39 2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý và chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban tại NHNo&PTNT Chi nhánh Vĩnh Long ........................................................................ 40 2.1.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý ........................................................................ 40 2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban ............................................ 42 2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH VĨNH LONG ................................................................................................ 44 2.2.1. Tình hình sử dụng vốn .................................................................................. 44 2.2.2. Tình hình tổng dư nợ .................................................................................... 46 2.2.3. Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu .............................................................................. 52 2.2.4. Phân loại các khoản nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ................. 53 vi 2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH VĨNH LONG ............................................................................ 57 2.3.1. Các phương pháp quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo & PTNT chi nhánh Vĩnh Long ..................................................................................................................... 57 2.3.1.1. Quản trị rủi ro tín dụng dựa trên phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng ............................................................................................................................... 57 2.3.1.2. Quản trị rủi ro tín dụng dựa trên chính sách tín dụng ........................... 58 2.3.1.3. Quản trị rủi ro tín dụng dựa trên quy trình cấp tín dụng ....................... 58 2.3.1.4. Quản trị rủi ro tín dụng dựa trên hệ thống chấm diểm, xếp hạng tín dụng ............................................................................................................................... 58 2.3.1.5. Quản trị rủi ro tín dụng dựa trên hạn mức tín dụng ............................. 59 2.3.1.6. Quản trị rủi ro tín dụng dựa trên điều kiện về đảm bảo tiền vay .......... 60 2.3.1.7. Quản trị rủi ro tín dụng thông qua chính sách quản lý nợ có vấn đề .... 60 2.3.1.8. Quản trị rủi ro tín dụng dựa trên việc xây dựng các định hướng chiến lược về tín dụng và đầu tư ............................................................................................. 61 2.3.2. Những mặt đạt được trong công tác quản trị rủi ro tín dụng của NHNo & PTNT CN Vĩnh Long ................................................................................................... 62 2.3.3. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo & PTNT chi nhánh Vĩnh Long .............................................................................................................................. 67 2.3.4. Những mặt hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng .................... 67 2.3.5. Nguyên nhân dẫn đến những mặt hạn chế ................................................. 72 2.3.5.1. Nguyên nhân về phía NHNo & PTNT CN Vĩnh Long .......................... 72 2.3.5.2. Nguyên nhân từ phía môi trường bên ngoài ......................................... 74 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNTCHI NHÁNH VĨNH LONG vii 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN TỪ 2015 ĐẾN NĂM 2025 ....... 78 3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT CN VĨNH LONG ...................................................................... 80 3.3.1. Hoàn thiện quy trình cấp tín dụng .............................................................. 80 3.3.2. Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng ...................................................... 82 3.3.3. Xây dựng chính sách tín dụng hiệu quả ...................................................... 84 3.3.4. Chấm điểm và xếp hạng khách hàng, phân loại nợ đúng quy định, hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín dụng theo chuẩn Basel. ........................................ 85 3.3.5. Thực hiện chính sách phòng ngừa và hạn chế RRTD. .............................. 86 3.3.6. Đánh giá hiệu quả các yếu tố thuộc về tính cách của khách hàng vay trong phân tích tín dụng ............................................................................................. 87 3.3.7. Giải pháp nâng cao năng lực kiểm tra của bộ phận kiểm tra kiểm soát nội bộ. ............................................................................................................................ 88 3.3.8. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Ban lãnh đạo Agribank các cấp ......................................................................................... 88 3.3.9. Nâng cao năng lực làm việc của nhân viên tín dụng .................................. 