Tài liệu Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty tnhh coast phong phú

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 3
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp  TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH COAST PHONG PHÚ SV: Đoàn Minh Tuấn 1 Lớp: 08HQT1 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan rằng đây là đồ án nghiên cứu của em, có sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn là cô Nguyễn Thị Hoàng Yến. Nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này đều là trung thực Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào em xin hoàn toàn chịu trách ngiệm trước Hội đồng cũng như kết quả luận văn của mình. Tp.HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2012 Đoàn Minh Tuấn SV: Đoàn Minh Tuấn 2 Lớp: 08HQT1 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM em luôn được sự chỉ bảo tận tình chu đáo của các thầy cô giáo trong trường, đã giúp em tích lũy và có nhiều kiến thức chuyên môn cũng như cơ bản kiến thức xã hội. Nhân dịp này em xin cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo trong trường. Đặc biệt em xin cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Hoàng Yến và các anh chị trong phòng hành chính công ty TNHH Coats Phong Phú đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Mặc dù em đã rất cố gắng nhưng do thời gian có hạn và những kiến thức còn chưa hiểu hết nên không tránh khỏi những sai sót trong chuyên đề tốt nghiệp của mình. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ hơn nữa và những ý kiến đóng góp của cô Nguyễn Thị Hoàng Yến và Ban Giám Đốc cũng như các anh chị trong phòng hành chính công ty TNHH Coats Phong Phú, để em có điều kiện trao đổi và nâng cao kiến thức của mình và làm chuyên đề tốt nghiệp được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn. TPHCM, ngày 08 tháng 12 năm 2012 Sinh viên Đoàn Minh Tuấn 08HQT1 0918436909 tuan02042005@yahoo.com SV: Đoàn Minh Tuấn 3 Lớp: 08HQT1 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tp.HCM, ngày........tháng........năm 2012 Ký tên SV: Đoàn Minh Tuấn 4 Lớp: 08HQT1 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ.................................................................................................. 1.1. Lý luận chung ............................................................................................ 1.1.1. Khái niệm về quản trị nhân sự ................................................................... 1.1.2. Tầm quan trọng của quản trị nhân sự ......................................................... 1.2. Nội dung của quản trị nhân sự .................................................................. 1.2.1. Tuyển dụng .............................................................................................. 1.2.2. Đào tạo và phát triển nhân sự .................................................................... 1.3. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự..................................................................... 1.3.1 Đánh giá nhân sự ....................................................................................... 1.3.2 Đãi ngộ nhân sự ........................................................................................ 1.3.2.1 Đãi ngộ vật chất...................................................................................... 1.3.2.2 Tiền lương.............................................................................................. 1.3.2.3. Đãi ngộ tinh thần ................................................................................... 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng công tác quản trị nhân sự.................................... 1.4.1. Nhân tố môi trường kinh doanh ................................................................. 1.4.2. Nhân tố con người .................................................................................... 1.4.3. Nhân tố nhà quản trị ................................................................................. SV: Đoàn Minh Tuấn 5 Lớp: 08HQT1 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY TNHH COATS PHONG PHÚ 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ........................................ 