Tài liệu Ebook marketing căn bản cho sinh viên kinh tế (miễn phí)

  • Số trang: 232 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 635 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13725 tài liệu

Mô tả:

Home Explore Search You slideshare Upload Login Signup Search Leadership Technology Education More Topics Creator's Hub Collect Leads Get Started Tips & Tricks Tools For Business Search Your SlideShare is downloading. × Chương 1: Bản chất của Marketing 8 thanh toán chưa được thoả mãn sẽ kích thích các đối thủ cạnh tranh tham gia thị trường.... Chương 1: Bản chất của Marketing 9 - Cầu không lành mạnh Nhiệm vụ của Marketing là làm giảm cầu bằng các chiến lược xúc ti... Chương 1: Bản chất của Marketing 10 Để trao đổi được thực hiện, cần phải có các điều kiện sau đây: • Có hai phía (hai đơn ... Chương 1: Bản chất của Marketing 11 • Chức năng quản trị sản xuất • Chức năng quản trị Marketing • Chức năng nghiên cứu-ph... Chương 1: Bản chất của Marketing 12 các biện pháp nhằm thiết lập, củng cố và duy trì những cuộc trao đổi có lợi với người ... Chương 1: Bản chất của Marketing 13 3) Quan điểm hướng về bán hàng Quan điểm hướng về bán hàng cho rằng khách hàng hay ngầ... Chương 1: Bản chất của Marketing 14 Hình 1.3. So sánh giữa hai quan điểm Trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá tập trung ở Vi... Chương 1: Bản chất của Marketing 15 Mục tiêu của bất kỳ doanh nghiệp nào là cung ứng giá trị cho khách hàng để thỏa mãn nh... Chương 1: Bản chất của Marketing 16 chia khách hàng thành các nhóm khác biệt về nhu cầu, tính cách hay hành vi. Thị trường... Chương 1: Bản chất của Marketing 17 thống bộ máy tổ chức Marketing. Đối với các công ty nhỏ, bộ máy tổ chức Marketing có t... Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing 18 CHƯƠNG II HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING MỤC TIÊU Sau ... Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing 19 2.1.2. Sự cần thiết một Hệ thống thông tin Marketing Hoạt động Mar... Chương 2: Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing 20 1) Hệ thống báo cáo nội bộ Bất kỳ công ty nào cũng có hệ thống báo...
- Xem thêm -