Tài liệu Cd qt 11

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13424 tài liệu

Mô tả:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÀ QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN THỰC PHẨM TBH 1.1 Tính cấp thiết Trong xu thế phát triển và hội nhập của nền kinh tế ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, của sự bùng nổ thông tin toàn cầu, và những áp lực về kinh tế xã hội thì công tác đào tạo nhân sự càng trở nên cấp thiết và là nhu cầu không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp. Bởi vì nhân sự chính là nguồn lực quan trọng nhất, quyết định mỗi doanh nghiệp có áp dụng được những tiến bộ của khoa học công nghệ đó vào quy trình sản xuất kinh doanh của mình hay không. Đầu tư cho nhân sự luôn là hình thức đầu tư có lợi nhất và đào tạo nhân sự chính là một trong những hình thức đầu tư hiệu quả nhất, có tính cấp bách và có tính lâu dài đối với mỗi doanh nghiệp, vì vậy các công ty lớn trên thế giới đã không tiếc công sức đầu tư cho công tác tuyển dụng với mong muốn xây dựng được đội ngũ nhân sự trình độ cao. Nhưng thực tế cho thấy trình độ đội ngũ nhân sự chưa hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu công việc. Vấn đề đặt ra là các chủ doanh nghiệp chưa đánh giá đúng mức vai trò của công tác đào tạo trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó nhìn về thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay, chỉ ra vai trò của đào tạo nhân sự là rất cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), các doanh nghiệp nói chung và công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm nói riêng có nhiều thuận lợi và nhiều cơ hội mới, nhưng bên cạnh đó là một môi trường cạnh tranh khốc liệt và những nguy cơ tiềm ẩn. Vì vậy, ngoài những nhân tố về cơ sở vật chất thì con người là một yếu tố vô cùng quan trọng quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Trong đó nhà quản trị đóng vai trò tiên quyết, nhà quản trị có thể nhận thức được những cơ hội cũng như rủi ro tiềm tàng trong sự thay đổi của thị trường và điều chỉnh quy mô, chiến lược để thích ứng được với sự thay đổi đó. Không những vậy nhà quản trị các cấp đều có một nhiệm vụ cơ bản là thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc với nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ và các mục tiêu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.Vì vậy nâng cao chất lượng đào tạo nhà quản trị là nhiệm vụ cấp bách đối với mỗi doanh nghiệp. Công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH là công ty hoạt động trên lĩnh vực dịch vụ, thương mại, xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm, các chiến lược kinh doanh cần được hoạch định rõ ràng và các hoạt động thương mại như mua bán trao đổi diễn ra cần có sự quản lý chặt chẽ.Vì vậy cần nâng cao chất lượng đào tạo nhà quản trị giúp công ty có những hướng đi đúng đắn. Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH, em đã tiến hành điều tra và phỏng vấn nhà lãnh đạo,quản lý các phòng ban và nhân viên, qua phân tích dữ liệu thu được em thấy công ty đang gặp phải vấn đề trong công tác đào tạo nhà quản trị. Trong những năm gần đây, Công ty đã tổ chức một số khoá đào tạo cho đội ngũ nhà quản trị các cấp chưa thực sự được như mong đợi. Đào tạo dưới hình thức nào, phương pháp đào tạo ra sao và cần đào tạo những nội dung gì…để đạt được hiệu quả cao nhất là vấn đề mà giám đốc công ty còn nhiều trăn trở. Lựa chọn được hình thức, phương pháp và nội dung đào tạo hợp lý không chỉ nâng cao chất lượng đội ngũ nhà quản trị các cấp mà còn giúp Công ty tiết kiệm thời gian, chi phí đào tạo…Và điều quan trọng nhất là đội ngũ nhà quản trị của công ty sau khi đã được tham dự khoá đào tạo có thể đưa Công ty vượt qua những khó khăn thách thức, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động kinh doanh, giúp Công ty khẳng định được vị thế của mình trên thị trường Việt Nam. 1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài Từ những vấn đề nêu trên, em xin được chọn đề tài : “Nâng cao chất lượng đào tạo nhà quản trị tại công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH”. 