89 3.3.10. Hoàn thiện kỹ thuật thu hồi các khoản nợ có vấn đề. ............................. 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. KẾT LUẬN .............................................................................................................. 92 2. KIẾN NGHỊ ............................................................................................................. 93 2.1. Kiến nghị đối với Chính phủ ........................................................................... 93 2.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước ......................................................... 95 2.3. Kiến nghị đối với NHNo&PTNT Việt Nam ................................................... 96 2.4. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo ....................................... 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 98 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 1: Tổng quan nội dung luận văn ............................................................................ 4 Sơ đồ1.1: Phân loại rủi ro tín dụng .................................................................................. 6 Sơ đồ 1.2: Phân tích mô hình định tính về rủi ro tín dụng ............................................ 15 Sơ đồ2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy NHNo&PTNT Chi nhánh Vĩnh Long..................... 40 ix DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Chỉ số đánh giá tình hình sử dụng vốn ........................................................ 43 Bảng 2.2: Tổng tài sản và tổng dư nợ cho vay của NHNo & PTNT Chi nhánh Vĩnh Long ...................................................................................................................... 45 Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ theo thời gian của NHNo & PTNT CN Vĩnh Long ................ 47 Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế của NHNo & PTNT Chi nhánh Vĩnh Long ...................................................................................................................... 48 Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề của NHNo & PTNT CN Vĩnh Long ............ 50 Bảng 2.6: Nợ quá hạn và nợ xấu của NHNo & PTNT CN Vĩnh Long .......................... 51 Bảng 2.7: Phân loại nợ của NHNo & PTNTCN Vĩnh Long .......................................... 53 Bảng 2.8: Tỷ trọng các nhóm nợ của NHNo & PTNTCN Vĩnh Long........................... 53 Bảng 3.1.Mục tiêu kinh doanh tổng thể của NHNo & PTNT Vĩnh Long đến 2025 ...... 77 x DANH MỤC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1: Tình hình sử dụng vốn .............................................................................. 43 Biểu đồ 2.2: Dư nợ cho vay và tốc độ tăng trưởng dư nợ của NHNo & PTNT Chi nhánh Vĩnh Long ..................................................................................................................................... 45 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế của NHNo & PTNT Chi nhánh Vĩnh Long ...................................................................................................................... 49 Biểu đồ 2.4: Tỷ trọng dư nợ theo ngành nghề của NHNo & PTNT CN Vĩnh Long năm 2014 ............................................................................................................................... 50 Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ nợ xấu một số NHTM năm 2014 ..................................................... 52 Biểu đồ 2.6: Tỷ trọng các nhóm nợ của NHNo & PTNTCN Vĩnh Long ...................... 54 Biểu đồ 2.7: Dự phòng rủi ro tín dụng của NHNo & PTNTCN Vĩnh Long .................. 55 xi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại NHNo & PTNT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NH TMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần RRTD Rủi ro tín dụng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước TD Tín dụng BASEL Ủy ban Giám sát Ngân hàng Quốc tế, KH Khách hàng CBTD Cán bộ tín dụng VAR Giá trị tới hạn VND Việt Nam đồng CN Chi nhánh DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ NNNT Nông nghiệp nông thôn TNHH Trách nhiệm hữu hạn DNTN Doanh nghiệp tư nhân TCTD Tổ chức tín dụng BĐS Bất động sản TSĐB Tài sản đảm bảo HĐQT Hội đồng quản trị CNTT Công nghệ thông tin TNV Tổng nguồn vốn TDN Tổng dư nợ NSNN Ngân sách nhà nước xii TÓM TẮT Hoạt động kinh doanh ngân hàng mang tính chất đặc thù trong nền kinh tế và có một vị trí đặc biệt, đó là mạch máu của nền kinh tế, bao gồm chức năng kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng. Hoạt động này liên quan đến mọi tổ chức kinh tế – xã hội và đến mọi người dân; tuy nhiên bản thân nó lại tiềm ẩn rủi ro lớn. Cho nên việc đương đầu với RRTD là điều không thể tránh khỏi được. Thừa nhận một tỷ lệ rủi ro tự nhiên trong hoạt động kinh doanh ngân hàng là yêu cầu khách quan hợp lý. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để hạn chế rủi ro này ở một tỷ lệ thấp nhất có thể chấp nhận được. Vì vậy, tác giả nghiên cứu định tính vấn đề này cho luận văn thạc sĩ kinh tế, trong nội dung luận văn tác giả đã khái quát các vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro, RRTD, quản trị RRTD, cũng như đề cập đến các nguyên tắc, mô hình trong quản trị RRTD của NHTM nói chung và tìm hiểu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD. Trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản về RRTD và quản trị RRTD của NHTM, tìm hiểu kinh nghiệm của một số NHTM trong nước và ở các nước trên thế giới, đồng thời đánh giá thực trạng RRTD, năng lực quản trị RRTD, mô hình quản trị rủi ro của NHN 0 &PTNT Chi nhánh Vĩnh Long để nhận thấy những mặt làm được, R R những hạn chế trong công tác quản trị RRTD. Từ đó, tìm ra nguyên nhân dẫn tới những hạn chế tồn tại trong hoạt động quản trị RRTD và đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác quản trị RRTD tại NHN 0 &PTNT Chi nhánh Vĩnh Long, trong đó cụ thể R R các giải pháp như: Hoàn thiện quy trình cấp tín dụng; Xây dựng chính sách tín dụng hiệu quả; Chấm điểm và xếp hạng khách hàng, phân loại nợ đúng quy định, hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín dụng theo chuẩn Basel;… Từ kết quả đánh giá phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, những tồn tại trong hoạt động tín dụng của NHN 0 &PTNT Chi nhánh Vĩnh Long kết hợp với nghiên R R cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị RRTD, tác giả đã mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị RRTD tại NHN 0 &PTNT Chi R R nhánh Vĩnh Long. Đồng thời có một số kiến nghị đến Chính phủ, NHNN, NHNo & PTNT Việt Nam cũng được nêu rõ góp phần tạo lập một môi trường kinh doanh ổn định cho hoạt động quản trị RRTD nói riêng và các hoạt động kinh tế khác nói chung cho giai đoạn phát triển kinh tế của Việt Nam trong những năm sắp tới. xiii LỜI MỞ ĐẦU 1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Hoạt động kinh doanh của ngân hàng luôn gắn liền với rủi ro, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, khả năng gặp rủi ro của hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại là rất lớn. Rủi ro tín dụng có thể làm thay đổi kết quả kinh doanh và có thể dẫn đến sự phá sản của ngân hàng. Chính vì vậy đòi hỏi ngân hàng phải quan tâm và hiểu rõ rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng. Việc đánh giá đúng thực trạng rủi ro tín dụng để tìm ra các biện pháp hạn chế rủi ro là một yêu cầu cấp thiết, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Bên cạnh đó, công tác quản trị rủi ro tín dụng có vai trò cực kỳ quan trọng đối với các NHTM cũng như hệ thống tài chính nói chung. Quản trị rủi ro hiệu quả không những giảm thiểu rủi ro tín dụng – một hoạt động chính yếu ở các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay – mà còn góp phần đảm bảo lợi nhuận, nâng cao uy tín và năng lực hoạt động cho ngân hàng. Vì thế, làm thế nào để quản trị rủi ro tín dụng có hiệu quả đang là một vấn đề mà các ngân hàng thương mại rất quan tâm, nhất là trong tình hình kinh tế tài chính ngân hàng toàn cầu đầy biến động như hiện nay. NHNo & PTNT Chi nhánh Vĩnh Long là một đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo & PTNT) Việt Nam, những năm qua ngân hàng đóng góp không nhỏ cho sự phát triển trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng của ngành nói riêng và nền kinh tế nói chung. Trong quá trình kinh doanh của mình, ngân hàng cũng gặp phải không ít khó khăn, đặc biệt là trong vấn đề rủi ro tín dụng. Vậy đâu là nguyên nhân? Làm thế nào để ngày càng hoàn thiện tốt hơn công tác quản trị rủi ro tín dụng của NHNo & PTNT chi nhánh tỉnh Vĩnh Long ? Đây là một vấn đề đang được ban lãnh đạo đặc biệt quan tâm. Trải qua quá trình công tác tín dụng tại chi nhánh, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo & PTNT Chi nhánh Vĩnh Long ” làm đề tài nghiên cứu. 2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Đề tài về quản trị rủi ro trên được một số tác giả nghiên cứu trước đây: 1 - Phạm Linh (2005) “Nâng cao chất lượng của hệ thống quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”. Đề tài dựa trên thực trạng hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng tương mại đưa ra đề xuất nhằm xây dựng một hệ thống quản lý tín dụng an toàn. - Nguyễn Thị Ánh Thuỷ (2009)“Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương CN TP HCM trong quá trình hội nhập quốc tế”. Đề tài đã đưa ra các nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng trong quá trình hội nhập quốc tế. - Nguyễn Hồng Luận (2010) “Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại NH TMCP Nam Việt”. Đề tài đánh giá rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng của ngân hàng là hai đại lượng đồng biến với nhau trong một phạm vi nhất định (lợi nhuận kỳ vọng càng cao, thì rủi ro tiềm ẩn càng lớn). Tác giả đã sử dụng hai chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả của quản trị rủi ro tín dụng là nợ quá hạn và kết quả phân loại nợ. Nhìn chung, đã có rất nhiều