Tài liệu đánh giá sự hài lòng của khán giả xem truyền hình về gameshow hành trình khám phá của trung tâm truyền hình việt nam tại thành phố đà nẵng

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 267 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Khán giả truyền hình là tài sản quý giá của mỗi kênh truyền hình, họ chính là người tiêu thụ sản phẩm do những người thực hiện chương trình làm ra, và chính họ là người đánh giá chất lượng của mỗi kênh thông qua việc lựa chọn kênh truyền hình để xem. Chính vì thế, sự thành công của một chương trình truyền hình phụ thuộc vào số lượt khán giả xem chương trình đó. Ngày nay, khán giả truyền hình vô cùng khó tính, hình thức xem truyền hình và cách đánh giá về các chương trình cũng có nhiều thay đổi. Việc khán giả có xem chương trình của đài hay không thể hiện chương trình có thành công như mong muốn hay không. Yếu tố không thể thiếu của một kênh chương trình đó là phải có khán giả xem truyền hình. Một chương trình làm ra không thu hút được khán giả đó chính là sự thất bại hoàn toàn của chương trình đó. Bên cạnh đó, việc giữ chân khán giả trung thành với chương trình của đài luôn làm các nhà làm truyền hình phải suy nghĩ. Để khán giả thực sự hài lòng cần có những phương thức riêng, những sự đổi mới trong các chương trình để tạo cảm giác mới mẻ và thú vị cho người xem. Nếu người xem không hài lòng, đồng nghĩa với doanh thu giảm không chỉ do lượt người xem truyền hình giảm bên cạnh đó còn do số lượng người tham gia trò chơi truyền hình giảm. Chính vì thế, một chương trình, đặc biệt là một gameshow cuốn hút, mới mẻ tạo nên sự hài lòng cho khán giả truyền hình luôn là thách thức và cũng là cơ hội cho những người làm truyền hình tạo bước đột phá cho đài của mình. Riêng ở đài truyền hình Đà Nẵng, trước đây chỉ có một game show duy nhất là chương trình “ Chìa khóa vàng”, nhưng gameshow này đã kết thúc số cuối cùng trong năm 2010, thay vào đó là gameshow mới với nhiều thay đổi trong nội dung và phương thức chơi, gameshow “ Hành trình khám phá” phát sóng số đầu tiên vào ngày 27 tháng năm 2011. Đây là chương trình tiếp bước “Chìa khóa vàng” với những thay đổi tạo nên sự mới lạ đối với người chơi lẫn người xem. Để nhận biết được phản ứng của người xem truyền hình về chương trình mới này, tôi chọn đề tài “Đánh giá sự hài lòng của khán giả xem truyền hình về gameshow “ Hành trình khám phá” của Trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng” làm đề tài tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn đã được học về sự hài lòng của người xem truyền hình đối với chương trình. - Tìm hiểu thực trạng hiện nay của chương trình “Hành trình khám phá” - Đánh giá mức độ hài lòng của người xem truyền hình về chương trình này. - Đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện chương trình này. 3. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện đề tài này tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 3.1.1. Phương pháp biện chứng duy vật và duy vật lịch sử Đây là phương pháp nghiên cứu các vấn đề, các hiện tượng không nghiên cứu ở trạng thái tĩnh mà ở trạng thái động, được nhìn nhận trong một thể thống nhất, có quan hệ tác động qua lại và ràng buộc lẫn nhau chứ không đơn lẻ và biệt lập. Các sự vật không chỉ xem xét trong thời điểm cố định mà là một chuỗi thời gian nhất định để rút ra những nhận xét có tính khách quan. 3.1.2. Phương pháp thống kê kinh tế Đây là phương pháp cơ bản và chủ yếu nhằm nghiên cứu các hiện tương kinh tế xã hội số lớn. Nhờ đó các hiện tượng đa dạng, phức tạp được nghiên cứu, phân tích tìm ra các quy luật chung. Nội dung của phương pháp này gồm các bước được nêu dưới đây  Thu thập số liệu Số liệu thứ cấp: Số liệu thứ cấp bao gồm các thông tin đã có trong một tài liệu nào đó đã được thu thập cho mục đích khác. Những số liệu thứ cấp có thể có nguồn từ trung tâm truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng hay hồ sơ lưu trữ của đài.  Thu thập thông tin từ phòng kế toán: Bảng cân đối kế toán, bảng báo kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2008 đến 2010  Thu thập thông tin từ phòng hành chính: cơ cấu tổ chức, tình hình nhân sự của trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng  Thu thập từ website vtvdanang.vn của trung tâm: các chương trình truyền hình do đài truyền hình cung cấp.  