1.3 Các mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá tổng quan tình hình Đào tạo nhân sự nói chung và nhà quản trị nói riêng tại công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH. - Phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới việc đào tạo nhà quản trị tại công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH. - Đề xuất giải pháp để Nâng cao chất lượng đào tạo nhà quản trị tại công ty THHH một thành viên TBH. 1.4 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Giới hạn nghiên cứu tại tại công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH. - Về thời gian: nghiên cứu dữ liệu trong khoảng thời gian 3 năm từ 20072009 1.5 Một số khái niệm và phân định nội dung đào tạo nhà quản trị 1.5.1 Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản 1.5.1.1 Đào tạo nhân sự Đào tạo nhân sự là tổng hợp những hoạt động quản trị liên quan tới việc tạo ra, duy trì, phát triển và sử dụng có hiệu quả yếu tố con người trong tổ chức nhằm đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp. Đào tạo được hiểu là hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động có thể thực hiện có hiệu quả hơn các chức năng, nhiệm vụ của chính mình. Nói một cách khác cụ thể, đào tạo liên quan đến việc tiếp thu các kiến thức, kỹ năng đặc biệt nhằm thực hiện những công việc cụ thể một cách hoàn hảo hơn. 1.5.1.2 Nhà quản trị a. Khái niệm : Theo chức năng quản trị: Nhà quản trị là người hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát hoạt động trong tổ chức nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức. Theo hoạt động tác nghiệp: Nhà quản trị là người đảm nhận chức vụ nhất định trong tổ chức, điều khiển công việc của các bộ phận, của các cá nhân dưới quyền và chịu trách nhiệm trước kết quả hoạt động của họ. Tóm lại: Nhà quản trị là chủ thể trong hệ thống quản trị, là người đưa ra các hoạt động quản trị. Trong doanh nghiệp có các cấp bậc quản trị là: b. Các cấp bậc nhà quản trị - Nhà quản trị cấp cao Là những người giữ các chức vụ, vị trí hàng đầu trong tổ chức. Họ chịu trách nhiệm về thành quả cuối cùng trong tổ chức, đưa ra những chỉ dẫn, phương hướng mang tính chiến lược trong cân nhắc sử dụng nguồn lực của tổ chức, cơ hội và nguy cơ từ môi trường bên ngoài. Uy tín nhà quản trị cấp cao có ảnh hưởng lớn đến văn hóa và bầu không khí bên trong tổ chức. Các chức danh của nhà quản trị cấp cao thường là: Chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc,phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc. - Nhà quản trị cấp trung Là các nhà quản trị hoạt động ở dưới các nhà quản trị cấp cao nhưng trên các nhà quản trị cấp cơ sở. Họ trực tiếp giám sát, kiểm tra các nhà quản trị cấp cơ sở, nhiệm vụ của họ là đưa ra các quyết định chiến thuật, thực hiện chiến lược và các chính sách của tổ chức, phối hợp các hoạt động, các công việc để hoàn thành mục tiêu chung. Các chức danh của nhà quản trị cấp trung thường là: trưởng bộ phận, trưởng ban,quản đốc.. - Nhà quản trị cấp cơ sở Là những người trực tiếp theo dõi, giám sát và kiểm tra công việc của những người thừa hành. Đối với nhà quản trị cấp cơ sở cần có kiếm thức chuyên môn, hiểu biết tốt về công việc, các phương tiện vật chất kỹ thuật và các phương pháp trong những lĩnh vực cụ thể. Các chức danh của nhà quản trị cấp cơ sở thường là: đốc công, tổ trưởng,trưởng nhóm, trưởng ca… 1.5.1.3 Đào tạo nhà quản trị Đào tạo nhà quản trị là quá trình bổ xung các kiến thức, hoàn thiện các kỹ năng, rèn luyện các phẩm chất nghề nghiệp giúp cho các nhà quản trị các cấp có trình độ chuyên môn, năng lực và các kỹ năng cần thiết, phù hợp để thực hiện công việc theo yêu cầu hiện tại và tương lai. 1.5.2. Phân định lí thuyết về đào tạo nhà quản trị 1.5.2.1 Quy trình đào tạo nhà quản trị Hình 1.1: Quy trình tổ chức công tác đào tạo nhà quản trị. Xác định nhu cầu của đào tạo nhà quản trị Triển khai thực hiện đào tạo nhà quản trị Thông tin phản hồi Xây dựng kế hoạch đào tạo nhà quản trị Xem xét và phê duyệt kết quả đào tạo nhà quản trị (nguồn: giáo trình quản trị nhân lưc, trường dh thương mại) a. Xác định nhu cầu đào tạo nhà quản trịI Đây là giai đoạn đầu tiên và có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình đào tạo và phát triển nhân