Tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tnhh vận tải ngôi sao sài gòn

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ---------- GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGÔI SAO SÀI GÒN Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành : Quản trị kinh doanh GVHD: ThS. TRẦN THỊ TRANG SVTH : CAO THỊ THU PHƯƠNG MSSV : 0954010350 TP.HCM, 2013 BM05/QT04/ĐT Khoa: Quản trị kinh doanh PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 1. Họ và tên sinh viên được giao đề tài: Cao Thị Thu Phương MSSV: 0954010350 Lớp: 09DQN1 2. 3. 4. 5. Ngành : Quản trị kinh doanh Chuyên ngành : Quản trị ngoại thương Tên đề tài : “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGÔI SAO SÀI GÒN” Các dữ liệu ban đầu : ............................................................................................................ ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Các yêu cầu chủ yếu : ............................................................................................................ ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Kết quả tối thiểu phải có: 1) ................................................................................................................................................ 2) ................................................................................................................................................ 3) ................................................................................................................................................ 4) ................................................................................................................................................ Ngày giao đề tài: ……./……../……… Ngày nộp báo cáo: ……./……../……… Chủ nhiệm ngành (Ký và ghi rõ họ tên) TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. Giảng viên hướng dẫn chính (Ký và ghi rõ họ tên) Giảng viên hướng dẫn phụ (Ký và ghi rõ họ tên) BM06/QT04/ĐT Khoa: Quản trị kinh doanh PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Do giảng viên hướng dẫn ghi và giao cho sinh viên nộp chung với ĐA/KLTN sau khi hoàn tất đề tài) 1. Tên đề tài: “G IẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGÔI SAO SÀI GÒN” 2. Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Trang 3. Sinh viên thực hiện đề tài: Cao Thị Thu Phương MSSV: 0954010350 Lớp: 09DQN1 Ngành : Quản trị kinh doanh Chuyên ngành : Quản trị ngoại thương Tuần lễ 1 2 3 4 5 6 7 Ngày Nội dung 22/04/2013 đến 29/04/2013 29/04/2013 đến 06/05/2013 06/05/2013 đến 13/05/2013 13/05/2013 đến 20/05/2013 20/05/2013 đến 27/05/2013 27/05/2013 đến 03/06/2013 03/06/2013 đến 10/06/2013 Liên lạc với GVHD để xác định đề tài khoá luận và đề cương sơ bộ. Kiểm tra ngày: Sơ lược ý tưởng về đề cương. Chỉnh sửa và hoàn tất đề cương chi tiết. Nộp đề cương chi tiết về khoa. Thu thập thông tin để viết bản thảo. Thảo khóa luận Thảo khóa luận. Thảo khóa luận. Đánh giá công việc hoàn thành: …………..% Được tiếp tục:  9 10/06/2013 đến 17/06/2013 Nhận xét của GVHD (Ký tên) Hoàn tất và nộp bản thảo lần 1 cho GVHD. Không tiếp tục:  BM06/QT04/ĐT Tuần lễ Ngày Nội dung 10 17/06/2013 đến 24/06/2013 Tiếp tục chỉnh sửa trong thời gian chờ phản hồi của GVHD. 24/06/2013 đến 01/07/2013 01/07/2013 đến 08/07/2013 Nhận bài và tiếp tục chỉnh sửa theo hướng dẫn của GVHD. Nộp bản thảo lần 2. 13 08/07/2013 đến 15/07/2013 Chỉnh sửa bản thảo và hoàn thành bản chính. 14 17/07/2013 Nộp khoá luận tại VP khoa QTKD. 11 12 Nhận xét của GVHD (Ký tên) Chỉnh sửa bản thảo. 15 Giảng viên hướng dẫn phụ (Ký và ghi rõ họ tên) TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. Giảng viên hướng dẫn chính (Ký và ghi rõ họ tên) LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong khóa luận được thực hiện tại Công ty TNHH Vận Tải Ngôi Sao Sài Gòn, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2013 Sinh viên Cao Thị Thu Phương LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh đã tận tâm hướng dẫn những kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian học tập tại trường. Em xin đặc biệt cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Cô Trần Thị Trang, là người trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này. Sự hướng dẫn nhiệt tình của cô trong thời gian qua đã động viên và giúp em vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện bài báo cáo này. Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban Tổng Giám Đốc và các Anh Chị tại công ty TNHH Vận Tải Ngôi Sao Sài Gòn đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em được học hỏi nhiều kinh nghiệm trong suốt thời gian vừa qua. Cuối cùng, em xin kính chúc Cô Trang, toàn thể quý Thầy Cô trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh cùng Ban Lãnh Đạo, các Anh Chị nhân viên trong công ty TNHH Vận Tải Ngôi Sao Sài Gòn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Trân trọng! TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2013 Sinh viên Cao Thị Thu Phương BM07/QT04/ĐT Khoa: Quản trị kinh doanh BẢN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 1. Họ và tên sinh viên được giao đề tài: Cao Thị Thu Phương MSSV: 0954010350 Lớp: 09DQN1 2. 3. 4. 5. Ngành : Quản trị kinh doanh Chuyên ngành : Quản trị ngoại thương Tên đề tài: “G IẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGÔI SAO SÀI GÒN” Tổng quát về ĐA/KLTN: Số trang: ......................... Số chương: ........................................... Số bảng số liệu: ......................... Số hình vẽ: ........................................... Số tài liệu tham khảo: ......................... Phần mềm tính toán: ........................................... Số bản vẽ kèm theo: ......................... Hình thức bản vẽ: ........................................... Hiện vật (sản phẩm) kèm theo: .............................................................................................. Nhận xét: a) Về tinh thần, thái độ làm việc của sinh viên: ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... b) Những kết quả đạt được của ĐA/KLTN: ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... c) Những hạn chế của ĐA/KLTN: ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Đề nghị: Không được bảo vệ  Được bảo vệ (hoặc nộp ĐA/KLTN để chấm)  TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) Gh i chú: Đính kèm Ph iếu chấm điểm ĐA/KLTN. MỤC LỤC   PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................................... 1 2. Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................................... 2 3. Phương pháp nghiên cứu............................................................................................. 2 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. ............................................................................ 2 5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp...................................................................................... 2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN .................................................................................... 3 1.1 Khái niệm và vai trò của nguồn vốn trong doanh nghiệp: ................................ 3 1.1.1 Khái niệm ............................................................................................................. 3 1.1.2 Phân loại vốn........................................................................................................ 4 1.1.2.1 Căn cứ từ nguồn hình thành .................................................................. 4 1.1.2.2 Căn cứ vào đặc điểm luân chuyển của từng loại vốn trong các chu kỳ sản xuất kinh doanh ....................................................................................................... 4 1.1.3 Vai trò của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh .................................... 5 1.2 Hiệu quả sử dụng vốn: ............................................................................................... 6 1.2.1 Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn.................................................................. 6 1.2.2 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ............................................... 7 1.2.2.1 Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định ......................... 7 1.2.2.2 Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động .................... 10 1.2.2.3 Các hệ số phản ánh tình hình tài chính ....................................... 11 1.2.2.4 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ................................................................................................... 13 1.2.2.5 Các chỉ số sinh lời.......................................................................... 14 1.3 Những nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn.......................................... 16 1.3.1 Các nhân tố khách quan.................................................................................... 16 1.3.1.1 Nhân tố kinh tế...................................................................................... 16 1.3.1.2 Nhân tố pháp lý..................................................................................... 16 1.3.1.3 Nhân tố công nghệ ............................................................................... 