Tài liệu đánh giá ảnh hưởng của facebook đến kết quả học tập của sinh viên trường đại học kinh tế đại học huế

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Đ ại ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK ho ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI ̣c k HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ h in Mã số: SV2017 – 01 – 05 ́ uê ́H tê Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Phúc Huế, 12/2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK ho ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI ̣c k HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ Dương Thị Cúc tê Sinh viên tham gia hỗ trợ: h in Mã số: SV2017 – 01 – 05 ́ uê ́H Đặng Thị Ngọc Ánh Xác nhận của giáo viên hướng dẫn Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên) (ký, họ tên) Huế, 12/2017 Đại học Kinh tế Huế LỜI CÁM ƠN Trong học tập cũng như trong cuộc sống, đằng sau bất cứ một kết quả nào cũng có những sự hỗ trợ, giúp đỡ. Trong suốt thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, hoàn thành báo cáo này, nhóm chúng tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ nhiều phía. Trước hết nhóm nghiên cứu xin gửi lời cám ơn đến ban giám hiệu nhà trường Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt là các thầy cô trong khoa Kinh Tế & Phát Triển, những người đã tận tình dạy dỗ, truyền đạt kiến thức và đã tạo điều kiện cho nhómhoàn thành tốt báo Đ cáo này. Và đặc biệt trong quãng thời gian nghiên cứunày, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến ại thầy Lê Anh Quý - người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ nhóm trong quá trình nghiên ho cứu khoa học vừa qua. ̣c k Bên cạnh đó, nhóm cũng xin gửi lời cảm ơn đến các sinh viên tham gia khảo sátđã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhóm hoàn thành tốt kết quả nghiên cứu. in Trong bài báo cáo này, mặc dù nhóm đã cố gắng đạt được các mục tiêu và yêu cầu, h tuy nhiên do bản thân mỗi người còn thiếu nhiều kiến thức, kỹ năng nên không thể sửa, góp ý để bài báo cáo có thể hoàn thiện hơn. ́ uê Một lần nữa xin chân thành cảm ơn ́H tê không mắc phải các thiếu sót. Vì vậy nhóm chúng tôi rất mong quý thầy cô có thể chỉnh Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS. LÊ ANH QUÝ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Thống kê sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế ...............................20 Bảng 2.2 Mức độ sử dụng facebook cho mục đích học tập ...............................................27 Bảng 2.3 Mức độ sử dụng facebook cho mục đích giao tiếp .............................................28 Bảng 2.4 Mức độ sử dụng facebook cho mục đích giải trí.................................................29 Bảng 2.5 Thời gian sử dụng Facebook giữa sinh viên các khóa ........................................30 Bảng 2.6 Thời gian sử dụng Facebook cho việc học giữa sinh viên các khóa...................31 Bảng 2.7 Kết quả học tập giữa sinh viên các năm học.......................................................32 Đ Bảng 2.8 Thời gian sử dụng Facebook giữa sinh viên nam & nữ ......................................33 ại Bảng 2.9 Thời gian sử dụng Facebook vào học tập giữa sinh viên nam & nữ ..................34 ̣c k ho Bảng 2.10 Giá trị trung bình về mức độ sử dụng Facebook cho các mục đích giữa sinh viên nam & nữ ....................................................................................................................34 Bảng 2.11 Kết quả học tập giữa sinh viên nam & nữ khi sử dụng Facebook ....................35 Bảng 2.12 Kết quả học tập so với thời gian sử dụng Facebook .........................................37 in Bảng 2.13 Kết quả học tập so với thời gian dùng Facebook cho mục đích học tập ..........37 h ́ uê ́H tê Bảng 3.1 Tỷ lệ sinh viên ngưng sử dụng Facebook nếu biết facebook có ảnh hưởng đến kết quả học tập....................................................................................................................41 Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư i Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS. LÊ ANH QUÝ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CTSV : Công tác sinh viên SL : Số lượng MXH : Mạng xã hội ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư ii Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS. LÊ ANH QUÝ DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1. Cơ cấu về giới tính .................................................................................... 