sự của doanh nghiệp. Nếu việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân sự không chính xác, đầy đủ có thể gây ra nhiều lãng phí trong việc sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp, hơn nữa, kết quả đào tạo và phát triển nhân sự có thể không đạt được mục tiêu đề ra, làm giảm chất lượng công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. Vì vậy, các nội dung, hình thức, phương pháp, thời gian đào tạo và phát triển nhân sự cần được thiết kế phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng. b. Xây dựng kế hoạch đào tạo nhà quản trị Sau khi đã xác định nhu cầu đào tạo nhà quản trị, cần xây dựng kế hoạch và chương trình đào tạo chi tiết. Một kế hoạch đào tạo nhà quản trị thường bao gồm những nội dung, mục tiêu đào tạo, đối tượng được đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình đào tạo và dựa vào tính chất công việc của cấp độ quản trị trong doanh nghiệp. Nội dung của một kế hoạch đào tạo nhà quản trị thường bao gồm những nội dung: + Các chính sách đào tạo + Các chương trình đào tạo + Ngân quỹ cho đào tạo + Các kế hoạch chi tiết về đào tạo c. Triển khai thực hiện công tác đào tạo nhà quản trị Trên cơ sở xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo, cần triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Sau khi đã được nhà quản trị cấp cao nhất có thẩm quyền phê duyệt, kế hoạch đào tạo sẽ được triển khai thực hiện. Tuỳ theo địa điểm đào tạo mà việc triển khai được tiến hành theo các bước khác nhau. Thông thường quá trình này được thực hiện trong doanh nghiệp hoặc bên ngoài doanh nghiệp. d. Kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo nhà quản trị Đánh giá kết quả đào tạo là một việc làm cần thiết và hết sức quan trọng không chỉ bởi nó giúp doanh nghiệp đánh giá được năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, trình độ quản lý của nhà quản trị trước và sau quá trình đào tạo, mà còn chỉ ra cho doanh nghiệp những mặt còn tồn tại, hạn chế, từ đó có biện pháp khắc phục, cải tiến, hoàn thiện trong các khoá đào tạo bồi dưỡng sau này. Nhiều thất bại trong đào tạo nhà quản trị ở một số doanh nghiệp là do doanh nghiệp chỉ chú trọng đến các hoạt động đào tạo, phát triển nhà quản trị mà ít quan tâm đến kết quả của đào tạo. Nhiều doanh nghiệp đã bỏ ra những chi phí đào tạo khổng lồ và có nhiều người trong doanh nghiệp tham dự, nhưng lại không tiến hành đánh giá sự tác động tới quá trình thực hiện nhiệm vụ của họ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, đánh giá kết quả đào tạo nhà quản trị là một công việc khó khăn và phức tạp, có kết quả định lượng được, có kết quả không lượng hoá được. Đánh giá kết quả đào tạo nhà quản trị có thể thông qua kết quả học tập của học viên, và tình hình thực hiện công việc của học viên sau đào tạo. Ngoài việc đánh giá kết quả từ phía người học, doanh nghiệp còn cần phải đánh giá chương trình đào tạo, từ đó tìm ra những mặt chưa được để sửa đổi hoàn thiện hơn nữa công tác đào tạo của công ty. 1.5.2.2 Nội dung đào tạo nhà quản trị a. Đào tạo chuyên môn – kỹ thuật Kỹ thuật và năng lực quản trị là rất cần thiết và ngày nay có tầm quan trọng đối với tất cả các ngành sản xuất kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp đều cần thiết phải đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật theo đơn vị mình. Sự phát triển trong nội bộ doanh nghiệp là nguồn chủ yếu cung cấp các nhà quản trị tài năng. Các nhà quản trị giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự thành công hay thất bại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có thể có nhiều nhà quản trị ở các cấp bậc khác nhau và cần có chuyên môn – kỹ thuật khác nhau. Các chuyên môn và kỹ thuật cần thiết bổ s ung và đào tạo cho nhà quản trị các cấp có thể : Cấp điều hành 1. Quản trị thời gian 2. Họach định, tổ chức 3. Đánh giá việc thực hiện 4. Giải quyết những khó khăn 5. Hiểu tính cách con người 6. Tự phân tích Cấp trung Cấp thấp 1. Đánh giá việc thực hiện1. Khích lệ nhân viên công việc của nhân viên 2. Đánh gía việc thực hiện 2. Khích lệ người khác công việc của nhân viên 3. Xếp đặt mục tiêu và thứ tự3. Khả năng thủ lĩnh ưu tiên 4. Khả năng giao tiếp 4. Giao