16 i 1.3.1.4 Nhân tố giá cả ....................................................................................... 16 1.3.1.5 Nhân tố khách hàng.............................................................................. 17 1.3.2 Các nhân tố chủ quan....................................................................................... 17 1.3.2.1 Nhân tố con người ................................................................................ 17 1.3.2.2 Công tác quản lý, tổ chức quá trình sản xuất kinh doanh ............... 17 1.3.2.3 Khả năng tài chính ............................................................................... 18 1.3.2.4 Trình độ trang bị kỹ thuật.................................................................... 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .............................................................................................. 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGÔI SAO SÀI GÒN ............................................................................................ 20 2.1 Giới thiệu về công ty TNHH Vận Tải Ngôi Sao Sài Gòn ................................. 20 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển.................................................................. 20 2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ...................................................................... 21 2.1.3 Chức năng sản xuất kinh doanh...................................................................... 23 2.1.4 Thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động ............................................ 23 2.1.4.1 Thuận lợi ............................................................................................... 23 2.1.4.2 Khó khăn. .............................................................................................. 23 2.1.5 Phương hướng phát triển .................................................................................24 2.2 Thực trạng sử dụng vốn tại công ty ...................................................................... 25 2.2.1 Khái quát chung về nguồn vốn của công ty .................................................. 25 2.2.2 Thực trạng sử dụng vốn cố định của công ty ................................................ 32 2.2.3 Thực trạng sử dụng vốn lưu động của công ty.............................................. 35 2.3 Hiệu quả sử dụng vốn của công ty ........................................................................ 40 2.2.3 Hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty.................................................... 40 2.2.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty ................................................. 42 2.4 Những thành tựu đạt được và những hạn chế trong hoạt động sử dụng vốn ở công ty ............................................................................................................................. 47 2.4.1 Những thành tựu đạt được............................................................................... 47 2.4.2 Những hạn chế .................................................................................................. 49 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .............................................................................................. 51 ii CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY ................................................................................... 52 3.1 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty ......................... 52 3.1.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ tại công ty .............................. 53 3.1.1.1 Tiến hành nâng cấp và đổi mới TSCĐ trong thời gian tới. ............. 53 3.1.1.2 Tiến hành quản lý chặt chẽ TSCĐ ..................................................... 55 3.1.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty............................... 56 3.1.2.1 Xác định nhu cầu vốn lưu động .......................................................... 56 3.1.2.2 Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu ................................................. 59 3.1.2.2 Giảm chu kỳ vận động của tiền mặt................................................... 60 3.2 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty.............. 63 3.2.1 Tìm đối tác chiến lược để huy động vốn ....................................................... 