luận văn đã nghiên cứu về đề tài quản trị rủi ro tín dụng với những nội dung cơ bản tương đối đầy đủ và có những giải pháp thiết thực trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng. Tuy nhiên nội dung còn mang tính định tính theo hướng chủ quan và nhận định của tác giả khi thực hiện đề tài. Do đó đề tài của tác giả, bên cạnh những nghiên cứu nội dung cơ bản về rủi ro tín dụng và phân tích đánh giá hoạt động tín dụng cũng như công tác quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo & PTNT Chi nhánh Vĩnh Long, sau đó đề ra các giải pháp thích hợp. Đề tài nghiên cứu trên cơ sở kế thừa kết quả của các nghiên cứu trước đây và vận dụng thực tế vào tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Long để có những giải pháp nhằm hoàn thiện tốt hơn công tác quản trị rủi ro tín dụng. 2 3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đề tài nghiên cứu giải quyết 03 vấn đề cơ bản như sau:  Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị RRTD của ngân hàng thương mại.  Phân tích tình hình hoạt động tín dụng và đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo & PTNT Chi nhánh Vĩnh Long, từ đó đánh giá các mặt tích cực cũng như hạn chế của công tác quản trị này.  Đề xuất một số giải pháp quản trị rủi ro tín dụng có thể áp dụng trong thực tế để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh. 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU  Đối tượng nghiên cứu - Quản trị rủi ro tín dụng của NHNo & PTNTChi nhánh tỉnh Vĩnh Long. - Bên cạnh đó nhằm đạt được mục tiêu trong nghiên cứu, luận văn tiến hành nghiên cứu một số vấn đề có liên quan bổ trợ như: Rủi ro tín dụng, chính sách quản trị RRTD, các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD.  Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về không gian: Đề tài được thực hiện trên cơ sở các thông tin thu thập về nội dung và yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo & PTNT Chi nhánh Vĩnh Long. - Phạm vi về thời gian : Số liệu sử dụng cho việc nghiên cứu đề tài là 05 năm từ năm 2010 đến năm 2014. - Dữ liệu nghiên cứu: Thu thập số liệu từ việc tham khảo các nguồn thông tin cần thiết liên quan đến vần đề nghiên cứu như: Báo cáo tài chính được kiểm toán, văn kiện đại hội, niên giám thống kê, văn bản về luật, chính sách, sách báo, tạp chí, internet, trang web, công trình và đề tài khoa học trong và ngoài nước,.…kết hợp với số liệu phỏng vấn từ nhóm các nhà quản trị, cán bộ nghiệp vụ liên quan đến công tác tín dụng tại NHNo & PTNTChi nhánh Vĩnh Long. 3 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong quá trình thực hiện nghiên cứu có sử dụng phương pháp khảo sát, thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh và đánh giá những yếu tố tác động đến công tác quản trị RRTD tại NHNo & PTNT Chi nhánh Vĩnh Long. 6. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Hầu hết những báo cáo nghiên cứu khoa học trước đây chỉ đơn thuần dựa trên nền tảng thực trạng hoạt động tín dụng tại NH để đưa ra giải pháp nhằm hạn chế rủi ro, riêng tác giả không tập trung xây dựng giải pháp mang tính vĩ mô mà chú trọng đến những giải pháp cụ thể, mang tính khả thi cao phù hợp với thực tế hoạt động của NH. Với mục tiêu của đề tài là hoàn thiện công tác quản trị RRTD qua việc nghiên cứu định tính, từ đó đề xuất giải pháp mang tính thiết thực sẽ giúp cho lãnh đạo của NHNo & PTNT Chi nhánh Vĩnh Long, NHNN, cơ quan, ban ngành của tỉnh Vĩnh Long, nhận diện được những yếu tố ảnh hưởng công tác quản trị RRTD, đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD. Qua đó Ban lãnh đạo tiếp tục có những chiến lược quản trị hiệu quả hơn như hoàn thiện chính sách tín dụng, quy trình cấp tín dụng, đầu tư hơn nữa vào công nghệ, con người, đa dạng hóa các danh mục đầu tư,... nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng thị phần vào những lĩnh vực đầu tư mang lại lợi nhuận cao hơn, nâng cao vị thế kinh doanh trở thành ngân hàng hiện đại, hoàn thành tốt sứ mệnh của một NHTM hàng đầu Việt Nam trong hệ thống các ngân hàng thương mại hiện nay. 7. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Sơ đồ 1: Tổng quan nội dung luận văn Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RRTD PHẦN MỞ ĐẦU Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RRTD TẠI NHN0&PTNT CHI NHÁNH VĨNH LONG Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RRTD 4 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Ngoài phần mở đầu và kết luận kiến nghị. Đề tài nghiên cứu được chia làm 03 chương, cụ thể như sau: - Chương 1: Tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của các NHTM. - Chương 2: Thực trạng công tác quản trị RRTD tại NHNo & PTNT Chi nhánh Vĩnh Long. Trình bày tổng quan về NHNo & PTNT Chi nhánh Vĩnh Long, thực trạng hoạt động tín dụng, quản trị RRTD tại ngân hàng. - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị RRTD tại NHNo & PTNTChi nhánh Vĩnh Long. Định hướng phát triển đến 2025; Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo & PTNT Chi nhánh Vĩnh Long. 5
- Xem thêm -