tiếp (miệng và viết) miệng 5. Họach định và tổ chức 5. Hiểu được tính cách 6. Hiểu tính cách con người con người 7. Quản trị thời gian 6. Phát triển và đào tạo 7. Khích lệ người khác 8. Quản trị tài chính 9. Dự thảo ngân sách 10. Xếp đặt mục tiêu và thứ tự u tiên 11. Triệu tập và điều hành các cuộc họp 12. Giao tiếp miệng và viết 13. Quan hệ quản trị 14. Chiến lược và chính sách 8. Xây dựng đội ngũ cộng sự 9. Thực hiện các cuộc họp có7. Xếp đặt mục tiêu và hiệu quả thứ tự ưu tiên 10. Phát triển và đào tạo công8. Kỷ luật sự 9. Họach định và tổ chức 11. Chọn lựa nhân viên 10. Quản trị thời gian 12. Khả năng ra quyết định. 11. Kèm cặp nhân viên 12. Chọn lựa nhân viên 13. Ra quyết định. b. Đào tạo chính trị và lý luận Đào tạo chính trị - lý luận nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, nắm vững lý luận, hoàn thiện nhân cách cho nhà quản trị trong doanh nghiệp. + Đào tạo về chính trị: là cung cấp cho nhà quản trị những quan điểm quản trị doanh nghiệp đúng đắn, không trái với định hướng chung thể hiện trong đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, của Bộ, Ngành, Địa phương, pháp luật của Nhà nước.Có lập trường tư tưởng vững vàng,tính quyết đoán cao, bản lĩnh trước thách thức của môi trường kinh doanh đầy biến động. + Đào tạo và về lý luận: là đào tạo cho nhà quản trị những học thuyết về kinh tế, quản trị kinh doanh, lý luận về hội nhập kinh tế quốc tế, về nâng cao năng lực canh tranh cho doanh nghiệp. c. Đào tạo văn hóa doanh nghiệp Trong doanh nghiệp, những nhà quản trị các cấp là những người có tầm ảnh hưởng lớn đối với nhân viên của mình, và là người tạo ra môi trường làm việc, tạo dựng thói quen làm việc, tác phong sinh hoạt, phong cách ứng sử, nội quy quy chế, biểu tượng về doanh nghiệp. Vì vậy cần đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho nhà quản trị để có thể tạo ra môi trường văn hóa doanh nghiệp tốt, phù hợp với tính chất công việc và đặc trưng riêng của doanh nghiệp. d. Đào tạo phương pháp công tác F-Taylor cho rằng mỗi công việc đều có cách hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, mỗi thành viên trong doanh nghiệp phải có phương pháp công tác khoa học, đó là cách thức làm việc tốn ít thời gian, công sức mà vẫn thu được hiệu quả cao. Nhiệm vụ của nhà quản trị là phải tìm ra phương pháp đó để hướng dẫn cho nhân viên của mình dưới dạng thủ tục, quy trình làm việc, các phương pháp làm việc khoa học. Đào tạo và phát triển phương pháp công tác cho người lao động, nhà quản trị cần hướng dẫn các phương pháp: phương pháp tiến hành công việc; phương pháp bố trí, sắp xếp thời gian hợp lý; phương pháp phối hợp công việc với các bộ phận và các cá nhân có liên quan. 1.5.2.3 Phương pháp đào tạo nhà quản trị a. Trò chơi kinh doanh Trò chơi kinh doanh hay còn gọi là các trò chơi quản trị là sự mô phỏng những tình huống kinh doanh điển hình hay đặc biệt trong thực tế. Những người tham gia trò chơi sẽ phải đảm nhận các chức vụ quản trị khác nhau để phân tích thông tin và đưa ra các quyết định của mình về các lính vực hoạt động như: huy động vốn,lựa chọn cách tính giá cả hàng hóa, phân tích khả năng thâm nhập thị trường để có quyết định đầu tư hay không đầu tư kinh doanh, xây dựng chính sách marketing, chính sách bán hàng… sau đó, các quyết định này sẽ được một chương trình chuyên dụng của máy tính sử lý và người chơi có thể biết ngay quyết định của mình có đúng đắn và phù hợp đến mức đô nào. b. Nghiên cứu tình huống Phương pháp này đưa ra những tình huống kinh doanh khác nhau để nhằm giải quyết một vấn đền nhất định. Tình huống được nêu ra ở đây có thể là các tình huống kinh doanh có thật, có thể là các tình huống giả định. Những tình huống được nêu ra thường là các tình huống khó khăn, dữ liệu không đầy đủ, các yếu tố trong tình huống thường thay đổi nên phải cân nhắc để lựa chọn phương án phù hợp. Người học sẽ phải sử lý các thông tin có trong tình huống, rồi đưa ra cách giải quyết của mình. Sau đó giảng viên cùng tất cả học viên phân tích, trao đổi lời giải của từng người. c. Mô hình ứng xử Phương pháp mô hình ứng xử được sử dụng để phát triển kỹ năng giao tiếp của nhà quản trị. Các mô hình ứng sử được soạn thảo lại