2.1.1. Từ năm 1989 đến năm 2005 ...................................................................... 2.1.2. Từ năm 2005 đến nay ............................................................................... 2.2. Cơ cấu tổ chức nhân sự tại công ty............................................................ 2.2.1. Cơ cấu tổ chức quản trị tại Công ty............................................................ 2.2.2. Cơ cấu nhân viên lao động tại công ty ....................................................... 2.2.3. Chế độ làm việc của công nhân viên .......................................................... 2.2.4. Điều kiện và môi trường làm việc.............................................................. 2.3. Công tác tuyển dụng lao động trong công ty ............................................. 2.4 Phân tích hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2009-2011 ...................... 2.5. Tình hình đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty ............................. 2.5.1. Đào tạo nhân sự trong công ty................................................................... 2.5.2. Đào tạo và nâng cao năng lực quản trị trong công ty .................................. 2.5.3. Phát triển nhân sự trong công ty ................................................................ 2.5. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty................ 2.6. Tình hình đãi ngộ nhân sự trong công ty................................................... 2.6.1. Đãi ngộ vật chất ....................................................................................... 2.6.2. Đãi ngộ tinh thần ...................................................................................... 2.7. Đánh giá nhân sự....................................................................................... SV: Đoàn Minh Tuấn 6 Lớp: 08HQT1 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp 2.7.1 Ưu điểm .................................................................................................... 2.7.2 Nhược điểm .............................................................................................. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY 3.1 Cơ sở đánh giá ............................................................................................ 3.2 Phương hướng thực hiện............................................................................ 3.2.1. Đối mới hoạt động kinh doanh .................................................................. 3.2.2. Đổi mới công tác quản lý nhân lực ............................................................ 3.3 Giải pháp thực hiện.................................................................................... 3.3.1. Tuyển dụng .............................................................................................. 3.3.2. Đánh giá mức hiệu quả của những khóa đào tạo........................................ 3.3.3. Phát triển nhân sự ..................................................................................... 3.3.4. Chế độ đãi ngộ vật chất............................................................................. Kết luận............................................................................................................ SV: Đoàn Minh Tuấn 7 Lớp: 08HQT1 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Bảng cơ cấu lao động của công ty Bảng 2.2. 2009 đ 2011 Bảng 2.3. Bảng 2.4. Bảng 2.5. Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2009-2011 Bảng 2.6. Bảng 3.1. Tình Hình Tuyển Dụng Của Công Ty Giai Đoạn 2010 – 2011 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 – Cấu trúc phòng ban tại công ty TNHH Coats Phong Phú Sơ đồ 2.2 – Quy trình tuyển dụng SV: Đoàn Minh Tuấn 8 Lớp: 08HQT1 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay chắc chắn không ai có thể phủ nhận được vai trò quan trọng của việc nâng cao vai trò quản trị nguồn nhân lực đối với các doanh nghiệp. Muốn nâng cao nhận thức về vai trò của quản trị nguồn nhân lực thì điều kiện kiên quyết cần phải nâng cao nhận thức về mặt lý luận khoa học kết hợp với thực tiễn. Đặc biệt trong những năm gần đây với chính sách mở cửa khi gia nhập WTO thì sức ép của đối thủ cạnh tranh ngày càng gay gắt dẫn đến thị