Tài liệu Giới thiệu môn bảo mật hệ thống thông tin (503009)

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Giới thiệu môn Bảo mật Hệ thống Thông tin (503009) Truong Quynh Chi Faculty of Computer Science & Engineering HCMC University of Technology tqchi@cse.hcmut.edu.vn Nội dung môn học Tuần 1 2,3 4 5,6 7, 8 9 10 11, 12, 13 14 Nội dung Tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin Cơ bản về mã hóa và các giao thức trao đổi khóa Định danh và xác thực Điều khiển truy cập tùy quyền (DAC) Điều khiển truy cập bắt buộc (MAC) Kiểm toán và Giải trình Thiết kế bảo mật trong CSDL Các vấn đề khác trong bảo mật HTTT Ôn tập Ho Chi Minh City University of Technology Faculty of Computer Science and Engineering © 2011 2 Information Systems Security Chapter 1: Introduction to Information Systems Security 2 Đánh giá n n n Số tín chỉ: 3 Không kiểm tra giữa kỳ Thi cuối kỳ được xem tài liệu (trắc nghiệm + bài tập) Tỷ lệ đánh giá % Thuyết trình 15 Bài tập lớp 15 Thi thực hành 20 Kiểm tra cuối kỳ 50 3 Ho Chi Minh City University of Technology Faculty of Computer Science and Engineering © 2011 Information Systems Security Chapter 1: Introduction to Information Systems Security 3 Thuyết trình n Theo nhóm n n Chủ đề thuyết trình n n Trên Sakai (503009 CS 09 Spring 2012) Đăng ký n n n Mỗi nhóm có thể thuyết trình nhiều lần để cộng điểm Từ 27/08 – 31/08 Trên Sakai Điểm danh buổi thuyết trình 4 Ho Chi Minh City University of Technology Faculty of Computer Science and Engineering © 2011 Information Systems Security Chapter 1: Introduction to Information Systems Security 4 Tài liệu tham khảo [1] M. Gertz, S. Jajodia (2008). Handbook of Database Security: Applications and Trends, Springer Verlag, ISBN 978-0-387-48532-4. [2] S. Castano, M. Fugini, G. Martella, and P. Samarati (1995). Database Security, ACM Press & AddisonWesley, ISBN 0-201-59375-0. [3] D.C. Knox (2004). Effective Oracle Database 10g Security by Design, Oracle Press, ISBN 0-07-223130-0. [4] T.R. Peltier, J. Peltier, J. Blackley (2005). Information Security Fundamentals, Auerbach Publications, ISBN 08493-1957-9. [5] W. Mao (2003). Modern Cryptography: Theory and Practice, 3rd Ed., Prentice Hall, ISBN 0-13-066943-1. Ho Chi Minh City University of Technology Faculty of Computer Science and Engineering © 2011 5 Information Systems Security Chapter 1: Introduction to Information Systems Security 5
- Xem thêm -