trong các băng video, sau đó chiếu lên màn hình hoặc lên bảng để các học viên quan sát xem các nhà quản trị ứng xử như thế nào trong các trường hợp khác nhau, từ đó phát triển ký năng giao tiếp. d. Nhập vai (đóng kịch) Đây là phương pháp đưa ra một tình huống giống như thật, yêu cầu người học đóng vai một nhân vật nào đó trong tình huống để phân tích, giải quyết vấn đề. Việc thực hiện các bài tập nhập vai thường gây ra các cuộc thảo luận, tranh cái giữa các thành viên tham gia. Phương pháp này thường rất thú vị, hấp dẫn người học tham gia, chi phí không cao và rất hữu ích để phát triển ký năng quản trị, đặc biệt là hình thành phẩm chất mà nhà quản trị cần có. e. Luân phiên công việc Luân phiên công việc là phương pháp thay đổi công việc của nhà quản trị từ vị trí công tác này sang vị trí công tác khác trong doanh nghiệp, nhằm cung cấp cho họ những kiến thức rộng hơn và có điều kiện tiếp xúc với những hoàn cảnh thực tế khác nhau, để họ có thể đối phó với nhiều tình huống sảy ra trong quá trình quản trị doanh nghiệp. Ngoài ra phương pháp này cũng giúp nhà quản trị có thể kiểm tra, phát hiện ra các điểm mạnh, điểm yếu của mình, để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, từ đó có sự chuẩn bị cần thiết cho việc đảm nhận các chức vụ quản trị cao hơn trong doanh nghiệp. Phương pháp này sử dụng phổ biến trong các công ty đa quốc gia ở mỹ và nhật bản. Ngoài những phương pháp nêu trên, trong các doanh nghiệp ở các nước trên thế giới còn sử dụng rất nhiều phương pháp đào tạo nhà quản trị khác nhau như: phương pháp hội thảo, phương pháp điển cứu quản trị… 1.5.2.4 Một số nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nhà quản trị. a. Bên ngoài doanh nghiệp. Sự phát triển ngày càng cao của nền kinh tế, các doanh nghiệp ngày một nhiều vì thế tính cạnh tranh cũng ngày càng mạnh, các nhà quản trị cần có những khả năng thích ứng nhanh nhậy với thị trường để có thể đưa ra chiến lược phù hợp. Vì thế công tác đào tào nhà quản trị cần được nâng cao và mở rộng phù hợp với từng giai đoạn kinh tế nhất là trong thời phục hồi sau khủng hoảng. Những yếu tố về sự thay đổi của xã hội, sự phát triển mạnh mẽ của đời sống, hệ thống giáo dục – y tế… cũng luôn là những nhân tố tác động đến công tác đào tạo chuyên gia có hiệu quả trong doanh nghiệp. Nó có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến công tác đào tạo của doanh nghiệp tùy theo tính chất yếu tố mà mức độ ảnh hưởng khác nhau. b. Bên trong doanh nghiệp. - Chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Các chiến lược này ảnh hưởng đến công tác đào tạo nhà quản trị trong doanh nghiệp. chiến lược phát triển kinh doanh doanh nghiệp thay đổi theo từng thời kỳ, đòi hỏi doanh nghiệp phải tiến hành đào tạo nhà quản trị phù hợp với yêu cầu để đảm bảo thực hiện các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Đào tạo nhà quản trị càng tốt thì chiến lược phát triển trong tương lai của doanh nghiệp càng thuận lợi. - Khả năng tài chính của doanh nghiệp. Đây là một trong những nhân tố hàng đầu quyết định hình thức, nội dung hay việc tổ chức công tác đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp. Công tác đào tạo nhà quản trị rất khó khăn và đòi hỏi đào tạo trên nhiều phương diện nên nguồn chi phí đào tạo bỏ ra sẽ có thể lớn. Nguồn tài chính dồi dào sẽ giúp cho công việc đào tạo của doanh nghiệp thực hiện được suôn sẻ và mang lại kết quả cao. Ngược lại nếu nguồn tài chính hạn hẹp thì công tác đào tạo nhà quản trị vẫn được thực hiện nhưng mang lại kết quả không cao. Vì vậy doanh nghiệp cần dựa trên tình hình tài chính của mình để tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo nhà quản trị hợp lý đáp ứng được mục tiêu đặt ra. CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NHÀ QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN THỰC PHẨM TBH 2.1 Phương pháp nghiên cứu 2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 2.1.1.1 Dữ liệu sơ cấp a. Phương pháp khảo sát điều tra Phương pháp này được sử dụng nhằm thu thập được những số liệu cơ bản và cần thiết phục vụ cho việc phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề đào tạo nhà quản trị tại