phần của doanh nghiệp bị đe dọa thì việc nâng cao vai trò quản trị nguồn nhân lực là hết sức cần thiết đối với công ty hiện nay cũng như tương lai. Để làm sáng tỏ vấn đề trên với khoảng thời gian làm việc tại công ty TNHH Coats Phong Phú, em đã nghiên cứu công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty với tiêu chí là đào tạo và đãi ngộ nhân viên để tăng hiệu quả công việc và gắn bó lâu dài với công ty. Tất cả những điều đó cốt lõi cũng là để mở rộng thị phần và chất lượng dịch vụ của công ty. SV: Đoàn Minh Tuấn 9 Lớp: 08HQT1 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp 1. Mục tiêu nghiên cứu: dựa vào lý thuyết quản trị nhân sự để tìm hiểu cũng như phân tích thực trạng quản trị nhân sự tại công ty TNHH Coast Phong Phú từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện. 2. Đối tượng nghiên cứu: đó là các bước tuyển dụng nhân sự, đào tạo nhân sự, phát triển nhân sự, đãi ngộ và đánh giá nhân sự. 3. Phương pháp nghiên cứu: - So sánh - Thống kê mô tả - Phân tích - Thu thập dữ liệu thứ cấp tại các phòng ban - Tổng hợp. 4. Giới hạn nghiên cứu: tình hình nhân sự trong giai đoạn 2009 - 2011 5. Kết cấu luận văn gồm: - CHƯƠNG 1 : Những vấn đề cơ sở lý luận chung của quản trị nhân sự. - CHƯƠNG 2 : Phân tích thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Coats Phong Phú. - CHƯƠNG 3 : Phương hướng và các giải pháp cải tiến công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Coats Phong Phú. SV: Đoàn Minh Tuấn 10 Lớp: 08HQT1 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 1.1. Lý luận chung về quản trị nhân sự. 1.1.1. Khái niệm về quản trị nhân sự Quản trị nhân sự (hay còn gọi là quản trị nhân lực) lã lĩnh vực theo dõi, hướng dẫn, điều chỉnh kiểm tra sự trao đổi chất (năng lượng, thần kinh, cơ bắp) giữa con người với các yếu tố vật chất của tự nhiên (công cụ, đối tượng lao động), trong quá trình tạo ra của cải vật chất, tinh thần để thỏa mãn nhu cầu của con người nhằm duy trì, bảo vệ và phát triển những tiềm năng của con người nhằm duy trì, bảo vệ và phát triển những tiềm năng của con người. Bộ phận quản trị nhân sự là bộ phận cấu thành của quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải bất kỳ tổ chức sản xuất - kinh doanh nào cũng nhận thức rõ vấn đề này, nên thường hay bị động, gặp đâu làm đó, thiếu người phải chạy theo tình hình công việc dẫn đến công việc rời rạc kém hiệu quả. Nguồn lực trong mỗi con người gồm có mặt thể lực và mặt trí lực. + Thể lực là sức lực con người nó phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của con người, mức sống, mức thu nhập, chế độ ăn uống nghỉ ngơi... + Trí lực là mặt tiềm năng to lớn nó bao gồm trí tuệ, năng khiếu, lòng tin, nhân cách quan điểm sống... Vì vậy, quản trị nhân lực có chức năng kế hoạch hóa nhân lực, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, kích thích phát triển nguồn nhân lực, nhằm thu hút con người tham gia lao động, tham gia vào các hoạt động sản xuất cũng như các mối quan hệ tác động qua lại với nhau để tạo ra hàng hóa và dịch vụ. SV: Đoàn Minh Tuấn 11 Lớp: 08HQT1 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp Tóm lại, có thể hiểu một cách ngắn gọn như sau: "Quản trị nhân sự ở doanh nghiệp là việc tuyển dụng và duy trì, phát triển sử dụng động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nguồn lực đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. 1.1.2. Tầm quan trọng của quản trị nhân sự Quản trị nhân sự giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đối với các nhà quản lý nó giúp họ đạt được mục đích của mình thông qua người khác. Hiện nay, các nhà quản trị đang quan tâm nghiên cứu và phân tích để thấy được rằng quản trị nhân sự là chức năng cốt lõi và quan trọng nhất của tiến trình quản trị. Việc nghiên cứu quản trị nhân sự là hết sức cần thiết vì: * Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, do đó đặc trưng nổi bật nhất là tính cạnh tranh. Các tổ chức nhằm khai thác tốt nhất nhân tố con người. "Giao việc đúng người và nhận đúng việc" đang là vấn đề quan tâm của mọi tổ chức hiện nay. * Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại đã cùng với sự phát triển nền kinh tế "mở" buộc các nhà quản trị phải biết thích ứng, do đó việc tuyển chọn, sắp xếp, đào tạo, điều động nhân sự