22 Biểu đồ 2.2. Cơ cấu về đối tượng sinh viên .................................................................. 23 Biểu đồ 2.3. Cơ cấu sinh viên theo Khoa ...................................................................... 23 Biểu đồ 2.4. Tỷ lệ sinh viên sử dụng mạng xã hội ........................................................ 24 Biều đồ 2.5. Thời gian sử dụng Facebook..................................................................... 25 ại Đ Biểu đồ 2.6. Địa điểm sử dụng Facebook ..................................................................... 26 h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư iii Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS. LÊ ANH QUÝ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ 1. Thông tin chung Đ 1.1. Tên đề tài: Đánh giá ảnh hưởng của Facebook đến kết quả học tập của sinh viên ại trường Đại học Kinh tế - Đại Học Huế ho 1.2. Mã số đề tài: SV2017 – 01 – 05 1.3. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Phúc ̣c k 1.4. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 2.1. Mục tiêu tổng quát: h 2. Mục tiêu nghiên cứu in 1.5. Thời gian thực hiện: 01/2017 – 12/2017 tê ́H Trên cơ sở đánh giá ảnh hưởng của Facebook đến kết quả học tập của sinh viên trường Đại Học Kinh tế - Đại Học Huế hiện nay, đề xuất những giải phápsử dụng ́ uê Facebook giúp nâng cao kết quả học tập của sinh viêntrường Đại Học Kinh tế - Đại Học Huế. 2.2. Mục tiêu cụ thể: ₋ Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về mạng xã hội nói chung và mạng xã hội Facebook nói riêng. ₋ Tìm hiểu thực trạng sử dụng và ảnh hưởng của mạng xã hội Facebook đến kết quả học tập của sinh viên trường Đại Học Kinh tế - Đại Học Huế. Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư iv Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học ₋ GVHD: ThS. LÊ ANH QUÝ Đề xuất các giải pháp sử dụng Facebook nhằm nâng cao kết quả học tập cho sinh viên trường Đại Học Kinh tế - Đại Học Huế. 3. Tính mới và sáng tạo: Đề tài được nghiên cứu mới ở cấp cơ sở. 4. Các kết quả nghiên cứu thu được Qua nghiên cứu này, nhóm chúng tôi thấy được việc sử dụng Facebook có ảnh hưởng đến kết quả học tập ở mức độ nhất định. Chúng tôi đã khảo sát thông qua 2 nhân tố chính đó là tần suất sử dụng và mục đích sử dụng và thấy được rằng những bạn sinh viên sử dụng Facebook với tần suất cao và sử dụng phần lớn thời gian đó cho mục đích học tập Đ thì có kết quả học tập cao và ngược lại. ại 5. Các sản phẩm của đề tài: Báo cáo tổng kết. - Báo cáo tóm tắt. ̣c k ho - 6. Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và in khả năng áp dụng của đề tài: h ₋ Áp dụng những kiến thức đã học vào nghiên cứu khoa học. tê ₋ Biết cách viết và thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học. ́ uê ́H Ngày ……. tháng ….. năm 2017 Ngày ……. tháng ….. năm 2017 Giáo viên hướng dẫn Sinh viên chịu trách nhiệm chính của đề tài Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư v Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS. LÊ ANH QUÝ MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................... 1 1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu ...............................................................................................2 2.1. Mục tiêu tổng quát ........................................................................................2 2.2. Mục tiêu cụ thể .............................................................................................2 3. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................................2 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..........................................................................3 4.1. Đ 4.2. Đối tượng nghiên cứu ...................................................................................3 Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................3 ại 5. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................3 Phương pháp thu thập số liệu .......................................................................3 5.1.1. Dữ liệu thứ cấp..............................................................................................3 5.1.2. Dữ liệu sơ cấp ...............................................................................................3 ̣c k ho 5.1. in 5.1.2.1. Xác định kích thước mẫu ..........................................................................3 Phương pháp xử lý và phân tích số liệu........................................................5 tê 5.2. h 5.1.2.2. Phương pháp chọn mẫu .............................................................................4 ́H PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.................................................. 6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ....................................... 6 ́ uê 1.1. Cơ sở lí luận..................................................................................................6 1.1.1. Một số khái niệm ..........................................................................................6 1.1.1.1. Mạng xã hội...............................................................................................6 1.1.1.2. Facebook....................................................................................................6 1.1.2. Tổng quan về các nghiên cứu trước............................................................11 1.1.2.1. Trong nước ..............................................................................................11 1.1.2.2. Ngoài nước ..............................................................................................12 1.1.3. Tổng quan về kết quả học tập và đánh giá kết quả học tập ........................13 1.1.3.1. Khái niệm ................................................................................................13 Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS. LÊ ANH QUÝ 1.1.3.2. Cách thức đánh giá ..................................................................................13 1.2. Cơ sở thực tiễn ............................................................................................15 1.2.1. Thực trạng sử dụng Facebook trên thế giới.............................................15 1.2.2. Thực trạng sử dụng Facebook ở Việt Nam .............................................16 CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK ĐẾN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ........................................ 18 2.1. Tổng quan về trường Đại học Kinh tế - Đại Học Huế ......................................18 Những thông tin chung ...............................................................................18 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển .................................................................19 2.1.3. Tổng quan về sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại Học Huế ................19 Đ 2.1.1. ại 2.2. Thực trạng sử dụng mạng xã hội facebook của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại Học Huế ..........................................................................................................22 ho 2.2.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu..................................................................22 ̣c k 2.2.1.1. Giới tính...................................................................................................22 2.2.1.2. Đối tượng sinh viên ...........................................................22_Toc499418973 in 2.2.1.3. Khoa đào tạo............................................................................................23 Thực trạng sử dụng các mạng xã hội của sinh viên....................................24 2.2.3. Thực trạng sử dụng mạng xã hội Facebook của sinh viên .........................25 h 2.2.2. tê ́H 2.2.3.1. Thời gian sử dụng....................................................................................25 2.2.3.2. Địa điểm sử dụng.....................................................................................25 ́ uê 2.2.3.3. Mục đích sử dụng ....................................................................................26 2.2.4. Ảnh hưởng việc sử dụng Facebook đến kết quả học tập ............................30 2.2.4.1. So sánh việc sử dụng Facebook với kết quả học tập giữa sinh viên các khóa .................................................................................................................30 