công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH. Phương pháp này được thực hiện bằng cách đưa ra những câu hỏi liên quan đến công tác đào tạo nói chung và đào tạo nhà quản trị nói riêng trong thời gian gần đây (2007 – 2009), cụ thể là những câu hỏi liên quan đến nội dung, hình thức, phương pháp và quy trình đào tạo nhà quản trị của công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH. Câu hỏi nhằm thu nhận được những thông tin từ phía nhà lãnh đạo công ty và các nhà quản trị các cấp đã từng tham gia các khoá đào tạo để họ đưa ra những đánh giá, nhận xét về chất lượng đào tào nhà quản trị tại công ty. Sau khi thiết kế được phiếu điều tra, em đã tiến hành gửi phiếu đến lãnh đạo và nhà quản trị các cấp của công ty (phát ra 5 phiếu, thu về 5 phiếu). b. Phương pháp phỏng vấn Là phương pháp thu thập thông tin bằng cách nêu ra những câu hỏi phỏng vấn liên quan đến công tác đào tạo nhà quản trị tại công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH một cách trực tiếp thông qua phỏng vấn nhà lãnh đạo, cán bộ quản lý ở các phòng ban và nhân viên (từ chủ trương, nhu cầu, kế hoạch thực hiện, ngân sách, cách thức tiến hành, kết quả đào tạo…) Phương pháp được thực hiện bằng cách chuẩn bị các câu hỏi để phỏng vấn các đối tượng (lãnh đạo, cán bộ quản lý các phòng ban), tiến hành phỏng vấn và ghi chép kết quả phỏng vấn. Các nhân vật em phỏng vấn là ông Nguyễn Đức Thắng – giám đốc công ty, bà Đoàn thị thúy – trưởng phòng tổ chức hành chính, ông Lê Tuấn Anh – trưởng phòng kinh doanh. Với phương pháp này, đề tài thu thập được những thông tin trực tiếp, bổ ích để có cái nhìn khách quan và toàn diện hơn về công tác đào tạo của công ty. 2.1.1.2 Dữ liệu thứ cấp Phương pháp này nhằm mục đích tìm hiểu và thu thập các dữ liệu liên quan đến công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH về: quá trình hình thành và phát triển, chức năng nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh, bộ máy tổ chức, kết quả hoạt động kinh doanh (2007 – 2009), kết quả đào tạo nhân sự nói chung và đào tạo nhà quản trị nói riêng trong thời gian gần đây… được tiến hành bằng cách gặp giám đốc xin phép được tiếp cận với các tài liệu của công ty: báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính… Từ những tài liệu thu được em tiến hành phân tích thực trạng hoạt động của công ty nói chung và tình hình đào tạo nhà quản trị nói riêng. 2.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu 2.1.2.1 Phương pháp so sánh Phương pháp so sánh là phương pháp dựa vào dữ liệu thứ cấp, cụ thể là dữ liệu của 3 năm (2007- 2009) như số liệu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo về tình hình đào tạo nhà quản trị, các kết quả đạt được sau đào tạo giữa những năm gần đây để nhận thấy sự khác biệt tăng hay giảm, sự tăng hay giảm này có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty như thế nào, nhằm bổ sung cho các nhận định có được, làm căn cứ quan trọng và bằng chứng xác đáng cho vấn đề cần giải quyết. Trên cơ sở đó đánh giá các mặt phát triển hay kém phát triển, hiệu quả hay không hiệu quả để tìm ra các giải pháp hợp lý trong từng trường hợp. 2.1.2.2 Phương pháp thống kê kinh tế Là phương pháp dựa trên những gì điều tra, khảo sát được, tiến hành tổng hợp lại theo các nhóm với các tiêu chí khác nhau. Bao gồm số liệu thống kê và bản phân tích các số liệu đó, là sản phẩm thu được của hoạt động thống kê đã được chủ thể tiến hành trong một không gian và thời gian cụ thể. Để thực hiện phương pháp này, sau khi đã tổng hợp các số liệu cần thiết phục vụ cho quá trình phân tích thì đối chiếu và so sánh để có các kết luận chính xác về thực trạng kinh doanh và công tác đào tạo nhà quản trị tại công ty. Qúa trình phân tích dữ liệu thứ cấp bao gồm các bảng kết quả kinh doanh, doanh thu, sau khi thu thập được ta có thể lập bảng thống kê số liệu cho 3 năm, sau đó tiến hành phân tích để thấy được sự khác biệt giữa các năm. Qua sự phân tích đó thấy được sự tăng giảm của các chỉ tiêu và tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại có sự tăng hoặc giảm về thu nhập, doanh thu… và sự tăng giảm đó có ảnh hưởng gì tới mục tiêu đạt được của doanh nghiệp không, nhất là ảnh hưởng tới kế hoạch