Tài liệu Giáo trình an toàn và an ninh thông tin mạng

  • Số trang: 240 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

An toàn và An ninh thông tin Mạng Nguyễn Linh Giang. Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính. Nội dung Nhập môn An toàn thông tin mạng Đảm bảo tính mật I. II. I. II. Bài toán xác thực III. I. II. III. IV. Cơ sở bài toán xác thực Xác thực thông điệp Chữ ký số và các giao thức xác thực Các cơ chế xác thực trong các hệ phân tán Bảo vệ các dịch vụ Internet An toàn an ninh hệ thống IV. V. I. II. III. IV. 2 Các hệ mật khóa đối xứng (mã hóa đối xứng) Các hệ mật khóa công khai ( mã hóa bất đối xứng ) V. FireWall và Proxy Hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập ( IDS ) Lỗ hổng hệ thống Case study Windows NT và Linux Virus máy tính Nội dung z Tài liệu môn học: – – – – 3 W. Stallings “Networks and Internetwork security” W. Stallings “Cryptography and network security” Introduction to Cryptography – PGP D. Stinson – Cryptography: Theory and Practice Các chủ đề tiểu luận z 1. Các hệ mật khóa công khai. – – – z 2. Hạ tầng khóa công khai PKI – – – – 4 Cơ sở xây dựng hệ mật khóa công khai Các hệ mật khóa công khai. Các sơ đồ ứng dụng. Cấu trúc hạ tâng fkhóa công khai. Chứng chỉ số, các chuẩn; Triển khai thực tế. Các ứng dụng trong các giao dịch. Các hệ thống mã nguồn mở. Các chủ đề tiểu luận z z 3. Bảo mật cho mạng IP. IPSec. Mạng riêng ảo VPN. Ứng dụng. 4. Bài toán xác thực thông điệp. – – – z 5. Chữ ký số. – – – 5 Các cơ chế xác thực Hàm băm và hàm mã hóa xác thực. Các giao thức xác thực. – Các cơ chế tạo chữ ký số. Giao thức chữ ký số. Các dịch vụ chữ ký số. Chữ ký mù. Ứng dụng. Các chủ đề tiểu luận z 6. Phát hiện xâm nhập mạng. – – – – – z 6 Các cơ chế phát hiện xâm nhập mạng. Phát hiện theo dấu hiệu Phát hiện theo bất thường Phân tích các đặc trưng thống kê của mạng. Ứng dụng. 7. Bảo mật cho mạng không dây. Phân tích các đặc trưng thống kê của các dạng tấn công từ chối dịch vụ. Xác thực và bảo mật trong mạng không dây. Phát hiện bất thường trong mạng không dây. Các chủ đề tiểu luận z z 7 8. Bảo mật hệ thống, bảo mật mạng. Các chính sách, các chuẩn. Phân tích đối với Windows và Unix-Linux. Các chính sách an ninh mạng cho mạng Cisco. 9. Bảo vệ dữ liệu đa phương tiện trong quá trình phân phối qua hệ thống mạng mở. Vấn đề bảo mật, bảo vệ bản quyền và kiểm soát sử dụng dữ liệu đa phương tiện. Các chủ đề tiểu luận z z z z z z 8 Bảo mật cho web services; Đăng nhập 1 lần với GSS-API; Xác thực Kerberos; SSL và TLS; IPSecurity; Xác thực X509 Các chủ đề tiểu luận z z z z z z 9 Hạ tầng khóa công khai PKI PGP và bảo mật thư tín điện tử S/MIME Secure electronic transaction Firewall, các kiến trúc; Proxy; Các chủ đề tiểu luận z z z z z z z z 10 Các hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên dấu hiệu; Các hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên bất thường; Bảo mật mạng LAN không dây; Các dạng tấn công vào mạng sensor. Các dạng tấn công từ chối dịch vụ; Tấn công SQL Injection; Phát hiện tấn công quét cổng; Các phương pháp, quy trình phát hiện lỗ hổng hệ thống. Đánh giá z Giữa kỳ và quá trình: 30% – z Thi hết môn: 70% z Liên hệ giáo viên: giangnl@gmail.com; số Bộ môn: 38682596 0984933165 z z 11 Điểm danh: 1/3. Chương I. Nhập môn 1. 