Tài liệu Do_an

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 140 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Tên đề tài Phát triển hệ thống quản lý y tế tuyến cơ sở Sinh viên: Phan Huy Hoàng Lớp CNPM K48 Giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Đức Trung Trình tự trình bày đồ án Hệ thống y tế cộng đồng Phạm vi của hệ thống Thực trạng của hệ thống y tế tuyến cơ sở Mục đích của hệ thống Các chức năng của hệ thống Giải pháp công nghệ Hạn chế và định hướng phần mềm Phát triển hệ thống y tế cộng đồng nhằm giải quyết hai bài toán trong ngành y tế đang gặp phải Bài toán ứng dụng công nghệ thông tin một cách đồng bộ,thống nhất vào ngành y tế Phan Huy Hoàng Lớp CNPM K48 Bài toán về tình trạng quá tải ở các bệnh viện 3 Mô hình hệ thống y tế cộng đồng Những mảng của đề tài phát triển hệ thống y tế cộng đồng Sàn tư vấn y tế BK E-Heathl Đối sánh để ánh xạ giữa bác sỹ và bệnh nhân trên sàn tư vấn Phát triển hệ thống y tế tuyến cở sở Kết nối thông tin giữa các mảng Phạm vi của hệ thống Phan Huy Hoàng Lớp CNPM K48 Thực trạng của bệnh viện tuyến cơ sở Tình trạng quản lý công tác khám chữa bệnh còn thủ công, lạc hậu và chậm chạp Tình trạng chuyển bệnh nhân lên các bệnh viện tuyến trên Phan Huy Hoàng Lớp CNPM K48 Công tác khám và điều trị bệnh không hiệu quả Mục đích của hệ thống Xây dựng phần mềm quản lý y tế ở tuyến cơ sở SunMedical Phan Huy Hoàng Lớp CNPM K48 Hệ thống y tế tuyến cơ sở Kết nối thông tin giữa SunMedical và sàn tư vấn y tế BK E-Heathl Quy trình khám chữa bệnh 1 Giấy tờ bảo hiểm Phiếu đăng ký xét nghiệm - Nhập thông tin bệnh nhân tới khám - Thu lệ phí sơ khám - Cung cấp phiếu khám hoặc phiếu giới thiệu xét nghiệm - Thu lệ phí xét nghiệm, nhập viện và chi phí phát sinh - Xét nghiệm và đưa ra kết quả Giới thiệu đến xét nghiệm theo yêu cầu 2' Phiếu đăng ký khám (có thể gồm khám theo yêu cầu) Giấy báo nộp tiền nhập viện Nội 2 Giới thiệu xét nghiệm 4 5 Kết quả xét nghiệm Ngoại 1 Ngoại 2 Mắt 2 Giới thiệu điều trị nội trú Mắt 1 - Khám và giới thiệu các loại hình xét nghiêm cụ thể - Nhận kế quả xét nghiệm và đưa ra hướng điều trị Đơn thuốc (điều trị ỏ nhà) 6' Nhà thuốc bệnh viện (miễn phí cho bệnh nhân có bảo hiểm ) - Phân công giường bệnh và vật dụng trong quá trình điều trị nội trú Nộp tiền định kỳ 6 8 9 Ra viện Khoa điều trị nội chú Phòng điều trị nội trú Máu Kết quả 3 7 Siêu âm Kết quả 2 3 XQuang Kết quả 1 Giới thiệu đến phòng khám (khoa nội, ngoại, tai mũi họng,..) Nội 1 Giấy báo nộp tiền xét nghiệm 2 Xây dựng thư viện triệu chứng bệnh Tư vấn khám chữa bệnh Phan Huy Hoàng Lớp CNPM K48 Sàn tư vấn BK E-Heathl Kết nối thông tin với cơ sở khám Không gian Online trao đổi chuyên môn giữa các bác sỹ Chức năng của SunMedical Phân hệ đón tiếp và xử lý thủ tục nhập viện Phân hệ Quản lý khám chữa bệnh Phan Huy Hoàng Lớp CNPM K48 Phân hệ Quản lý kho hàng , đơn hàng Phân hệ thanh toán dịch vụ Phân hệ quản trị hệ thống Phân hệ kết nối thông tin với sàn tư vấn y tế BK -E Heathl Các giải pháp công nghệ Công nghệ mã nguồn mở : Language : Java Database : My SQL Web Server: Apache Tomcat Phan Huy Hoàng Lớp CNPM K48 Công nghệ của MicroSoft: Language : DotNet Database :SQL Server .Net Component Các công nghệ sử dụng Mô hình lập trình MVC Mô hình Web ClientServer Ngôn ngữ lập trình Java Cơ sở dữ liệu My SQL Apache Tomcat 6.0 Công nghệ Ajax XML Phan Huy Hoàng Lớp CNPM K48 Những lợi ích SunMedical mang lại Mô hình nghiệp vụ chuẩn Dễ dàng bảo trì và cài đặt 1 Phát triển trên nền Web 7 2 Giao diện đơn giản, việt hóa Phan Huy Hoàng Lớp CNPM K48 6 SunMedical 3 Cung cấp xin tư vấn từ xa 5 4 Thống kê tình hình khám chữa bệnh bằng đồ thị Cung cấp khả năng song khám Hạn chế của SunMedical Chưa áp dụng chuẩn giao tiếp y tế HL7 vào việc kết nối thông tin giữa SunMedical và BK E-Heathl Phan Huy Hoàng Lớp CNPM K48 Hạn chế Chưa kết nối và truy vấn thông tin với cở sở dữ liệu nội bộ của bộ y tế Định hướng phát triển Truy vấn thông tin từ cơ sở dữ liệu nội bộ của bộ y tế Ứng dụng chuẩn giao tiếp bệnh án điện tử HL7 Hoàn thiện tính năng tư vấn khám Phan Huy Hoàng Lớp CNPM K48 Giao diện đăng ký khám Giao diện phiếu khám Giao diện kê đơn thuốc Giao diện hỏi bệnh
- Xem thêm -