đào tạo nhà quản trị và phát triển nhân sự như thế nào. 2.2 Đánh giá tổng quan tình hình và nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nhà quản trị tại công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH. 2.2.1 Giới thiệu về công ty 2.2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty - Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH - Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Thắng - Địa chỉ: Km 11 + 300 Quốc lộ 1A, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội - Email: tbh38pdp@fpt.vn - Điện thoại: (043)8611107 - Fax: (84 4)8611107 - Loại hình công ty: Công ty TNHH một thành viên - Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, xuất nhập khẩu. - Những mặt hàng kinh doanh chiến lược: lương thực và nông sản Các sản phẩm chủ lực: đường ăn các loại, đậu tương, sắn lát, ngô, sắt thép, nhựa đường. Tổng số nhân viên hiện tại của công ty là 37 người trong đó: Số nhân lực có trình độ đại học trở lên: 16 người, chiếm tỷ lệ 43.24% trong tổng số nhân lực của công ty. Số nhân lực tốt nghiệp khối kinh tế và QTKD 9 người, trong đó từ trường đại học Thương mại là 2 người. Công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, xuất nhập khẩu. 2.2.1.2 Chức năng nhiêm vụ và quyền hạn của công ty Công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu các sản phẩm chủ lực: đường ăn các loại, đậu tương, sắn lát, ngô, sắt thép, nhựa đường. Hình thức kinh doanh của công ty là mua đi bán lại các loại hàng hóa, dịch vụ cho các bạn hàng theo nhu cầu và đơn đặt hàng của khách. Thị trường hoạt động chủ yếu của công ty là ở Miền Bắc và đối tác kinh doanh là các bạn hàng kinh doanh thương mại, các công trình thi công và các nhà sản xuất. Công ty chủ yếu buôn bán giao dịch với các bạn hàng quen là các nhà máy và các đại lý cấp 1. Mỗi năm công ty mở mang thêm các khách hàng mới. Tổng Công ty cấp vốn điều lệ cho công ty hoạt động và trả bằng lãi cổ tức phải trả cho cán bộ công nhân viên. Hàng năm công ty phải trích lại 20% sau thuế để nộp lên cấp trên phí quản lý. Đối với những lô hàng lớn cần nhiều vốn thì làm phương án kinh doanh của lô hàng đó và làm đơn đề nghị cũng như một số báo cáo tài chính tại thời điểm lên Tổng Công ty để vay vốn kinh doanh. Hàng năm có ban kiểm soát từ Tổng Công ty xuống kiểm tra hoạt động kinh doanh và các hoạch toán có phù hợp và đúng đường lối hay không. Với đội ngũ cán bộ, lãnh đạo có năng lực và bề dày kinh nghiệm, công ty tự hào là nhà hậu cần tin cậy cho các đơn vị chế biến nông sản cũng như các đơn vị trong ngành xây dựng dân dụng và giao thông. Công ty có thể đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng một cách chuyên nghiệp thông qua mạng lưới kho hàng rộng khắp và lượng hàng dự trữ tồn kho an toàn của các sản phẩm. Phương châm hoạt động: chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý và dịch vụ hoàn hảo. Công ty luôn mong muốn cùng gia tăng giá trị với bạn hàng. 2.2.1.3 Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của doanh nghiệp Ban Giám Đốc - Giám Đốc - Phó Giám Đốc Phòng Tổ Chức Hàng chính Phòng Kinh Doanh Phòng kế toán tổng hợp Hình 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức công ty 2.2.2 Kết quả kinh doanh của công ty trong 3 năm 2007-2009 Bảng 2.1: Kết quả hoạt hoạt động kinh doanh của công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu 2007 2008 20,897524,13865.91335 11865,39 3,24111.Doanh thu 0 2009 So sánh So sánh 2008/2007 2009/2008 17758,593 31447,155 5893,2740 13688,5619 10364,647 15533.579 28041,672 5168,933 12508,092 340,543 85,639 1089,479 102,347 2143,563 134,896 3294,7256 16,70866 1151.622 32,5488 832,756490 1507,490792 1054,0845 2574,456769 674,734302 1066.965977 bán hàng 3.Chi phí14,984 2.Doanh thu hoạt động tài chính 4.Chi phí khác 5.Chi phí tài chính 6.Lợi nhuận trước thuế 7.Lợi nhuận sau thuế (Nguồn: Phòng kế toán công ty TNHH nông sản thực phẩm TBH) Nhìn vào bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm 2007, 2008, 2009 của Công ty TNHH một thành viên cho thấy lợi nhuận năm 2009 là đạt hiệu quả cao nhất trong các năm. Lợi nhuận tăng dần qua các năm cho thấy Công ty đã có những bước phát triển nhất định mặc