Tài liệu đề kiểm tra cuối học kì 1 môn toán lớp 1

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 225 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

Trường Tiểu học số 1 Phú Nhuận KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Năm học: 2017 - 2018 Môn: Toán (Thời gian làm bài: 40 phút) Họ và tên: ........................................ Lớp: 1...... Điểm Nhận xét của thầy, cô giáo BÀI LÀM Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng: Bài 1(0,5đ). Số bé nhất trong các số: 4, 6, 0, 8 là : A. 0 B. 8 C. 6 D. 4 D: 10 Bài 2(0,5đ). Số lớn nhất trong các số: 5, 1, 9, 10 A. 5 B: 1 C: 9 Bài 3(1đ). Tính: + 4 2 - 6 3 - 10 0 + 5 5 Bài 4(0,5đ). Điền dấu vào chỗ chấm: 4 …. 8 A. > B: < C: = Bài 5(0,5đ). Kết quả phép tính: 5 + 2 = … A. 6 B: 3 C: 7 Bài 6(1đ). Viết phép tính thích hợp: ? Bài 7(0,5đ). Kết quả phép tính: 10 – 4 + 3 = … D: 8 A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 D: 0 Bài 8(0,5đ). Điền dấu vào chỗ chấm: 5 + 4 ….. 8 A. > B. < C. = Bài 9(0,5đ). Có : 6 quả cam Thêm : 2 quả cam Có tất cả: …. quả cam ? A. 7 B. 8 C. 5 D. 4 Bài 10(0,5đ). Điến số vào chỗ chấm trong phép tính: 4 + 2 - …. = 5 A. 2 B: 3 C: 1 Bài 11(1đ). Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống Hình bên có … hình vuông ? 3 hình vuông 4 hình vuông 5 hình vuông 6 hình vuông Bài 12(1đ). Tính: 10 – 3 = 4+ 6= 8–6+ 2= 7+3–1= Bài 13(1đ). Điền dấu >; <; = 2 + 3 …. 5 Bài 14(1đ). Hình bên có: ….. hình vuông …... hình tam giác 5 + 0 ….. 8 – 2
- Xem thêm -