2.2.4.2. So sánh việc sử dụng Facebook với kết quả học tập giữa sinh viên nam & nữ .................................................................................................................33 2.2.4.3. So sánh tần suất sử dụng Facebook với kết quả học tập: ........................35 2.3. Một số nguyên nhân dẫn đến kết quả học tập giảm sút khi sử dụng Facebook 38 2.3.1. Nguyên nhân từ phía người dùng ...............................................................38 Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học 2.3.2. GVHD: ThS. LÊ ANH QUÝ Nguyên nhân từ phía cơ quan quản lý ........................................................39 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ ................ 41 2.1. Đối với tần suất sử dụng....................................................................................41 2.2. Đối với mục đích sử dụng .................................................................................41 2.2.1. Mục đích học tập.........................................................................................42 2.2.2. Mục đích giao tiếp ......................................................................................43 2.2.3. Mục đích giải trí..........................................................................................43 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................... 44 Đ 1. Kết luận. ................................................................................................................44 ại 2. Kiến nghị...............................................................................................................44 Kiến nghị về phía cá nhân ..........................................................................44 2.2. Kiến nghị về phía nhà trường .....................................................................45 2.3. Kiến nghị về phía cơ quan quản lí ..............................................................45 TÀI LIỆU THAM KHẢO in PHỤ ̣c k ho 2.1. LỤC h ́ uê ́H tê Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS. LÊ ANH QUÝ PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay, chúng ta đang sống trong một thế giới toàn cầu hoá, “một thế giới phẳng”, kỷ nguyên của kĩ thuật số, khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão, con người nỗ lực không ngừng để phát minh ra những sáng chế, những công cụ phục vụ, đáp ứng nhu cầu vô tận của nhân loại. Trong đó, internet nói chung và các mạng xã hội nói riêng là những công cụ vô cùng tiện ích. Facebook -một mạng xã hội tuy ra đời muộn hơn một số bậc tiền bối như Myspace, Yahoo!Blog,…nhưng nó đã nhanh chóng trở thành một Đ “gã khổng lồ” số một thế giới, thu hút hàng tỷ người tham gia, lấn át các đối thủ. Trên thế ại giới có hơn hai tỷ người dùng Facebook và tại Việt Nam là hơn 50 triệu người. Facebook vẫn đang tiếp tục thống trị trên lĩnh vực mạng xã hội và có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến ho mọi mặt của đời sống, phần lớn là đời sống của các bạn trẻ - học sinh, sinh viên. ̣c k Không thể phủ nhận những lợi ích của facebook mang lại cho người dùng, ở đó mọi người được bày tỏ tình cảm, cảm xúc của mình. Facebook mang lại cho con người in những cảm xúc như được quan tâm, chia sẻ và lắng nghe, góp phần thúc đẩy và gắn kết h mọi người gần nhau hơn. Đối với giới trẻ, Facebook là một phần cuộc sống của họ. Việc tê truy cập Facebook hằng ngày để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và trao đổi các vấn đề xã ́H hội, giúp các bạn tiết kiệm thời gian, nhanh chóng và tiên lợi. Các nhóm về học tập, hoạt ́ uê động xã hội được các bạn sinh viên lập ra trên facebook nhằm trao đổi, giao lưu, gắn kết, chia sẽ, giúp đỡ về học tập, các kỹ năng sống,kỹ năng giao tiếp, hoặc các khó khăn, thắc mắc, trở ngại trong cuộc sống.v.v… từ đó hình thành, thúc đẩy sự năng động, sáng tạo của các bạn trẻ trong việc hòa nhập xã hội hiện nay. Tuy nhiên, việc lạm dụng facebook quá mức sẽ dẫn đến những hậu quả không tốt, làm ảnh hưởng đến kết quả học tập khi dành quá nhiều thời gian cho facebook.