dù năm 2008 là năm khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Cụ thể là: Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2008 so với năm 2007 tăng 674,734302 triệu đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2009 so với năm 2008 tăng 1066,965977 triệu đồng. Lợi nhuận công ty đạt được là do ban lãnh đạo công ty đã có những chiến lược kinh doanh xuất nhập khẩu một số loại sản phẩm mới ngoài sản phẩm truyền thống như ngũ cốc, một trong sản phẩm khá giàu chất dinh dưỡng và khá quan trọng đối với người dân trong và ngoài nước. Tương lai hơn nữa công ty sẽ có chiến lược xuất khẩu đa dạng hơn, cung cấp đầy đủ hơn các mặt hàng nông sản và thực phẩm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Chính vì vậy, trong công ty cần đào tạo đội ngũ nhà quản trị chuyên nghiệp hơn để có thể đưa công ty phát triển vững mạng và có thể canh tranh được với doanh nghiệp nước ngoài. 2.2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo nhà quản trị tại công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH. 2.2.3.1 Sự phát triển của nền kinh tế Nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển và đặc biệt khi việt nam gia nhập WTO có rất nhiều cơ hội phát triển và cũng không ít những thách thức. Khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 đã làm cho sự phát triển kinh tế việt nam chậm lại, tuy vậy với lãnh đạo và đội ngũ nhà quản trị công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm đã có những nhìn nhận, chiến lược kinh doanh đúng đắn giúp cho công ty đứng vững và phát triển. Sau khủng hoảng tài chính, kinh tế việt nam đã phát triển trở lại và ngày càng mạnh mẽ đòi hỏi nhiều hơn từ nhà quản trị. Hiện nay các hình thức đào tạo đã có phần không còn phù hợp với thực trạng nền kinh tế thị trường, với sự phát triển ngày càng cao đòi hỏi việc giải quyết các công việc ngày càng khó hơn, những lý thuyết giành cho đào tạo cần được bổ sung và hoàn thiện hơn nữa các kỹ năng. Hơn nữa, nhu cầu của khách hàng ngày càng cao về chất lượng các loại sản phẩm và giá thành đòi hỏi nhà quản trị phải bắt thông tin kinh tế, và tìm ra những cách giải quyết những vướng mắc trong các khâu của quán trình sản xuất và mua bán khi cần thiết. Công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH đã nắm bắt được tình hình này và đã tiến hành đào tạo cho nnhà quản trị trong công ty mình để có thể có phản ứng nhanh nhạy với thị trường nhưng chất lượng đào tạo còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu thực tại. 2.2.3.2 Chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp Các chiến lược phát triển của công ty như mở rộng và phát triển thị trường trên khắp cả nước và có thể mở rộng ra nước ngoài, tăng lợi nhuận doanh nghiệp 40% so với năm trước… được đặt ra và cần thực hiện khiến nhà quản trị hoạch định tổ chức làm sao để thực hiện các chiến lược đó mà không có thời gian để đào tạo. Vì vậy, Cần căn cứ vào chiến lược phát triển của công ty trong từng thời kỳ để có những khoá đào tạo phù hợp và kịp thời nhằm bổ sung thêm những kiến thức và kỹ năng cho nhà quản trị và để họ có đủ năng lực cần thiết đảm nhận tốt công việc được giao. 2.2.3.3 Khả năng tài chính của doanh nghiệp Khả năng tài chính của doanh nghiệp là tiền đề vật chất cần thiết cho hoạt động của các doanh nghiệp, nó quyết định nội dung, hình thức và phương pháp đào tạo trong doanh nghiệp. Bất kể doanh nghiệp nào khi tiến hành một hoạt động đào tạo nào đó cũng cần có kinh phí và ngân sách, các kế hoạch, và nhân sự để thực hiện kế hoạch đào tạo đó với khả năng tài chính hiện có của doanh nghiệp. 2.3 Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp và thứ cấp phản ánh tình hình đào tào nhà quản trị tại công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH. 2.3.1 Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp phản ánh tình hình đào tạo nhà quản trị tại công ty TNHH một thành viên nông sản thực phẩm TBH 2.3.1.1 Kết quả tổng hợp phiếu điều tra trắc nghiệm Trong quá trình thực tập tại công ty, em đã tiến hành điều tra đội ngũ nhà quản trị về tình hình đào tạo tại công ty trong thời gian từ năm 2007 – 2009 trên các khía cạnh: a. Về hình thức đào tạo
- Xem thêm -