Thu thập thông tin từ luận văn, thông tin thống kê, ... Số liệu sơ cấp: Số liệu sơ cấp bao gồm các thông tin gốc được thu thập cho mục đích nhất định. Công cụ chủ yếu là bảng câu hỏi để thu thập thông tin về đánh giá của khán giả xem truyền hình về game show “ Hành trình khám phá” mà họ đang xem.  Thiết kế bảng câu hỏi Thứ nhất: Xây dựng sơ bộ bảng hỏi trên cơ sở lý thuyết và thực tế của trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. Thứ hai: Tham khảo ý kiến của của các chuyên gia để hoàn thiện bảng hỏi. Thứ ba: Điều chỉnh bảng câu hỏi cho phù hợp với thực tế. Thứ tư: Tiến hành điều tra thử 10 bảng câu hỏi. Nội dung của bảng câu hỏi ngoài phần thông tin cá nhân và đặc điểm khách hàng, bảng câu hỏi được thiết kế bao gồm các nội dung và đặc điểm của gameshow “Hành trình khám phá”, được thể hiện trên thang điểm Li-kert từ 1 điểm (thể hiện ý kiến cho rằng họ hoàn toàn đồng ý hoặc mức hài lòng rất cao) đến 5 điểm (thể hiện hoàn toàn không đồng ý hoặc hoàn toàn không hài lòng về game show). Với cách thiết kế bảng câu hỏi như vậy, người xem truyền hình sẽ cho biết kỳ vọng và cảm nhận của mình về gameshow bằng cách đánh dấu nhân vào ô thích hợp. Bằng cách này sẽ giúp lượng hóa được ý kiến của người được điều tra và sử dụng điểm số Li-kert để kiểm định thống kê và phân tích số liệu đa biến trong việc phân tích, đánh giá sự thỏa mãn của người xem truyền hình sau này. Sau khi đã có bảng câu hỏi thì việc xác định mẫu được tiến hành.  Xác định mẫu Đơn vị mẫu: Khách hàng biết đến gameshow “ Hành trình khám phá”. Xác định cỡ mẫu: Cỡ mẫu: Cỡ mẫu (số quan sát) ít nhất phải bằng 4 hay 5 lần số biến trong bảng câu hỏi để kết quả điều tra là có ý nghĩa. Như vậy, với số lượng 22 biến quan sát thì cần phải đảm bảo tối thiểu có 110 mẫu điều tra. Để ngừa các sai sót trong quá trình điều tra làm thiếu số mẫu tối thiếu, tiến hành phỏng vấn 170 người xem truyền hình. Cách chọn mẫu: Để có được một mẫu có tính đại diện, tiêu biểu, tôi chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng. “Tức là chia tổng mẫu thành các tiêu thức như: sinh viên, học sinh, công nhân, viên chức, nhân viên văn phòng, nội trợ, người cao tuổi,... sau đó lấy mẫu ngẫu nhiên theo các tiêu thức đó”. Ở đây, những người xem truyền hình nào có xem gameshow “ Hành trình khám phá” được chọn làm mẫu. Thời gian điều tra trong vòng nửa tháng để không bỏ sót khu vực mang tính đại diện. Các bảng hỏi được gửi trực tiếp cho người xem tại các trường đại học, một số công ty trên thành phố và các hộ gia đình. Tiến hành thu thập thông tin  Phân tích thông tin Các thông tin thu nhận được biên tập sửa đổi nhờ quá trình đọc, soát lại, để tránh sai sót. Sau đó sẽ mã hóa các câu trả lời và tiến hành nhập dữ liệu vào máy tính. Dùng phần mềm SPSS 16.0 để xử lý, các phân tích chủ yếu được sử dụng: Để thấy sự khác nhau về quy mô, tỷ lệ chênh lệch các ý kiến đánh giá của đối tượng khảo sát, tôi đã sử dụng thống kê mô tả (Frequencies). Để kiểm định xem số liệu có ý nghĩa về mặt thống kê hay không, chúng tôi sử dụng kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha. Phân tích One sample T Test, 2 Indepentdent Samples, K Indepentdent Samples: Dùng để so sánh trị trung bình của một tổng thể qua một giá trị cụ thể nào đó. Giả thiết cần kiểm định H0: μ = μ0 (Giá trị trung bình của tổng thể = μ0) Độ tin cậy là 95% α: là mức ý nghĩa của kiểm định Đó là xác suất bác bỏ H0 khi H0 đúng với α = 0,05 Nếu sig > 0,05: Chưa đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0. Nếu sig ≤ 0,05: Giả thuyết H0 bị bác bỏ. Phân tích phương sai: Kiểm định phương sai (ANOVA) là kiểm định sự khác biệt giữa các trung bình của các nhóm được phân loại theo biến định tính. Giả thiết cần kiểm định H0 : μ1 = μ2 = …= μn (Không có sự khác biệt giữa các trung bình của các nhóm được phân loại theo biến định tính) Độ tin cậy là 95%; α: là mức ý nghĩa của kiểm định Đó là xác suất bác bỏ H0 khi H0 đúng với α = 0,05 Nếu sig > 0,05: Chưa đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0. Nếu sig ≤ 0,05: Giả thuyết H0 bị bác bỏ. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Người xem truyền hình tại thành phố Đà Nẵng - Phạm vi: Thành phố Đà Nẵng 5. Cấu trúc đề tài Ngoài các danh mục, bảng biểu, sơ đồ, phụ lục khóa luận bao gồm các phần sau: Phần I: Đặt vấn đề Phần II: Nội dung nghiên cứu Chương I: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn Chương II: Đánh giá sự hài lòng của người xem truyền hình về gameshow “Hành trình khám phá” Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng gameshow Phần III: Kết luận và kiến nghị.
- Xem thêm -