trong bộ máy tổ chức như thế nào để mang lại hiệu quả cao đang được mọi người quan tâm. * Nghiên cứu quản trị nhân sự giúp các nhà quản trị học được cách giao dịch, biết đặt câu hỏi, biết lắng nghe, biết tìm ngôn ngữ chung với nhân viên một cách tốt nhất, biết khích lệ nhân viên say mê với công việc và tránh được những sai lầm trong việc tuyển chọn và sử dụng lao động, nâng cao chất lượng công việc, nâng cao hiệu quả tổ chức. * Con người là yếu tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp, nó là nhân tố chủ quan thúc đẩy hay kĩm hãm sự phát triển của doanh nghiệp. Mặt khác, mỗi người SV: Đoàn Minh Tuấn 12 Lớp: 08HQT1 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp đều có nhu cầu và lợi ích riêng về tâm lý và thái độ lao động khác nhau. Hơn nữa lao động tập thể bao giờ cũng đòi hỏi phải có sự phối hợp. Do đó, quản trị nhân sự là một trong các hoạt động cơ bản của quá trình quản trị, nó giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến con người gắn liền với bất kỳ tổ chức nào. Tuy nhiên, quản trị nhân sự khó khăn hơn nhiều so với quản trị các yếu tố khác của quá trình sản xuất nhưng nếu biết cách quản trị nhân sự tốt thì sẽ đạt được mục đích mà các nhà quản trị mong muốn. 1.2. Nội dung của quản trị nhân sự 1.2.1. Tuyển dụng Trong một doanh nghiệp, công tác tuyển dụng nhân sự thành công tức là tìm được những người thực sự phù hợp với công việc có ý nghĩa rất to lớn. Doanh nghiệp nhận được một nguồn nhân sự xứng đáng, hoàn thành tốt công việc được giao góp phần vào việc duy trì tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bản thân những người được tuyển vào công việc phù hợp với năng lực và sở trường của mình sẽ rất hứng thú và an tâm với công việc. Ngược lại, nếu việc tuyển dụng nhân sự không được thực hiện đúng thì sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tác động trực tiếp tới công ty và người lao động. * Nguồn tuyển dụng a/ Nguồn tuyển dụng từ trong nội bộ doanh nghiệp: Tuyển dụng nhân sự trong nội bộ doanh nghiệp thực chất là quá trình thuyên chuyển đề bạt, cất nhắc từ bộ phận này sang bộ phận khác, từ công việc này sang công việc khác, từ cấp này sang cấp khác. SV: Đoàn Minh Tuấn 13 Lớp: 08HQT1 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp + Hình thức tuyển dụng trong nội bộ doanh nghiệp có những ưu điểm sau: - Nhân viên của doanh nghiệp đã được thử thách về lòng trung thành, thái độ nghiêm túc, trung thực, tinh thần trách nhiệm và ít bỏ việc. - Nhân viên của doanh nghiệp sẽ dễ dàng, thuận lợi hơn trong việc thực hiện công việc, nhất là trong thời gian đầu ở cương vị trách nhiệm mới. Họ đã làm quen, hiểu được mục tiêu của doanh nghiệp do đó mau chóng thích nghi với điều kiện làm việc mới và biết cách để đạt được mục tiêu đó. - Hình thức tuyển trực tiếp từ các nhân viên đang làm việc cho doanh nghiệp cũng sẽ tạo ra sự thi đua rộng rãi giữa các nhân viên đang làm việc, kích thích họ làm việc tích cực, sáng tạo và tạo ra hiệu suất cao hơn. Tuy nhiên áp dụng hình thức này cũng có một số nhược điểm sau: - Việc tuyển dụng nhân viên vào chức vụ trống trong doanh nghiệp theo kiểu thăng chức nội bộ có thể gây nên hiện tương chai lì, sơ cứng do các nhân viên được thăng chức đã quen với cách làm việc của cấp trên trước đây, họ sẽ dập khuôn vì thế mất đi sự sáng tạo, không dậy lên được không khí thi đua mới. - Trong doanh nghiệp dễ hình thành nên các nhóm "ứng viên không thành công", họ là những người được ứng cử vào các chức vụ nhưng không được tuyển chọn từ đó có tâm lý không phục lãnh đạo, chia bè phái gây mất đoàn kết. b/ Nguồn tuyển dụng nhân sự từ bên ngoài doanh nghiệp: Là việc tuyển dụng nhân viên từ thị trường lao động bên ngoài doanh nghiệp. + Ưu điểm: SV: Đoàn Minh Tuấn 14 Lớp: 08HQT1 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp - Giúp doanh nghiệp thu hút được nhiều chuyên gia, những nhân viên giỏi, qua đó tuyển chọn vào các chức danh phù hợp. - Các nhân viên mới thường tỏ ra năng nổ, chứng minh khả năng làm việc của mình bằng công việc cụ thể cho nên hiệu quả sử dụng lao động rất cao. + Nhược điểm: - Người được tuyển dụng phải mất một thời gian để làm quen với công việc và doanh nghiệp. Do đó họ có thể chữa hiểu rõ được mục tiêu, lề lối làm việc của doanh nghiệp, điều này có