Ảnh hưởng đến cuộc sống thực khi các bạn quá quen với thế giới ảo và kéo theo rất nhiều hệ lũy xấu cho tương lai sau này, khi các bạn trẻ là nguồn nhân tài của đất nước trong tương lai. Thế Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư 1 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS. LÊ ANH QUÝ nên cần định hướng cho các bạn sinh viên nhận thức đúng đắn, khi sử dụng và sử dụng một cách có hiệu quả, biến nó trở thành công cụ hữu ích. Với những khía cạnh trên, một nghiên cứunhằm giúp các bạn sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại Học Huế nói riêng và các bạn sinh viên nói chung biết, hiểu và nhận thức được những tích cực và tiêu cực khi sử dụng facebook, qua đó đề xuất những biện pháp giúp cho chúng ta sự dụng nó một cách hiểu quả như mong muốn là thật sự cần thiết. Chính vì vậy nhóm chúng tôi đã quyết định chọn đề tài “Đánh giá ảnh hưởng của Facebook đến kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại Học Huế” Đ 2. Mục tiêu nghiên cứu ại 2.1. Mục tiêu tổng quát ho Trên cơ sở đánh giá ảnh hưởng của Facebook đến kết quả học tập của sinh viên trường Đại Học Kinh tế - Đại Học Huế hiện nay, đề xuất những giải phápsử dụng ̣c k Facebook giúp nâng cao kết quả học tập của sinh viêntrường Đại Học Kinh tế - Đại Học h 2.2. Mục tiêu cụ thể in Huế. ́H Facebook nói riêng. tê - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về mạng xã hội nói chung và mạng xã hội - Tìm hiểu thực trạng sử dụng và ảnh hưởng của mạng xã hội Facebook đến kết quả ́ uê học tập của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế. - Đề xuất các giải pháp sử dụng Facebook nhằm nâng cao kết quả học tập cho sinh viên trường Đại Học Kinh tế - Đại Học Huế. 3. Câu hỏi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu với những câu hỏi sau: 1. Tác động của mạng xã hội Facebook đến kết quả học tập của sinh viên trường Đại Học Kinh tế - Đại Học Huếnhư thế nào? Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư 2 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS. LÊ ANH QUÝ 2. Giải pháp nào cho việc sử dụng Facebook nhằm nâng cao kết quả học tập cho sinh viêntrường Đại Học Kinh tế - Đại Học Huế? 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Ảnh hưởng của mạng xã hội Facebook đến kết quả học tập của sinh viên trường Đại Học Kinh tế - Đại Học Huế. - Đối tượng điều tra: sinh viên trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi thời gian: Tháng 1 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017. Đ - Phạm vi không gian: Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế. ại 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1.1. Dữ liệu thứ cấp ̣c k ho 5.1. Phương pháp thu thập số liệu Dữ liệu thứ cấp được thu thập thông qua: Sách, báo, tạp chí có đăng các thông tin ́H tê 5.1.2. Dữ liệu sơ cấp h website, trang web của trường… in liên quan, các đề tài nghiên cứu được công bố, luận văn tốt nghiệp, thông tin từ Internet, Được thu thập thông tin từ bảng hỏi điều tra. ́ uê 5.1.2.1. Xác định kích thước mẫu Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên được sử dụng để tiến hành điều tra khảo sát những sinh viên của trường Đại học Kinh tế - Đại Học Huế. Áp dụngcông thức xác định cỡ mẫu của Cochavan năm 1977, ta có: Trong đó: = N 1 + N. - n: quy mô mẫu - N: số lượng tổng thể Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư 3 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS. LÊ ANH QUÝ - e: sai số tiêu chuẩn Từ công thức trên ta có: tổng số sinh viên 3 khóa K48, K49 và K50 của trường Đại học Kinh tế - Đại Học Huế là4293sinh viên, do đó N = 4293 vàe = 7%. Suy ra quy mô mẫu điều tra n =195(sinh viên).Để đảm bảo kích thước mẫu tối thiểu trong trường hợp một số bảng hỏi điều tra không hợp lệ nhóm chúng tôi quyết định điều tra thêm 15 mẫu, tức210sinh viên. 5.1.2.2. Phương pháp chọn mẫu Để tìm ra các sinh viên đưa vào mẫu, nhóm chúng tôi áp dụng phương pháp chọn ại Đ mẫu phân tầng. Với quy mô mẫu 195 sinh viên sẽ được chia như sau:  Khóa 48 có 1400 sinh viên chiếm 32,61%, nên số lượng mẫu tương ứng là 64 sinh Trong đó: ̣c k ho viên.  Quản trị kinh doanh: 18 sinh viên in  Kế toán – kiểm toán: 14 sinh viên h  Tài chính ngân hàng: 07 sinh viên tê  Kinh tế & phát triển: 19 sinh viên ́H  Hệ thống thông tin kinh tế: 06 sinh viên  Khóa 49có 1515 sinh viên chiếm 35,29%, nên số lượng mẫu tương ứng là 68 sinh ́ uê viên Trong đó:  Quản trị kinh doanh: 22 sinh viên  Kế toán – kiểm toán: 14 sinh viên  Tài chính ngân hàng: 08 sinh viên  Kinh tế & phát triển: 17 sinh viên  Hệ thống thông tin kinh tế: 07 sinh viên Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư 4 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS. LÊ ANH QUÝ  Khóa 50có 1378 sinh viên chiếm 32,1%, nên số lượng mẫu tương ứng là 63 sinh viên Trong đó:  Quản trị kinh doanh: 20 sinh viên  Kế toán – kiểm toán: 15 sinh viên  Tài chính ngân hàng: 04 sinh viên  Kinh tế & phát triển: 19 sinh viên  Hệ thống thông tin kinh tế: 05 sinh viên 5.2. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu Đ ₋ Khi thu thập xong dữ liệu từ các sinh viên, tiến hành kiểm tra và loại đi ại những bảng trả lời không đạt yêu cầu. ₋ ho Tổng hợp thống kê: tập hợp các số liệu và thông tin thu thập được, chọn lọc và thống kê những thông tin cần thiết. Số liệu sau khi thu thập được sẽ được mã hóa và phân tích trên phần mềm in SPSS 20.0 Phân tích trên phần mềm SPSS 20.0 chúng tôi sử dụng: ́H  Phương pháp thống kê mô tả tê  Phương pháp tổng hợp h ₋ ̣c k ₋  Phương pháp so sánh để phân tích số liệu ́ uê Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư 5 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS. LÊ ANH QUÝ PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1.1. Một số khái niệm 1.1.1.1. Mạng xã hội Mạng xã hội (social network) là dịch vụ kết nối giữa những người sử dụng internet với nhau, nó không phân biệt thời gian, lứa tuổi, nghề nghiệp, giới tính, màu da hay tôn giáo, miễn là người có nhu cầu nào đó khi sự dụng mạng xã hội (internet). Mạng xã hội Đ xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1995, cho đến nay thế giới có rất nhiều mạng xã hội khác ại nhau như: Yahoo, Twitter, Zingme…đặc biệt là sự xuất hiện của mạng xã hội Facebook vào năm 2004, nó nhanh chóng trở thành mạng xã hội nổi tiếng lan rộng một cách nhanh ho chóng trên toàn thế giới. Facebook in 1.1.1.2.1. Khái niệm ̣c k 1.1.1.2. h Facebook là một trang website mạng xã hội truy cập miễn phí do công ty facebook, tê Inc điều hành, là loại hình sở hữu tư nhân. Các thành viên trên facebook được phép hoạt ́H động trên nguyên tắc nhất định của hệ thống, mọi người đều có thể tham gia facebook cũng như là thành viên của các nhóm hoạt động như: nơi làm việc, trường học, gia ́ uê đình…. Nhằm giao lưu, học hỏi, chia sẻ trạng thái tâm lý của mình, đồng thời giải trí và giảm căng thẳng, mệt nhọc sau một ngày dài lao động dài. Tên “Facebook” xuất xứ từ tên của một trang thông tin và hình ảnh của ký túc xá của trường đại học ở mỹ, trên trang đó là những tấm ảnh của sinh viên khóa đầu vào trường đi kèm là tên tuổi của họ, mỗi ký túc xã có một facebook riêng. Facebook như một cuốn sổ chứa bao gồm các hình ảnh kèm theo thông tin cơ bản của sinh viên. 1.1.1.2.2. Lịch sử hình thành Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư 6 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS. LÊ ANH QUÝ Facebook được sáng lập bởi Mark- Zuckerberg, của một trường đại học ở mỹ, đây là một dự án tại trường nhưng đã trở thành một tổ chức quyền lực về công nghệ với tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đối với cuộc sống hiện đại. Facebook đầu tiên được xây dựng là phiên bản “HOT OR NOT” với tên gọi Facemarsh. Mục đích là tìm ra những người bạn hâm mộ nhất trường. các ảnh hưởng cho trang web Facemarsh đến từ những cái gọi “Facebook” được duy trì bởi mỗi ký túc xá thuộc Harvard nơi sinh viên sinh sống. Nhưng trang web này bị người quản lý Harvard tắt đi vài ngày sau đó. Zuckerberg bị ban an ninh quản lý phạt vì vi phạm an ninh, xâm phạm bản quyền tự do cá nhân đối và có nguy cơ bị đuổi học, nhưng sau đó thì cáo buộc đã Đ được hủy bỏ. Những khó khăn bước đầu đã thôi thúc Zuckerberg nghị lực phát triển trang ại web này mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời chứng minh cho mọi người thấy rằng những việc ho làm của anh là đúng đắn. Chính từ những đó Zuckerberg đã rút ra nhiều bài học thực tế ̣c k mà có khi trong sách vở không có. Học kì tiếp theo, Zuckerberg thành lập “the facebook.com” trang web này mượn ý tưởng của facemash và Course Match cùng một hệ in thống có tên Friedster mà Zuckerberg là thành viên.Friendster là một mạng xã hội, một hệ h thống mời các cá nhân lập nên một “tiểu sử” của chính mình bao gồm dữ liệu về sở thích, tê gu âm nhạc và các thông tin cá nhân khác. Từ những hệ thống như vậy, mọi người liên ́H kết trang cá nhân của mình với trang bạn bè, từ đó xác định “mạng xã hội” cho riêng mình. Từ những