Tài liệu Công nghệ sản xuất nitrobenzen và anilin

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1117 |
  • Lượt tải: 7
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

Công nghệ sản xuất Nitrobenzen và Anilin
Công nghệ sản xuất Nitrobenzen và Anilin Nhóm thực hiện : Lê Anh Tuấn Lê Thanh Hải Lưu Bá Mạnh Bùi Văn Mạnh Nguyễn Hà Minh Tính chất lý hóa NB và Anilin Nguyên liệu sản xuất Công nghệ sản xuất nitrobenzen Công nghệ sản xuất Anilin Lựa chọn công nghệ Tính chất lý hóa NB CTPT: C6H5NO2 Trạng thái : Lỏng , không màu , có mùi hạnh nhân và rất độc Trong công nghiệp Nitrobenzen có màu vàng Nitrobenzen tan được trong hầu hết các dung môi hữu cơ và tan lẫn với benzen theo mọi tỉ lệ Tính chất lý hóa NB Phản ứng Nitrobenzen bị khử hóa bởi Hydro trong môi trường axit Phản ứng Nitrobenzen bị khử hóa bởi Hydro trong môi trường kiềm Tính chất lý hóa NB Phản ứng thế electronphil trong nhân thơm của NB Nhóm NO2 là nhóm hút điện tử làm phản hoạt hóa vòng benzen dẫn tới khả năng tham gia phản ứng thế vào vòng giảm. Khi trong điều kiện nhiệt độ xúc tác thích hợp thì NB sẽ bị thế vào vị trí meta. Cơ chế : Tính chất lý hóa NB NB co thể bị khử bởi hydro với xúc tác Ni Tính chất lý hóa Anilin Biểu đồ sản lượng nitrobenzene qua các năm của Hoa Kỳ (ngàn tấn/năm) Tính chất lý hóa Anilin CTPT: C6H5NH2 Khối lượng : Trạng thái : Anilin tồn tại ở dạng lỏng cũng là một chất rất độc có mùi sốc, ít tan trong nước, tan vô hạn trong rượu,ete và benzen Trong công nghiệp anilin được điều chế từ nitrobenzen. Tới 95% lượng nitrobenzen được dùng sản xuất anilin Tính chất lý hóa Anilin Cộng dung dịch nước Br2 Để thu sản phẩm 1 lần thế người ta phải giảm bớt hoạt động của nhóm –NH2 Tính chất lý hóa Anilin Phản ứng nitro hóa thu được sản phẩm thế vị trí meta Phản ứng Sunfo hóa thu được axit Sunfanilic Tính chất lý hóa Anilin Phản ứng với axit pecacboxilic Phản ứng với các axit loãng tạo muối Phản ứng với axit nitro trong môi trường axit ở nhiệt độ thấp tạo muối diazoni Tính chất lý hóa Anilin Phản ứng thế của nguyên tử hydro trong nhóm amino Ứng dụng của Anilin 1 Sản xuất polyme như polyurethane 2 Sản xuất phẩm nhuộm 3 Sản xuất Thuốc chữa bệnh 1 Nguyên liệu sản xuất Nguyên liệu benzen Benzen có công thức phân tử C6H6 Ở điều kiện thường là chất lỏng không màu, có mùi đặc trưng và rất độc. Ở nhiệt độ thấp benzen đóng rắn ở dạng tinh thể màu trắng Benzen là chất không phân cực, có khả năng hòa tan tốt trong dung môi hữu cơ và tan kém trong nước. Benzen có thể tạo hỗn hợp nổ với không khí . Khi cháy benzen tạo muội Nguyên liệu benzen Benzen là một hợp chất thơm bền dễ thế khó cộng Benzen có cấu trúc vòng bền nhờ sự xen phủ cộng hưởng obitan π. Do đó khó tham gia các phản ứng cộng hơn các hợp chất chưa no khác như anken hay ankin. Phản ứng cộng của benzene xảy ra ở điều kiện khắc nghiệt nhiệt độ, xúc tác, áp suất. Nguyên liệu benzen Ở nhiệt độ cao, benzen bị oxi hóa thành anhydric maleic với sự có mặt của xúc tác V2O5 Nguyên tử hydro trong benzen dễ bị thay thê bằng clo và các halogen khác bằng các nhóm sunfo-, amino-, nitro- và các nhóm định chức khác. Ứng dụng của benzen Nguồn thu benzen Benzen và các chất đồng đẳng của nó như toluen, xylen có thể được tìm thấy trong dầu thô nhưng với một lượng rất nhỏ, do đó, nếu chỉ sử dụng các quá trình phân tách vật lý để thu hồi chúng từ nguồn này sẽ không đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong công nghiệp, nguồn cung cấp BTX quan trọng khác là từ quá trình cracking xúc tác, sản phẩm của quá trình reforming xúc tác naphtha , sản phẩm quá trình cylar. Hydrocacbon thơm cũng có thể thu được từ nguồn không phải dầu mỏ, thực tế, khoảng 10% [1] lượng hydrocacbon thơm tiêu thụ trên thế giới ngày nay được sản xuất từ than đá đó là sản phẩm phụ của quá trình cốc hóa than đá. axit nitric và axit sunfuric Axít nitric là một axít mạnh, và là axit chỉ có một sự phân ly. Axit nitric thể hiện đầy đủ tính chất của một axit mạnh. Ngoài ra axit nitric có tính oxi hóa mạnh và có thể oxi hóa nhiều chất khó oxi hóa Trong công nghiệp axit nitric thường được điều chế từ nitơ không khí. Đó là nguồn nguyên liệu rẻ tiền và dễ kiếm Xúc tác axit sunfuric đặc là một chất oxi hóa mạnh, háo nước Trong công nghiệp người ta điều chế axit sunfuric đi từ lưu huỳnh Lưu huỳnh SO2 SO3 H2SO4
- Xem thêm -