thể dẫn đến những sai lệch và cản trở nhất định. - Các hình thức thu hút ứng cử viên từ bên ngoài: thông qua quảng cáo, thông qua văn phòng dịch vụ lao động, tuyển sinh viên tốt nghiệp từ các trường Đại học và một số hình thức khác. * Các bước tuyển dụng tại công ty: * Bước 1: Yêu cầu tuyển dụng. Các phòng ban khi có nhu cầu tuyển dụng sẽ gửi bản đề nghị tuyển dụng cho phòng nhân sự. Phòng nhân sự tổng hợp, xác định tiêu chuẩn tuyển dụng: tiêu chuẩn chung của doanh nghiệp, phòng ban. * Bước 2: Thông báo tuyển dụng. Các doanh nghiệp có thể áp dụng một hoặc kết hợp các hình thức thông báo tuyển dụng sau: - Quảng cáo trên báo, đài, tivi. - Thông qua các trung tâm dịch vụ lao động - Thông báo tại doanh nghiệp. SV: Đoàn Minh Tuấn 15 Lớp: 08HQT1 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp Các thông báo đưa ra phải ngắn gọn, rõ ràng, chỉ tiết và đầy đủ những thông tin cơ bản cho ứng cử viên, thông báo đầy đủ về tên doanh nghiệp, thông tin về nội dung công việc, tiêu chuẩn tuyển dụng, hồ sơ và giấy tờ cần thiết, cách thức tuyển dụng và nội dung tuyển dụng. * Bước 3: Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ - Tất cả hồ sơ xin việc phải ghi vào sổ xin việc. Người xin tuyển dụng phải nộp cho doanh nghiệp những hồ sơ giấy tờ cần thiết theo yêu cầu. - Việc nghiên cứu hồ sơ nhằm loại bớt được ứng cử viên không đáp ứng được tiêu chuẩn đề ra để không cần phải làm các thủ tục tiếp theo trong quá trình tuyển. * Bước 4: Tổ chức phỏng vấn, trắc nghiệm và sát hạch các ứng cử viên. - Kiểm tra, trắc nghiệm, phỏng vấn nhằm chọn ra được các ứng cử viên xuất sắc nhất. Các bài kiểm tra sát hạch thường được sử dụng để đánh giá các ứng cử viên về kiến thức cơ bản, khả năng thực hành. - Phỏng vấn được sử dụng để tìm hiểu, đánh giá các ứng cử viên về nhiều phương diện như: kinh nghiệm, trình độ, tính chất, khí chất khả năng hoà đồng... * Bước 5: Kiểm tra sức khoẻ Thông thường các doanh nghiệp sẽ yêu cầu ứng viên nộp bản chứng nhận sức khỏe để đảm bảo ứng viên hoàn toàn đủ sức khỏe để đảm nhận công việc mà họ ứng tuyển. * Bước 6: Đánh giá ứng cử viên và quyết định. Sau khi thực hiện các bước trên, nếu hai bên cùng nhất trí sẽ đi đến bước tiếp theo là doanh nghiệp quyết định tuyển dụng và hai bên sẽ ký kết hợp đồng lao SV: Đoàn Minh Tuấn 16 Lớp: 08HQT1 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp động. Trưởng phòng nhân sự đề nghị, giám đốc ra quyết định tuyển dụng hoặc ký hợp đồng lao động. 1.2.2. Đào tạo và phát triển nhân sự Đào tạo và phát triển nhân sự là hai nội dung cơ bản trong vấn đề nâng cao trình độ tinh thông nghề nghiệp cho nhân sự. Ngoài ra, nó còn bao gồm nội dung giáo dục nhân sự cho doanh nghiệp. Phải đào tạo và phát triển nhân sự vì trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, công nghệ kỹ thuật luôn đổi mới không ngừng, muốn bắt kịp với thời đại thì con người cần phải được trang bị những kiến thức và kỹ năng nhất định về nghề nghiệp, đó vừa là một nhu cầu vừa là một nhiệm vụ. a/ Đào tạo nhân sự: Trong quá trình đào tạo, mỗi người sẽ được bù đắp những thiếu hụt trong học vấn, được truyền đạt những khả năng và kinh nghiệm thiết thực trong lĩnh vực chuyên môn được cập nhất hoá kiến thức và mở rộng tầm hiểu biết để không những có thể hoàn thành tốt công việc được giao mà còn có thể đương đầu với biến đổi của môi trường xung quanh ảnh hưởng tới công việc của mình. Quá trình đào tạo được áp dụng cho những người thực hiện một công việc mới hoặc những người đang thực hiện một công việc nào đó nhưng chưa đạt yêu cầu. Ngoài ra, quá trình nâng cao trình độ là việc bồi dưỡng thêm chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động để họ có thể làm được những công việc phức tạp hơn, với năng suất cao hơn là cần thiết. Lao động là một yếu tố quý của quá trình sản xuất, vì vậy những lao động có trình độ chuyên môn cao là một yếu tố quý của sản xuất xã hội nói chung, nó quyết định được việc thực hiện mục tiêu của quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy, công SV: Đoàn Minh Tuấn 17 Lớp: 08HQT1 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp tác đào tạo nhân sự có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của một doanh nghiệp. Đào tạo về tư duy, kiến thức, trình độ, nhân thức của con người. + Đào