64 3.2.2 Chú trọng nguồn vốn tự có ............................................................................. 64 3.2.3 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường công tác bảo toàn và phát triển vốn. ............................................................................................................................. 64 3.3 Nhận xét ...................................................................................................................... 64 PHẦN KẾT LUẬN.......................................................................................................... 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 68 iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT   1. CSH: Chủ sở hữu 2. ĐTDH: Đầu tư dài hạn 3. ĐTNH: Đầu tư ngắn hạn 4. GĐ: Giám đốc 5. GS: Giám sát 6. HC: Hành chính 7. LNST: Lợi nhuận sau thuế 8. TCDH: Tài chính dài hạn 9. TGNH: Tiền gửi ngân hàng 10. TSCĐ: Tài sản cố định 11. TSLĐ: Tài sản lưu động 12. TSNH: Tài sản ngắn hạn 13. VCĐ: Vốn cố định 14. VCSH: Vốn chủ sở hữu 15. VKD: Vốn kinh doanh 16. VLĐ: Vốn lưu động 17. XNDVVT: Xí nghiệp dịch vụ vận tải iv DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG SỬ DỤNG   DANH MỤC SƠ ĐỒ 1) Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty ................................................... 22 DANH MỤC CÁC BẢNG 1) Bảng 2.1 Nguồn hình thành vốn công ty TNHH Vận Tải Ngôi Sao Sài Gòn....... 26 2) Bảng 2.2 Cơ cấu Tài sản của công ty ......................................................................... 28 3) Bảng 2.3 Cơ cấu nguồn vốn của công ty ................................................................... 30 4) Bảng 2.4 Cơ cấu VCĐ của công ty............................................................................. 33 5) Bảng 2.5 Doanh thu của công ty ................................................................................ 34 6) Bảng 2.6 Tỷ suất tài trợ VCĐ của công ty ............................................................... 34 7) Bảng 2.7 Nguồn vốn CSH của công ty ..................................................................... 35 8) Bảng 2.8 Cơ cấu VLĐ của của công ty ..................................................................... 36 9) Bảng 2.9 Nguồn tài trợ VLĐ của công ty .................................................................. 39 10) Bảng 2.10 Tình hình thanh toán của công ty...........................................................39 11) Bảng 2.11 Hiệu quả sử dụng VCĐ của công ty ...................................................... 40 12) Bảng 2.12 Hệ số sinh lời của VCĐ của công ty .................................................... 42 13) Bảng 2.13 Hiệu quả sử dụng VLĐ của công ty ...................................................... 43 14) Bảng 2.14 Hiệu quả sử dụng vốn tại công ty .......................................................... 46 v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Vốn kinh doanh là một trong số các yếu tố không thể thiếu đối với sự hình thành, tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh dù dưới hình thức nào thì doanh nghiệp cũng phải có một lượng vốn nhất định. Vấn đề đặt ra là muốn tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp cần có những biện pháp gì để tổ chức quản lý và sử dụng vốn một cách có hiệu quả. Trong thời kỳ phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự định hướng của nhà nước, các doanh nghiệp luôn phải nỗ lực hết mình để khẳng định vị trí cũng như tìm kiếm hiệu quả kinh doanh cho chính doanh nghiệp và công ty TNHH vận tải Ngôi Sao Sài Gòn cũng không nằm ngoài quy luật đó. Thành công đạt được hôm nay của công ty TNHH vận tải Ngôi Sao Sài Gòn là kết quả của những cố gắng bằng sự cạnh tranh về chất lượng phục vụ và sự đầu tư đúng hướng vào tài sản, mà chủ yếu là phương tiện vận tải. Việc quản lý tài sản và có sự đầu tư đúng hướng là việc hết sức cần thiết và quan trọng bởi vì đây là yêu cầu tất yếu của công tác quản lý doanh nghiệp, hơn thế nữa trên cơ sở này công ty TNHH vận tải Ngôi Sao Sài Gòn có thể tìm ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn hiện có để từ đó đề ra các giải pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhận biết được tầm quan trọng của vấn đề trên, sau thời gian thực tập, thu thập, đánh giá phân tích tình hình thực tiễn công ty TNHH vận tải Ngôi Sao Sài Gòn em đã chọn đề tài: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGÔI SAO SÀI GÒN” làm nội dung nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp của mình. -1- Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Trang 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu nhằm hệ thống hóa lý luận thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH vận tải Ngôi Sao Sài Gòn. Từ đó, dựa vào kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty. 3. Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp: Phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thống kê. Bên cạnh đó, còn sử dụng các phương pháp so sánh tuyệt đối, tương đối, tỷ trọng để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn của doanh nghiệp. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH vận tải Ngôi Sao Sài Gòn. Phạm vi nghiên cứu: Dựa vào số liệu báo cáo tài chính của Công ty TNHH vận tải Ngôi Sao Sài Gòn từ năm 2010 đến 2012. 5. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các bảng, biểu đồ, tài liệu tham khảo, phụ lục… đề tài nghiên cứu gồm 3 chương chính: CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGÔI SAO SÀI GÒN CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGÔI SAO SÀI GÒN -2- Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Trang CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Khái niệm và vai trò của nguồn vốn trong doanh nghiệp: 1.1.1 Khái niệm: Có rất nhiều định nghĩa về nguồn vốn nhưng không có định nghĩa nào nhất định về “vốn” tuỳ theo cách hiểu của một sốn nhà kinh tế học ở các trường phái khác nhau. Nhà kinh tế cổ điển thì tiếp cận vốn với góc độ hiện vật. Họ cho rằng “vốn” là một trong những yếu tố đầu vào trong quá trình sản xuất kinh doanh. Một số nhà kinh tế học khác cho rằng: Vốn bao gồm toàn bộ các yếu tố kinh tế để sản xuất ra hàng hoá, dịch vụ, mặt khác còn là trình độ quản lý và tác nghiệp của các cán bộ điều hành để nâng cao chất lượng của đội ngũ công nhân viên trong doanh nghiệp, uy tín tạo lợi thế cho doanh nghiệp. Nhưng theo khái niện trong giáo trình Tài Chính doanh nghiệp của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân thì khái niệm về vốn là: vốn được quan tâm đến khía cạnh giá trị nào đó của nó mà thôi, vốn được nhà doanh nghiệp dùng để đầu tư vào tài sản của mình. Các khái niệm về vốn ở trên tiếp cận dưới những góc độ nghiên cứu khác nhau, trong điều kiện lịch sử cũng khác nhau.Vì vậy, để đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hạch toán và quản lý vốn trong cơ chế thị trường hiện nay, có thể khái quát vốn là trị giá tính được bằng tiền của những tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp, được doanh nghiệp sử dụng trong kinh doanh. -3- Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Trang 1.1.2 Phân loại vốn: 1.1.2.1 Căn cứ từ nguồn hình thành: a) Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu là số vốn góp do chủ sở hữu của các nhà đầu tư đóng góp. Số vốn này không phải là một khoản nợ, doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán, không phải trả lãi suất.Thông thường nguồn vốn này bao gồm vốn góp và lãi chưa phân phối. Đây là vốn cơ bản và chủ yếu chiến tỷ trọng lớn trong tổng số vốn của doanh nghiệp. b) Vốn vay: Vốn vay là khoản đầu tư ngoài vốn pháp định, được hình thành từ nguồn vốn đi vay, đi chiếm dụng của các tổ chức đơn vị cá nhân và sau một thời gian nhất định doanh nghiệp phải hoàn trả cho người cho vay cả lãi lẫn vốn gốc. Phần vốn này được sử dụng trong điều kiện nhất định nhưng không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Vốn vay có hai loại là vốn vay ngắn hạn và vốn vay dài hạn. 1.1.2.2 Căn cứ vào đặc điểm luân chuyển của từng loại vốn trong các chu kỳ sản xuất kinh doanh: a) Vốn cố định: Vốn cố định của doanh nghiệp là một bộ phận của vốn đầu tư ứng trước về TSCĐ và khoản đầu tư dài hạn mà đặc điểm của nó là luân chuyển dần từng phần trong nhiều chu kỳ sản xuất và hoàn thành một vòng tuần hoàn khi TSCĐ hết thời gian sử dụng. Vốn cố định bao gồm: giá trị TSCĐ, số tiền đầu tư tài chính dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang, giá trị tài sản cố định thế chấp dài hạn…. Quy mô của vốn cố định là quy mô của tài sản cố định nhưng các đặc điểm của TSCĐ ảnh hưởng đến sự vận động và công tác quản lý cố định. Để nâng cao việc quản lý TSCĐ có hiệu quả thì phải quản lý chặt chẽ về sử dụng TSCĐ một cách có hiệu quả. -4- Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Trang b) Vốn lƣu động: Vốn lưu động là số tiền ứng trước để đầu tư mua sắm trang thiết bị trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tài sản lưu động là những tài sản ngắn hạn, thường xuyên luân chuyển trong quá trình kinh