2. 3. 4. 5. 12 Nhập môn Các dịch vụ, cơ chế an toàn an ninh thông tin và các dạng tấn công vào hệ thống mạng Các dạng tấn công Các dịch vụ an toàn an ninh Các mô hình an toàn an ninh mạng Nhập môn z Bối cảnh bảo mật thông tin: – Trước khi xuất hiện máy tính: Bảo vệ thông tin, tài liệu: z z – Khi xuất hiện máy tính - bảo vệ thông tin điện tử: z z z 13 Các cơ chế bảo vệ; Khoá kho hồ sơ lưu trữ văn bản. Sao chép thông tin dễ dàng Cần thiết có các công cụ tự động để bảo mật các tệp, các dạng thông tin chứa trong máy tính. Đặc biệt khi hệ thống được chia sẻ tài nguyên trên mạng. Vấn đề Computer Security. Nhập môn – Khi xuất hiện các hệ phân tán và sử dụng mạng để truyền dữ liệu và trao đổi thông tin: Bảo vệ thông tin truyền trên mạng z z z – – 14 Truyền dữ liệu giữa người sử dụng và máy tính, Giữa máy tính và máy tính. Nhu cầu bảo vệ các dữ liệu trong khi truyền → Network Security. Không có ranh giới rõ rệt giữa Computer Security và Network Security. Giáo trình tập trung vào: an toàn thông tin liên mạng: internetwork security. Nhập môn – Một số ví dụ về vấn đề bảo vệ an toàn thông tin: z Truyền file: A truyền file cho B; – Trong file chứa những thông tin bí mật; – C không được phép đọc file nhưng có thể theo dõi được quá trình truyền file và sao chép file trong quá trình truyền. – 15 A A và B trao đổi thông tin riêng tư C chặn giữ thông tin trao đổi giữa A và B C B Nhập môn z Trao đổi thông điệp: – – – – – 16 Quản trị mạng D gửi thông điệp đến máy tính chịu sự quản trị E; Thông điệp chứa những thông tin về danh sách những người sử dụng mới. Người sử dụng F bắt thông điệp; F thêm các user mới vào nội dung thông điệp, rồi gửi tiếp cho E; E nhận thông điệp, không biết là đã bị F thay đổi, vẫn tưởng là do D gửi tới và thay đổi danh sách user của mình. Nhập môn z Giả mạo: Kịch bản giống trường hợp trước; – F tạo một thông điệp của riêng mình, chứa những thông tin riêng có lợi cho F và gửi cho E. – E nhận được thông tin từ F, cho rằng thông tin đó do D gửi và cập nhật những thông tin giả mạo vào CSDL – 17 D không thông tin E D E Danh sách giả mạo F F giả mạo D, gửi danh sách mới đến E Nhập môn – 18 Sự phức tạp trong bài toán Bảo mật liên mạng: z Không tồn tại phương pháp thích hợp cho mọi trường hợp. z Các cơ chế bảo mật luôn đi đôi với các biện pháp đối phó. z Lựa chọn những giải pháp thích hợp với từng ngữ cảnh sử dụng. Dịch vụ và cơ chế an toàn an ninh Các dạng tấn công z 19 Để có thể đánh giá được những nhu cầu về an toàn của cơ quan một cách hiệu quả và có thể tính toán và lựa chọn những sản phẩm và chính sách an ninh, nhà quản trị cần có những phương pháp có tính hệ thống làm cơ sở để xác định những yêu cầu an toàn an ninh cũng như đặc tả được những cách tiếp cận thỏa mãn những yêu cầu đó. Một trong những phương hướng là khảo sát ba khía cạnh của an toàn an ninh thông tin. Dịch vụ và cơ chế an toàn an ninh Các dạng tấn công z Ba khía cạnh an toàn an ninh thông tin: – Tấn công vào an ninh thông tin z – Mọi tác động làm giảm mức độ an toàn an ninh thông tin của hệ thống; Các cơ chế an toàn an ninh z Các cơ chế cho phép: – – – 20 Phát hiện, Ngăn chặn hoặc Khôi phục hệ thống sau khi bị tấn công;
- Xem thêm -