tạo nhân sự được chia làm 2 loại: * Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật: Là quá trình giảng dạy và nâng cao chuyên môn kỹ thuật cho người lao động. Được áp dụng cho các nhân viên kỹ thuật và người lao động trực tiếp. + Các phương pháp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật: - Phương pháp đào tạo tại nơi làm việc: công nhân được phân công làm việc chung với một người có kinh nghiệm hơn để học hỏi, làm theo. Phương pháp này áp dụng rất đơn giản, đào tạo được số lượng đông, chi phí thấp, tính thực tiễn cao, nhưng nó lại thiếu đi sự bài bản và kiến thức lý luận vì vậy nhân viên không phát huy được tính sáng tạo trong công việc. - Đào tạo theo phương pháp giảng bài: các giảng viên có thể tổ chức các lớp học, hướng dẫn đào tạo về mặt lý thuyết kết hợp với thực hành, hoặc giảng bài một cách gián tiếp. * Đào tạo nâng cao năng lực quản trị: Hình thức đào tạo này được phát triển áp dụng cho các cấp quản trị từ quản trị viên cấp cao đến quản trị viên cấp cơ sở. Đào tạo năng lực quản trị để nâng cao khả năng quản trị bằng cách truyền đạt các kiến thức làm thay đổi quan điểm hay nâng cao năng lực thực hành của nhà quản trị. Đào tạo nâng cao năng lực quản trị là rất cần thiết đối với một doanh nghiệp, vì các quản trị gia giữ một vai trò rất quan trọng đối với sự thành công hay thất bại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. SV: Đoàn Minh Tuấn 18 Lớp: 08HQT1 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp b/ Phát triển nhân sự: - Thường được biểu hiện thông qua thăng tiến, đề bạt người dưới quyền vào các chức vụ công tác cao hơn. - Hoặc giao cho nhân viên làm những công việc có yêu cầu cao hơn. - Phát triển nhân sự không chỉ nhằm có được một nguồn nhân lực đảm bảo về chất lượng, số lượng mà còn là một hình thức đãi ngộ nhân sự thông qua việc làm. Mối quan hệ giữa đào tạo và phát triển nhân sự là đều có mục đích giúp người lao động tiếp thu kiến thức mới, học hỏi kỹ năng mới và thay đổi các quan điểm hay hành vi. Đào tạo nhân sự là nền tảng để phát triển nhân sự. 1.3. Đánh giá và đãi ngộ nhân sự 1.3.1 Đánh giá nhân sự Đánh giá thành tích công tác là một việc làm khó khăn, nó đòi hỏi sự chính xác và công bằng. Qua đánh giá năng lực và triển vọng của mỗi người có thể thấy được, từ đó có thể đưa ra các quyết định đúng đắn liên quan đến người đó. * Nội dung của công tác đánh giá thành tích: Việc đánh giá thành tích trải qua các giai đoạn: - Xác định mục đích và mục tiêu cần đánh giá - Đưa ra các tiêu chuẩn để đánh giá - Đánh giá nhân viên thông qua việc so sánh các thông tin thu thập được về cá tiêu chuẩn đã được đề ra. - Đánh giá về năng lực, phẩm chất của các nhân viên. SV: Đoàn Minh Tuấn 19 Lớp: 08HQT1 Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp - Đánh giá mức độ hoàn thiện công việc. - Một số phương pháp đánh giá thành tích công tác: + Phương pháp xếp hạng luân phiên: đưa ra một số khía cạnh chính, liệt kê danh sách những người cần được đánh giá sau đó lần lượt những người giỏi nhất đến những người kém nhất theo từng khía cạnh đó. Phương pháp này đơn giản, nhưng có vẻ án chừng, không được chính xác và mang nặng cảm tính. + Phương pháp so sánh từng cặp: các nhân viên được so sánh với nhau từng đôi một về: thái độ nghiêm túc trong công việc, khối lượng công việc hoàn thành, về chất lượng cộng việc... + Phương pháp cho điểm: đánh giá nhân viên theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau, mỗi một tiêu chuẩn chia thành năm mức độ: yếu, trung bình, khá, tốt, xuất sắc , tương ứng với số điểm từ một đến năm. Phương pháp này rất phổ biến vì nó đơn giản và thuận tiên. Các yếu tố để lựa chọn đánh giá gồm hai loại: đặc tính liên quan đến công việc và đặc tính liên quan đến cá nhân đương sự. Các yếu tố liên quan đến cá nhân đương sự bao gồm: sự tin cậy, sáng kiến, sự thích nghi, sự phối hợp. Mỗi nhân viên sẽ được cho một số điểm phù hợp với mức độ hoàn thành công việc, sau đó sẽ được tổng hợp đánh giá chung về tình hình thực hiện công việc của mỗi người. 1.3.2 Đãi ngộ nhân sự Công tác đãi ngộ nhân sự nhằm kích thích người lao động nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh và thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. SV: Đoàn Minh Tuấn 20 Lớp: 08HQT1
- Xem thêm -