hiểu biết đơn giản này, cùng với mong muốn của Zurkerberg là lập nên ́ uê một danh mục đáng tin cậy dựa trên những thông tin thật từ sinh viên, trở thành khái niệm chủ yếu của “The facebook”. Zurkerberg nói: “Công trình của chúng tôi bắt đầu chỉ là giúp mọi người chia sẻ nhiều hơn ở Harvard, để giúp mọi người có thể thấy được nhiều hơn về những gì đang diễn ra trong trường “tôi tạo ra nó để có thể cập nhật thông tin của bất cứ ai, và bất cứ ai cũng có thể chia sẻ những gì mình muốn”. Hệ thống này của anh không phải là một trang web tìm bạn như Friendster, nó là một công cụ liên lạc cơ bản, nhằm giải quyết những vấn đề đơn giản đó là cập nhật về những người bạn cùng trường và những gì đang xảy ra về họ. Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư 7 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS. LÊ ANH QUÝ 1.1.1.2.3. Quá trình phát triển Mạng xã hội này ban đầu chỉ dành cho sinh viên trường đại học Harvard. Chỉ sau một tháng 50% sinh viên Harvard sử dụng dịch vụ, những thành công nhất định với sinh viên đại học Harvard, Zurkerberg cùng với những người bạn của mình đẩy mạnh việc quảng bá trang web các trường Đại học ở Mỹ và Canada chính những hành động đó đã mang lại sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của trang mạng xã hội này. Quá trình phát triển của facebook như sau: Tháng 09/2004 trụ sở của Facebook chuyển về Palo, Alto, California, Đ thefacebook.com chuyển thành facebook.com. ại Tháng 12/2004, 10 tháng sau khi thành lập 5,5 triệu người đã dùng facebook. ho Tháng 10/2005, Facebook đẩy mạnh các tính năng phục vụ cho người dùng, đó là ̣c k tính năng chia sẻ hình ảnh. in Tháng 6/2005 phiên bản Facebook Mobile được đưa vào sử dụng. h Tháng 4/2008, Facebook ký hợp đồng quảng cáo với Microsoft. tê Tháng 9/ 2009, Facebook công bố có lãi lần đầu tiên. ́H Tháng 4 và tháng 10/2009, số lượng người dùng lần lượt là 300 và 400 triệu người. ́ uê Tháng 10/2010 số người dùng chạm mốc 500 triệu người trên toàn thế giới. Tháng 1/2011, hơn 600 triệu người trên thế giới có tài khoản Facebook. Tháng 10/2012, một tỷ người dùng Facebook theo trang Royal Pingdom. Tháng 8/2014, có hơn 1,15 tỷ người dùng Facebook theo tạp chí Search Engine Journal công bố. Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư 8 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS. LÊ ANH QUÝ Cuối tháng 1/2015, có 1,4 tỷ người dùng trên toàn cầu, chiếm khoảng 20% dân số thế giới sử dụng Facebook. Tháng 6/2017, Facebook vượt qua cột mốc 2 tỷ người dùng trung bình mỗi tháng. Facebook là một trang mạng phổ biến hiện nay nhất trên thế giới, ngoài những tính năng vượt trội so với các trang mạng xã hội khác thì Facebook cho phép người dùng liên kết tài khoản với các trang mạng xã hội khác như với Yahoo, Google, MySpace. 1.1.1.2.4. Sự du nhập vào Việt Nam Việt nam là nước có sự phát triển internet nóng nhất thế giới với hơn 50 triệu Đ người dùng, đạt tỷ lệ trên 53% dân số, cao hơn mức trung bình thế giới 46,64% (theo Tạp ại chí người làm báo, số liệu được thống kê năm 2017). Trong tổng số 50 triệu người dùng ho internet thì 60% là sử dụng Facebook. Có thể thấy Facebook vẫn là một trang mạng phát ̣c k triển mạnh mẽ nhất. Facebook đang trở thành phương tiện quan trọng và thiết yếu đối với mọi người từ in trường học, công sở hay buôn bán kinh doanh đều tham gia. Đặc biệt trong số đó là các h bạn trẻ học sinh- sinh viên. Họ dùng facebook là nơi trao đổi thông tin giao lưu kết bạn và tê chia sẻ quan điểm tình cảm, cảm xúc của mình, hay là nơi giải trí và quảng cáo kinh ́H doanh buôn bán quần áo, giới thiệu các dịch vụ khác. ́ uê Facebook được cho là tình cờ chiếm được ưu thế ở Việt Nam kể từ sau khi Blog 360 độ của Yahoo ngừng hoạt động vào tháng 7/2009. Nhiều thành viên Blog 360 độ, đặc biệt là giới sinh viên, học sinh, công nhân viên chức trẻ... đi tìm một không gian cộng đồng mới trên mạng và sau khi lang thang qua nhiều trang web, dần dần họ đã tụ về bến đỗ Facebook, hoặc ít nhất cũng có tài khoản đăng kí trên Facebook. Nhiều bạn trẻ bắt đầu nghiện facebook, khi dành quá nhiều thời gian cho nó, chính những điều đó đã để lại những hệ lụy không tốt cho sau này khi các bạn quá phụ thuộc vào nó và bị nó hi phối mọi hoạt động cũng như tình cảm, cảm xúc của mình. Vì vậy với Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư 9
- Xem thêm -