doanh. Tài sản lưu động tồn tại dưới dạng dự trữ sản xuất (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, công cụ, dụng cụ…), sản phẩm đang trong quá trình sản xuất (sản phẩm dở dang), thành phẩm, chi phí tiêu thụ, tiền mặt… trong giai đoạn lưu thông. Trong bảng cân đối tài sản của doanh nghiệp thì tài sản lưu động chủ yếu được thể hiện ở các bộ phận là tiền mặt, các chứng khoán có thanh khoản cao, các khoản phải thu và dự trữ tồn kho. Giá trị của các loại tài sản lưu động của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thường chiếm từ 25% đến 50% tổng giá trị tài sản. Vì vậy quản lý và sử dụng vốn lưu động hợp lý có ảnh hưởng rất quan trọng đến việc hoàn thành nhiệm vụ chung của doanh nghiệp, trong đó có công tác nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 1.1.3 Vai trò của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh Vốn đóng vai trò rất quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, vốn là cơ sở, tiền đề cho một doanh nghiệp bắt đầu khởi sự kinh doanh, bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải có vốn pháp định theo từng ngành nghề kinh doanh. Ngoài ra doanh nghiệp cần có vốn để tiến hành mua các trang thiết bị như thuê nhà xưởng, mua máy móc thiết bị, công nghệ, nguyên vật liệu, thuê lao động… Ngoài ra, trong quá trình hoạt động kinh doanh, vốn là điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi mới máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động cũng như tổ chức bộ máy quản lý đầy đủ các chức năng, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Vì vậy, vốn là yếu tố rất quan trọng đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm cách huy động và sử dụng vốn sao cho tiết kiệm và có hiệu quả nhất. -5- Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Trang 1.2 Hiệu quả sử dụng vốn 1.2.1 Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn: Hiệu quả sử dụng vốn là một phạm trù kinh tế phản ánh chất lượng của hoạt động sử dụng vốn vào giải quyết một nhu cầu nhất định trong phát triển sản xuất (đầu tư phát triển) và trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Về mặt lƣợng, hiệu quả sử dụng vốn thể hiện ở mối tương quan giữa kết quả thu được từ hoạt động bỏ vốn đó mang lại với lượng vốn bỏ ra. Mối tương quan đó thường được biểu hiện bằng công thức: Dạng thuận: Kết quả H = Vốn kinh doanh Chỉ tiêu này dùng để xác định ảnh hưởng của hiệu quả sử dụng vốn đến kết quả kinh tế. Dạng nghịch: Vốn kinh doanh H= Kết quả Chỉ tiêu này là cơ sở để xác định quy mô tiết kiệm hay lãng phí nguồn lực. Về mặt định tính, hiệu quả sử dụng vốn thể hiện trình độ khai thác, quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp. -6- Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Trang 1.2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn: Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp, thường dựa vào các nhóm chỉ tiêu sau: Kết quả Hệ số doanh lợi vốn = Vốn kinh doanh Chỉ tiêu này cho chúng ta biết một đồng vốn kinh doanh đem lại bao nhiêu đồng kết quả. Trong công thức trên, chỉ tiêu kết quả thường là lợi nhuận ròng trước thuế hay sau thuế, lợi tức hoặc lãi gộp, còn vốn kinh doanh có thể là tổng số vốn hay vốn chủ sở hữu, vốn vay… tùy thuộc vào mục đích phân tích và người sử dụng thông tin. Chỉ tiêu này càng lớn thì hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp càng cao. 1.2.2.1. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định: Trong điều kiện cơ chế thị trường, chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn cố định là chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá chất lượng và hiệu quả đầu tư cũng như chất lượng sử dụng vốn cố định, tài sản cố định của doanh nghiệp.  Hiệu suất sử dụng tài sản: Doanh thu thuần Hiệu suất sử dụng tài sản = Nguyên giá bình quân TSCĐ Chỉ tiêu này cho biết một đồng nguyên giá bình quân tài sản cố định đem lại mấy đồng doanh thu thuần. -7- Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Thị Trang  Sức sinh lời tài sản cố định: Lợi nhuận ròng Sức sinh lời tài sản cố định = Nguyên giá bình quân TSCĐ Chỉ tiêu này cho biết một đồng nguyên giá bình quân tài sản cố định đem lại mấy đồng lợi nhuận thuần hay lãi gộp.  Sức hao phí tài sản cố định: Nguyên giá TSCĐ Sức hao phí tài sản cố định = Doanh thu thuần Chỉ tiêu này cho ta thấy để có một đồng doanh thu thuần hay lợi nhuận thuần hay giá trị tổng sản lượng thì phải có bao nhiêu đồng nguyên giá bình quân tài sản cố định.  Hiệu suất sử dụng vốn cố định: Doanh thu thuần trong kỳ Hiệu suất sử dụng vốn cố định = Vốn cố định bình quân -8-
- Xem thêm -